2007'den Bugüne 91,459 Tavsiye, 28,073 Uzman ve 19,896 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Modern Yaşamın Dert Ortakları, Gerçek Dostları Psikologlar (Psikologlara Bakışınız Değişecek)
MAKALE #7901 © Yazan Psk.İzzet GÜLLÜ | Yayın Aralık 2011 | 5,235 Okuyucu
MODERN YAŞAMIN DERT ORTAKLARI, GERÇEK DOSTLARI PSİKOLOGLAR (PSİKOLOGLARA BAKIŞINIZ DEĞİŞECEK)

Psikologluk kadar yanlış bilinen / tanınan başka bir meslek yoktur. Kime sorsanız doktorun ne İŞ yaptığı bilinir. Mühendisinki, öğretmeninki, marangozunki de... Ancak psikoloğun ne olduğu, ne iş yaptığı sorusuna verilecek cevaplar körlerin fil tarifi misali hep değişiklik gösterir.

HALKA GÖRE PSİKOLOG

Halka göre psikologlar sadece insanı rahatlatan kişilerdir. Onlara göre psikolog insanı rahatlatır, böylece kişi psikoloğun odasından kuş gibi hafiflemiş olarak çıkar. Oysa sinemaya gitmek, sevilen bir kitabı okumak çoğu zaman psikologlardan daha fazla rahatlatıcı olabilir.

BAKANLIĞA GÖRE PSİKOLOG

Sağlık bakanlığına göre psikologlar her hastanede bulunması gereken ama ne iş yaptıkları konusu o kadar da önemli olmayan kişilerdir. Bakanlık nedense bu konuda oldukça bonkör davranır; görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamadığı halde her hastaneye en az 4 - 5 kişi atar. O yüzden bakanlığa göre psikolog tek odada biri çalışırken dördü - beşi sağda solda gezmek zorunda kalan ancak bunun hiç bir mahzuru olmayan kişidir.

MESLEK ÖRGÜTLERİNE GÖRE PSİKOLOG

Meslek örgütlerine göre psikolog yüksek lisans, doktora, klinik, süper vizyon kavramları arasında boğulan, bunlar yoksa bir ön görüşme yapma yeterliliği dahi bulunmayan, lisans eğitimi aldıkları halde bir lisans (hak, yetki) sahibi olmaması gereken kişidir. Onlara göre biyolog, avukat, mühendis, öğretmen, kimyager vb. tüm meslekler unvanlarının gerektirdiği her işlevi görebilir lakin psikologlar yukarıdaki ek yeterlilikleri olmadığı takdirde bir mana ifade etmeyen, üniversiteyi "dostlar alışverişte görsün" diye okumuş kişilerdir.

PSİKİYATRİSTLERE GÖRE PSİKOLOG

Psikiyatristlere göre ise psikologlar sadece zeka testi uygulayan, üstelik de bunu özel kurs ve sertifika almışlarsa şayet ancak o zaman yapabilen, yoksa onu dahi beceremeyen laboratuvar teknikeri yahut psikiyatri teknisyenleridir.

OYSA PSİKOLOG KİMDİR

Psikologlar insan psikolojisi konusunda fakülte düzeyinde saf psikoloji eğitimi almış, ondan daha da önemlisi her bir vaka ile asgari bir saat görüşe görüşe, her vakayı bir öğrenme fırsatı olarak göre göre zamanla engin bir birikim kapasitesine ulaşmış bir bilgi ve deneyim deposudur.

Her insan koca bir kitaptır. Dolayısı ile psikolog her gün en az üç - beş kitap okuyup bitiren, geliştirirken gelişen kişidir. Böylece psikologlar teorik üniversite eğitimleri ile bir çok "danışan kitaplarından" öğrendikleri bilgileri beyninde harman etmiş bilge kişilerdir.

