2007'den Bugüne 88,770 Tavsiye, 27,435 Uzman ve 19,542 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Yetiştirme Tutumları
Çocuk Yetiştirme Tutumları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk Yetiştirme Tutumları Kavramı ile İlgili 5 Makale
Öz Bu araştırmanın amacı, aile eğitimi programının annelerin çocuk yetiştirme tutumlarına olan etkisinin incelenmesidir. Araştırma, ön-test son-test, kontrol grupsuz deneysel bir çalışmadır. Araştırma gönüllü olan ve deney grubunda yer alan 15 anne ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna araştırmacı tarafından iletişim becerileri ve anne baba tutumlarını güçlendirmeye yönelik olarak on hafta sürecek şekilde hazırlanan “Aile Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak PARI-Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda “Aile Eğitimi Programının” annelerin sıkı disiplini azaltmada etkisinin olduğu ancak aşırı annelik, demokratik... »»»
Özet Bu araştırma, günümüz geleneksel kavramların değişip dönüşmeye başladığı post-modern dünyasında aile hayatı ve çocuk yetiştirme konusunda gün geçtikçe daha çok merak edilen ve dikkat çeken babalar üzerine odaklanmıştır. Babaların eşleriyle yaşadıkları uyum düzeyinin, aile hayatının önemli bir bölümünü oluşturan çocuk yetiştirme tutumu üzerindeki etkisi araştırmamızın temel inceleme konusunu oluşturmaktadır. Araştırmaya önceden belirlenmiş kriterlere uyan toplam 377 baba katılmıştır. Katılımcılara Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARİ) ve Çift Uyum Ölçeği uygulanmış ve cevaplar arasındaki korelasyona bakılmıştır. Sonuçlar babaların çift uyumlarıyla genellikle aşırı kontr... »»»
ANNE BABA TUTUMLARI Çocuk, özel haller dışında (anne ve veya babanın vefatı, boşanma, çocuk yetiştirme kurumuna verilme, evlatlık verilme…) genellikle anne babası tarafından büyütülür. Anne baba arasında saygı, sevgi, paylaşım, muhabbet hele de uyum varsa aile huzurlu; sevgi, saygı, muhabbet ve paylaşım az ya da yok üstelik eşgüdüm de yoksa aile huzursuz olacağından, çocuk bu durumlardan doğrudan olumlu veya olumsuz yönde etkilenir. Anne babanın çocuğuna gösterdiği tavır ve tutumlar, çocuğuyla kurduğu iletişim şekli ve kurduğu iletişimin kalitesi, çocuğun ailedeki yeri, aile içinde birey olarak kabul görüp görmediği, hem kendi aralarında hem çocuğuna sevgisini gösterme şekilleri, çocuğ... »»»
► Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
Çocuk Yetiştirme Tutumları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
çocuk yetiştirme tutumları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk yetiştirme tutumları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar


05:11
Top