2007'den Bugüne 90,540 Tavsiye, 27,853 Uzman ve 19,764 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocuk ve Oyun
Çocuk ve Oyun Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk ve Oyun Kavramı ile İlgili 33 Makale
► Çocuk ve Oyun Psk.Dnş.Gamze GÜDER
ÇOCUK VE OYUN Oyun; kısa bir tanımıyla çocuklara sayısız fayda sağlayan, öğrenme ve eğlenme aracıdır. Çocuk oyun oynayarak hayatı keşfeder, anlamlandırır, öğrenir. Yetişkinler için konuşmak iletişim aracıyken çocuğu iletişim aracı oyundur. Yaşadığı her şeyi oyuna aktarması sebebiyle çocuk için oyun çok önemli yer tutmaktadır. Oyun kuruşu, oyunu oynarken söyledikleri, oyunu nelerle kurup kurmayacağı bile çok önem arz etmektedir. Çocukların günlük yaşamda ifade edemediklerini, anlatamadıklarını çocuk alanında uzmanlaşmış ruh sağlığı profesyonelleri oyun terapisi sayesinde anlarlar. Oyun terapisinde çocuk bir sürü sistematik ve anlamlı oyuncaklarla donatılmış odaya alınır, terapist onun oyun k... »»»
► Çocuk ve Oyun Pdg.Onur CAN ÖNCÜL
OYUN NEDİR? Oyun; çocuğun dış dünyayı keşfetmesini, doğal ve aktif şekilde öğrenmesini sağlayan, taklit becerilerini geliştiren, günlük yaşantısı, anne baba ve çevresi ile ilişkileri hakkında bilgi veren bir araçtır. Çocuk için oyun eğlencenin yanı sıra en önemli bir iştir. Hangi çocuğa sorarsanız sorun en çok yapmak istediği şeyin oyun oynamak olduğunu söyleyecektir. Bir çocuğun gün içinde zamanının en büyük bölümünü oyun alır. Hatta öyle ki, sık sık yemeği, tuvaleti bile unutur oyun söz konusu olduğunda. Oyunun çocukların gelişimi üzerinde birçok etkileri vardır. Oyun çocuklara düşünmeyi, kendi başına karar vermeyi ve risk alabilmeyi sağlar. Çocuklar oyun oynarken sorumluluk almayı, işbir... »»»
“Çocuk Oyunları Hayatın Bir Çekirdeğidir. Bütün İnsanlar orada gelişir, büyür. Insanın En Güzel ve En Olumlu Yetenekleri Orada Yükselir. ” Friedrich Fröbel Çocuklar doğdukları andan itibaren yaşadıkları çevreye özel bir ilgi ve merak duyarlar. Çevreden gelen uyarıcılar sayesinde çocuklarda önce çevreyi gözlemleme ihtiyacı gelişmektedir. Gözlemledikleri çevreyi keşfetme ihtiyacında ise oyun devreye girer. Oyun çocuğun en doğal öğrenme aracıdır ve aynı zamanda oyun çocuklar için keşfetmek, öğrenmek ve kendini ifade etmek demektir. Oyun, çocuğun dış dünyaya açılmasını sağlayan bir pencere gibidir. Çocuk çevresini, kendisini ve dünyasını oyun sayesinde tecrübe etmektedir. Her çocuk iç dünyası... »»»
► Çocuk ve Oyun Psk.Kerem GÜMÜŞ
Okul öncesinde çocuğu öğrenmeye, keşfetmeye, anlamaya yönlendiren en başlıca etmen oyun ve oyuncaklardır. Oyunun bu eğitsel işlevi yönüyle, çocuk çevresinde görerek özümsediği durumları, davranışları oyunlara taşıyarak kendi yaşantısının oluşturur ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Örnek vermek gerekirse, bir kız çocuğu misafirliğe gittiğinde gördüğü hizmet ve hoşgörüyü, çay, yiyecek vs ikramını hemen oyunlarına yansıtır. Bir nevi taklit ederek, kendi kendini ‘komşuculuk dediğimiz’ oyunlar oynayarak misafirlik ve komşu kavramlarını kendi yaşantısı yoluşla öğrenerek içselleştirir. Bunların yanı sıra, hoşgörü kazanma, toplumda var olan görgü kuralları, yardımlaşma duygusu, sosyal ve dilsel geli... »»»
► Çocuk ve Oyun Psk.Elif TANIL
Çocuğun gelişiminde yemek, uyku, sevgi kadar oyunun ve oyuncaklarında yeri çok önemlidir. Bizler için eğlenme olarak nitelendirilse de; çocuk için oyun bir gelişim kaynağıdır. Oyun çocuğun zihinsel, sosyal, dilsel gelişimine katkısı kadar zeka, öğrenme ve sosyalleşmenin temelinin ilk atıldığı alandır. Çocuk gerçek dünyaya ilk adımını oyunla atmaya başlar. Bu yüzden; oyun en etkili şekilde öğrenme biçimidir. Oyuna gereksiz ve önemsiz olarak bakılması, sadece eğlence aracı olarak görülmesi, çocuğun gelişimi için çok önemli olan oyunun uzun süre göz ardı edilmesine neden olmuştur. Montaigne göre oyun; “çocukların en gerçek uğraşları” olarak tanımlamıştır. Oyun, çocukların iletişim aracıd... »»»
