2007'den Bugüne 75,577 Tavsiye, 24,799 Uzman ve 17,006 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri
MAKALE #6452 © Yazan Psk.Kadir KEMEÇ | Yayın Şubat 2011 | 15,858 Okuyucu
PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK

A) MESLEKİ REHBERLİK

Mesleki rehberlik, bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları, kendi niteliklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardım hizmetleridir.

Mesleki rehberlik hizmetleri, bireyin özelliklerinin tanınması, yeteneklerinin, ilgilerinin ve diğer niteliklerinin bilinmesi, çevrede bireye açık olan mesleklerin gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi ve bu iki kaynaktan elde edilen bilgiler ışığında, bireyin kendi nitelikleri ile mesleğin gerektirdiği nitelikler arasında bağlantı kurularak kendine uygun bir mesleki tercih yapması üzerine odaklanmaktadır.

Özetle: mesleki rehberlik süreci: Bireyi ve özelliklerini tanıma, meslekleri ve özelliklerini tanıma, bireyin özellikleri ile meslekleri gerektirdiği özellikler arasında ilişki kurma olarak ifade edilebilir…

Bireylerde Mesleki Gelişim Süreci Başlıca Beş Aşamada Gerçekleşir

I. Uyanış ve Farkında Olma (5-12 yaşlar) :Çocuk, çevresindeki bireylerin farklı mesleklerde olduğunu ve kendisinin de bir mesleğe yönelmesi ve seçmesi gerektiği ile ilgili farkındalığa ulaşır.
II. Meslekleri Keşfetme ve Araştırma (13-15): Bu dönemde çocuk meslekleri ve özelliklerini inceler ve araştırma sürecine girer
III. Karar Verme (16-18) Çocuk, geleceği ile ilgili meslek tercihleri yapmaya başlar. Çocuk, kendi özellikleri ile mesleki özellikler arasındaki ilişkileri gerçekçi analiz çalışmaları yapar ve kendisine uygun meslekleri belirler.
IV. Hazırlık (19-23) Birey, kendine uygun mesleğin gerektirdiği hazırlık ve eğitimin sürecine girer ve kendisini geliştirmeye çalışır.
V. İşe Yerleşme (23-…) Birey, seçtiği ve eğitimini aldığı mesleği icra etmeye ve başarılı bir şekilde yapmaya başlar.

Mesleki Gelişim ve Mesleki Rehberlikle İlgili Önemli Notlar

*Mesleki rehberlik bir süreçtir. Okul öncesinden başlar ve yetişkinlik dönemine dek sürer..
*Bireydeki kendini kabul, özgüven, benlik algısı gibi kişilik özelliklerinin gelişimi, mesleki gelişim sürecini belirleyici etkilere sahiptir.
*Her bireyin başarılı olacağı en az bir meslek vardır
*Bireylerin, her mesleğin gerekli ve önemli olduğu görüşünü kazanması çok önemlidir.
* Meslekleri geleneksel olarak kadın ve erkek meslekleri diye gruplayıp, cinsiyete ilişkin önyargılar oluşturmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Mesleki Rehberlikle İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar

(A) Yetenek: Herhangi bir davranışı (bilgi veya beceri) öğrenebilmek için doğuştan sahip olunan gizli gücün çevre ile etkileşim sonucu geliştirilmiş ve yeni öğrenmeler için hazır hale getirilmiş kısmını ifade eden bir kavramdır. Başka bir ifadeyle yetenek, bir bireyin bir iş yapmadaki ustalığıdır ve büyük ölçüde doğuştan getirilir.

