2007'den Bugüne 88,770 Tavsiye, 27,435 Uzman ve 19,542 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Akademik Destek Grup Rehberliği Programı
YAZI #1404 © Yazan Psk.Dnş.Vahap YORGUN | Yayın Nisan 2012
Akademik Destek Programı: Bu program, 3 ve daha fazla zayıf dersi bulunan 10 adet 9. sınıf öğrencisi ile yapmış olduğum çalıştay sonucunda elde ettiğim verilere dayalı olarak oluşturduğum bir programdır. Çalıştay esnasında, öğrencilere

1- Sizce ders başarınızın düşük olmasına yol açan faktörler nelerdir?

2- Ne olsaydı ders başarınız daha yüksek olurdu?

3- Ders durumunuzu hatırladığınızda neler hissediyorsunuz?

4- Sizi ders çalışmaktan uzaklaştıran, isteksizliğe yol açan nedir?

5- Aklına geldiği zaman neler düşünüyorsun, neler yapıyorsun?

6- Yazılılarda daha yüksek not almak için neler yapıyorsunuz?

7- Bir öğrenci başarısız olmak için ne yapmalıdır?

gibi sorular yöneltilmiştir. Her öğrenciye yukarıdaki sorulara yanıtlarını yazması için bir form dağıtılmıştır. Öğrenciler formları doldururken aynı zamanda birbirleriyle de ilgili soruyu tartışmışlar ve etkileşimsel bir ortamda sorulara yanıt aramışlardır. Verilerin analizi sürecinde, bir soruya her öğrencinin verdiği yanıt karşılaştırılmış ve yanıtlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Benzerliklere dayalı olarak da her bir soru ile ilgili ortak temalar belirlenmiştir. Her bir ortak temayı hedef alan bir grup oturumunun oluşturulması planlanmış ve grup oturumları, katılımcılardan elde edilen verilerin ortak temalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu grup rehberliğinin özgün yanı, hedef kitlesinin yaşadığı problem hakkındaki samimi görüşlerine dayalı olarak oluşturulmasıdır. Çeviri veya alıntıdan ziyade saha çalışması ile elde edilmiş bir üründür. Grup rehberliği olması bu programı "sadece gruplara uygulanır" şeklinde kısıtlamamakta, bireysel psikolojik danışma seansı olarak da uygulanabilecek bir içeriğe sahiptir.


AKADEMİK DESTEK GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI


1. Oturum: Tanışma ve grup kurallarının belirlenmesi

Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Grup rehberliğinin amacını veiçeriğini kavrayabilme
b- Grup rehberliği sürecininkurallarını kavrayabilme
c- Üyelerin kendilerini tanıtaraksüreçten beklentilerini grup ortamında paylaşmak


Hedefler: Üyeler,
a- Grup çalışmasının amacı veiçeriği hakkında bilgi sahibi olurlar.
b- Grup sürecindeki işlemlerkonusunda bilgi sahibi olurlar.
c- Grup çalışmasının amacı ilekendi gereksinimlerini karşılaştırırlar.
d- Birbirleri hakkında bazıbilgiler edinerek tanışırlar.
e- Grup kurallarını öğrenirler.


İçerik: Bu oturumda yer alankonular,
a- Grubun amacı ve işleyişi
b- Grupkuralları
c- Geribildirim

Alıştırma:
- Haftalık ders kazanımlarının tekrar edilmesi


Oturum: Başarısızlığa dair düşünce ve duyguların keşfi

Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Düşünce ve duygu arasındakiilişkiyi kavrama
b- Ders çalışmaktan alıkoyandüşünce ve duyguları keşfetme
c- Olumsuz düşünceleri olumludüşüncelerle değiştirme

Hedefler: Üyeler,
a- Düşünce ve duygu arasındakiilişki hakkında bilgi sahibi olurlar
b- Ders çalışmaktan alıkoyandüşünce ve duygularını keşfederler
c- Olumsuz düşünceleri olumludüşüncelerle değiştirirler


İçerik: Bu oturumda yer alankonular,
a- Duygu-düşünce-davranış bütünlüğü
b- Ders çalışmaktan alıkoyandüşünce ve duygular
c- Olumlu-olumsuz düşüncekalıpları

Alıştırma: “Ders ÇalışamıyorumÇünkü….” Cümle Tamamlama Etkinliği
- Haftalık ders kazanımlarınıntekrar edilmesiOturum: Derslere yönelik tutumlar ve nedenleri

Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Tutumun ne olduğunu kavrama
b- Derslere yönelik tutumlarınınfarkına varma
c- Derslere yönelik tutumlarınıbesleyen nedenleri ne olduğunu farketme


Hedefler: Üyeler,
a- Tutumun ne olduğu hakkındabilgi sahibi olurlar
b- Derslere yönelik nasıl birtutum içerisinde olduğunu farkederler
c- Derslere yönelik tutumlarınınnedenleri hakkında bilgi sahibi olurlar


