2007'den Bugüne 87,372 Tavsiye, 27,073 Uzman ve 19,322 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Yetiştirme
Çocuk Yetiştirme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk Yetiştirme Kavramı ile İlgili 127 Makale
► Çocuk Yetiştirme Tarzları Psk.Bahar ERDEN
Uzmanlığı çocuk, ergen ve aile olan psikologlar çocuğun gelişimi, ebeveynlik tarzları ve bu ebeveynlik tarzlarının çocuğun karakter gelişimi üzerinde önemi ve etkileri üzerinde sıklıkla dururlar. Çünkü bireysel farklılıkları yaratan şey çocukluk geçmişi ve çevrenin bize ne verdiğidir. Açıklayıcı güç bugünden değil geçmişten gelir. Aslında insan çalışan her psikolog aile çalışmak zorundadır. Amerika’da çocuk gelişimi politikasının kurucusu olan Bronfenbrenner “çocuk gelişimciyim diye sadece çocuk çalışırsan eksik kalırsın” der. Çocuk yetiştirme tarzları da aslında ebeveynlerin kendi geçmişinin, ailesinden getirdiği deneyimlerin, çevresel etkilerinin, kişilik özelliklerinin kombinasyonudur. Bu... »»»
► Özgüvenli Çocuk Yetiştirme Psk.Dnş.Fatih FİDAN
ÖZGÜVENLİ ÇOCUK YETİŞTİRME ÇOCUK YASADIGINI OGRENIR Eğer Bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise Kınama ve ayıplanmayı öğrenir Eğer Bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise Sıkılıp utanmayı öğrenir Eğer Bir çocuk kin ortamın da büyümüş ise Kavga etmeyi öğrenir Eğer Bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise Kendini suçlamayı öğrenir Eğer Bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse Sabırlı olmayı öğrenir Eğer Bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise Kendine güven duymayı öğrenir Eğer Bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise Taktir etmeyi öğrenir Eğer Bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise Adil olmayı öğrenir Eğer Bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise İnançlı olmayı öğren... »»»
► Özgüvenli Çocuk Yetiştirme Teknikleri Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
ÖZGÜVENLİ ÇOCUK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Koşulsuz Sevin. Öncelikle çocuğunuzu koşulsuz sevin. Koşulsuz sevildiğini hisseden çocuk kendine daha çok güvenen, inanan, kendine inanıldığını hisseden ve en önemlisi kendini seven çocuktur. Bu da özgüvenini destekleyecektir. Benliğini Eleştirmeyin. Çocuğunuz hata yaptığında onu ve kişiliğini eleştirmeyin. Eleştiri ve yönlendirmeleriniz davranışlarına yönelik olmalıdır. Benliği ve kişiliği eleştirilmeyen, yanlış yaptığı davranış hakkında geri bildirim alan çocuk yanlışının farkına varabilecek, bunu düzeltme yolları arayabilecek ve kişiliğine yönelik olumsuz bir geribildirim almadığı için belik saygısı zarar görmeyecek, böylelikle özgüveni gelişecek... »»»
ALMANYA'DA ÇOCUK YETİŞTİRME İŞİ NASIL 02/02/2015 ALMANYA'DA ÇOCUK YETİŞTİRME İŞİ Çocuk yetiştirme üzerine bir kitap yazdım. Orada deneyimlerimi, bu konudaki düşünce ve önerilerimi paylaştım. Özgün, benzerlerinden farklı muhtevası ve yaklaşımı olan özel bir çalışma oldu. Bizde bu işin çok sıkıntılı ve yanlış olduğunu, her sorunu konuşarak halledin demekten öte bir yaklaşım sunmayan çoğu uzmanın bu konuda büyük bir yanılgı içinde bulunduğunu, bu işin lafla (konuşmakla), çocukla arkadaş gibi olmakla, manevi eğitimle vs. olmayacağını, olmadığını belirttim. Bu düşünce ve tespitlerimin Almanya'daki çocuk yetiştirme yaklaşımıyla birebir örtüştüğünü gördüm! Bir okurdan, "Almanya'da çocuk... »»»