***Yetenek 14 yaş civarı ayrışır. Bu yaşta bireylerin hangi alana yeteneklerinin olduğu netlik kazanır

Mesleki ve Eğitsel Yönlendirmede Temel alınan yetenek alanları

1. Sözel Yetenek:Kelimelerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme, düşüncesini sözel olarak ifade edebilme.
2. Sayısal Yetenek: Sayısal yetenek, sayılarla ifade edilen problemleri çözebilme, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme gücünü gösterir.
3. Şekil-Uzay İlişkileri Yeteneği: Bu yetenek şekiller arasındaki benzerlik ve farkları, şekillerdeki değişmenin temelindeki ilkeyi algılayabilme, düzlem üzerinde çizilmiş bir cismi, üç boyutlu görebilme gücünü ifade eder. Şekil-uzay ilişkileri yeteneği inşaat, makine, harita ve kadastro mühendisliği, mimarlık, endüstriyel tasarım, diş hekimliği gibi alanlarda başarı için gerekli bir yetenektir.
4. Göz-el koordinasyonu: El ve göz işbirliği ile yapılabilecek becerileri ifade eder. Örneğin; resim ve heykel yapma
5. Bellek: Sembolleri, sayıları, kelimeleri hızlıca akılda tutma ve uzun zaman hatırlama
5. Mekanik Yetenek: aletlerin veya makinelerin parçaları arasındaki ilişkiyi anlayabilme aleti çalıştırabilme, tamir edebilme
(B) İlgi: Bir kimsenin bir kişiye, nesneye veya faaliyete karşı gösterdiği hoşlanma, hoşlanmama ya da kayıtsız kalma şeklindeki tepkisi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle ilgi; bir kimsenin özel bir gayret sarf etmeden dikkat ettiği, gözlemlediği, üzerinde düşündüğü ve zevk alarak yaptığı işler için kullanılan bir kavramdır.
Başlıca İlgi Alanları

• Fen Bilimleri İlgisi: Fen bilimlerinin ( fizik, kimya, biyoloji) konusu olan doğal olayları incelemek, matematik konuları ile uğraşmak gibi davranışlarda kendini gösteren bir ilgi alanıdır. Bu alana ilgisi olan kişiler tıp, veterinerlik ve mühendislik gibi uygulamalı alanlarda bilimsel çalışmalar yapmaktan doyum sağlayabilirler.
• Sosyal Bilimler İlgisi: Sosyal olayları incelemek ve nedenlerini araştırmak gibi davranışlarda ifadesini bulan bir ilgi alanıdır. Sosyal bilim ilgisi yüksek olan kişiler hukuk, siyaset bilimleri, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat gibi alanlarda çalışmakta mutlu ve başarılı olabilirler.
• Canlı Varlık İlgisi: Bitki (meyve, sebze, tahıl) ve/veya hayvan yetiştirmekten (üretmekten), onları incelemekten zevk alma gibi davranışları içerir. Bu alan ilgi duyan kişiler açık havada çalışmaktan hoşlanırlar.
• Mekanik İlgisi: Çeşitli alet ve makineleri yapmak, çalıştırmaktan ve onarmak gibi faaliyetlerden hoşlanmaktır. Mekanik ilgi makine ve elektrik-elektronik mühendisliği alanlarında başarı ve doyum için gereklidir.
• İkna İlgisi: Duygu ve düşünceleri başkalarına iletmekten ve belli bir amaca ulaşmak için onları etkileme gibi davranışları içeren ilgi alanıdır. Bu alanla ilgili meslekler arasında yazarlık, gazetecilik, diplomatlık, din görevliliği sayılabilir.
• Ticaret İlgisi: Alım satım işleri ile uğraşma, ticaret yolu ile kar elde etme, bir malı müşteriye tanıtma ve satma gibi faaliyetlerde ifadesini bulan ticaret ilgisi pazarlama ve reklamcılık programları ile yakından ilişkilidir. Ancak ticarete ilgi duyan kimseler, hangi
alanda yetişmiş olursa olsunlar, bir gün meslekleri ile ilgili ticari bir faaliyete girişebilirler. Örneğin, bir ziraat mühendisi, ziraat aletleri ya da ilaçları satan bir ticarethane açabilir.
• İş Ayrıntıları İlgisi: Küçük ayrıntılara dikkat edebilme ve bu hatalar üzerinde çalışmaktan hoşlanma olarak ifade edilebilir. Her işi günü gününe yapma, bir yazıyı ya da hesabı inceden inceye kontrol etme, her şeyi düzenli tutma gibi davranışlarda kendini gösteren bir ilgi alanı ile açık ilişkisi olan yükseköğretim programı muhasebe ve sekreterliktir.
• Edebiyat İlgisi: Akıcı konuşabilme ve yazabilme, her türlü edebi eserleri incelemekten ve edebi eser üretmekten ve eleştirmekten gibi davranışlarla ifade edilen bu alana ilgi duyan kişilerin dil-edebiyat ve basın-yayın programlarında doyum sağlayacakları söylenebilir.
• Güzel Sanatlar İlgisi: Resim, heykel gibi plastik sanatlar ve el sanatları ile ilgili eserleri incelemek veya bu tür eserler ortaya koymak gibi davranışlarda ifadesini bulur. Sanat ile ilgili yükseköğretim programları bu alana ilgi duyan kişiler için uygun olabilir.
• Müzik İlgisi: Müzik dinleme, müzik aleti çalma ve müzik parçaları besteleme gibi davranışlarla kendini gösteren bir ilgidir. Bu alana ilgi duyan kişiler için konservatuarların müzik bölümleri uygun eğitim alanı olabilir.
• Sosyal Yardım İlgisi: Zayıf, yoksul, sakat ve hasta insanlara yardım etme ve onların sıkıntılarını azaltma gibi davranışlarda ifadesini bulur. Bu alanla en yakından ilgili yükseköğretim programı, sosyal hizmetler programıdır. Ayrıca tıp, psikoloji, çocuk gelişmiş ve eğitim programları da sosyal yardım ilgisi yüksek kişiler için uygun çalışma alanları olabilir.
***Öğrencilere verilen eğitsel ya da mesleki yönlendirme hizmetlerinde öncelikle yetenek daha sonra ise ilgi dikkate alınmalıdır.

