2007'den Bugüne 83,083 Tavsiye, 26,199 Uzman ve 18,425 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!


İyi Tavsiye Nasıl Yazılır? Sitemizin tavsiye yazısı kriterleri nelerdir?

TavsiyeEdiyorum.com Yardım ve Bilgi Sayfaları
Bilgi Sayfalarımız
Sıkça Sorulan Sorular
Sitemize gönderilen bir tavsiye yazısını değerlendirken dikkat ettiğimiz en önemli kriterlerden biri, yazının tavsiye edilen kişiyi hiç tanımayan okuyucularımıza kişisel ve özellikle de mesleki yönleriyle yeterince iyi bir şekilde tanıtmasıdır.

Örneğin bir uzman hakkında sadece "iyi bir diyetisyen", "mimarlık çalışmalarını beğendim", "başarılı bir psikolog" gibi genel ve subjektif ifadeler yazılması iyi bir tavsiye yazısı yazmak için yeterli olmayacaktır çünkü yazıyı okuyan site ziyaretçilerimiz diyetisyenin neden iyi bulunduğunu, çalışmaların hangi yönünün beğenildiğini, psikoloğun hangi konuda başarılı olduğunu anlayamayacaktır.

Bu nedenle başarılı bir tavsiye yazısı yazmanın anahtarı tavsiye edilen kişi hakkında mümkün olduğu kadar çok yönüyle, detay vererek ve tercihen kendi hikayenizi de paylaşarak bilgi vermektir. Bu açıdan bir tavsiye yazısında örneğin aşağıdaki soruların yanıtlarının bulunması beklenir:

  • Kişinin mesleki açıdan hangi yönleri başarılı bulunmuş?
  • Aynı meslek grubundaki uzmanlarla karşılaştırılırsa hangi yönleri ön plana çıkıyor?
  • Kişisel özellikleri hakkında neler söylenebilir? (Arkadaş canlısı, mesafeli, güleryüzlü, konuşkan, ciddi vs.)
  • Zayıf ve eleştirilebileceği noktaları neler? Hangi konularda kendini daha da geliştirebilir?
  • Tavsiye eden kendisiyle nasıl tanışmış?
  • Tavsiye edene nasıl bir hizmet vermiş? Hangi konularda yardımcı olmuş? Hangi sorununu, nasıl çözmüş?
  • Eğer arkadaş, akraba veya tanıdıksa, aralarındaki ilişki nedir, nereden, nasıl tanışıyorlar?
Tavsiye yazılarında dikkat ettiğimiz en önemli bir diğer kriter ise yazının samimiyeti, dürüstlüğü ve güvenilirliğidir. Yazı yazılırken ziyaretçimizin uzmanla tanışıklık durumu, yazıyı nereden yazdığı, kimlik bilgileri vs. sorulmakta ve bu bilgilerin doğru şekilde verilmesi beklenmektedir. Bu bilgilerin editörlerimizi veya yazıyı okuyacak ziyaretçilerimizi yanıltacak şekilde vermesi durumunda yazı reddedilmekte ve çoğu kez bu ziyaretçimizin bundan sonra yazacakları yazılar da bir daha kabul edilmemektedir. Örnek vermek gerekirse, sitemizde uzmanların akrabaları, arkadaşları, ailesi de tavsiye yazısı yazabilmektedir ancak böyle bir yazı gönderen ziyaretçilerimizin uzmanla tanışıklıkları da dürüst ve samimi şekilde yazılarında paylaşmalarını beklemekteyiz. Bir uzmanın aile ferdi ya da arkadaşı, kendisini hiç tanımayan bir danışanı/hastasının ağzıyla yazı gönderirse bu yazı Güvenilirlik Taahhüdümüze aykırı bulunarak reddedilmektedir.

Tavsiye yazılarının yayınıyla ilgili dikkat ettiğimiz diğer bazı önemli kriterleri de belirtmek gerekirse:

1- Çok kısa, genel, kişiyi yeterince tanıtmadığını düşündüğümüz, uzmanı tanıtmaktan çok ona teşekkür eden, iyi dileklerini ileten, reklam metni tarzında kaleme alınmış veya çok abartılı tavsiye yazıları sitemizde yayınlanmamaktadır.