► Toplumsal Çocuk Yetiştirme Tarzları Psk.Mehmet Emin KIZGIN
Gelişme psikolojisinde insan hayatı dönemlere ayrılarak incelenmekte ve her dönemin özellikleri belirtilmektedir. Organizma gelişirken, değişik organların ve fonksiyonların gelişme zamanı, hızı ve önemleri bakımından bir düzen ve sıra izlediği görülür. Erikson’un açıkladığı gibi, “Epigenetik Prensip” doğumdan sonraki gelişmeler için de yürürlüktedir. Buna göre, gelişen organizmanın bir zemin planı vardır ve bu zemin plana göre organizmanın parçaları doğar. Her parçanın uygun zamanı içinde gelişmesiyle fonksiyon gören bir bütün ortaya çıkar. Bir başka deyimle, her dönem kendisinden sonra gelen döneme bir zemin hazırlar ve daha sonra gelen dönem, önceki dönemler tarafından ister istemez etkile... »»»
1920’li yıllardan itibaren ebeveynlik tarzları üzerinde daha fazla durulmaya ve araştırılmaya başlanmıştır. Bu konuyu tartışan davranışçı teorisyenler, ebeveyn tutumlarının çocukların davranışları üzerindeki önemine vurgu yapmışlardır. Sosyal öğrenme teorisinde temel faktör,bireyin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. Bandura’nın geliştirdiği sosyal öğrenme teorisi gözlemsel öğrenme olarak da ifade edilmektedir. Bu öğrenme taklit ve model almaya dayanmaktadır. Taklit olumlu davranışın öğrenilmesinde rol oynadığı gibi olumsuz davranışların oluşumunda da etkilidir (Bandura ve Walters,1963). Davranışın ödüllendirilmesi tekrarlanma olasılığını arttırmakta, cezalandırılması ise yinelenme ... »»»
Değerli anne babalar, 15 yıllık meslek hayatımda en çok duyduğum ifade olan "biliyorum ama yapamıyorum" konusunda epeyce bir söz söylemek için 15 yılı beklemem gerekti.Nihayet belli bir birikime ulaştıktan sonra asıl sorunun kaynağına inebilecek bir sunum hazırlayarak sahnelere çıktım. Ben de daha önce didaktik eğitimler veriyordum. Çocuk yetiştirme, davranış problemleri, çocuk gelişimi, eğitimde karşılaşılan problemler gibi...Son yılların moda hastalığı dikkat eksikliği hiperaktivite vb. Herkes de "ne güzel anlatıyorsun hocam teşekkür ediyoruz" diyordu. Ancak gelinen noktada gördüm ki, verilen tavsiyeler anlatılan konular bir yerde tıkanıp kalıyor. Değişim çok ta kolay olmuyor.Herke... »»»
Anne ve babalar çocuklarına kesinlikle zaman ayırmalıdırlar. Çocuklara ayırılan zaman boşa geçirilmiş zaman değildir. Çocuğu sevmek, ona çok miktarda ve pahalı hediye almak değil çocukla ortak faaliyetleri paylaşmak, çocuğa zaman ayırmaktır. Kısacası çocuğa sözel olarak iletilen “seni seviyorum” yerine bunu eylemle göstermek daha önemlidir. Anne ve babalar çocukları ile ortak faaliyet içerisinde oldukları zamanlarda bütün dikkatlerini çocuklarına vermelidirler. Bu nedenle de, başka bir işle meşgul olunmayacağı, kendilerini rahat hissettikleri zamanlarda çocukları ile ilgilenmelidirler. Ebeveynlerin çocukları ile iletişimlerinin niteliği çok önemlidir. Bu nedenle, aşağılamak, suçlamak... »»»
