TavsiyeEdiyorum.com
TavsiyeEdiyorum.com  
.com
Arama : | Site İçi Arama

Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikolojide Kullanılan Ölçüm Teknikleri

Tuğba DEMİRÖZ Fotoğraf
Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Özel ÜyesiTavsiyeEdiyorum.com Üyesi232 kez tavsiye edildiÖzgeçmişi MevcutKütüphanemizde Yayınlanan 90 Makalesi varFotoğrafı MevcutMesleki Videoları Mevcutİş Adresi KayıtlıTelefon Numaraları KayıtlıMSN/ICQ/Skype Adresi VarTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Bilgileri
* Toplam Okuyucu : 4125,

* Yayın Tarihi : 11-01-2012 - 01:05 (1724 gün önce),

* Ortalama Günde 2.39 okuyucu.

* Karakter Sayısı : 8830 , Kelime Sayısı : 1082 , Boyut : 8.62 Kb.
Ziyaretçilerimizin Üyemiz Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ hakkında söyledikleri:
her insanın hayatında bir dönüm noktası vardır. bu dönüm noktası kimi zaman iyiliklere giden bir nokta, kimi zaman da kötü yöne doğru kayan bir nokta olur.. Tuğba hanımla tanıştığım zaman hayata daha karamsar ve kötü noktadan bakıyordum ve bunun farkında bile değildim, benim için çok basitti bu, çünkü alıştığım düşünce şekli buydu ve bunun beni hayatımda sağlıklı bir noktaya götürmeyeceğini biliyordum, hissediyordum. Daha önceden de çok kötü hissettiğim, depresif olduğum, hatta depresyonda olduğum zamanlarım oldu. Hep bir bataklıktaymış gibi hissederdim, çıprındıkça daha da batıyor ya da bir m... [DEVAMI..]
(Z.Y., Danışan, 24-06-2013)

Merhaba ve -gülümseme işareti- Tuğba hanım işte bana bunu yapıyor... Onu gördüğümde mutlu oluyorum. Kızımın okuluna pedagog olarak destek olan Tuğba hanımla ilk defa okulda çocuk korkuları ile alakalı bir program yapmıştı orada yolumuz kesişti ve özgeçmişi hakkında bizi bilgilendirirken çok tevazu sahibi birisi olduğunu düşünmüştüm. Marmara Üniversitesi gibi ciddi bir akademik yapıya sahip bir okulda bulunuşunu yemekten sonra içtiği su normalliğinde bahsedişi bu kanının oluşmasında etkendi. Sonra profesyonel jest ve mimiklerinden etkilenmiştim. İtiraf ediyorum ki ilk imaja önem veren birisi ol... [DEVAMI..]
(balıklı-kupalı-kadın, Danışan, 09-04-2013)

Tuğba Hanımla kurumumuzda çalışan Araç sürücülerimizin hem kendilerinin hem de ailelerinin psikolojik hizmet alabilmeleri için yapmış olduğumuz şirket hizmet alımı vasıtası ile tanışma fırsatımız oldu.Kendisine giden çalışanlarımızın ve ailelerinin hep memnun kaldıklarını ve almış oldukları danışmanlık hizmeti sayesinde bir iyiye gidiş olduğunu hem onların sözlü açıklamalarından hem de davranışlarından gözlemledim.Ben ve 16 yaşındaki oğlumuda götürerek bizzat kendimde bu danışmanlık hizmetinden faydalanma fırsatı buldum.Gerçekten olaylara yaklaşımı,problemleri analiz etmesi ve ne yapmamızd... [DEVAMI..]
(Hakan, Danışan, 24-01-2012)

Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ Hakkındaki Tüm Tavsiyeler
Psikolojide Kullanılan Ölçüm Teknikleri

Bireysel özelliklerin değerlemesi ve diğer kişilerle karşılaştırılması açısından önemli olan ölçüm teknikleri, bireyleri birbirinden ayıran özellikleri doğrudan ya da dolaylı yönden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar çeşitli ölçüm tekniklerinin geliştirilmesine fırsat sağlayarak, kişilik özelliklerinin ölçülebilmesini olanaklı hale getirmiştir.

Kişilik özelliklerini ölçmek üzere geliştirilen ölçekler kabaca; gözlemsel teknikler, yapılandırılmış test ve envanterler, projektif teknikler ile durumsal testler başlığı altında toplanabilmektedir. (Özgüven, 2000; Özbatağ, 1983). Bu bağlamda kullanılan kişilik ölçüm teknikleri şunlardır:

1. Sorgu Cetvelleri

Kişilik ölçümlerinde kullanılan en yaygın tekniklerden biri olan sorgu cetvelleri, genellikle yazılı biçimlerde uygulanmakla beraber bazen de sözel olarak yöneltilen sorularla yürütülmektedir. Kişiden kendisi hakkında bilgi vermesinin istendiği bu teknikte kullanılan sorular özel formlar şeklinde düzenlenmiştir (Ateş, 2003).

