2007'den Bugüne 91,466 Tavsiye, 28,074 Uzman ve 19,896 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Gelişim
Çocuklarda Gelişim Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Gelişim Kavramı ile İlgili 24 Makale
► Çocuklarda Gelişim Özelikleri Psk.Dnş.Nuray BAŞTAN AYDIN
ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 0 – 3 YAŞ BEBEKLİK DÖNEMİ 3– 6 YAŞ OYUN DÖNEMİ 6 – 12 YAŞ OKUL DÖNEMİ 12 – 18 YAŞ ERGENLİK 0-3 YAŞ GELİŞİM EVRESİ Doğmasını heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda onu sağlıklı ve en iyi şekilde büyütmek, yetiştirmek tek hedefinizdir. Bunun sağlanabilmesi için ise bebeklerin içinde bulundukları yaş evrelerini iyi bilmek ve buna göre muamele göstermek önemlidir. Bebeklerinin büyümesi, her geçen gün bir şeyler öğrenmesi ebeveynler için güzel bir deneyimdir, mutluluk kaynağıdır. Bebekler önce yuvarlanır, sonra oturur, emekler ve yürümeye başlar. Bütün bu gelişmelerden sonra ise konuşma yetisi gelişir. Çocuk gelişimi b... »»»
► 0-6 Ay Arası Çocuklarda Gelişim Psk.K.Esen EKİNCİ
0-6 AY ARASI ÇOCUKLARDA GELİŞİM Yeni doğan bebeğin davranışları çok sınırlıdır.Bu ilk davranışlar ilkel olmalarına rağmen gelişimin temelini oluşturur.Doğumla birlikte o duymakta,görmekte,hissetmekte ve her an öğrenmektedir. Yenidoğan bebek çok ağlayabilir, huzursuzluk gösterebilir,solunumu düzensiz olabilir,aksırabilir, kusabilir,sık sık irkilebilir. Bebekler birbirine benzemez, her bebeğin farklı karakter özellikleri vardır. Örneğin, bazı bebekler daha sakin, uyumlu olur, gereksinimlerini kolayca tahmin edebilirsiniz. Bazı bebekler ise zordur, beslenme ve uyku saatleri düzensizdir, sakinleştirilmeleri daha zordur. Yenidoğan Bebeğiniz Neler Yapabilir? Karın üstü yata... »»»
ÇOCUKLARDA GELİŞİM DÖNEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ 2 yaş: 2 yaş çocuğu motor becerilerde gelişme göstermektedir. Bu dönemde çocuğun dil gelişimi daha etkin bir noktaya doğru ilerlemiştir. Çocuk ilgi/bakıma karşı daha az ihtiyaç duymaya başlamıştır. Hayal kırıklığı yaşamaya karşı daha fazla tolerans geliştirmeye başlamıştır. Ve bu dönemde çocuklar daha şefkatli ve neşelidirler. 2,5 yaş: Bu dönem anne baba ile zıtlaşma dönemidir. Çocuk çevresindekilere karşı tepkili isyankâr ve inatçıdır. Bu yaş diliminin en belirgin özelliklerinden biri de duyguların yoğun ve abartılı yaşanması( yoğun ağlama nöbetleri vs.) ve çocuğun kendisine sunulan alternatifler arasında seçim yapmasında güçlük yaşamas... »»»
ÇOCUKLARDA GELİŞİM DÖNEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ: Bebeklik Dönemi (0- 2 Yaş) Çocuğun eğitimi açısından 0 – 2 yaş döneminin önemi büyüktür. Gelişimin tüm yüzlerine ilişkin temeller bu dönemde atılır. Motor becerilerinde baştan aşağıya ve bedenin merkezden dışa doğru bir gelişim seyri görülür. Bebekler geniş refleksler topluluğuyla dünyaya gelirler. Emmeye başlama refleksi, arama refleksi, yutma refleksi, moro refleksi, babinksi refleksi, yakalama refleksi, adım atma refleksi bunlardan bazılarıdır. Bu reflekslerden çoğu doğumdan sonraki giderek azalır. Yeni doğanın hareketleri fazla etkileyici değildir. Bu dönemde çocukta görülen davranışlardan bazıları şunlardır: - 0 ay fetal duruşunu sürdürür... »»»
► Çocuklarda Gelişim Dönemleri: Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş) ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
Doğumdan ölüme dek insanlar, belli yaş aralıklarında farklı evreler yaşarlar. Bebeklik dönemi yaşamın ilk yıllarını kapsayan dönemdir. Bebeklik döneminin ilk iki yılının gelişim süreci; *Motor Gelişim *Bilişsel Gelişim *Dil Gelişimi *Duygusal ve Sosyal Gelişim olarak incelenir. 0-2 Yaş Bebeklik Döneminde Motor Gelişim Özellikleri : Bebeklerin bu dönemlerinde baştan aşağıya, bedenin merkezinden dışarıya doğru bir gelişim görülür. Yenidoğan olarak adlandırdığımız bebeklerde bu döneme özgü refleksler bulunur. Emmeye başlama refleksi, yutma refleksi, arama refleksi gibi. Yeni doğan bebeğinin ilk kazandığı yetenek başını kaldırmaktır. Yüzü koyun yatırıldığında başını kontrol edebilir... »»»