BATIDA ÇOCUK YETİŞTİRME Yabancı ülkelerde, özellikle de Almanya’da ebeveynlerin çocuk yetiştirirme sürecinde bizden farklı olarak ortaya koydukları ve üzerinde ehemmiyetle durmamızı gerektiren husus "kural" koymaya verdikleri titiz önemdir. Aile ortamında çocukların davranışlarıyla ilgili olarak çok önceden tanımlanmış, ebeveynlerin titizlikle takipçiliğini yaptıkları belli kurallar vardır. Evet, yabancı ülkelerde çocukların evde yatması, kalkması, oynaması, televizyon izlemesi, ders çalışması, gezmesi, alış veriş yapması, belli tapeplerde bulunması, bunların karşılanması ve daha pek çok şey belli bir kurala bağlanmış durumdadır. Bu kuralların aşılması standart bir biçimde ve... »»»
Çevremiz koca koca çocuklarla dolu. Bir çok insanın dağ gibi cüssesine bakıyorsunuz, bir de ruhsal olgunluklarına ve bunun doğal bir neticesi olan davranışlarına! Aradaki farkın da en az bir o kadar olduğunu görüyor, şaşırıp kalıyorsunuz sonra da! Çocukça kaprisler, tuhaf tuhaf kompleksler, ilkel haset ve kıskançlıklar, çiğ konuşmalar, ham davranışlar, ölçüsüz tepkiler... Ben bunun daha çok ülkemize özgü çocuk yetiştirme biçiminin tabii bir neticesi olduğunu düşünüyorum! En çok da toplumun! Çocuk sadece ailede yetişmiyor kuşkusuz, içinde yaşadığımız toplumun da bu işteki rolü büyük. Burada anlatmaya çalıştığım sonuçta toplumun etkisinin aileden daha büyük olduğunu düşünüyorum. Daha ... »»»
Öz Bu araştırmanın amacı, aile eğitimi programının annelerin çocuk yetiştirme tutumlarına olan etkisinin incelenmesidir. Araştırma, ön-test son-test, kontrol grupsuz deneysel bir çalışmadır. Araştırma gönüllü olan ve deney grubunda yer alan 15 anne ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna araştırmacı tarafından iletişim becerileri ve anne baba tutumlarını güçlendirmeye yönelik olarak on hafta sürecek şekilde hazırlanan “Aile Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak PARI-Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda “Aile Eğitimi Programının” annelerin sıkı disiplini azaltmada etkisinin olduğu ancak aşırı annelik, demokratik... »»»
Özet Bu araştırma, günümüz geleneksel kavramların değişip dönüşmeye başladığı post-modern dünyasında aile hayatı ve çocuk yetiştirme konusunda gün geçtikçe daha çok merak edilen ve dikkat çeken babalar üzerine odaklanmıştır. Babaların eşleriyle yaşadıkları uyum düzeyinin, aile hayatının önemli bir bölümünü oluşturan çocuk yetiştirme tutumu üzerindeki etkisi araştırmamızın temel inceleme konusunu oluşturmaktadır. Araştırmaya önceden belirlenmiş kriterlere uyan toplam 377 baba katılmıştır. Katılımcılara Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARİ) ve Çift Uyum Ölçeği uygulanmış ve cevaplar arasındaki korelasyona bakılmıştır. Sonuçlar babaların çift uyumlarıyla genellikle aşırı kontr... »»»
Disiplin beklemeyi, ertelemeyi, isteklerini ve tepkilerini kontrol etmeyi öğreten, yani ego dediğimiz uzlaştırıcı yapının sağlıklı olarak gelişmesinde gerekli olan bir davranış biçimidir ve asla yanlış bir yöntem değildir. Askerde disiplin, okulda disiplin, iş yerinde disiplin, hayatın her alanında disiplin... Pek tabiki ailede de disiplin! Çocuklarınızı her istediğini istediği anda elde edemeyeceği ve her yanı disiplin uygulamalarıyla dolu olan bir dünyaya, disiplin içeren yaklaşımlarınızla bizzat kendi ellerinizle kendiniz hazırlayın. Disiplini yanlış uygulayıp yüzüne gözüne bulaştıranlar, böylece de ortaya kendi elleriyle sorun çıkaranlar bir hedef saptırma ile sanki disi... »»»
