2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Okul-Sınav Başarısı Bir Ekip (Öğrenci,aile,okul,danışman) Çalışmasıdır - Çocuğun Başarısına Destek Olan Ailede Bulunması Gereken Özelliklerden Bazıları
MAKALE #9535 © Yazan Gönül BAYALTUN | Yayın Eylül 2012 | 10,131 Okuyucu
Çocuğun başarısını destekleyen aile; çocuğuyla olumlu iletişim kurabilen,çocuğu motive edebilen,eğitim tarzının,tutum ve davranışlarının çocuğun başarısına yarar mı, zarar mı getirdiğini görebilen anne baba modelinin olduğu ailedir.Bu anne-babalar başarı sürecinde veya sınav dönemlerinde çocuklarını kabul edip-onayladıklarını ifade ederek onların kendine güvenini,motivasyonunu artırabilir ve ailenin olası aşırı beklentisiyle öğrencide oluşabilecek, kaygı-korkuyu bertaraf ederek yapabileceklerine ve KENDİ EN YÜKSEK BAŞARISINA odaklanmasını kolaylaştırabilirler.

AİLELER ÖĞRENCİ OLAN ÇOCUKLARINA SINAV DÖNEMLERİNDE ŞU ANLAYIŞI SAĞLAYABİLMELİLER


“Bu sürecin senin için kolay olmadığını,zaman zaman bocaladığını,sıkıldığını hem umudu hem umutsuzluğu,hem kaygıyı-korkuyu, hem heyecan ve sevinci beraber yaşadığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz.seni seviyoruz ve sana güveniyoruz.sınav sonuçların nasıl olursa olsun sana olan güven ve sevgimizin aynen devam edeceğinden kuşkun olmasın.Biz senin azmine,fikirlerine,başarmak için gösterdiğin çabaya saygı duyuyoruz. Yardım edebileceğimiz bir konu olursa ,konu ne olursa olsun danışmak paylaşmak istersen ,sıkıldığında sevindiğinde biz hep yanındayız yalnız değilsin..”


BAŞARIYA DESTEK OLABİLEN AİLELERDE OLMASI GEREKEN BAZI ÖZELLİKLER:


 1-AİLE;SEVGİ VE GÜVENLE,SORUMLULUK BİLİNCİYLE,

çocuğun ilgi ve yeteneklerini özgür bir ortam içinde geliştirmesine zemin hazırlar.

 2-ÇOCUĞUYLA POZİTİF İLETİŞİM KURAR;


cezaya değil, ödüllendirmeye odaklıdır.Çocuk büyürken öğrenme ve başarı sürecinde;çocuğun doğru yaptıklarını yapabildiklerini, başarılarını hep fark eder, över ödüllendirir,teşvik eder destek olur,sever ilgilenir. aferin, bravo…sözcüklerini gerektiği yerde kullanır.


 3-ŞU NOKTALARA DİKKAT EDER VE ÖZELLİKLE KAÇINIR;


çocuğun yapamadıklarına,hep yanlış yaptıklarına,hatalarına, eksikliklerine,başaramadıklarına odaklanma,eleştiri,tenkit ,küçümseme,alay etme,suçlama,kızma, öfkelenme ,tehdit etme.Bu davranışlar öğrenci de özgüven kaybı,kaygı-korku,çaresizlik,suçluluk,öfke duyguları oluşturur..başarı hayatın bir döneminde baskıyla –denetlemekle sürse bile,ilk özgürlük mücadelesinde (mesela ergenlik çağında) tersine davranışlara dönüşebilir.baskıyla ,şiddetle oluşturulan başarılar,YAŞAM BAŞARISINA DÖNÜŞEMEZ.


 4-BAŞARIYA DESTEK OLAN AİLELER ELEŞTİRİYİ,ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNE DEĞİL,DAVRANIŞLARINA YAPAR VE DÜZELTMESİ AMACINA YÖNELİK HAREKET EDER:


Başarısızsın, senin derslere kafan sarmıyor,sen iyi not alamazsın,beceriksizsin,sakarsın,senden adam olmaz, sen hep böylesin,çocukken de böyleydin ,sen zaten her şeyi kırar- bozarsın” gibi eleştiriler kişilik eleştirisidir.Çocuğu etiketlemektir. Öğrencinin bütün motivasyonunu,çalışma başarma heves ve ilgisinin yok olmasına neden olur.öğrencide ”Başarısızım beceriksizim,ben ne yapsam başaramam öyleyse çalışmama gerek yok”inancı oluşturur. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK”durumudur.çocuğun özgüveni yaralanır.


