2007'den Bugüne 88,749 Tavsiye, 27,437 Uzman ve 19,542 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kas Romatizmaları (Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromu) ve Kuru İğne Tedavisi
MAKALE #6884 © Yazan Dr.A.Serdar SARAÇ | Yayın Mayıs 2011 | 103,613 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
KAS ROMATİZMALARI (Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromu) ve KURU İĞNE TEDAVİSİ

KAS ROMATİZMASI NEDİR ?

Kas romatizmaları, yumuşak doku romatizmaları içinde yer alan eklem dışı romatizmalardır. İki ana başlık altında incelenir: Fibromiyalji Sendromu ve Miyofasyal Ağrı Sendromu.
Kronik ağrısı olan hastaların yaklaşık yarısında Miyofasyal Ağrı Sendromu bulunmuştur. Tüm hastalar içinde Fibromyalji bulunma sıklığı ise % 5 kadardır.

FİBROMİYALJİ SENDROMU:
Toplumda, ismi daha çok duyulmuş olmasına rağmen, miyofasyal ağrı sendromuna göre çok daha seyrek görülen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 10 kat daha fazla görülen Fibromyalji Sendromu, özellikle 38-58 yaşları arasında ortaya çıkar, her 5 kişiden dördünde uyku bozukluğu da bulunur. Vücutta, muayene ile belirlenebilen belli hassas noktalar vardır. Hastaların yarısında hastalığı meydana getiren sebep tam olarak bulunamaz. Diğerlerinde ise fiziksel travmalar, bazı enfeksiyonlar ve duygusal - psikolojik faktörler, hastalığın başlamasından ve devamından sorumlu tutulmuştur.

Şikayetler arasında en sık, yorgunluk, uyku bozukluğu ve uyku düzensizliği, sabah sertliği, fiziksel efor sonrası vücutta yaygın ağrı, bıkkınlık, keyifsizlik, baş ağrıları, barsak problemleri, vücutta yaygın hassasiyet sayılabilir. Şikayetler aylar, bazen yıllarca artarak devam eder ve tam bir tanı konamaz. Hasta bu dönemde çeşitli ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanır. Pek çok farklı branş hekimine muayene olur, farklı tanı ve ilaçlar alır. Hastaların önemli bir kısmı, tetkiklerde ve görüntülemelerde ciddi bozukluklar bulunmadığından, tam bir tanı da konamadığından, doktorları veya yakınları tarafından psikiyatriye yönlendirilirler.

Tanı, esas olarak ayrıntılı ve kapsamlı bir muayene ile konur. Bazen diğer karışabilecek hastalıklardan ayırabilmek için laboratuar ve görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir. Tanıda hastanın ayrıntılı hikayesi, ağrı ve diğer şikayetlerin lokalizasyonu, şekli, yayılımı ve şiddeti açısından önemli bilgiler verir. Uyku düzeni ve kalitesi sorgulanır. Özellikle sabah yorgun ve ağrılı kalkma tipiktir.

Tedavisi, ancak çok yönlü bir program ile mümkündür. Bazen birden fazla branşın birlikte tedavi ve kontrolünü gerektirir. Tedavide ilaçlar, bazı özel hazırlanmış aerobik egzersiz programları, fizik tedavi programları, hasta eğitimi, yaşam tarzı ve davranış değerlendirmeleri gibi çok yönlü programlar planlanır ve uygulanır. Hasta yakınlarının eğitimi de tedavide önemli bir yer tutar. Çünkü bu kronik ve inatçı hastalık, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişki ve iletişimi de bozabilmektedir. Hastalığın kronikleşme eğilimi vardır. Tedavisi geciktikçe ve hastalık süresi uzadıkça, kronikleşme eğilimi artar. Tedavide önemli noktalardan biri de hasta ile hekim arasındaki güven ve sabırdır. Hastalığın tedavisinin uzun seyri, bunu özellikle gerekli kılar.