Ahlaki ilkeleleri olmayan bir çocuğun yaşamdaki serüveni, trafik kuralları hakkında bilgisi ve herhangi bir fikri olmayan bir şöförün trafikteki yolculuğuna benzer. O bakımdan çocuklarınızın ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmamalıyız. Hele de bu değerlerin hızla azaldığı günümüzde. "Azalan her şey değer kazanır" ilkesi gereğince günümüzde ahlaklı / erdemli olma meziyeti daha da fazla önem kazanmış durumdadır. Hemen belirtmeliyim ki bu kadar önemli ve özel olan bir kazanımın yeri öncelikle ailedir. Evet ilk ve en temel eğitim kurumu ailelerimizdir. Yine ilk ve evdeki öğretmenlerimiz ise anne ve babalarımızdır. İlkokula gitmeyen bir ö... »»»
Kıymetli anne - babalar! Pozitif düşünmek değil, gerçekçi düşünmektir önemli olan. Negatif düşünmeye tepki olarak gelişen bir anlayışın sonucudur, her koşulda ve durumda pozitif düşünme telkinleri... Yani biri ifrat ise, diğeri de tefrittir. Oysa doğru olan, her zaman için orta yoldur. Aynı anlayışın bir ürünü olduğunu düşündüğüm ve son yıllarda çok popüler olan, bir çok kişinin sorgusuzca diline pelesenk yaptığı "İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir, çok isterse başarabilir" vb. türdeki sözler de böylesi bir yanlış algının sonucu olup, aslında bir gerçeği değil, sadece kuru bir temenniyi ifade eder. Ne kadar istersek isteyelim, ne kadar çok çalışırsak çalışalım, yine de başar... »»»
Kıymetli anne ve babalar! Kanımca bir ailenin çocuğu için yapabileceği en önemli iyilik, ne onları dersaneye göndermesidir, ne özel öğretmen tutmasıdır, ne de bankaya adlarına para yatırmaktır. Onlar için yapılabilecek en büyük iyilik, küçük yaştan itibaren düzenli olarak kitap okuma alışkanlığının kazandırılabilmesidir. Bu faydalı alışkanlık çocukların ellerine, hayatta karşılarına çıkabilecek her türden kapıyı kolayca açabilmeleri için bir maymuncuk vermek gibidir. Yoksa çocuklar yaşamları boyunca karşılaşacakları her kapı (zorluk, sıkıntı ve engel) için ayrı ayrı anahtarlar aramak, böylece sürekli yorulmak zorunda kalacaklardır. Her şeyden önce okumak, bilgilenmektir. Bilgi ise beyin... »»»
Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süregeldiğini kabul etsek de, kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Anne-babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çoc... »»»
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANA-BABA TUTUMLARININ ÖNEMİ Bireyin gelişiminde çevrenin etkisi ve önemi büyüktür. Birey oluşun başlangıcında ana-babalar temel belirleyici olarak ele alınmaktadırlar. Ana-babaların tutum ve davranışları, çocukların davranışsal duygusal, zihinsel gelişimlerinde, kişiliklerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ana-baba tutumları altı grupta toplanabilir. Otoriter-Baskıcı Tutum Otoriter tutumda denetim yüksek, duyarlılık azdır. Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarının ilgi ve gereksinimlerini dikkate almazlar. Çocuktan beklentileri çocuğa sunduklarından daha fazladır. Kurallar çocuğa sorulmadan konur ve kesinlikle uyulması beklenir. Eğitimde başvurulan ... »»»