(C) Değer: Bir meslek çerçevesinde yapılan işlerin sonucunda elde edilmesi beklenen doyum mesleki değer olarak ifade edilir. Başka bir ifadeyle Değer; işin yapıldığı ortamdan ve getirdiği toplumsal ödüllerden sağlanan doyumu ifade eder…Örneğin, kazanç(para), onay göreme, güvence…Örneğin, getirdiği toplumsal ödüllerden dolayı ÖSS’ye girecek öğrencilerin tercih listelerinin en üst kısmına çoğunlukla Tıp ya da Hukuk bölümlerini yazmaları…

Not: Mesleki olgunluk: Her mesleki gelişim basamağında karşılaşılan bir takım tipik ve gerekli problem çözme yaşantılarını karşılamak ve bir sonraki basamakta karşılaşılacak gelişim görevlerine hazır olabilmek için gerekli temel becerilerin edinilmesidir.

MESLEKİ GELİŞİM KURAMLARI

Ginzberg’in Gelişim Kuramı

Ginzberg’e göre meslek seçimi kararı yaşamın belli bir alanına özgü bir olay olmayıp ilk 20-22 yaşına kadar gelişen bir süreçtir. Mesleki gelişim geri dönülemez bir süreçtir..
Dönemleri:
* Fantezi(Hayal) Dönemi (7-12): Bu dönemde meslek seçimleri gerçeklikten uzak olup hayal, fantazi ve arzularla doludur.
* Geçici seçim dönemi (12-17): Deneme dönemidir. 4 alt asaması var.
İlgi asaması: Çocuk meslek seçiminde ilgilerin önemini farkeder.
Yetenek asaması: Çocuk, bu dönemde meslek seçiminde ilgilerin önemini farkeder.
Değer asaması: Kendi değerlerini ve ilgi duyduğu mesleğin değerlerini karsılastırır.(Farklı mesleklerin farklı yaşam biçimleri sağladığını görmeye başlar)
Geçis asaması: Bir mesleğe karar verip mesleğin eğitimini alırken mesleğin inceliklerini kesfeder.
* Gerçekçi dönem (17-22):
Araştırma: Mesleğin eğitimin alırken kesfetme gerçeklesir.(Bu basamak üniversiteye girişle başlar)
Billurlasma: Bu aşamda birey anadalını seçme sorunu ile yakından ilgilenir.Kararları giderek kesinlik kazanır.
Belirleme: Her sey net bir sekilde ortaya çıkar.Birey kararını verir.

