2007'den Bugüne 83,618 Tavsiye, 26,260 Uzman ve 18,671 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kürtaj,ilaçla Düşük,istenmeyen Gebelikte Nasıl Davranılmalı?
MAKALE #9430 © Yazan Op.Dr.Kenan ERTOPÇU | Yayın Ağustos 2012 | 156,255 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
KÜRTAJ , İLAÇLI DÜŞÜK,İSTENMEYEN GEBELİKTE NASIL DAVRANILMALI?
Op.Dr.Kenan Ertopcu

Bu önemli konuya başlamadan önce kısaca gebeliğin nasıl oluştuğunu hatırlayalım. Erkekten gelen milyonlarca canlı tohum hücresinden (spermden)sadece bir tanesi (çoğul gebeliklerde birden fazla olabilir) kadının yumurtalık kanalında ayda bir çıkan tek bir yumurtayla karşılaşarak onu döller ve gebelik oluşur. Diğer milyonlarca canlı sperm ise ölür. Kadında yumurta adet kanaması gelmeden on dört gün önce çıkar, cinsel beraberlik olup spermlerle karşılaşmazsa iki gün yaşayıp canlılığını yitiren milimetrenin beşte biri büyüklüğünde olan bu küçücük yumurta fark edilmeden atılır. Sperm tarafından döllenmiş yumurta canlılığını devam ettirir ve yaklaşık beş gün süren bir yolculuktan sonra rahim içine yuvalanır ve gebelik oluşur. Gebeliklerin onda dokuzu büyümeye devam eder. Ancak gebeliklerin onda birinde ilk üç ayda hücreler bölünüp çoğalamaz ve gebelik gelişmez, canlılığını yitirir ve kendiliğinden düşük başlar. Kendiliğinden düşüklerin en az %60 ında hücrelerin kromozomlarında anormallik saptanmıştır. Kısaca düşükle sonuçlanan gebeliklerin çoğunda gelişemeyen embriyonun zeka ve sağlığında ciddi özürler mevcuttur. Düşüklerin büyük çoğunluğunda rahim içi kendiliğinden tam boşalamayacak, parça kalıp, şiddetli kanama ve enfeksiyon gelişebileceği için kürtaj gerekecektir.
Spermle kanalda döllenen yumurta gebelik oluştuktan sonra kanalda ilerleyemez ve rahim iç tabakasına gelerek yuvalanamazsa, kanalda kalırsa dış gebelik oluşacaktır. Bu durum yüz gebelikten bir tanesinde gözlenir. Dış gebelikte kanalda büyüyen bu canlı gebelik çoğunlukla kanalı yırtarak karın boşluğunda şiddetli kanamaya neden olacak ve müdahale edilmediğinde kadının yaşamını ölümcül riske sokacaktır. Dış gebeliği sonlandırmak için kürtaj yapmak mümkün değildir ve çoğunlukla laparaskopi denilen karına ışıklı boru yerleştirilerek ,veya karnı açarak operasyon gerekecektir.Dış gebeliklerin de yaklaşık yarısı çok erken safhada kendiliğinden atılabilir.Ayrıca dış gebelik erken safhada ,Methotraxate denilen bir kemoterapi ilacı verilerek, operasyon uygulamadan 7-10 gün süreyle hastanede yatırılıp izlenerek belli bir oranda tedavi edilebilir.
Kürtaj,gebelik ürünün rahimden operasyonla uzaklaştırılmasıdır. Bu işlemde önce rahim ağzı genişletilerek, genellikle vakum dediğimiz yöntemle negatif basınç oluşturularak gebelik boşaltılır. Birçok vakum yöntemiyle 8 haftaya kadar gebelik boşaltılabilir.
8 haftadan sonrada boşaltabilen vakum sistemleri vardır, yine de küret denilen kaşıklarla rahim içinin temizlenmesi gerekebilir.
Burada gebelik haftasından bahsettik. Gebelik son adet kanamasının birinci gününden hesaplanır. Kısaca adet kanaması bir gün gecikince gebelik zaten dört buçuk haftaya ulaşmıştır. Adet kanaması gecikmeden kanda gebelik testiyle gebelik saptanır. Ancak kanda gebelik testi olumlu yanıt verse de adet kanaması gecikmeden oluşan bu gebelikleri dörtte biri canlılığını kaybedecek adet kanamasıyla birlikte atılacaktır. Bunların da çoğunda yaşamla bağdaşmayan kromozom anomalileri mevcuttur.
İdrarla yapılan gebelik testi ise ancak adet kanaması geciktikten sonra olumlu yanıt verecektir ve bu arada gebelik zaten dört buçuk –beş haftaya ulaşmış olacaktır.

