TavsiyeEdiyorum.com
TavsiyeEdiyorum.com  
.com
Arama : | Site İçi Arama

Yeni Tavsiye Ekleyin!Öğrenilmiş Çaresizlik

İlkten ÇETİN Fotoğraf
Psk.İlkten ÇETİN
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Özel ÜyesiTavsiyeEdiyorum.com Üyesi243 kez tavsiye edildiÖzgeçmişi MevcutKütüphanemizde Yayınlanan 330 Makalesi varFotoğrafı Mevcutİş Adresi KayıtlıTelefon Numaraları KayıtlıMSN/ICQ/Skype Adresi Var
Makale Bilgileri
* Toplam Okuyucu : 3341,

* Yayın Tarihi : 05-02-2012 - 19:04 (1843 gün önce),

* Ortalama Günde 1.81 okuyucu.

* Karakter Sayısı : 6525 , Kelime Sayısı : 759 , Boyut : 6.37 Kb.
Ziyaretçilerimizin Üyemiz Psk.İlkten ÇETİN hakkında söyledikleri:
Psikolog İlkten Çetin meslek hayatına atıldıktan sonraki yaklaşık 20 yılını benimle çalışarak geçirmiş ve bu süreçte giderek kendisini hem mesleki hem sosyal ama hepsinden önemlisi bir insan olarak geliştirmeye gayret etmiş değerli bir psikologtur. İlgi ve beceri alanları geniş bir yelpazeyi kapsamakla birlikte özellikle cinsel tedaviler, depresyon ve kaygı bozuklukları alanlarına yoğunlaşmıştır. Ona yönelttiğim danışanlardan her zaman memnuniyet bildiren geri bildirimler almışımdır. Uzun yıllardan sonra artık benden bağımsız çalışma ihtiyacı duymuş ve kendi yerinde terapi uygulamalarına başla... [DEVAMI..]
(Prof.Dr.Mehmet Z SUNGUR, Sitemize Kayıtlı Profesyonel, 29-09-2009)

Merhaba ben de tıp doktoruyum.Mevcut sorunlarıma dışarıdan bakabilmek,anlamlandırabilmek için defalarca psikolog ve psikiyatristlere gittim.Sorunlarımın bilimsel bir çözümü olduğunu bir yerlere başvurmam gerektiğini biliyordum .Ama hiçbirinden anlamlı bir sonuç elde edememiştim.Kararlı ama kafam çok karışık olarak kendisine Türkiye'nin İstanbul'a oldukça uzak bir köşesinden uçağa atlayarak gittim.İlk sınavımı muayenehanesinden çıktıktan birkaç dakika sonra verdim.Gittiğimde makalelerinin hepsini okumuştum,ama okumakla anlamak,anlamakla yapmak dahası en içinizden rahatlayıp hayatınızın merdiv... [DEVAMI..]
(gç, Danışan, 20-10-2013)

İlkten Hanım'la tanışmam (yanlış hatırlamıyorsam) 1993 yılında, Ankara'da Mehmet Sungur Bey'e danışmak için gittiğimde oldu. Mehmet Bey ve İlkten Hanım'la tanışana kadar bir kaç psikologa gitmiş, bir takım ilaçlar kullanmış, ama daha sonra yine Mehmet Bey'den öğrendiğim üzere anksiyete bozukluğu olan şikayetime çare bulamamıştım. Ortaokuldan üniversiteye kadar eğitim ve sosyal hayatımı derinden etkileyen bu sorunu İlkten Hanım sayesinde atlattım. Hem de ilaç kullanmadan ve görünürde çok basit olan (adını bilmediğim) korkuyla yüzleşme yöntemiyle çok kısa zamanda büyük mesafe kaydettim. Hayatımı... [DEVAMI..]
(Ali G., Danışan, 15-04-2010)

Psk.İlkten ÇETİN Hakkındaki Tüm Tavsiyeler
Öğrenilmiş Çaresizlik

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Öğrenilmiş çaresizlik kavramı ilk kez Martin E. P. Seligman tarafından “bireyin kendisinin kontrol edemediği olumsuz olaylara maruz kalmasıyla ortaya çıkan çaresizlik duygusu ve motivasyonsuzluğu” tanımlamak için kullanılmıştır.

Öğrenilmiş çaresizlik, bir davranış ile bu davranışın sonucu arasında bir bağlantı olmadığını öğrenmesi sonucunda, bireyin benzer durumlarda gereken davranışı gösterememesi olarak tanımlanmaktadır. Bu modele göre birey, herhangi bir davranışta bulunurken yaptığı davranışın sonucunu kontrol edemediğini öğrendiği zaman, başka bir durumda olayın sonucunu kontrol edebileceği halde bir başarısızlık beklentisi içine girmekte ve başarmak/sonucu değiştirmek için gereken davranışları göstermemektedir. Bireyin yaşantıları sonucunda öğrendiği bu başarısızlık veya kendi davranışının sonucunu kontrol edememe beklentisi, bireylerin akademik, sosyal ve kişisel boyutlar gibi yaşamının birçok alanında başarısızlıklara yol açabilir. Sonucun kontrol edilebileceği durumlarda bile ortaya çıkan bu başarısızlık beklentisi “bilişsel bir hata” olarak değerlendirilmektedir.