2- Sitemizin ilkeleri gereği düzgün Türkçe (doğru dilbilgisi, yerinde kullanılan noktalama işaretleri, doğru imla ve gramer vs.) içermeyen, "chat dili" kullanılarak yazılan, BU ŞEKİLDE TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN veya özensiz, acele ve baştan savma yazılmış tavsiye yazıları da sitede yayınlanmamaktadır.

3- Tavsiye yazısı yazılırken yazının nereden yazıldığı (uzmanın bilgisayarı, uzmanın çalıştığı bir kurum bilgisayarı, ziyaretçimizin kişisel bilgisayarı vs.) sorulmaktadır ve bu sorunun gerçek dışı cevaplanması durumunda yazının sahibine güvenimizi yitirdiğimiz için yazı reddedilmekte ve çoğu kez bu ziyaretçinin yeni yazı göndermesine de bir daha izin verilmemektedir.

4- Ziyaretçilerimizin bir uzmanla ilgili tek bir tavsiye göndermesi beklenmektedir. Aynı ziyaretçimizin aynı uzmanla ilgili bir yazısı yayınlanmışsa (daha sonra kendisinden tekrar hizmet alsa dahi) yeni yazıları yayınlanamamaktadır. Aynı şekilde bir vakayla ilgili de tek yazı gönderilmesi beklenmekte ve aynı vakayla ilgili farklı kişilerden gelse dahi yazılar mükerrer kabul edilmektedir. Örneğin bir ziyaretçimiz fizyoterapisti hakkında tavsiye yazısı yazdıysa, hastanın akrabaları/eşi/arkadaşlarının aynı uzman hakkında bu hastayla farklı yazılar göndermemesini beklemekteyiz.

5- Tavsiye yazılarında uzmanın adres, telefon, internet sitesi, özgeçmiş, çalışma alanları gibi bilgilerinin paylaşılmamasını beklemekteyiz. Bu bilgiler gerekirse uzman tarafından kendi profilinde verilebilmektedir ve ayrıca ileride değişme ihtimali de bulunduğundan, tavsiye eden kişinin yazısında yer almaması gerekeb bilgilerdendir. Keza tavsiye eden ziyaretçimizin beklentimiz uzmanla ilgili kendi tecrübesini paylaşması olduğundan onun iletişim bilgileri, çalışma alanları, özgeçmişi gibi bilgilerle yazıyı doldurmamasını rica etmekteyiz.

6- Konuklarımızın bir uzmanı tavsiye ederken hizmet aldıkları bir başka profesyoneli isim vererek veya kimliği anlaşılacak şekilde kötülememelerini de rica etmekteyiz. Tavsiye yazıları içinde bu şekilde olumsuz nitelenen kurum, kişi, marka vs. isimleri kapatmaktayız. Aynı şekilde tavsiye edilen uzmanın herkesle paylaşılmasından rahatsızlık duyabileceği yorumlar da (örneğin bekar olması, güzel olması vs.) tavsiye yazılarında yer almamalıdır.

7- Yazı yazılırken sorulan TC kimlik numarası ve eposta adresi yazan kişiye ait olmalı, başkasına (yazanın eşi, arkadaşı, akrabası, çocuğu, uzmanın kendisi, çalışanı vs.) ait olmamalıdır.

8- Ziyaretçimizin verdiği eposta adresi güncel, kullanılan ve ziyaretçimize her zaman erişilebilecek bir eposta adresi olmalıdır. Sadece sitemize tavsiye yazmak için alınmış, bir daha kullanılamayacak ve takip edilmeyecek eposta adresleri kabul edilmemekte bu şekilde adreslerle gönderilen yazılar yayınlanmış olsa dahi, ileride durumun anlaşılması üzerine silinebilmektedir.