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU:
Bu hastalık, Fibromyalji Sendromuna göre çok daha sık görülür (kemik-kas-eklem veya bel-sırt-boyun ağrısı ile başvuran hastaların en az yarısında), fakat çok daha az bilinir. Genellikle başka hastalıklarla karıştırılır ve sıklıkla gözden kaçar. Hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilir. Kaslarda, bir veya daha fazla kas grubunda ağrı, batma, spazm, uyuşma, karıncalanma, çekilme, sıkışma tarzında şikayetler ile kendini gösteren ağrılı fibrozitlerin bulunduğu bir hastalıktır. Bu şikayetlere, özellikle sırt ve boyun bölgesinde olanlara, terleme ve üşüme de eklenebilir. Bacaklarda da üşüme sıktır. En sık boyun, bel, sırt, kalça, omuz, kollar ve bacaklarda görülür. Boyun ve bel fıtığı ile, siyatik ağrısı ile sıklıkla karıştırılır. Aslında vücutta nerede kas dokusu varsa, orada hastalığın görülme ihtimali vardır (yüzde, kafada-saçlı deride bile görülebilmektedir).
Ağrılar bazen o kadar şiddetlidir ki, hastanın muayenesi bile çok güç olur. Hasta acile başvurur ve şiddetli ağrı sebebi ile güçlü ağrı kesici (morfin benzeri) ilaç enjeksiyonu yapılır; hasta kısa bir süre rahatlar. Ağrılar sonra geri gelir.

Kas Romatizmasında (Miyofasyal ağrı sendromunda) Hasta En Sık Şu Şikayetlerde Bulunur:
•Her yerim ağırıyor. Ağrı yerini tam tarif edemiyorum.
•Sırtımdan koluma yayılan bir ağrı var, bazen uyuşma da oluyor.
•Nefes alırken göğsümde bir batma oluyor, ama kardiyolog bir kalp hastalığı bulamadı.
•Kolumda ve/veya bacağımda sebebi bulunamayan bir uyuşma var; soğuk ve yorgunlukla artıyor.
•Sırtımda uykuma engel olan ağrılar oluyor. İlaçlarla geçmiyor.
•Kendimi sürekli çok yorgun ve halsiz hissediyorum, kollarım çabuk yoruluyor.
•Hiçbir tedavi ağrılarımı geçirmiyor.

Miyofasyal ağrı sendromundaki Şikayetler En Sık Şu Hastalıklarla Karışır:
•Boyun fıtığı
•Bel fıtığı
•Siyatik ağrısı
•Ankilozan Spondilit
•Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Kemik ağrısı
•Fibromyalji sendromu
•Karpal tünel sendromu
•Diğer sinir sıkışması sendromları (Tuzak nöropatiler)
•Romatoid Artrit
•Gonartroz (Diz kireçlenmesi)
•Menisküs patolojileri
•Koksartroz (Kalça kireçlenmesi)
•Kondromalazi patella (Diz kapağı altında kıkırdak aşınması - kireçlenme)
•Omuz patolojileri (Omuz İmpingement Sendromu, Omuz Periartriti – Donuk Omuz, Rotator Kaf Sendromu – omuzda yırtık)
•Kalça ve kolda geçmeyen ‘iğne yeri’ ağrısı

Kas Romatizmasındaki Şikayetler Özelliklerine Göre Şöyle Sınıflandırılabilir:

Şikayetin bölgesine göre:
•Sırt ağrısı
•Boyun ağrısı
•Boyundan kola yayılan ağrı ve/veya uyuşma
•Göğüste ağrı-batma
•Bel ağrısı
•Bel veya kalçadan bacağa yayılan ağrı ve/veya uyuşma-kasılma-kramp
•Dizlerde ağrı
•Dirseklerde ağrı
•Yürümeyi engelleyen ağrı-batma
•Tüm vücutta hareket güçlüğü
•Kemiklerde ağrı, vs.

Şikayetin karakterine göre:
•Ağrı
•Kasılma-Kramp
•Batma
•Yanma
•Uyuşukluk
•Karıncalanma
•Gerginlik hissi
•Şişlik ve Ödem
•El ve Ayakta kısa süreli renk değişiklikleri
•Hareket kısıtlılığı, vs.
•Sebepsiz Üşüme-Terleme

Şikayetin sıklığı ve süresine göre:
•Ayda bir, Haftada bir, Günde bir, Gün içinde pek çok kere
•Sürekli
•Sürekli ama artıp-azalan

Şikayetin şiddetine göre:
•Hafif şiddette
•Şiddetli ve Çok şiddetli

Miyofasyal Ağrı Sendromunda Tanı, Fibromyalji Sendromunda olduğu gibi, esas olarak ayrıntılı ve kapsamlı bir muayene ile konur. Bazen hastalığa eşlik eden veya tetikleyen ek problemleri ortaya koymak için laboratuar ve görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir. Ancak hastalığın kendine ait spesifik laboratuar ve görüntüleme bulgusu yoktur. Yalnızca ek patolojilere ait bulgular saptanabilir.