► Çocuk ve Oyun Psk.Gökül KARLUK ER
OYUNUN TANIMI Oyun, çocuğun gelişiminde büyük önem taşımakta ve bilişsel kavrayış, duygusal gelişim, dil kullanımı, sosyal beceriler, fiziksel ve motor gelişim çocuğun oyun deneyimlerinden etkilenmektedir. Çocuk yaşamla ilgili deneyimleri oyunla öğrenmekte, dolayısıyla oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla tanımaya çalışmaktadır. Arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynayan çocuk paylaşmayı, yardımlaşmayı, birlikte çalışmayı öğrenmekte ve bunun sonucunda da toplumsallaşmaktadır. Oyun çocuğun duygusal sorunlarını ortaya koymasında da önemli bir arçtır. Çocuk oyun aracılığıyla üzüntülerini, kaygılarını , korkularını dile getirmekte, sıkıntılarını dışa vurara... »»»
► Çocuk ve Oyun Fzt.Zekiye GEZGİN
ÇOCUK VE OYUN Gerçek olsa çocuğun dilinden dökülenler Çocuk kadar gerçekçi, bakabilse büyükler. Oyun olsa gerçekler, çocuk olsa büyükler. Cabir Atam — Piaget’ye göre oyun; düşüncenin ilkel bir işlevidir. — Oyun çocuk için eğlenceli ve program dışı bir etkinliktir. — Çocuğa zevk verir ve bireyin isteği ile kendiliğinden gerçekleşir. — Oyun, çocuğa sosyal rolleri demene şansı verir. — Oyun, çocuğa, duygularını ve kaygılarını dışa vurma şansı verir. — Çocuk, oyun sayesinde insanlarla ilişkilerini inceleme şansı bulur. — Oyun çocuğa toplu yaşamda gerekli kuralları öğrenme şansı verir. — İyi bir oyun, çocuğun tüm gelişim alanlarını kullanmasına yardımcı olur. Sosyal-... »»»
► Çocuk ve Oyun Mekanları Psk.Nurhan ÜNDER
Çocuk ve Oyun Mekânları Arasındaki İlişki Çocukların sürekli olarak kullandığı mekânlardan biri de çocuk bahçeleridir. ‘’Günümüzde fiziksel plânlamalarda doğal oyun mekânlarının çocuklar için ne kadar önemli olduğu çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Çocuklar için oyun mekânı olarak doğal bir mekânın, küçük bir ormanın seçildiği bir çalışmada, bu mekânların çocukların geleneksel oyun mekânlarındaki eksikliklerini gidermedeki rolü araştırılmıştır. Araştırma sonucunda doğal peyzaj alanlarının, çocukların ihtiyaçlarına cevap veren oyun mekânları olduğu ortaya çıkmıştır. Doğal mekânlarda yapılan bu çalışmada; eğimli alanlar, geniş çim alanlar ve bitkiler içeren oyun mekânlarının çocukların vücu... »»»
► Çocuk Neden Oyun Oynamalı? Psk.Başak TANRIVERDİ
Hayatımızın olmazsa olmazıdır çocuklar.. Hepimizin içinde çocukluğumuzdan bir parça vardır. Kimi zaman bilinçsizce kimi zaman bilinçli olarak o parçayı tanımlamak ve tamamlamak için uğraşlar veririz. Çocuk demek medeniyet, aile, barış, saflık, yaratıcılık, hayal demektir. Her birimizin kişilik yapısında çocukluğumuzdan gelen yetişme stillerinin etkisi vardır ve bunun yansımalarını sosyal yaşamımızda, eş seçimimizde, ilişki problemlerimiz de, mesleki seçimlerimizde kısacası hayatın her alanında görürüz. Peki biz ne zaman büyüdük, ne zaman hayal kurmaktan yada ifade etmekten korkar olduk? Biz büyüdük; toplumda yer edebilmek için çaba sarf etmeye daldık. Aman ya çocuk işte yada sen daha ç... »»»
► Oyuncaklarla Çocuk ve Oyun Terapisi Psk.Şeyma GÜRNAL
Oyuncaklarla Çocuk ve Oyun Terapisi “Kuşlar Uçar, Balıklar Yüzer, Yetişkinler Konuşur, Çocuklar Oyun Oynar.'' (Garry Landreth) Oyun Neden Önemlidir? Oyun, somut tecrübe ile soyut düşünce arasında kurulan bir köprüdür. Oyun oynamak, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun, çocuğun en önemli işi, oyuncakları da en önemli aracıdır. Oyuncaklar, çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliştirirken aynı zamanda da onların kendi kendilerine karar verebilmesine ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına da olanak sağlamaktadır. Oyuncaklar, gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren zihinsel, ... »»»