NEVROTİK KİŞİLİK Nevrotik terimi kolayca içi doldurulacak bir terimmiş gibi görünmekle birlikte net olarak sınırları belirlemek zor olabilmektedir. Nevrotik olmanın ölçütleri, içinde bulunulan toplumun sahip olduğu değerlerle oldukça ilişkilidir. Genel olarak şöyle bir çerçeve çizmek mümkündür. Nevrotik kişi bulunduğu toplumun ortalama insan tanımına uymayan, beklenenden daha hırslı yada tembel, alıngan, kuşkucu, kaygılı ve çok daha mutsuzdur. İnsanın gücünün sınırlılıkları olduğunu bilmesi, yaşam ve ölümün gerçekleriyle mücadele etmek zorunda olması, günümüz insanı için ağır bir yük olabilmekte ve acı çekmek gibi bir maliyeti bulunmaktadır. Nevrotik bu mücadelede uyum ve işlevselliğin... »»»
Anne babalar çocuklarını yetiştirirken kendi bilgi-görgüleri ve sevgileri ölçüsünde davranırlar. Bu süreç çoğu zaman iyi niyetlidir. Ancak sürekli sorgulanması gereken de bir şey... Anne-babalar, çocuğuyla ilişkilerinde kendi geçmişlerini, çocuğa yüklediği anlamları, çocuğa karşı tüm davranışlarını gözden geçirmelidirler. Çünkü her ne kadar o sizin çocuğunuz olsa da biriciktir ve ayrı bir bireydir. Çocuklar, kendi yapamadıklarımızın yapıcısı, kendi ailemizden gördüğümüz yanlış öğretilerin kurbanı, eksikliklerimizin ve sorunlarımızın kapatıcısı olmamalıdır. Çocuk yetiştirme bizim duygusal sürecimizden mümkün olduğunca ayrıştırılmış, onun hayatı için en iyisi odaklı olmalı... »»»
Günümüzde duyarlı anne-babaların endişelerinden biri de çocuklarının belli yaşlarda paylaşımcı olmamasıdır. Belli ki medyada, çocuğun yaşı dikkate alınmadan, bu konu çerçevesinde yapılan uyarıcı, korkutucu konuşmalar ebeveynleri tedirgin ediyor. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da iyi niyetli, abartılı açıklamalar anne-babaları gereksiz bir endişeye sevk etmekle kalmıyor, aynı zaman da çocuğun ruhsal gelişimini de olumsuz etkiliyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, çocuğun paylaşımcı olması son derece önemlidir. Başta kendi psiko-sosyal gelişimi olmak üzere, kardeşleri ve akranları ile, daha da ileri de eşiyle sağlıklı bir iletişimi kurabilmesi açısından paylaşımcı olması gerekir. A... »»»
Yeni bir şeye kalkıştığınızda kısacık bir süre aklınızdan geçen ve kararınızı etkileyen sesler vardır: “Sanırım yapamayacağım.” “Başarabileceğimden emin değilim.” “Ya yapamazsam?” “Aptal durumuna düşeceğim.” ya da ”Başarabilirim.” “Deneyebilirim.” “Elimden geleni yapacağım.”. “Yapamazsam da dünyanın sonu değil, bir daha deneyebilirim.” Bu iç sesin farkına vardığınızda durum ve dikkatlice dinleyin. Biraz dikkatli dinleyebilirseniz aslında bu sesin tanıdığınız ve büyüdüğünüz sırada -olumlu ya da olumsuz- bir şekilde size etki etmiş birisine ait olduğunu göreceksiniz. Genelde bu ses çocukluğunuzdan size fısıldayan ebeveynlerinizden birinin sesidir. Eğer ilk kısımdaki sesleri daha fazla duyuyors... »»»
Son yıllarda kişilik bozukluklarının sayısının arttığı söyleniyor. Okuduğum birçok kitapta bunlarla ilgili açıklamalar var. Ben de bunun nedeni üzerine düşünürken çocuk yetiştirme tarzının bundaki etkisi üzerine kafa yordum. Ne demek istiyorum? • Kafasındaki çocuğu yetiştiren ebeveynler • Çocuğunu hayatının merkezine alan ebeveynler • Proje çocuğunu yetiştiren ebeveynler • Mekanik bir şekilde çocuğunu yetiştiren ebeveynler Bunları biraz açalım… Anne baba olmayı bir meslek gibi düşünürsek, eğitimi ve diploması olmayan, tatili ve izninin olmadığı, 7/24 iş başında olunması gereken ve karşılığında maaş dahi alamadığımız bir meslekten bahsediyor olacağız. Yani hiç kolay bir ... »»»
