2007'den Bugüne 90,540 Tavsiye, 27,853 Uzman ve 19,764 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocukta Öğrenme Güçlüğü
Çocukta Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukta Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili 7 Makale
Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ile Nasıl Başedilir? Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü - SOÖG (Nonverbal Learning Disability - NLD) Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü (SOÖG) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. SOÖG si olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. Öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. Bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken SOÖG si... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Elvan Zeynep KAYA
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Zekası normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel,ruhsal ve kültürel özrü olmayan; okuma – yazma, matematik, kendini ifade etme,düşünme, zaman ve mekan alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. Yapılan araştırmalar, bu bozukluğa neden olan etmenler konusunda kesin sonuçlar vermemekle birlikte, düşük kilolu doğumlar, doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan sorunlar, dikkat eksikliği bozuklukları, yeme alışkanlıkları, bazı alerji türleri, görsel – işitsel – algısal ve benzeri sorunların özel öğrenme güçlüğü ... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan biri olan ders başarısızlığı, öğrenme problemleri genellikle ilk okulun ilk dönemlerinde ortaya çıkmatadır. Önceleri çocuğun tembelliği Ya da isteksizliği olarak yorumlanan bu problemlem sonrasında oldukça karmaşık bir hal alarak öğretmenlerşn ve ailelerin başına arıtan bir durum haline dönüşmektedir. Özel öğrenme güçlüğü kolay tanımlanabilen bir kavram değildir. Ancak en tipik göstergelerinden birisi çocuğun okulda yapması beklenilen becerileri kazanıp kullanmada sorun yaşamasıdır. Okul başarısı, insan hayatının geniş bir alanını etkilediğinden dolayı önemlidir ve özel öğrenme güçlüğü olduğu tesbit edilen bir çocuğun vakit kaybe... »»»
OKULA ,yeni başlayan çocuklar arasında her sınıfta bir yada iki tane öğrenme sorunu yaşayan çocuklara rastlanmaktadır. Bu ,çocuklar ,algılama, muhakeme, hafıza, dikkat alanlarında sorun yaşar. Bu sebeble okula gitmek istemezler. Her zaman sınıfın gerisinde kalırlar. Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Herhangi bir organik nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Bu durum zeka geriliğinin, duygusal kusurun ya da kültürel faktörlerin bir sonucu değildir. Çocuğun aritmetik beceri, okuma, yazma gibi akademik becerilerinden birinin, zekasına göre beklenen düzeyin belirgin derecede altında olması durumu olarak da ifade edilebilir. Yapılan araştırmala... »»»
ZOR ÖĞRENEN ÇOCUKLARININ AİLELERİNE ÖNERİLER Gerek okul yaşamında gerekse sosyal yaşamında bir takım zorluklar(Harekete geçme, adaptasyon, iletişime geçme..vs) yaşayan çocuğunuza içinde bulunduğu ortamda sağlıklı, mutlu ve hayata hazır bireyler yetişmesi için doğru davranışlar kazanması için aile olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğine ilişkin bir takım önerilerimiz olacaktır. Başta sabırlı olmak, tutarlı olmak ve hoşgörülü olmak adı altında oluşturduğumuz başlıklar aşağıda verilmiştir. 1. Her çocuğun öğrenme süresinin ve şeklinin farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. 2. Çocuğun sınıfta başarılı olabilmesi için öğretmen-veli işbirliği çok önemlidir. Ayrıca çocuğunuzun e... »»»
Çocukta Öğrenme Güçlüğü Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
çocukta öğrenme güçlüğü KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukta öğrenme güçlüğü KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
öğrenme güçlüğü, sözel olmayan öğrenme güçlüğü, sözel öğrenme güçlüğü, nonverbal learning disability, özel eğitim, öğrenmede güçlük, güç öğrenme, zor öğrenme, çocuklarda öğrenme güçlüğü, okumayamama, okuma problemleri, yazma problemleri, ders çalışmama, çocukta tembellik, zeka gerililiği, çocuk zeka testi, ders başarısızlığı, öğrenme güçlüğünün belirtileri, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, öğrenme sorunu, dikkat dağınıklığı, disleksi ve tedavisi, disleksi tedavisi, disleksi nedir, öğrenme zorluğu, çocukta disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda hiperaktivite, hiperaktif, hiperaktif çocuk, çocukta aşırı hareketlilik, dehb, çocukta ödev, çocuk, ders çalışmak, okuma problemi, yazma problemi, ev ödevi, çocukta zeka testi, çocukta öğrenme güçlüğü, çocukta utangaçlık


19:49
Top