Super (Benlik kavramı/Kavramsal model)

* İnsanın benlik algısının mesleki tercihlerini etkilediğini savunmuştur. Meslek seçimi, bireyle çevrenin etkileşimi sonucu oluşan benlik kavramının bir mesleğe yansıması durumudur. Doğumdan ölüme kadar incelemistir. Başka bir ifadeyle mesleki tercihlerin ergenlik ve genç yetişkinlikle sınırlı olduğu görüşüne karşı çıkmıştır.
Evreleri:
* Büyüme evresi (0-14.yaşa kadar): Kisi hayali yönelimlerde bulunur. Büyüme aşamasında çocuğun mesleki benlik kavramı daha çok özdeşleşme gibi süreçlerle oluşmaya başlar.
* Arastırma evresi (14-24):Genç bu aşamada kendi özelliklerini, başkalarının mesleki rollerini ve iş dünyasını keşfetmektedir.Başkaları ile ilişkiler,etkinlikler,yaşantılar, ev ve okulda alınan roller, mesleki benlik kavramı için veri kaynakları oluşturur.
Deneme (14-17): Bu dönem gerçekçi olmayan, fantezi seçimlerin yapıldığı ve sık sık değiştirildiği bir basamaktır..
Geçiş (18-21): Belirli bir meslek için eğitim almaya başlayan birey durmu daha gerçekçi olarak değerlendirmeye başlar.
Sınama ve izleme (22-24): Bu basamakta okulu bitirip kazandığı yeterlilikleri sınamak üzere bir meseleğe adım atılır. Benlik kavramı ile işin gerektirdiği roller arasında bir uyum sağlamaya ve durumu izleyip değerlendirmeye çalışır.
* Yerlesme Evresi (25-44): Bir uzlaşı sağlamaya ve işinde yerleşmeye başlar. Sosyal yaşamını da işine göre düzenlemeye çalışır.
* Koruma evresi (45-64): Bu dönemde kişi iş dünyasında bir yer edindikten sonra bütün çabalarını onu elde tutmaya ve geliştirmeye yöneltir.
* Çöküs (65-): Bu dönemde birey beden gücünden çok, geçmiş tecrübelerinden ve bilgisinden yararlanır ve bunları kullanabileceği alanlara yönelir.(yarım zamanlı ve hafif işler, hobiler) 71 yaş ve sonrası, artık bu yıllarda meslekten ayrılma ve işi tümüyle bırakma gereği hissedilir.Bazıları için işi bırakmayı kolay ve hoş karşılayabildiği halde bu zorunluluk bazılarına çok ağır gelebilir.

Holland’a göre Mesleki Gelişim (Tipoloji Kuramı)