Doğduğu an itibarıyla bir çocuk için değerli şeyin, önce ebeveynlerinin koşulsuz sevgisi ve ardından oyun olduğunu her yerde duyuyor, görüyor, okuyor ve inanarak söylüyoruz. Bu tartışmasız gerçek, modern toplumlar kadar geleneksel ve ilkel topluluklarda bile kabul görüyor. Bununla birlikte oyun ve oyuncak kavramı ilkel zamanlardan günümüze çok değişti ve değişmeye de devam ediyor. Eskiden çocuğun oyalanma aracı olan oyun ve oyuncak, günümüzde sadece eğlenme ve oyalanma amacının üzerine yeni anlamlar yüklenerek gücünü arttırıyor. Artık sadece oyun oynamaktan bahsetmiyoruz da, yaratıcılığı geliştirmek için oyun, problem çözmek için oyun, içsel çatışmaları çözmek için oyun –hatta oyun terapis... »»»
Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren elleyerek, dokunarak, düşüp, kalkarak dünyayı tanır. Ona engel olmak, onun dünyasına sınır koymak, çevreyi tanımasını engeller, gelişimini duraksatır. Çocuk soru sorar, çünkü öğrenmeye çalışır, ilişki kurar, insanları ve kendini tanımaya çalışır, oyun oynar, yaşamı tanımaya çalışır. Bundan dolayı çocuğun toplumsal bir birey olmasında birçok etkenin katkısı olduğu gibi, en büyük pay sahiplerinden biri de oyunundur aslında. Oyun, zorlamasız kendiliğinden gelişen etkinliklerdir. Çocuk için iletişim, keşif, öğrenme, uğraş ve keyif alma aracıdır. Çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır, cinsel ayrılıkların öğrenilmesi, rol modellerinin oluşması, benlik duygusunu... »»»
► Oyun Terapisi Psk.Emel GÜLER
► Bu Oyun Kimin? Habibe AYKAN
► Çocuğun Dili “oyun” Psk.Begüm AKMANİŞ
► Oyun Oynamak Ciddi Bir İştir Psk.Özlem DEMİRCİ
► Okul Öncesi Çocuklarda Oyun ve Önemi Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Çocuk ve Oyuncak Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Çocuk ve Oyuncak Psk.Dnş.Oya ŞENGEZENER
► Oyuncak Seçimi Psk.Mutlu İNCESOY
Çocuk ve Oyun Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Vahdi ÇOBAN, İstanbul
Psk.Kerem GÜMÜŞ, İstanbul
çocuk ve oyun KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk ve oyun KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
oyun terapisi, oyun, çocuk gelişiminde oyun, oyunun çocuklar üzerindeki etkisi, oyunun gelişim alanları, yaşlara göre oyuncaklar, oyunun önemi, çocuklarda oyun, okul öncesi oyun, oyunun etkileri, pediatrik rehabilitasyon, çocukda oyun, yaşa göre oyun, oyun çağı, oyunlar, çocuk oyun alanları, çocuk alanları, çocuk oyun mekanları, oyun oynamak, oyuncaklar ve çocuk, çocuk terapisi, oyunla terapi, duyusal oyun, dağınık oyun, gelişim ve oyun, çocukta oyun, dağınık oyun kavramı, dağınık oyun nedir, yönlendirilmemiş oyun terapisi, bilgisayar oyunları, teknolojik oyunlar, oyuncak, terapi, çocuk ve oyuncak, oyunla sosyal gelişim, oyunla duygusal gelişim, oyunla bilişsel gelişim, yaratıcı oyun, oyunla fiziksel gelişim, çocuk gelişimi, oyuncaklar, çocuk oyunları, oyun türleri, oyuncakların önemi, oyun nedir, oyun kavramı, oyun çeşitleri, oyuncak seçimi, çocuklarda gelişime göre oyuncak, doğru oyuncak, oyuncak seçmek, doğru oyuncak seçimi, çocuk için oyuncak, yaşa göre oyuncak, yaşa göre oyunlar, aile, çocuk, psikomotor gelişim, çocukta dikkat, oyun ve oyuncaklar, oyun ve oyuncağın önemi, oyuncak alırken, oyun ve zeka, oyuncaklar ve meslek seçimi, oyuncağın faydaları, oyuncağın önemi, anne baba kavgası, ebeveyn kavgası, kavgadan etkilenen çocuk, kavga arkasından oyun, kavga ve çocuk, kavgada çocuk, cinsiyet gelişimi, oyuncak ve çocuklar, oyuncakların cinsiyet gelişiminde etkisi, erkek ve kız çocuk, erkek çocuk oyuncakları, kız çocuk oyuncakları, cinsiyete göre oyuncaklar, nitelikli zaman, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuk ve kaliteli zaman, materyalsiz oyun, kaliteli zaman, çocukla kaliteli zaman, çocuklarla kaliteli zaman, kaliteli zaman nedir, nitelikli zaman geçirmek, çocukla nitelikli zaman, çocuklarla nitelikli zaman, oyuncak ve yaratıcılık, yaratıcılığı geliştirmek, sokak oyunları, mahalle kültürü, çocukta sosyalleşme, çocukta fiziksel aktiviteler, çocukların sokak oyunları, sokakta oynamak, oyuncakların tasnifi, hangi oyunları oynamalı, sağlıklı çocukta oyun


12:26
Top