Özellikle çocuklar hakkında bilgi edinmek için kullanılan bu formlar anne-baba ve diğer yetişkinlere yönelik olarak düzenlenmiş olup, belli bir zaman süresi içinde incelenen konuyla ilgili bilgileri toplamayı amaçlamaktadır (Yavuzer, 1998; Güngör, 2001).

2. Gözlem

Bireylerin kişilik özelliklerini tespit etmeye yönelik tekniklerin içinde en yaygın olarak tercih edilen gözlem, hakkında bilgi edinilmek istenilen kişinin çeşitli ortamlarda gözlenmesi sonucu, gözlenen bireyle ilgili çeşitli bilgiler toplama sürecidir (Ateş, 2003; Enç, 1984; Güngör, 2001; Morris, 2002).

3. Psikolojik Testler

Kişilik testlerinin çoğu, birçok delil topladığı ve bir araya getirildiğinde kişilik özelliklerine ulaşıldığı prensibine dayanmaktadır. Bu bağlamda, davranışları standart koşullar altında gözlemeye yarayan, geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış ölçme araçları olan psikolojik testler, ilk olarak XIX.y.y.’da geliştirilmeye başlamıştır. Böylece bireylerin zeka, kişilik, başarı, ilgi, tutum ve yetenekleri bu yolla ölçülebilir hale getirilmiştir (Özgüven, 2000; Yavuzer, 1998; Öner, 1994; Güven,1999).

İncelenen kaynaklar, psikolojik testlerin çeşitli kriterlere dayalı olarak sınıflandırıldıklarını göstermektedir. Bu kriterlerden biri olan kullanım alanlarına göre üçe ayrılabilen psikolojik testler, şu başlıklar altında toplanmaktadır:

A.Yetenek Testleri


Bireylerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak amacı ile hazırlanan bu testler, genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır (Kepçeoğlu, 2001).

a.Genel Yetenek Testleri

Spearman’ın ileri sürdüğü “g faktörü”nü ölçmeyi amaçlayan bu testler, belirli düzeylerde genel zihin yeteneklerini ölçen testlerdir (Kepçeoğlu, 2001; Özgüven, 2000).

b.Özel Yetenek Testleri

Bireylerin sahip olduğu özel zihin yeteneklerini (müzik, resim gibi) ölçen testlerdir (Kepçeoğlu, 2001).

c.Farklı Yetenek Testleri

Soyut kavrama, mekanik, sayı ve dil gibi farklı zihin yeteneklerini ölçen testlerdir (Kepçeoğlu, 2001).

B. Başarı Testleri


Standart ve öğretmen olarak ikiye ayrılan (Kepçeoğlu, 2001) bu testler eğitimin hedeflerini, akademik başarıyı ve personel seçimi konuları değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Özgüven, 2000).

C. Kişilik Testleri

Yapıları ve kullanış amaçları yönünden büyük farklılıklar gösteren kişilik testlerini (Kepçeoğlu, 2001), genel olarak şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

a.Uyum Envanterleri

Sosyal ve kişisel uyum ile ilgili; aile çevresine uyum, sağlıkla ilgili durumlara uyum, sosyal ve duygusal yaşama uyumu ölçmeyi hedefleyen envanterlerdir (Tuzcuoğlu, 1996).

b.İlgi ve Tutum Envanterleri

Bireylerin iş, meslek ve çeşitli sosyo-kültürel etkinliklere olan ilgilerinin (Kepçeoğlu, 2001) yanı sıra bireyin diğer insanlara karşı davranış biçimlerini yönlendiren tutumlarını da ölçmeyi amaçlamaktadır.

c.Projektif Kişilik Testleri

Freud’un Psikoanalitik yaklaşımının temelindeki psikodinamik görüşe dayanan (Özkalp ve ark., 2000; Morris, 2002) bireyin açık seçik olmayan uyarıcılara karşı davranışlarını (Özgüven, 2000), diğer bir ifadeyle bilinçaltı güdü ve çatışmalarını (Enç, 1984; Morris, 2002), duygu ve düşüncelerini (Özkalp ve ark., 2000) ölçmeyi amaçlayan bu testler, özellikle klinisyenler tarafından birey hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılırlar (Ateş, 2003).