Holland’a göre, insanlar kişilik özellikleri bakımından altı grupta toplanmaktadır. Ona göre bireyin kişilik özellikleriyle mesleki yönelişler arasında bir ilişki söz konusudur. Meslek seçimi, kişiliğin bir mesleki etkinlik alanına yansıması olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda Holland 6 kişilik tipi ve bunlara uygun 6 tür mesleki çevrenin tanımını yapmıştır.
Gerçekçi Tipler : atak, saldırgan, kas etkinliği ve motor koordinasyonunu gerektiren işlerde başarılı, erkeksi, bedence güçlü, sade, doğal insanlardır. Açık havada çalışmayı tercih ederler. İnsanlar arsında olmaktan ve sözel etkileşimde bulunmaktan sıkılırlar. çiftçi,beden eğitimcisi,pilot v.b
Aydın Tipler : Yapmaktan çok düşünmeyi, beden güçleri yerine zihinsel güçlerini kullanmayı tercih ederler. Uysal, alçakgönüllü, başarma güdüsü yüksek, düşünceleri esnek, topluluktan hoşlanmayan bağımsız insanlardır. Biyolog, hakim, kimyager v.b
Sosyal Tipler : Başka insanlarla bir arada olmaktan, onlara yardım etmekten hoşlanırlar. İnsanları ve duygularını anlama çabası gösterirler. Zihinsel yetenekleri ve başarma güdüleri yüksektir. Öğretmen, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet uzmanı.
Gelenekçi Tipler : Kurallara bağlı, tertip ve düzen meraklısıdırlar. Emir alıp vermekten hoşlanırlar, statü ve güç ararlar. Duygulardan çok nesneleri anlamak isterler. Kendilerini sıkı bir kontrol altında tutarlar. Çevrede daima iyi bir izlenim bırakmak isterler. Muhasabeci, banka memuru
Girişimci Tipler : Dışa dönüktürler ve diğer insanları ikna edip yönetmek isterler. İnsanlarla devamlı ilişki halindedirler. Rahat, anlamaya meraklı, sabırsız ve kendine yetemeyen insanlardır. Politikacı, avukat, satış elemanı
Artistik Tipler : Estetik faaliyetlere ilgi, esneklik, ataklık, bağımsızlık, yüksek hayal gücü ve yaratıcılık gibi özelliklere sahip insanlardır. Müzisyen, ressam, oyuncu
Not: Holland’a göre, insanlar kendi kişilik özelliklerine uygun iş ortamında bulunmak isterler. Mesela, Gerçekçi tipler gerçekçi, Gelenekçi tipler gelenekçi ortamlarda bulunmak isterler.vb.

Roe’nin İhtiyaç Kuramı


Kurama göre bireyin çocuklukta geçirdiği yaşantılar ve anne babasıyla ilişkilerinde sağladığı doyum, onun gelecekteki davranışlarını belirleyen iç uyarıcıları oluşturur. Bireyin gereksinimlerini doyurma yolları onun, yetenek, ilgi ve tutumlarından hangilerini geliştireceğini belirler. Hiç doyurulmayan ya da çok az doyurulan ihtiyaçlar birer güdü haline gelir. Bu durumda aile ortamında sevgiye doymamış olan kişi, ya insanlardan uzaklaşıp nesnelerle uğraşmayı ya da sevgi ihtiyacını doyuracak araçlar olan insanlarla uğraşmayı seçecektir.
Meslekleri "insanlarla" veya "insan olmayanlarla" ilgilenenler olarak ikiye ayıran Roe, bireylerin bu alanlardan birsine yönelmesinin gerisinde çocukluk yaşantılarındaki doyumların ya da doyumsuzlukların rol oynadığını ileri sürmektedir.

Özellik-Faktör Kuramı

Bu yaklaşıma göre, insan birtakım gizilgüçlerle dünyaya gelir ve her insan kendine özgü bir varlıktır, kişilik; yetenek, ilgi, değer ve tutum gibi, birbirinden ayrı ama birbiri ile etkileşim halinde bulunan birtakım özellik ya da faktörlerden meydana gelir. Bu özellikler, davranışları gözlemekle ya da test ve envanter gibi ölçme araçları ile saptanabilir. Danışmanın görevi bireyi bilimsel yöntemlerle incelemek, onun zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek ve başarılı olacağı alanları kendisine göstermektir. Başka bir ifadeyle; her birey kendine özgü niteliklere sahiptir. Her mesleğin kendine göre özellikleri vardır. Her birey kişisel özelliklerine uygun mesleklere yönelirse başarılı olabilir.