İçerik: Bu oturumda yer alankonular,
a- Tutum
b- Derslere yönelik tutumlar
c- Derslere yönelik tutumlarınnedenleri

Alıştırma: Tutum Analizi Formununuygulanması, Ders Çalışmamanın ABC’si
- Haftalık ders kazanımlarınıntekrar edilmesi


Oturum: Sınıf içi davranışlar ve çalışma becerileri

Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Ders esnasında sergilenendavranışları farketme
b- Ders çalışmaya yöneliktutumlarını ve ders çalışma becerilerini değerlendirme


Hedefler: Üyeler,
a- Ders esnasında sergiledikleridavranışlarını farkederler
b- Ders çalışmaya yöneliktutumlarını ve ders çalışma becerilerini değerlendirirler
c- Başarı için kazanmaları vedeğiştirmeleri gereken davranış ve becerileri belirlerler.


İçerik: Bu oturumda yer alankonular,
a- Sınıf içi davranışlar
b- Ders çalışma becerileri
c- Başarı için sahip olunmasıgereken beceriler

Alıştırma: Sınıftaki KameraEtkinliği
- Haftalık ders kazanımlarınıntekrar edilmesi

5- Etkili Ders Çalışma Becerileri ve Zaman Yönetimi

Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Ders çalışma alışkanlıklarını farketme
b- Ders çalışma becerilerini kazanma
c- Zaman yönetimi becerilerini kazanma

Hedefler: Üyeler,
a- Ders çalışma alışkanlıklarını farkederler
b- Ders çalışma becerileri kazanırlar
c- Zaman yönetimi becerilerini kazanırlar

İçerik:
a- Ders çalışma alışkanlıkları anketi
b- Zaman-etkinlik analizi
c- Etkili ders çalışma becerileri

Alıştırma: Zaman-etkinlik analizi


6- Oturum: Amaç, Tercihler ve ihtiyaçlar
Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Seçim Teorisini öğrenme
b- İhtiyaç ve seçim kavramlarınıöğrenme
c- İhtiyaçlarını ve bunları nasılkarşıladığını farketme
d- İhtiyaçlarını karşılamayollarının etkililiğini değerlendirme
e- Yeni yollar belirleme

Hedefler: Üyeler,
a- Seçim Teorisini bilirler
b- İhtiyaçlarını ve bunları nasılkarşıladıklarını farkederler
c- İhtiyaçlarını karşılamayollarının etkililiğini değerlendirirler (davranış analizi)
d- İhtiyaçlarını karşılamak içindaha etkili yollar belirlerler
e- Sınıf içi davranışların hangiihtiyaçlarını karşılamaya dönük olduğunu fark ederler.

İçerik: Bu oturumda yer alankonular,
a- Seçim Teorisi
b- İhtiyaçlar ve seçimler
c- Davranış analizi

Alıştırma: İhtiyaçlar Grafiği
- Haftalık ders kazanımlarının tekrar edilmesi


7- Oturum: Amaç, güçlü ve zayıf yönler

Süre: 60 dk.

Amaç:
a- Amaç belirleme
b- Amaca ulaşmak için gereklikaynakları belirleme
c- Güçlü ve zayıf yönleribelirleyerek mevcut durum analizi yapma
d- Zayıf yönleri geliştirme

Hedefler: Üyeler,
a- Amaç belirlerler
b- Bu amaca ulaşmak için gereklikaynakları tespit ederler
c- Güçlü ve zayıf yönlerinibelirleyerek mevcut durumlarını analiz ederler
d- Zayıf yönlerini geliştirmekiçin plan yaparlar


İçerik: Bu oturumda yer alankonular,
a- Amaç belirleme
b- SWOT Analiz
c- Plan yapma ve problem çözme

Alıştırma: SWOT Analizi
- Haftalık ders kazanımlarınıntekrar edilmesi8- Oturum: Sonlandırma ve değerlendirme
Süre: 60 dk.
Amaç:
a- Grup sürecini değerlendirme
b- Grup sürecinden nelerkazandığını değerlendirme
c- Grup süresince elde ettiğigelişimlerin neler olduğunu değerlendirme
d- Grup sürecinden olumluduygularla ayrılma

Alıştırma: Sürpriz etkinliği
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Vahap YORGUN Fotoğraf
Psk.Dnş.Vahap YORGUN
İzmir
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Vahap YORGUN'un Makaleleri
► Çocuklarda Akademik Başarı Psk.Nihan ARDA
► Grup Psikoterapisi Psk.Ulaş KONDAKÇI
► Grup Psikoterapisi Dr.Mehmet TEKNECİ
► Grup Psikoterapisi Psk.Zümrüt GEDİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,542 uzman makalesi arasında 'Akademik Destek Grup Rehberliği Programı' başlığıyla benzeşen toplam 44 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:52
Top