İlk olarak 1961 yılında McClelland tarafından kullanılmaya başlayan projektif testlerde, üzerinde çeşitli resim ya da fotoğraflar bulunan kartların yanı sıra anlamsız şekiller bulunan kartlar da kullanılabilir. Bu yönüyle yoruma açık olan bu testler, kişilik testleri arasında en yaygın kullanım alanına sahip olanlarıdır. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, T.A.T, C.A.T, cümle tamamlama ve resim yorumlama testleri en çok kulanılan projektif testlerdir (Kepçeoğlu, 2001; Özgüven, 2000; Öner, 1994; Uba & Huang, 1999; Yavuzer, 1998; Özbatağ, 1983).


d.Kişilik Envanterleri

Çoğunlukla kolayca puanlanan standart ölçüm araçları olarak tanımlanabilen bu envanterlerin amacı, bireylerin kişilik özelliklerini ölçmektir (Özgüven, 2000; Atkinson & Atkinson & Hilgard, 1995). Bu bağlamda araştırmanın asıl konusu olan özellik (trait) teorisine bağlı olarak geliştirilen kişilik envanterlerinin kullanılmaya başlanması, yanı sıra bu envanterlerden elde edilen bilgilerin ne kadar geçerli ve güvenilir olduğu yönünde yapılan araştırmalara değinmekte yarar görülmüştür. Bu doğrultuda Mischel, sosyal öğrenme geleneğinden yola çıkarak, davranışı etkilemekte durumların önemini gösteren çalışmalar yaparak, elde ettiği bulgulara dayanarak özellik teorisini eleştirmiştir. O, özelliklerin ve aynı özelliklerin farklı durumlardaki ölçümlerinin korelasyonlarının oldukça düşük olduğunu, bunun da durumlar arası davranışta bir tutarlılık olmadığı anlamına geldiğini savunmuştur (Mischel, 1968).

Epstein ve O’Brian kişilik envanterleriyle gerçekleştirilen çalışmaların, uzun süreler dahilinde gerçekleştirildiğini aynı zamanda durum ve davranışları tek bir faktöre bağlamanın yüksek ilişkilere neden olduğunu, Hartshorne ve May’in uzatmalı çalışmalarındaki ilişkilerin yüksek olmasının nedeninin de aynı sebepten kaynaklandığını aslında Hartshorne ve May’in çalışmalarının (çocukların, dürüst davranmama fırsatlarının olduğu çeşitli durumlarda izlendiği çalışmalar), çocukların farklı durumlardaki davranışları arasında düşük ilişki olduğunu ayrıca dürüst ve sahtekar davranışların farklı durumlarda tutarlılık göstermediğini ortaya koyduğunu bu sebeple. dürüstlüğün ve sahtekarlığın bir özellik (trait) olmadığını savunmuşlardır (Konuk, 1996).


KAYNAKÇA


Ateş, Metin. (20/2/2003). www.merih.net/m2/lid/wmetate


Atkinson, Rita & Atkinson, Richard & Hilgard, Ernest R. (1995). Psikolojiye Giriş 1. (Çev. Kemal Atakay, Mustafa Atakay, Aysun Yavuz). İstanbul: Sosyal Yayınlar.


Enç, Mitat (1984). Ruh Sağlığı Bilgisi. 9. Basım. İstanbul: İnkılap Yayınevi


Güngör, Abide (2001). Çocukları Tanıma Teknikleri. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı El Kitabı (s.90-107). İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama San. A.Ş.


Güngör, Abide (2001). Anne Baba Çocuk İletişimi. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı El Kitabı (s.319-341). İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama San. A.Ş.


Güven, Kamil (1999). Testler ve Kültür. Türk Psikoloji Yazıları cilt 1(3),17-50.


Kepçeoğlu, Muharrem (2001). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Geliştirilmiş Baskı. İstanbul:Alkım Kitabevi.


Konuk, Emre (1996). The Development of The Turkish Form, Test _Retest Reliability and Validity Studies of The Sixteen Personality Questionnaire (16 PF).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Psikoloji Bölümü.


Mischel, Walter (1968). Personality and Assesment. New York: Wiley.


Morris, Charles G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. (Çev. Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 23.


Öner, Necla (1994). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler Bir Başvuru Kaynağı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 533.


Özgüven, İbrahim Ethem (2000). Psikolojik Testler. Ankara: Opdrem Yayınları.


Özbatağ, Lütfi (1983). Psikolojide İlk Adım. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.


Özkalp, Enver & Arıcı, Hüsnü & Aydın, Orhan & Bayraktar, Rüveyde & Uzunöz, Ali & Erkal, Buket (2000). Davranış Bilimlerine Giriş. (Edi. Enver Özkalp). 3. Baskı. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1027


Tuzcuoğlu, A. Semai (1996). Psikolojik Tip Belirleyicisinin Dilsel Eşdeğerlilik, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.