Karar Kuramları

Karar verme, bir gereksinimi gidereceği düşünülen bir objeye götürecek birden fazla yol olduğu, ya da bir gereksinimi gidereceği kesin olan belli bir tek hedef bulunmadığında, yaşanan sıkıntıyı gidermek amacıyla seçeneklerden birine yöneliş olarak tanımlanabilir. Okul veya meslek seçimi gibi, insanın yaşamını önemli ölçüde etkileyecek kararların verilmesi sırsında genellikle kaygı ve gerginlik yaşanır.

Doğru ve uygun karar verebilmek sağlıklı bir kişilik gelişiminin en önemli göstergesidir. İnsanların hepsi, her zaman sistematik davranarak akılcı karar verememektedirler. Bazı kişiler karar verme sorumluluğu ile karşılaştıklarında bunalıma girer, bir kısmı erteler, bazıları ise sorumluluğu başkalarına bırakır, kararsızlar ise karar verip kararından hemen vazgeçer. Bu nedenle karar verme becerilerinin geliştirilmesi veya öğretilmesi meslek rehberliğinin en önemli amaçları arasındadır.

B) EĞİTSEL REHBERLİK

Eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik etkinliklerini büyük ölçüde eğitsel ağırlıklı rehberlik hizmetleri oluşturmaktadır. Eğitsel rehberlik; öğrencilere okul seçme, okulun ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlama, alan ve ders konusunda sağlıklı eğitsel tercihler yapma, verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma, öğretim güçlüklerinden kurtularak okulda başarılı olma, yeteneklerini geliştirme ve zamanı iyi kullanma gibi konularda yapılan yardımları içermektedir. Bu bakımdan okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her basamağında öğrencilerin eğitsel rehberlik alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması, okul ve yaşamdaki başarısını artırmada önemli görülmektedir. Özetle; Eğitsel rehberlik öğrencilerin eğitim ortamından maksimum yarar sağlamasına, dolayısıyla öğrenmenin en üst düzeyde olmasına hizmet etmektir…

Not: Eğitsel rehberlik, önemli ölçüde öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesi olarak adlandırılabilir.
Not: Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemek eğitsel rehberliğin alanına girmektedir.
Not: Sınav kaygısı, öncelikli olarak eğitsel rehberliğin kapsamı içinde değerlendirilmektedir.
Not: Oryantasyon, eğitsel rehberliğin kapsamı içinde değerlendirilmektedir.

C) KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK

Kişisel rehberlik, bireyin kendini tanıması ve anlaması, duygusal ve sosyal yönlerini geliştirmesi, özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirmesi, amaç belirlemesi, plan yapması ve onu yürütmesi, kendini tehlikelerden koruması, çevreye uyum sağlaması, iyi kişilik özelliklerine sahip olması, sosyal ilişkiler geliştirme becerisi kazanması, çevreye uyum sağlaması, iyi kişilik özelliklerine sahip olması, sosyal ilişkiler geliştirme becerisi kazanması ve aile içi iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi gibi olumlu tutumlar kazanması için yapılan yardımları kapsar.


Kişisel rehberliğin çalışma alanları
● Kendini tanıma ve kabul etme
● Bireyin sosyal ilişkilerinde yaşadığı sorunların çözümü
● Aile içi ilişkilerde yaşadığı sorunlar
● Özgüveni, özsaygıyı geliştirme
● İletişim becerileri kazandırma
● Karşı cinsle ilişkiler
● Davranışsal bozukluklar
● Amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerileri kazandırma
● Olumsuz duygularla baş edebilme (Kaygı – stres vs.)
● Sağlık sorunlarını giderme
● Akran ilişkilerini düzenleme
● Ekonomik sorunlar
● İyi ve olumlu kişilik özellikleri kazanmasına yardım etme

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Kadir KEMEÇ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Kadir KEMEÇ'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Kadir KEMEÇ'in Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,006 uzman makalesi arasında 'Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri' başlığıyla benzeşen toplam 37 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Eğitimde Bireyi Tanıma Teknikleri ÇOK OKUNUYOR Kasım 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:57
Top