Öğrenilmiş çaresizlik kuramına göre, davranış ile sonucu arasında bağlantı olmadığının öğrenilmesine bağlı olarak amaca yönelik davranış sürdürülememekte ve bir grup bilişsel, güdüsel, duygusal eksiklik ortaya çıkabilmektedir.

“Bilişsel yetersizlik” kendini kontrol algısının zayıflaması ile göstermektedir. Davranışlarıyla bir sonucu kontrol edemeyeceğini öğrenmesi, bireyin bu tür olaylar karşısında bir kontrol edememe beklentisi geliştirmesine yol açmaktadır. Bu beklenti ise, olayların kontrol edilmesi mümkün olsa bile bireyin kontrol edebilmek için gerekli olan davranışları öğrenmesini güçleştirmektedir. Başka bir deyişle, traumanın kontrol edilemez olduğuna ilişkin daha önceki öğrenme yaşantısının üstesinden gelmesi için gerekli yeni tepkileri öğrenememe durumu söz konusu olmaktadır.

“Güdüsel” alandaki yetersizlik, davranışa gerektiği kadar aktif olarak hazır olmama şeklinde kendini gösterir. Davranışlarıyla bir sonucu kontrol edemeyeceğini öğrenmesi bireyin güdülenmesinde bir azalma ortaya çıkartmakta ve birey ileride benzer durumlarda gereken davranışları yapmak için daha az hevesli olmakta, yeni başa çıkma tepkilerini deneme isteği, güdüsü azalmaktadır.

“Duygusal yetersizlik” otonom faaliyetlerdeki değişme ile kendini göstermektedir. Sonuçları kontrol edemeyen deneklerde kalp atışları ve kan basınçlarında görülen yükselme, titreme, kaygı, çöküntü ve depresyona benzeyen bir çaresizlik durumu gibi belirtiler bu tür bozukluğa örnek oluşturmaktadır.

Abramson ve arkadaşlarına göre, davranışlarıyla bir sonucu kontrol edemeyen bir bireyin öğrenilmiş çaresizlik tepkisi verip vermeyeceği, verirse bu tepkinin ne kadar genel ve ne kadar uzun süreli olacağı bireyin davranışlarıyla sonuçları kontrol edememe yaşantısına yaptığı “nedensel yüklemeler” tarafından belirlenmektedir. Öğrenilmiş çaresizliği en fazla ortaya çıkaran ve diğer ortamlara genellenmesini sağlayan nedensel yükleme türleri; içsel, değişmez ve genel olanlardır.

Seligman öğrenilmiş çaresizlikte çocukluk yaşantılarının önemli olduğuna inanmaktadır. Seligman’a göre, çaresizliğin yerleşmesindeki esas faktör çocuğun davranışları ile sonuç arasındaki zamandaşlıktır. Çocuk bir davranışta bulunduğu zaman çevrede hemen bir değişim oluşturabiliyorsa çocukta hakim olma duygusu gelişir. Davranış ve sonuç arasındaki ilişki zamandaş değilse, çocuk davranışta bulunmanın bir önem taşımadığına inanır ve çaresizlik duygusu gelişir. Gelişim sürecinde, sürekli olarak “başarısız” ve “yetersiz” olmakla yargılanan bir çocuk, bir süre sonra bunu kendisi de içselleştirmeye başlar ve çalışmaktan, çabalamaktan vazgeçer, çünkü elinden geleni yapsa da sonucun çaresiz ve kaçınılmaz bir biçimde “başarısızlık” ve “yetersizlik” olacağını düşünmeyi “öğrenmiştir”.

Çocukların ne kadar erken yaşta öğrenilmiş çaresizliği geliştirebilecekleri ya da bu sürecin nasıl geliştiği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Çaresizlik davranış örüntüsünün geç çocukluk dönemine kadar ortaya çıkmayacağı biçimindeki bakış açısı uzun yıllar egemen olmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarla küçük çocuklarda da başarısızlık durumlarında çaresizlik davranışları ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Bu çaresizlik yaşantısı, duygusal, davranışsal, bilişsel yansımalarıyla başta depresyon olmak üzere psikiyatrik bozuklukların gelişimine yatkınlık yaratmakta ve süreğen fiziksel hastalıklarla çocuk ve ailenin baş etme becerilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Seligman’ın çalışmaları sonraki yıllarda depresyonun nedenlerinin araştırılmasında oldukça yararlı bilgiler ortaya çıkarmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda depresyonda olan bireylerin bir şekilde çaresizliği öğrendikleri için bunalım yaşadıkları görülmüştür.