Çocuk dünyaya tertemiz gelir. Ona ne verilirse ona göre şekil alır. Özellikle altı yaşa kadar olan dönem çocuğun kişilik gelişiminde oldukça büyük öneme sahip. Ebeveynler bu konuda kitaplardan/uzmanlardan destek almadıkları müddetçe, genellikle geleneksel yaklaşımlarla veya kendi ebeveynlerinden gördükleri şekilde çocuklarına yaklaşırlar. Doğal olarak sorunlar kaçınılmaz olur. Her geçen yıl ebeveyn tutumlarında yeni yaklaşımlar, yöntemler gündeme geliyor. Teknoloji nasıl değişiyorsa insanın ihtiyaçları da değişiyor aslında. Yine de her ne olursa olsun bazı belli başlı ebeveyn tutumları ve çocuklar üzerindeki etkileri pek değişmiyor. Bu nedenle bu tutumların ne olduğunun bilincinde olmakta f... »»»
Anne-Baba-Çocuk İlişkisi Ailenin çocuk üzerindeki etkileri daha çok anne karnında başlar. Ailenin çocuğun doğumuna karşı çok isteksiz olması ya da annenin bebeğin gelişine duygusal anlamda olumsuz tepkilerinin yoğunluğu, kızgınlığı, fiziksel ve ruhsal yorgunluğu, mutsuzluğu gibi bilinçli ya da bilinçsiz düzeyde anne adayını etkiler. Annenin duyguları, tepkileri çocuğu, daha annenin karnında iken etkilemeye başlamış olur. Bu bilinçli ya da bilinçsiz duygular ve heyecanlar sürekli ve uzun süreli ise bütün bunlar doğumdan sonra bebeği olumsuz etkiler (Örgün,2000,s:19). Çocuğun benlik kavramı, yetişkinlerin ona yönelttikleri tutumların bir yansımasıdır. Bu nedenle ana babasından gelen itic... »»»
İYİ ANNE BABA NASIL OLABİLİRİZ ? İyi çocuk yetiştirmenin yolu iyi anne baba olmaktan geçer. Araba kullanmak için ehliyet alıyoruz. Ama nasıl iyi anne baba olacağımızla ilgili eğitim almıyoruz. Hiçbir bilgiye sahip olmadan, deneme ve yanılma yöntemini uyguluyoruz. Anne ve babalar çocuk yetiştirmeyi 3 şekilde öğrenir: 1.Tıpkı kendi anne ve babası gibi davrananlar: Bu anne ve babalar kendi ailelerden öğrendiklerini devam ettirirler. Çocuklarıyla, tıpkı kendi anne ve babalarının kullandıkları iletişim dillini kullanırlar. Anne ve babasında eleştirdiği davranışları sergilerler. Zaman geçtikçe anne ve babası gibi davranırlar. Ailesinde hoşgörü ve sevgi gördüyse çocuğuna karşıda hoşgörül... »»»
ANA BABALARIN YAYGIN TUTUMLARI * ŞİDDETLİ RET EDİCİ ANA BABA TUTUMU Ret etme ,bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak kadar çocuğa karşı düşmanca duygular beslenilmesidir. Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Şefkat,sevgi,sıcaklık verilmez. Öz evlatları olduğu halde anne baba tarafından çocuk üvey evlat muamelesi görmektedir. Bazen sadece anne bazen de sadece baba çocuğu ret eder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Beğenilmez ve devamlı her yaptığı eleştirilir.Çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır.Çocuğa baskı yapmak için her türlü fırsat kollanır.Çocuğun iyi yönleri değil ... »»»
Lütfen, “İyi Anne” olmaya çalışmayın Her şey iyi anne olmaya çalışmakla başlıyor. İyi anne oluyum, çocuğum iyi olsun. Peki çocuğumun “iyi” olması benim iyi olmamdan mı geçiyor, yoksa ben iyi anne olacam diye, çocuk istemediğim bir hal mi alıyor ? Şimdi, "ne var yani , iyi anne olmanın nesi kötü ki" diyebilirsiniz. İyi anne olmaya çalışan anneler! Sizin düşündüğünüz gibi bir çocuğa sahip olabiliyor musunuz ? Örneğin ; 0-6 yaşta sizin istediğiniz gibi yemek yiyor mu ? Sizin istediğiniz gibi zamanında yatıyor mu ? Sizin istediğiniz gibi oturması gereken yerde oturup konuşması gereken yerde konuşuyor, susması gereken yerde susuyor mu ? Örneğin ; İlkokul döneminde si... »»»
ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE SINIR VE KURAL KOYMANIN ÖNEMİ Disiplin, çocuğun zihinsel, toplumsal ve duygusal gelişimini tamamlayabilmesi; olumlu özelliklere ve özdenetime sahip olabilmesi için oluşturulan bir süreçtir. Disiplin, anne, baba ve çocuk arasında çatışmaya neden olur. Ebeveynler, çocukla arkadaş olmak, sıcak davranmak ya da cezalandırıcı-sert ebeveyn olmak arasında gidip gelen bir çizgide dururlar. Çizginin tam olarak neresinde durmak gerektiği ise sürekli tartışılır. Anne ve babanın nerede durulacağı konusunda ortak bir tutum içinde olmamaları çocuklarda davranış sorunları oluşmasına sebep olabilir. Anne, babaların çizginin üzerinde duracakları nokta koyacakları kurallar ve sınırla... »»»
ÖZSAYGIYI NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? Öğrencilerin özsaygı düzeylerinin, onların hem ruh sağlığı hem de okul başarıları üzerinde etkili olduğunu gösteren pek çok araştırına bulgusu vardır. Bu bulguları bir an için bir yana bırakıp öğretmenlerin kendi gözlemlerine başvursaydık, herhalde pek çok öğretmen başarılı öğrencilerinin genellikle kendilerine daha çok güvenen, kendilerine daha çok güvenen öğrencilerinin de daha başarılı öğrenciler olduklarını söyleyeceklerdi. Kuşkusuz kendilerinden hoşnut olan ve kendilerini değerli gören öğrencilerin, kendilerinden hoşnut olmayan ve kendilerini değerli görmeyen öğrencilerden daha başarılı olacakları açıktır. Gözlemler böyle olmakla birlikte, b... »»»
► Mutlu Çocuk mu Proje Çocuk mu? Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Her Çocuk Özeldir Psk.İzzet ERDEM
► Düşlenen Çocuk Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Çocuk ve Disiplin Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Çocuk Yetiştirmek ve Ebeveynlik Psk.Harun ÇOLAK
► Konu Çocuk Olunca... Hümeyra YILDIZ
► Çocuk Krallığına Karşı Psk.Cengiz TÜRKMEN
► Çocuk (Toplum’u) Yetiştirmek Psk.Sabahattin ZENGER
► Anne Baba Tutumu ve Çocuk Psk.Elif ATABAY
► Mutlu Çocuk Yetiştirmek İçin Psk.Aslı PAKSOY
► Özgüveni Yüksek Çocuk Yetiştirmek Psk.Gülşah ÖZTÜRK ERTEN
► Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Çocuk Yetiştirmede Ana Baba Tutumları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Çocuk Yetiştirmede Babanın Önemi Psk.Dnş.Gökçe YILDIRIM
► Sağlıklı Çocuk Nasıl Yetişir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Kendine Saygı Duyan Çocuk Yetiştirmek Psk.Dnş.Nagehan BALCI
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Ebeveyn Tutumları Psk.Dnş.Büşra Gül ALBAYRAK
► Ceza mı? Disiplin mi? Psk.Büşra BÖREKÇİ
► Cebinizde Neler Var? Psk.Dnş.Nagehan BALCI
► Çocuğum İçin Hangisi Doğru ? Psk.Hülya SOĞUCAK DENİZ
► Çocuklar Sürekli Mutlu Olmak Zorunda mı? Psk.Dnş.Hasan Ali GÖNCÜ
► Ben (İm) mi Çocuğum Psk.Eyüp AKIN
► Sizin Evde Patron Kim? Psk.Merve MULCAR
► Annelik Tutumları Psk.Pınar HOCAOĞLU
► Ailemiz & Bizim Çocuklarımız Psk.Eyüp TUNAHAN
► Mutlu Çocuklar Yetiştirebilmek Psk.Özge ÇİVCİ
► Çocuğumuz İyi Olsun İsterken Psk.Eylem OKDEMİR OYLUM