Bebeğin doğumunun hemen ardından yapılan rutin değerlendirmeler gelişimi açısından bir çok ipucu vermekle beraber , normal fizik muayenesinde saptanamayacak kadar hafif olan gelişimsel gecikmeye ilişkin bir takım bulgular daha ayrıntılı değerlendirmelerle mümkün olmaktadır. . Gelişimsel bozuklukların varlığı aileler tarafından çoğunlukla çocukta belirgin bir gecikme(konuşamama, yürüyememe gibi) gözlendiği zaman farkına varılmaktadır. Bebeğin ve çocuğun motor, sosyal-kişisel ya da dil gelişiminde gözden kaçmış bir gecikme belirtisi ilerleyen dönemlerde gecikmiş konuşma, yürümede gecikme ile sonuçlanabilen nörolojik bir bozukluk gibi ilk çocukluk dönemine ilişkin sorunlarla beraber ,okul çağı ... »»»
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA SOSYAL GELİŞİM 1.Sosyal Gelişimin Tanımı ve Önemi İnsan sosyal bir varlıktır.Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler,gerek toplumun gerekse bireyin yaşamını etkiler.Bu nedenle,bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer(Yavuzer,1994,s.49) Sosyal gelişimin başlangıcı bebekliğin ilk günlerine kadar gitmektedir.Bir bebeğin annesine olan bağımlılığı onun sosyal ilişkilerinin başlangıcıdır. Anne bebeğine sevgi göstererek,dokunarak olumlu bir sosyal gelişimin tohumlarını atmaktadır.Bebeğin anneye olan bağımlılığı,kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde bağlılığa dönüşmektedir. Çocuk yürümeye ve konuşmaya başladığında sosyal çevresi genişleme... »»»
Ebeveynler, çocuklarının gelişim evrelerini tanıyarak ileride oluşturacakları kişiliklerini biçimlendirebilirler. Çocuklarının kendi kopyaları olmadığı gibi,çevresindekilerindende farklı,bağımsız,kendine özgü zeka ve kişilik özellikleri olan bir birey olduklarını benimsemelidirler. Aileler , olumlu davranış kazanımında ya da neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretebilmeleri için,gerek kendi aralarında gerekse çocuklarına yönelttikleri davranışlarında dengeli, tutarlı ve kararlı olmaları gerekir. Anne-babanın güven bağı oluşmuş bir çocuğa sahip olabilmeleri için, önce kendilerine, sonra birbirlerine, ardından da çocuklarına güvenmeleri gerekir. Anne-babalar çocuklarından yaşı ve y... »»»
OYUN Oyunun önemiOyun gerçek hayatın bir provasıdır.Çocuk işittiği, gördüğü ve duyduğunu değil yaşadığını ve denediğini öğrenir; içselleştirir. Oyun sırasında çocuk gerçek hayatta tanık olduğu şeyleri taklit eder. Ayrıca birebir yaşadığı bir durumu da tekrar canlandırır. Taklit ve tekrar canlandırma sayesinde edindiği bilgi ve tecrübeler pekişir; kalıcı olur. Gelişim dönemlerine göre oyun1 - 3 yaş arası çocuklar harekete, sese ve tekrara dayalı oyunları severler. Nesneleri üst üste dizme – devirme – yuvarlama - toplayıp dağıtma; hoplama – zıplama – koşma – saklanma – yakalama – kaçma - yuvarlanma; ses ve hareket taklitlerine dayalı oyunları çok severler. Oynadıkları bir oyunu bir süre i... »»»
Çocuklarda ve Gençlerde normal gelişim özellikleri 1-2 Yaş Çevreyi keşfeder, dolapları, çekmeceleri açar kapar, eşyaları taşır. Manipule edebildiği her şeyle ilgilenir. Günde 1 kez uzun bir öğle uykusuna yatar Kısa bir süre oyuncaklarıyla bırakılırsa kendi kendine oynar Tüm bedenini keşfetmeye çalışır 2-3 Yaş Koşar, tırmanır, iter, çeker, zıplar çok aktiftir Bacakları çarpık görünür Elleriyle ve kaşıkla yiyebilir, bardaktan içebilir Elbiselerinin bazılarını çıkarabilir Cinsel organlarını keşfeder Daha az uyur, daha kolay uyanır Tekrarlanan günlük etkinliklere uyum sağlar ve bunlardan hoşlanır Her şeyi kendi kendine yapmak ister İnatçı ve kararsızd... »»»