Bu kişiler kimsenin kimseyi on dakika bile dinlemediği, dinlese bile işine geldiği gibi anladığı bir dünyada oturur sizi tam bir saat dinlerler. Bunu göz, kulak ve beyin fonksiyonlarını maksimum kapasitede kullanarak yaparlar. Herkes devletin işinde devletin malzemesini kullanırken psikologlar kendi en özel organlarını tüketirler. Bunun için de ekstra bir ücret vs. beklemezler. Ayrıca tek cihazları beyinleri, yegane sermayeleri bilgileridir. (Laf aramızda, yine de kimseye yaranamazlar)

Bu etkili ve yeteri kadar dinleme tam ve doğru anlamayı getirir. Tam ve doğru anlama ise sağlıklı bir çözüm için ilk ve en önemli adımdır.

Bu süreçte ihtiyacınıza göre bazen size tamamen objektif bir anlayışla ayna tutarlar. Eğip bükmeden, alınır gücenir demeden ihtiyacınız olan tüm gerçekleri önünüze tek tek serer, böylece size tutulan bu aynada karanlıkta kalan kör noktalarınızı en iyi şekilde görmenize / fark etmenize çalışırlar.

Bazen psikologlar size sadece duymanız gereken şeyleri söylerler.

Çoğu zaman ise size teknik bilgi danışmanlığı yapar, sorunlarınızın pratik ve size özgü çözüm yollarını gösterirler. Ellerinde belli bir sorun için hazır bir çözüm reçetesi yoksa bile bunu sizinle birlikte ve size özgü bir biçimde üretmeye çalışırlar. Yani sorununuz ve çözümü üzerinde bir işçi gibi sizle birlikte kafa yorar, çalışma yaparlar. Sizin derdinizi adeta kendi dertleriymiş gibi sahiplenirler. Herkes en fazla mutluluklarınıza eşlik ederken onlar sadece dertlerinize ortak olmaya talip olmuş kişilerdir.

Her zaman sorunu doğru anlamak, çözümünü danışana önermek yeterli olmaz. Çünkü kişilerin o bilgileri yaşama geçirebilmesi için ayrıca desteklenmesi de gerekir. Psikologlar adına psikolojik destek denilen bir yaklaşımla bunu da yaparlar. Size sadece, “Sorunun şu, git evinde şu şekilde kendin çöz” demez, bunu bizzat sizinle birlikte gerçekleştirmeye, bu yolda size sürekli destek olmaya da çalışırlar. Bir bakıma, “Al şu bastonu şöyle şöyle kullan” diyerek bastonu sadece elinize vermekle yetinmez, iyileşene dek size bizzat baston olmaya da gayret ederler.

Psikologlar meslekleri gereği güvenilir olmak zorundadırlar. Bunu bilmek insanların iç dünyalarını belki de yaşamlarında ilk defa güvenle konuşmayı, bu bile başlı başına çoğu kişinin büyük bir psikolojik yükten kurtulmasını sağlar. Hiçbir şey yapmasalar bile, sırf psikolog unvanına sahip olmaları bile başlı başına = güven = paylaşmak = rahatlamak ve kurtulmak şeklinde gelişen bir kazanıma vesile olmaya yeter. (Psikologluk kliniği, doktorayı, depresyonu, panik atağı bırakın; sırf bu yönü için bile çok önemlidir. O sebeple bu kadar geniş ve daha elzem olan bir alanı bırakıp da psikiyatrinin üç beş hastalıktan ibaret olan dar alanında yer tutma kavgası vermeye çalışan psikologları bir türlü anlayamam!)

Psikologlar bazen eğitimcidir, bilmediklerinizi öğretirler. Hem de sınırlı üç beş derste. Bazen bilip de unuttuklarınızı hatırlatırlar. Bazen de önemsiz zannettiklerinizin önemini fark ettirerek sizi ona uygun bir zihinsel yapılanma içine sokarak yeniden inşa ederler. Tüm bunlar ise olası sonuçları itibariyle hayati bir kazanımdır yahut son derece büyük bir kayıptır.