Miyofasyal Ağrı Sendromu, Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ve tedavi sonuçları yüz güldürücüdür. En etkili tedavi yöntemi, kuru iğne tedavisidir. Herhangi bir ilaç kullanılmadan yapılan bir tedavi olduğu için, bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak uygulama prosedürü deneyim, özen ve sabır gerektirir. Tedavi, hastalığı oluşturan veya katkıda bulunan diğer rahatsızlıkların da birlikte tedavisini gerektirebilir. Fakat çoğunlukla tek başına kuru iğne tedavisi yeterli olur.


KURU İĞNE TEDAVİSİ

KURU İĞNE TEDAVİSİ NEDİR ? YANETKİLERİ VAR MIDIR ?

Kuru iğne tedavisi, yan etkisi olmayan, tedavi edici ve (deneyimli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı tarafından uygulandığında) zararsız bir metoddur. İğne, herhangi bir ilaç içermediğinden, bu ismi alır. Bu nedenle alerjik durumlar, ilaç etkileşimleri ve yan etki görülmez.

En sık Kas Romatizması da denen Miyofasyal Ağrı Sendromunda

Bunun dışında, Boyun ve Bel Fıtığında, Omuz Ağrıları ve Omuz Periartritte (Adeziv Kapsülit – Donuk Omuz), Omuz İmpingement Sendromunda da bazen tek başına, bazen de fizik tedavi ile birlikte uygulanır ve çok etkili ve kalıcı sonuçlar alınır. Diz ve Bacak ağrılarında da kullanımı sıktır.

Kuru iğne tedavisi, belli seanslar halinde planlanır, tedavi boyunca o bölgeye ait faaliyetlerin azaltılması önerilir. Tedavinin süresi, yani seans sayısı, problemin bulunduğu bölgenin genişliğine, problemin ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka rahatsızlıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterir. Bazen tek bir seans da yeterlidir. Fakat en sık 3-5 seans olarak planlanır. Nadir durumlarda 8-10 seansı bulabilir. Genellikle haftada 1 seans olarak uygulanır. Tedavide başarı oldukça yüksektir (% 92-95) ve sonuçlar yüz güldürücüdür. Tedaviye cevapsız veya dirençli durumlarda (% 5-8), genellikle altta yatan başka bir patoloji söz konusudur. Ancak ilk muayene sırasında bu durum genellikle tespit edilip, tedavi buna göre planlanır.

KURU İĞNE TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR ?

Genellikle 12-15 yaşından itibaren, tedaviye ihtiyacı olan herkese uygulanabilir. Cinsiyet farkı yoktur. Hastada bulunan diğer pek çok hastalık, bu tedavi için bir engel teşkil etmez.

Uzm.Dr. A. Serdar SARAÇ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
uygulanır. Kas romatizması, iskelet kasları olarak bilinen tüm çizgili kaslarda görülebilir. Bazı tendinitlerde, lokal ağrı patolojilerinde, kısalmış kas sendromlarında da bu yöntem kullanılır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kas Romatizmaları (Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromu) ve Kuru İğne Tedavisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.A.Serdar SARAÇ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.A.Serdar SARAÇ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     16 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
A.Serdar SARAÇ Fotoğraf
Dr.A.Serdar SARAÇ
İstanbul
Doktor "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi32 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.A.Serdar SARAÇ'ın Makaleleri
► Ağrı Tedavisinde Kuru İğne Tedavisi Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ
► Kuru İğne Tedavisi Nedir? Fzt.Akın ÖZKAHYA
► Kuru İğneleme (Dry Needling) Tedavisi Dr.Fzt.İsmail SARAÇOĞLU
► Vulvodini: Açıklanamayan Bir Genital Ağrı Sendromu PDF Doç.Op.Dr.Nermin KÖŞÜŞ
► Fibromiyalji Nedir? Tedavisi Mümkün Müdür? Fzt.Halil İbrahim KURMAZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,542 uzman makalesi arasında 'Kas Romatizmaları (Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromu) ve Kuru İğne Tedavisi' başlığıyla benzeşen toplam 45 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:39
Top