 5- BU AİLELER BAŞARININ SONUCUNA DEĞİL SÜRECİNE ODAKLIDIR:


Cocuk,iyi not aldıysa iyi, kötü not aldıysa kötüdür demek başarının sadece sonucuna odaklanmaktır.çocuk sınavı kazandıysa iyi ,kaybettiyse kötü değildir.Önemli olan çocuğun;çalışması, emeği, gösterdiği çaba ve ilgisidir.çocukta bu özellikler olduğu sürece yaşam başarısını kazanacaktır.son güne kadar oturup son gün çalışarak iyi notlar alan öğrenci aslında yaşam başarısının şartı olan planlı-programlı çalışma ve disiplini kazanamamıştır,dolayısıyla yerleşmemiş çalışma düzeni her an bozulabilir ya da hiç çalışmamaya dönüşebilir.plansız ve düzensiz çalışma tarzı ,disiplinsizlik yaşamın diğer alanlarında (özel yaşam, iş yaşamı..) ortaya çıkabilir ve yaşam Baharsızlığını tetikleyebilir.


 4- BU AİLELER ÖNEMLİ SINAVLARDAN ÖNCE VE ÖNEMLİ SINAV YILLARINDA ÇOCUKLARINA KARŞI:


olgun, hoş görülü,sakin bir tavır takınarak çocuğun da bu zor yılda mümkün olduğunca sakin dengeli bir ruh halinde olmasına yardım eder.Panik,kaygılı-korkulu anne-babalar aynı duyguları çocuklarına da geçirirler...bu durum başarı önünde büyük bir engeldir.anne-babanın kendisi ve Başarısı hakkında kaygı duyması ,çocuk için anne-babanın kendine güvenmediğini başarabileceğine inanmadıkları için korkulu-kaygılı davrandıklarını düşündürür.çocuk kendisi de başarısı hakkında şüpheye düşer,kendisi de kaygı-korku duymaya başlar ve “ya başaramazsam” diye sınavlarda heyecanlanır,bildiklerini unutur,beyin gücünü tam olarak kullanamaz,kapasitesinin altında başarı gösterir.


5- ÇOCUĞA KENDİ YAŞAMININ SORUMLULUĞUNU VEREBİLMİŞ

AİLELERDİR;

aşırı ve sürekli koruyarak yada denetleyerek ,her şeyi çocuk adına kendileri yaparak ,kendi kontrolleriyle başarıyı sağlamaya çalışmak ,çocuğun yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi başarı konusunda da sorumluluğu ailesine yüklemesine neden olur.oysa çocuk kendi yaşamının sorumluluğunu alırsa ,başarı ve Başarsızlıktan sorumlu olduğunu da fark eder.başarı sorumluluk alabilmekle mümkündür.Bu da çocuğa sevgi göstermek, kararlarına saygı duymakla,kendini tanımasına izin vermekle ,yetenekleri doğrultusunda gelişecek ortamı sağlamakla mümkündür..


 6-BU AİLELER ÇOCUĞUN ARKADAŞINI KENDİSİ SEÇMESİNE İZİN VERİR


Çocuğun arkadaşlarını seçmez,eleştirmez( çocuğun arkadaşı yoksa edinmesi için yardımcı olur, ortamı hazırlar) ama seçilmiş arkadaşlarla ilişkilerini bilir ve olumsuz etkilerin de devreye çözüm üretmek için girer.en kötüsü çocuğun hiç arkadaşı olmamasıdır.


 7- BU AİLELER ÇOCUKLARINI BAŞKALARIYLA KIYASLAMANIN YIKICI TUZAĞINDAN KORUR :


Çocuğun başarı kapasitesiyle tam,bütün tek ve kendine has özellikleri olduğunu,başarı tarzı ve başarı sürecinin kendine özgü olduğunu bilir ve başkalarıyla ve kardeşleriyle kıyaslamazlar.


 8-BU AİLELERİN ÇOCUKLARINA SEVGİLERİ ÇOCUĞUN BAŞARISINA BAĞLI DEĞİLDİR;


sevgisi koşulsuzdur.,başarırsan biz seni seveceğiz,başaramazsan seni sevmiyeceğiz gibi ifadeler , yaşamda çocuk için temel güven ve sevgi anlamına gelen anne-baba sevgisinden mahrum kalmak yalnız kalmak, terk edilmek duyguları oluşturur.çocuğun başarması için söylenen bu sözler tam aksi etkiler yaparak çocukta pek çok duygusal –sosyal sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.çocuk anne-baba sevgisini kaybetme kaygısı ve korkusuyla,aşırı zorlanarak ilgi ve yeteneklerinden uzaklaşıp, anne-babanın ,çevrenin kabul göreceği konularda sevilmek ,onay almak adına başarı için zorlanıp,başarısızlıkla neticelenen hayal kırıklığına uğrayabilir.