Ultrasonografi ile ise, en erken adet kanaması geciktikten üç dört gün sonra yaklaşık beşinci haftanın sonuna doğru
rahim içinde üç dört milimetrelik bir kese saptanır ki bu dönemde dış gebelikte de rahim içinde benzer bir kese görülebileceği için dış gebeliği ayırt etmek çok zordur ve emin olmak için günlerce beklemek gerekebilir, bu arada gebelik büyümeye devam edebilir. Çok erken gebelikte bu nedenle kürtaj önerilmez, ultrasonografi ile gözlenen gebelik kesesinin en az bir santimetrenin üzerinde yani gebeliğin son adetin birinci gününden itibaren altı hafta üzerinde olması önerilir. Ayrıca altı haftadan daha erken uygulanan kürtajlarda ise parça kalma riski on haftadan büyük gebeliklerde olduğu gibi daha yüksektir.

Gebeliklerin kürtaj olmadan sadece ilaçla sonlandırılmasına medikal abortus (tıbbi düşük ) denir.
Dünyada yaklaşık 25 yıl önce Fransada kullanılmaya başlayan bu yöntem, günümüzde 50 civarında ülkede milyonlarca kadında istenmeyen gebelikleri sonlandırma amacıyla kullanılmaktadır. Son 10 yılda tıbbi düşük uygulamaları gittikçe artmış ,Fransa ve İngilterede istenmeyen gebeliklerin yaklaşık yarısında bu yöntemle gebelik sonlandırılmıştır..
Tıbbi düşük nasıl uygulanır?

Tıbbi düşük yönteminde genellikle iki adet ilaç uygulanır. Ülkemizde olmayan mifepriston içeren bir hap yutulduktan genellikle iki gün sonra, mizoprostol içeren iki adet hap ya yutulur, veya dil altına, yanak içine,vajinaya yerleştirilebilir.Mizoprostol içeren ilaç ülkemizde bulunmakla birlikte tıbbi düşük amacıyla henüz ruhsatlandırılmamıştır.Bu ilaç mide ülseri ve gastrointestinal problemleri tedavi etmek amcıyla ruhsatlandırılmıştır.
İkinci ilacın uygulanmasıyla birlikte çoğunlukla 24 saat içinde bazen birkaç gün içinde kanamayla birlikte gebelik ürünü atılır. Gebeliğin büyüklüğüne göre kanama birkaç gün veya hafta daha sürebilir. Genellikle ilk ilaç sağlık profesyonelinin yanında alınır. İkinci ilaç iki gün sonra sağlık kuruluşuyla iletişim içinde sağlık kuruluşuna gelmeden evde de alınabilir.
Tıbbi düşük hangi gebelikleri sonlandırmak için uygundur?

Uygulamanın ilk yıllarında son adet kanamasının birinci gününden itibaren 57. Güne kadar tıbbi düşük yöntemi uygulanırken, günümüzde son adet kanamasının birinci gününden itibaren 63.güne kadar tıbbi düşük uygulanmaktadır. Kadının doğum yapmış veya yapmamış olması, sezaryen veya normal doğum yapmış olması önemli değildir.
Tıbbi düşük ne kadar başarılıdır?

Tıbbı düşükle ilgili birçok çalışmada iki ilacın birlikte kullanımında başarı oranları %95 civarındadır. Özellikle erken gebeliklerde başarı oranları çok daha fazla artmaktadır. Kalan %5 olguda gebelik ürünü tümüyle atılmaz, parça kalıp kanama devam edecek ve kürtaj gerekecektir. Sadece mizoprostol ile tıbbi düşük uygulanmasıyla ilgili çalışmalar olmakla birlikte, başarısı iki ilacın birlikte kullanılması kadar olmamaktadır.
Tıbbi düşük uygulamaları nasıl olmalıdır?

Tıbbi düşük uygulamaları kadın doğum uzmanı gözetiminde , konuyla ilgili eğitilmiş deneyimli bir sağlık ekibi denetiminde olmalıdır. Tercihan vajinal ultrasonografi ile gebeliğin büyüklüğü kesin belirlenmelidir. Düşük sonlandıktan sonra en geç 15 gün içinde ultrasonografi ile parça kalıp kalmadığı tekrar değerlendirilmelidir.
Kullanılan ilaç dozuna kesinlikle uyulmalı, düşük kanaması başlamadı diye gereksiz ek ilaç asla kullanılmamalıdır.
Tıbbi düşüğün yan etkileri nelerdir?