► Ego ve Terapi Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Mutlu Çocuklar Yetiştirmek Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Özgüvenli Çocuklar Yetiştirebilmek Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Anne Baba Tutumları Psk.Esra BAYRAKTAR SÜNGÜ
► Ailenin Önemi Meral HASANDAYIOĞLU
► Babalar, Çocuklarının Yaşam Koçudur Psk.Ayşe Esma VATANSEVER
► Farklı Ebeveyn Tutumları Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
► Çocuğunuz Sizin Aynanızdır Gözde ERDOĞAN
► Sağlıklı Ebeveynler Olmak Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► Başarı Ailede Başlar Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Çocuklarda Özgüven Psk.Sevda ÖZBUCAK
► Sizin Aileniz Hangisi: Aile Tipleri Psk.Dnş.Onur AKKOCA
► Model Alarak Öğrenme Psk.Çağla GÜNAY
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Yetiştirme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Sabri EYİGÜN Fotoğraf
Prof.Dr.Sabri EYİGÜN
İstanbul
Sosyolog - Edebiyat Doktoru
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (15) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Doç.Dr.Türkay DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Sevda ÖZBUCAK, İstanbul
Psk.Ömer KURT, İstanbul
çocuk yetiştirme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk yetiştirme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuk yetiştirme tarzları, çocuk yetiştirme tarzı, çocukta özgüven, özgüven, ergende özgüven, kendilik, çocukta kişisel gelişim, çocuklarda özgüven, özgüven kazanmak, özgüvenli çocuk, güvensiz çocuk, özgüven kazanma, özgüven kazandırma, özgüven nedir, özgüvenli çocuk yetiştirme, almanyada çocuk yetiştirme, almanyada eğitim, alman pedagojisi, epigenetik prensip, ebevyn tutumları, anne baba tutumları, çocuk yetiştirme tavsiyeleri, çocuk yetiştirme tavsiyesi, çocuk yetiştirme önerileri, batıda çocuk yetiştirme, türkiyede çocuk yetiştirme, avrupada çocuk yetiştirme, batı standartları, çocuk, çocuk yetiştirmek, aile eğitimi, ana baba tutumları, aile eğitimi programı, çift uyumu, çocuk yetiştirme tutumu, aile hayatında baba, baba rolü, ebeveyn uyumu, disiplin, otorite, otorite figürü, otoriter anne, otoriter baba, çocukda disiplin, aile, sağlıklı çocuk yetiştirme, çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, çocuk için kitap, çocuklara kitaplar, okunması gereken kitaplar, kitap, kitaplar, kitap seçimi, doğru kitap, çocuk kitabı, çocuk kitapları, önemli kitaplar, çocuklara kitap seçmek, erkek çocuk, erkek çocuk yetiştirme, türk toplumunda erkek, anne baba davranışları, aile davranışları, aile tutumları, olumlu aile tutumları, olumsuz aile tutumları, ailede disiplin, mutlu çocuk, proje çocuk, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumları, mutlu çocuk yetiştirme, aile tutumu, çocuk ve disiplin, çocuk yetiştirmede disiplin, çocuklarda disiplin, annelik, sağlıklı annelik, anneye bağlanma, ebeveynlik, serbest çocuk yetiştirme, şımarık çocuk, şımaran çocuk, çocuk yetiştirmenin önemi, çocuk ve toplum, mutlu çocuk yetiştirmek, mutlu çocuklar, narsist çocuk, narsist çocuk yetiştirmek, ebeveyn tutumu, mutluluk, çocuklarda mutluluk, çocuklarda özgüven sorunu, özgüven sorunu, özgüveni yüksek çocuk, özgüveni yüksek çocuklar, ebeveyn çocuk ilişkisi, aşırı koruma, aşırı serbest bırakma, güven verici tutum, hoşgörülü tutum


04:53
Top