 9- BU AİLELER ÇOCUĞUN KAPASİTESİ ÜZERİNDE BEKLENTİLER OLUŞTURMAZ;


Aşırı beklenti çocukta yetersizim, değersizim düşüncelerini ve Başarısızlık inancını destekler.kıskançlık ve öfkeyi tetikler.başarıyı destekleyen anne babalar çocuklarını doğru tanır,yeteneklerini bilir ve mümkünden daha fazlası için çocuğu zorlayarak başarısız duruma düşürmez. 10- BU AİLELER ÇOCUĞA-SEVGİ, İLGİ GÜVEN YERİNE PARA VEREREK İŞİN KOLAY AMA ÇÖZÜMSÜZ TARAFINI SEÇMEZ:


Çocuklarını paraya boğup,her istediğini alan paranın güç ve çözüm aracı olduğuna inanan aileler,çocuğa; “parayla her şey elde edilir,önemli olan tek şey paradır.para sevgiden değerlidir” yanlış inancını aşılarlar. değerli ve pahalı şeylere sahip olmanın sakıncası yoktur ama bunlar emek karşılığında elde edilmelidir.her istediğine anında ve kolayca sahip olmak çocuğun gerçek benliğini ortaya koyma çabasının önüne engel koyan,emek,çaba, güç ilgi gösterek” kendi”bir şey ortaya koymanın zevkinden mahrum eder,çocuk kendini varoluşunu ortaya koyamaz, kanıtlayamaz, gerçekte mutsuz ve her olumsuzluğunu parayla kapatmaya çalışan sahte özgüvenli çocuklar yetişmesinin yolu böylece açılmış olur..Başarının temelinde çocuğa gösterilen sevgi ilgi verilen güven ve karşılığında çocuğun değerliyim, yeterliyim,başarılıyım ,yetenekliyim inancı yatar çünkü.

 11-BU AİLELER ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİN BİR BÜTÜN OLDUĞUNU BİLİR:


sadece ders çalış, arkadaşlarınla buluşma, spor yapma, başka bir faaliyet alanıyla ilgilenme diyen aileler değillerdir.etkili ve verimli öğrenmeyi çocuklarına öğretmiş, sosyal,duygusal,kişisel,bedensel olarak da çocuğun gelişeceği alanları ve faaliyetler konusunda çocuğa destek olur zemin hazırlayabilen ailelerdir. 12-BAŞARIYI DESETKLEYEN AİLELER;ÇOCUĞU KENDİ GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRECEK BİR ARAÇ OLARAK GÖRMEZ:


Çocuğun kendinden farklı biri olduğuna ve kendi yeteneklerini gerçekleştirirse mutlu ve başarılı olacağını bilirler.doğa zekasına sahip ve doğadaki çalışmalarda mutlu olup üstün performans gösteren bir çocuğun büroda masa başında bir bilgisayar mühendisi olmaktansa ,bir ziraat mühendisi olmasının onu çok daha başarılı ve mutlu edeceğini fark edip destekleyen ailelerdir.


 13- BU AİLELER ÇOCUĞU BAŞKALARIYLA KIYASLAMANIN YIKICI TUZAĞINA DÜŞMEZ;


Çocuğun tam,bütün ve tek olduğunu,başarı tarzı ve başarı sürecinin kendine özgü olduğunu bilir.herkesin başarı tarzının alanlarının faklı olduğunu, gelişim dönemleri açısından kişisel farklar sergileyebileceğini bilir . böylece çocuğu kardeşi ve diğerleriyle kıyaslayarak kişiliğini reddeden bir tutum takınarak , onda kıskançlık öfke yetersizlik ve değersizlik duygularıyla yüzleşmenin yıkıcılığından koruyabilirler.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Okul-Sınav Başarısı Bir Ekip (Öğrenci,aile,okul,danışman) Çalışmasıdır - Çocuğun Başarısına Destek Olan Ailede Bulunması Gereken Özelliklerden Bazıları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Gönül BAYALTUN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Gönül BAYALTUN'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Gönül BAYALTUN Fotoğraf
Gönül BAYALTUN
Denizli
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi78 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Gönül BAYALTUN'un Yazıları
► Okul Başarısına Giden Yol Psk.Dnş.İlksen GÜZELCİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,893 uzman makalesi arasında 'Okul-Sınav Başarısı Bir Ekip (Öğrenci,aile,okul,danışman) Çalışmasıdır - Çocuğun Başarısına Destek Olan Ailede Bulunması Gereken Özelliklerden Bazıları' başlığıyla benzeşen toplam 24 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:40
Top