Gebeliğin tam sonlanamaması ve kanamanın devam etmesi en büyük sorundur. Bu durumda mecburen kürtaj gerekecektir. Özellikle son adetin ilk gününden itibaren 57 günün üzerindeki gebeliklerde aşırı kanama ve gebeliğin tümüyle boşalmama riski biraz daha fazladır.
Tıbbi düşük uygulamasında kullanılan ilaçların bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal gibi yan etkileri olabilir. Kramplar da görülmekle birlikte çok fazla ağrı kesiciye nadiren gerek duyulmaktadır.
Kanama olmadı ve mutlaka düşük olsun diye ilaçların bilinçsizce ve denetimsiz olarak dozundan fazla kullanımının da çok sakıncalı olabileceğini vurgulamakta yarar vardır.
Kürtaj mı tıbbi düşük mü?

Tıbbi düşüğün kürtaja göre üstünlükleri vardır. Kürtaj cerrahi bir girişimdir. Operasyonda nadir de olsa rahim delinebilir ve iç organ yaralanmaları olabilir. Büyük gebeliklerde rahim ağzı hasar görebilir. Nadir de olsa anesteziye bağlı komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Kürtaj steril koşullarda uygulanmadığında enfeksiyon, kanalların tıkanması ve nadir de olsa kısırlık riski vardır. Çok erken ve sekiz haftadan büyük gebeliklerin sonlandırılmasında parça kalma ve sonucunda kanama ve enfeksiyon riski daha yüksektir.
Tıbbi düşük ise erken gebeliklerin sonlandırılmasında daha başarılıdır, kanamalar daha az sürmekte ve düşük daha çabuk gerçekleşmektedir. Tıbbi düşük başarılı olur, gebelik ürünü tümüyle atılırsa cerrahi müdahaleye bağlı enfeksiyon şansı olmayacaktır. Ancak girişim sonrası evde hijyen koşullarına uyulmazsa kürtajda da, tıbbi düşükte de enfeksiyon gelişme riski mevcuttur.
Son adet kanamasının başlangıç gününden itibaren 63 günü geçen gebeliklerde tıbbi düşüklerin başarısız olma olasılığı artmaktadır.
Tıbbi düşüklerde kanamayla gebelik ürününün evde atılması bazı kadınları tedirgin edebilir. Bazen kanama miktarı normalden fazla olarak algılanıp paniklenebilir ve günün veya gecenin herhangi bir saatinde acilen sağlık kuruluşuna gereksiz kürtaj için başvurulabilir. Bu nedenle tıbbi düşük hizmetleri deneyimli bir sağlık kuruluşu denetiminde uygulanmalıdır.
Ülkemizde özellikle doğu illerimizde kadınlar arasında ne yazık ki sadece mizoprostolu, dozunu ayarlamadan, denetimsiz bir şekilde kullanarak istenmeyen gebelikleri sonlandırma çabası yaygındır. Mizoprostolun tek başına kullanımında başarı % 50-85 arası değişmektedir. İlacın başarısız olması durumunda yöntemi bilinçsizce kullanan bu kadınlar gebeliğin düşmemesi ve şiddetli kanama nedeniyle acil olarak kürtaj için sağlık kuruluşuna başvurmaktadırlar.
Özetle mifepriston ve mizoprostol içeren birkaç tane hapın birlikte kullanımı, yasal koşullarda ve deneyimli bir sağlık kuruluşu gözetim ve denetiminde istenmeyen erken gebeliklerin sonlandırılmalarında dünyada her geçen gün yaygınlaşan başarılı bir yöntemdir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kürtaj,ilaçla Düşük,istenmeyen Gebelikte Nasıl Davranılmalı?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Kenan ERTOPÇU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Kenan ERTOPÇU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     24 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kenan ERTOPÇU Fotoğraf
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU
İzmir
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi15 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Kenan ERTOPÇU'nun Makaleleri
► Kürtaj Nasıl Yapılır? Op.Dr.Volkan Serhat DEDE
► Kürtaj Nedir, Nasıl Yapılır Op.Dr.Verda TUNÇBİLEK
► Kürtaj Hakkında Bilgiler ve Soru/Cevaplarla Kürtaj ÇOK OKUNUYOR Dr.H.Yeşim YERÇOK
► Kürtaj Nedir,kimler Kürtaj Olabilir? Op.Dr.Volkan Serhat DEDE
► Küretaj (Kürtaj) Nedir, Nasıl Yapılır, Riskleri Nelerdir? ÇOK OKUNUYOR Op.Dr.Bülent ATASEVER
► Düşük Ayak Prof.Dr.Orhan ŞEN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,671 uzman makalesi arasında 'Kürtaj,ilaçla Düşük,istenmeyen Gebelikte Nasıl Davranılmalı?' başlığıyla benzeşen toplam 43 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Over (Yumurtalık) Kanseri Haziran 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:12
Top