9- Tavsiye yazısı yazılıp, sitemize gönderildikten sonra site programımız verilen eposta adresine bir onay mesajı göndermektedir. Bu onay mesajı onaylanmadığı takdirde yazı editörlerimizin önüne gelmemekte ve işleme girmemektedir. Onay mesajını alamayan ziyaretçilerimizin posta kutularının SPAM bölümünü de kontrol etmeli, verdikleri eposta adresinin doğru olduğundan ve posta sunucularının sitemizin gönderdiği mesajları reddetmediğinden emin olmalıdırlar. Onay mesajımızı hiçbir şekilde alamayan ziyaretçilerimizin farklı bir eposta adresi kullanarak yazılarını tekrar göndermelerini beklemekteyiz.

10- Sitemizde uzmanların akrabaları, aile fertleri, meslektaşları, akradaşları ve tanıdıkları da onlar hakkında tavsiye yazabilir ancak yazı metni içinde bu durumun ve tanışıklıklarının açıkça ve dürüstçe belirtilmesi beklenmektedir. Bu kişilerin uzmanla tanışıklıklarından bahsetmeden ondan hizmet almış üçüncü bir kişinin ağzından yazdıkları yazılar samimi bulunmayıp reddedilmekte ve ayrıca bazı durumlarda ziyaretçinin sitemize yeniden yazı göndermesi de engellenebilmektedir. Uzmandan hizmet almış dahi olsa, uzmanla profesyonel ilişki dışında tanışıklığı olan ziyaretçilerimizin de yazılarında bunu belirtmeleri beklenmektedir.

11- Arkadaşlar ve meslektaşlar arası yazılacak tavsiyelerin de "bir okul yıllığı yazısı" tarzında iyi dilekler içeren yazılar değil, uzmanın profesyonel veya kişisel yönlerini onu tanımayanlara tanıtacak yazılar olmaları gerekmektedir.

12- Uzmandan profesyonel hizmet aldığını belirten ama onun çalıştığı şehirde yaşamayan ziyaretçilerimizin yazıları içinde bu konuyu ve kendisinden nasıl hizmet aldıklarını açıklamaları beklenmektedir. Bu ziyaretçilerimizden gerektiğinde editörlerimiz hizmet aldıklarının belgelendirilmesini talep edebilmektedir. Aynı durum uzmanın bir meslektaşı için de tavsiye yazmış veya yazısı içinde çelişkili ifadeler bulunan ziyaretçilerimiz için de geçerlidir.

13- Tavsiye yazısı bizzat TC kimlik numarası belirtilen kişi tarafından kaleme alınmalı ve sitemize de onun tarafından gönderilmelidir. Yazı metnini bir başkasının kaleme aldığı ve yazan kişinin TC kimlik numarası kullanılarak bir başkası tarafından yazının gönderildiği durumlarda yazı reddedilmektedir.

14- Tavsiye yazıları, gönderen bilgileri ve yazının içeriği samimi ve doğru olmalıdır. Yazının kabulünü kolaylaştırmak, uzmanın reklamını yapmak vs. nedenlerle gerçek dışı beyanlarda bulunulması veya belirtilmesi gereken noktaların gizlenmesi kabul edilebilir bulunmamaktadır.

15- Profesyonel hizmet alan seçeneğinin işaretlenmesi durumunda uzmana (veya çalıştığı kuruma, sigortaya vs.) bir ödeme yapıldığı ve ayrıca uzmanla profesyonel ilişki dışında bir tanışıklık olmadığı varsayılmaktadır. Bunun aksinin tesbiti edildiği durumlarda yazı kabul edilmemektedir. Uzmandan hizmet almış olsa dahi, kendisiyle farklı bir tanışıklığı (akraba, arkadaş, komşu, meslektaş, tanıdık vs.) olan kişiler yazı içinde bunu açıkça belirtmelidir.

16- Memnuniyetsizlik ve eleştiri yazıları objektif, sakin ve saygılı bir üslupla kaleme alınmalı, hakaret, beddua, uzmanı rencide edecek ifadeler vs. içermemelidir.


76770 okuyucu tarafından okundu.


11:16
Top