Uba, Laura & Huang, Karen (1999). Psychology. U.S.A: An imprint of Addison Wesley Longman, İnc.


Yavuzer, Haluk (1998). Çocuk Psikolojisi. 16. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Makale Yazarının Sayfasına Dönün
Makale Yazarına Eposta Gönderin

Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Psikolojide Kullanılan Ölçüm Teknikleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ Tarafından Yazılan Diğer Makaleler:
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Mmpı- Minnesota Multiphasic Personality İnventory)
 • Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Zararları
 • Yoğunlaştırılmış Ve Bölünmüş Dikkat
 • Stres
 • Korunan Dikkat Ve Teyakkuz
 • Depresyon
 • İlgisiz, Otoriter, Tutarsız, Demokratik Anne Baba Tutumları
 • Anne Baba Tutumları Aşırı Koruyucu Ve Red Edici Anne Baba Tutumları
 • Evlilikte Güven Duygusunun Önemi
 • Boşanmış Çocuklar
 • Ben Ve Öteki
 • Göç Eden Ailelerin Şehre Uyum Süreci
 • Göç Eden Ailelerin Uyum Sorunları
 • Türkiye'de İç Göç Ve Göç Eden Aileler Sorunları
 • Beyin Böyle İşliyor: Bilinçaltı Ve Bilinçdışı
 • Beyin Böyle İşliyor- Bilinç
 • İnanç Gelişimi
 • Borderline Kişilik Bozukluğu Mod Terapisi
 • Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Vakalarında Şema Modları
 • Son Yıllarda Hızla Gelişen Psikoterapi Tekniği Şema Terapi
 • Kütüphanemizden İlginizi çekebilecek diğer bazı makaleler:
 • Evliliğin Üç Sigortası , Uzm.Şanver YEREBAKAN
 • Nereye Bakarsan Kendini Görürsün (Toplumsal Travmaların Kişisel Anlamları) , Uzm.Şanver YEREBAKAN
 • Yetiştirilme Tarzımız Bizi Nasıl Koşullandırır? , Derya ÇİÇEK
 • Kullan-At Kültürü Ve Alışveriş Bağımlılığı , Tayfun DOĞAN
 • Ergenlerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular , Gülçin DÖNMEZ FİDAN
 • İlişkilerdeki Büyük Tehlike! Ama Biz Severek Evlendik! , Nur GEZEK
 • Evliliği İyi Şeylerle Doyurmanın 10 Yolu , Ümit KARABULUT
 • Aile Ortamı Ve Çocuğa Etkisi , Uzm.Murat ÇAKIR
 • Kişilik Bozuklukları , Özgür TÖNBÜL
 • Depresyon , Uzm.Selin OYMAN
 • Yeni Moda Bilgisayarlar Ve Çocuk Gelişimindeki Etkileri , Uzm.Nilüfer ÖZKAN BUDAK
 • Stres Ve Stresle Baş Edebilme , Dr.Hüseyin DOĞAN
 • Karakter Ve Kişilik Oluşumunda Anne Sütünün Rolü , Dr.Hüseyin DOĞAN
 • Zihinsel Antrenman Ve Performans , Fahri ŞAHİN
 • Postpartum (Doğum Sonrası) Depresyonu Ve Tedavisi , Uzm.Gülcem YILDIRIM
 • Panik Atak İle Başa Çıkmanın 10 Altın Kuralı , Uzm.Sinem MALKOÇ
 • Cinsel Saldırı Ve Saldırganın Psikolojisi , Toğrul SALAMZADE
 • Cinsellik Ve Cinsel Gelişimin Çocuklar İle Konuşulması , Uzm.Uğur ÇAPULCUOĞLU
 • Ne Zaman, Nasıl, Kimden Psikolojik Destek Almalı? , Makbule UZUN ÇINAR
 • İlkokula Başlayan Çocuklar İçin Ailelere Öneriler , Uzm.Cenya KATALAN
 • Kütüphanemizde yer alan dökümanlar profesyonel üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte tavsiyeediyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, çalışmaların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan makaleler bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir profesyonelle görüşmeden, makale içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Çalışmaların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yayınlanan makalelerin mali ve hukuki tüm hakları yazarına aittir. Kütüphanemizde yer alan herhangi bir makale başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir. Sitemizde sayfası bulunan site üyemiz profesyoneller üye sayfaları içinden, Makale Bilgileriniz bölümü altında, YENİ MAKALE GÖNDERİN linkini izleyerek bu sayfaya makale ekleyebilirler.

  06:27
  Top