Seligmana göre öğrenilmiş çaresizlik yaşantısından geçen deneklerde görülen stres karşısındaki pasif tutumlar ve öğrenme güçlükleri ile reaktif depresif kişilerde görülen pasif, isteksiz tutumlar ve öğrenme güçlükleri arasında bir benzerlik vardır. Reaktif depresif kişiler, geçmiş ya da yakın geçmişte davranışlarıyla belli bir sonucu kontrol edemediklerini öğrenmekte, bunun sonucu olarak depresyon tablosu ortaya çıkmakta ve benzer durumlarda herhangi bir tepkide bulunmamaktadırlar.

Olayların öngörülebilirliği ve kontrol edilebilirliği azaldığında kişi kendini güçsüz ve çaresiz hissetmektedir. Yani, kontrol dışında gelişen olaylar ya da üst üste karşılaşılan başarısızlıklar ve çözümsüzlükler karşısında, bir noktadan sonra pes etmekte, çabalamaktan vazgeçmektedir. “Öğrenilmiş çaresizlik” ile birlikte kişi, ne yaparsa yapsın, başaramayacağına ve sonucun mutlaka olumsuz olacağına inanmaktadır. Bu noktada bir kısırdöngü başlamaktadır; kişi, denemekten ve uğraşmaktan vazgeçtiği için, olumlu bir sonuca ulaşması ve bir şeyi başarması da olanaksız bir hale gelmektedir. Olumsuz sonuçlar ve başarısızlıklar, kişiyi daha da karamsar, mutsuz ve umutsuz hissettirmekte, motivasyonunu ve güvenini kırmakta ve bu da depresyona zemin hazırlamaktadır.

Depresif bireylerde, kendilerini çaresiz hissetme ve olaylar üzerinde çok az kontrollerinin olduğu duygusu sık rastlanan bir durumdur. Çok az kontrolü olduğu düşüncesi, kişiyi, durumunu düzeltecek, belki de hoşlandığı aktiviteleri ortaya çıkaracak şeyleri yapmaktan alıkoyar. Kendi durumunun kendisi ya da başkaları tarafından çözümlenemeyeceğini hisseder ve bu duygu sıklıkla intihar düşüncesi ya da davranışlarına yol açabilir.

Makale Yazarının Sayfasına Dönün
Makale Yazarına Eposta Gönderin

Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Öğrenilmiş Çaresizlik" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.İlkten ÇETİN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Kütüphanemizden İlginizi çekebilecek diğer bazı makaleler:
 • Sorumluluk ve Özgüven , Aslı PAKSOY
 • Sosyal Becerilerin Kazanımında Ailenin Rolü ve Önemi , Aslı PAKSOY
 • Şemalar, Şema Terapisi ve Bağlanma , Uzm.Ali İhsan YAKA
 • Anne - Baba Tutumu ile Çocuğun Cinsiyet Rolü Arasındaki İlişki , Ramazan KAMÇI
 • Aşk Hakkında Herşey , Nihan DİKME
 • Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları, Nedenleri ve Çözüm Yolları , Uzm.Ayşe YILMAZ
 • Çocuklarda Saldırgan Davranışların Önlenmesi , Uzm.Havva BAYAR
 • Eşimi Seviyorum, Beni Aldattı! , Dr.Mehmet TEKNECİ
 • Partneriniz Bir "Narsist" mi? , Dila HOTLAR
 • Sosyal Destek , Uzm.Suna BAYRAM
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi , Dr.Mehmet TEKNECİ
 • Çocuğun Dil, İletişim, Bilişsel ve Sosyal Gelişimini Olumlu – Olumsuz Yönde Etkileyen Etkenler , Uzm.Engin OLGUN
 • Kaygılarımızın Anlamı , Özlem ATA
 • Kadınlarda Cinsel İstek Bozukluğu , Uzm.Havva BAYAR
 • Duygusal Özgürleşme Teknikleri (Eft) Nedir? Nerelerde Kullanılır? , Aysel KESKİN
 • Çocuklarda Yeme Problemi , Uzm.Aysu YENİEL SİLLE
 • Terörün Toplum Ruh Sağlığına Etkisi , Burçin KOYUNCU
 • Çatışmadan Kaçınmak İçin Ötekini Memnun Etmek , Dr.Fatih SÖNMEZ
 • Boşanma ve Çocuk , Adem TATAR
 • Doğum Sonrası Yaşanan Cinsel Soğukluk , Uzm.Eyüp SARI
 • Kütüphanemizde yer alan dökümanlar profesyonel üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte tavsiyeediyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, çalışmaların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan makaleler bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir profesyonelle görüşmeden, makale içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Çalışmaların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yayınlanan makalelerin mali ve hukuki tüm hakları yazarına aittir. Kütüphanemizde yer alan herhangi bir makale başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir. Sitemizde sayfası bulunan site üyemiz profesyoneller üye sayfaları içinden, Makale Bilgileriniz bölümü altında, YENİ MAKALE GÖNDERİN linkini izleyerek bu sayfaya makale ekleyebilirler.

  13:36
  Top