Her doktora giden iyileşmez. Haliyle psikologlar da her zaman için yüzde yüz bir çözüm sağlayamayabilirler. Üstelik psikologların ilgilendikleri sorunların nedeni tıptaki gibi sadece kişilerin kendileri (içindeki doku ve organları) değildir. Bu sorunların bir kökü aile, bir kökü çevre, diğer bir kökü ekonomi alanı yahut sosyal çevre olabilir. Tüm bunlar ise psikologların işini son derece zorlaştıran unsurlardır. Ancak psikologlar böylesi zamanlarda bile sizi evinize tamamen eliniz boş göndermez, en azından yanınızda olduklarını, derdiniz üzerinde saatlerce kafa yorduklarını göstermek suretiyle size yalnız olmadığınız mesajını ve güvenini vererek desteklerler.

Psikolog sizinle, çocuğunuzla yahut eşinizle belki sizle aynı şeyleri konuşur. Lakin sizden daha fazla etki sağlar, daha fazla değişim yaratabilir. Çünkü psikolojik olarak uzmanlık etkisi bulunan kişidir.

Velhasılı psikologlar her şeyden önemlisi güvenebileceğiniz, en zor anınızda çekinmeden ulaşabileceğiniz, sorunlarınız üzerinde sizinle birlikte kuluçkaya yatan, böylece içinizdeki zehiri dışarı akıtan, gerçeklerinizi ortaya çıkararak size ışık tutan, birlikte renk renk iyileşme, kurtulma, değişme, kabullenme ve mutluluk civcivleri dünyaya getiren gerçek bir dosttur.

Bizler millet olarak bir şeyi ya çok abartırız ya da iyice basite alarak indirgeriz. Oysa psikologluk da pek çok şey gibi ne hayattaki en önemli şeydir ne de çok basit bir uygulama işidir!

Mesela ABD’de psikoloğa giden kişi sayısı psikiyatriste gidenden daha fazladır (Kaynak: Amerikan Mayo Klinik Ansikopedisi). Çünkü duygu, düşünce ve davranış sahibi olan, daha doğru bir anlatımla psikolojik bir varlık olan insanların ihtiyaçları OKB’den, Panik Ataktan, DEHB’den çok daha öte ve fazladır.

O yüzden onlar psikoloğa bizdeki gibi tabiri caizse yumurta kapıya dayanınca değil; her hafta ya da ayda bir kere giderler. Hepsinin aile psikoloğu vardır! Kendilerini, sorunlarını, düşüncelerini, planlarını, geçmişlerini, geleceklerini konuşurlar psikologla. Belki bunları herkesle konuşabilirler. Ancak onlar bilgilerini bilimsel, yapılarını güvenilir, yaklaşımlarını da objektif buldukları için psikologları tercih ederler.

Biz ise yıllardır kemikleşmiş, 5 – 10 yıldır ilaç kullanıldığı halde iyileşmemiş psikiyatrik hastalıkların bile çözümünü en fazla iki - üç seansta psikologtan bekleme, doğal olarak bu mümkün olmayınca da bir daha kapısına hiç uğramama şeklinde yürüyen bir psikolog algısıyla yaşayıp gideriz.

Çünkü kişi için gerçek, algıladığıdır! İnsan dış dünyadaki gerçeğe değil, bu gerçeğin zihninde oluşturduğu algıya tepki verir!

Psikolog
İzzet Güllü

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Modern Yaşamın Dert Ortakları, Gerçek Dostları Psikologlar (Psikologlara Bakışınız Değişecek)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.İzzet GÜLLÜ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.İzzet GÜLLÜ'nün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.İzzet GÜLLÜ'nün Yazıları
► Dert Daima İnsana Yol Gösterir Psk.İzzet GÜLLÜ
► Kimdir Bu Psikologlar? Psk.Mustafa Raşit YAVAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,896 uzman makalesi arasında 'Modern Yaşamın Dert Ortakları, Gerçek Dostları Psikologlar (Psikologlara Bakışınız Değişecek)' başlığıyla benzeşen toplam 37 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Bir Veda Yazısı Haziran 2018
◊ Bu Yazıyı İyi Anla ÇOK OKUNUYOR Haziran 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:44
Top