Yeni ve bilinmeyen her şey insanı tehdit eder. Korku karşılaşılan yeni bir durum karşısında mantık ile kontrol edilemeyen bir tehdit hissidir. Korku güçlü bir kaçma hissi, hızlı kalp atışları ve kaslarda gerginlik gibi belirtilerin ortaya çıktığı yoğun bir duygusal uyarılmadır. Korku duygusu yaşadıkça öğrenilen tek duygudur. Korku insanlarda hiç olmadığında ya da yüksek seviyede olduğunda çeşitli problemler yaşanmaktadır. Çocuklarda ki birçok korku gelişimsel kaynaklıdır. Çocuklar bedensel ve zihinsel yetenekleri arttıkça bir takım korkular ile baş etmeyi öğrenmekte ve gelişimlerine has bir takım yeni korkular geliştirmektedirler. Bu korkular normaldir ve sağlıklı gelişimin bir parçasıdır. K... »»»
Bebeğin varoluşunun gereği ruh sağlığının gelişimi yanında bir de fizyolojik gelişimi vardır; Fizyolojik Gelişim; belirli bir sırayı takip eder hiç bir şey zamanından önce ya da sonra olmaz. Hazır bulunuşluk ilkesi bunu gerektirir. Gelişim belli bir sırayla baştan ayağa ; içten dışa doğru uzanır.Önce iç organlar,sonra dış organlar gelişir.Başını tutamayan bebek oturamaz örneğin. Genel normlara göre bebeklerden beklediğimiz gelişime göre şunları izleyiniz: 0-12 ay: -Yüz yüze bakışıp gülüşüyor mu? -Çıngırağı kavramak için uzanıyor mu? -Renkli nesneleri gözüyle takip ediyor ve arkanıza sakladığınızda yok olmadığının orada olduğunun farkında mı? -Kahkaha atabiliyor mu? -Tıkırtı gürült... »»»
► Çocuk Gelişim Evreleri Psk.Elif ATABAY
► Çocuklarda 2 Yaş Sendromu Psk.Serap DUYGULU
► Çocuklarda Gelişimsel Gecikmeler Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuk Gelişimi ve Özellikleri Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Çocuk ve Oyuncak Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
Çocuklarda Gelişim Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Ela KÖK, İstanbul
Psk.K.Esen EKİNCİ, Diyarbakır
çocuklarda gelişim KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda gelişim KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta gelişim, gelişim özellikleri, çocukta gelişim özellikleri, çocuklarda gelişim özellikleri, çocuk gelişimi, yenidoğan bebekler, altı aylık bebek, bebeklerde gelişim, çocuklarda gelişim dönemleri, 5 yaş sendromu, gelişim dönemleri, 0- 2 yaş, oyun çağı, 2 -6 yaş, okul çağı, 6- 12 yaş, ergenlik çağı, 13 -19 yaş, bebek gelişimi, 0-2 yaş, 0-2 yaş özellikleri, yenidoğan bebek, yenidoğan, gelişim psikolojisi, zihinsel gelişim, motor gelişim, dil gelişimi, bebeklik dönemi, bebeğin gelişimi, bebeklikte gelişim, gelişim gerilikleri, gecikmiş konuşma, geç yürüme, bebeğin takibi, çocuğun gelişim takibi, gelişim geriliği, çocuklarda sosyal gelişim, çocukta sosyallik, sosyal gelişim, okul öncesinde gelişim, sosyal gelişim nedir, sosyal gelişim kuramları, psikoseksüel gelişim kuramı, psikososyal gelişim kuramı, sosyal öğrenme kuramları, gelişimin aşamaları, oyuncak, oyuncak seçimi, oyun, çocukta oyun, çocuklarda oyun, oyunla gelişim, çocukta psikolojik gelişim, çocukta sosyal gelişim, bebeklerde 1-2 yaş, çocuklarda 2-3 yaş, çocuklarda 3-4 yaş, çocuklarda 4-5 yaş, gençlerde gelişim motor gelişim, bilişsel gelişim, çocuklarda değişim, çocuk gelişim evreleri, çocukta gelişim evreleri, gelişim evreleri, çocuklarda gelişim evreleri, gelişimin evreleri, 2-6 yaş çocuğu, küçük çocuklar, küçük çocuklarda gelişim, 2 - 6 yaş, 1-3 yaş çocukları, çocuklarda motor gelişim, çocuklarda bilişsel gelişim, dil ve bilişsel gelişim, sosyal beceriler, yeni doğanlarda gelişim, bir yaşında çocuk, iki yaşında çocuk, üç yaşında çocuk, çocukların gelişim aşamaları, çocukların ihtiyaçları, bebeklerin gelişim ihtiyaçları, insan gelişimi, gelişim alanları, çocukta sorumluluklar, çocukta gelişimi destekleme, çocukta gelişimi desteklemek, çocuklarda 2 yaş, 2 yaş sendromu nedir, çocuklarla iletişim, tutarlı aile tutumları, ben dili, çocuklarda gelişim süreçleri, çocuklarda kişilik oluşumu, inatçı çocuklar, çocuklarda inat çağı, gelişim gecikmeleri, konuşma gecikmesi, zeka gelişimi, çocukta korku, çocukta korkular


00:04
Top