2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Öğrenme Kuramı
Öğrenme Kuramı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öğrenme Kuramı Kavramı ile İlgili 7 Makale
ALBERT BANDURA SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Albert Bandura 1925- Albert Bandura 4 Aralık 1925 yılında Kanada, Alberta’nın buğday tarlalarının arasında küçük bir yerde, Ukrayna göçmeni, altı çocuklu bir çiftçi ailesinin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. O bölgedeki tek eğitim kurumu olan, karma eğitim veren, toplam 20 öğrencisi ve 2 öğretmeni olan bir okulda ilköğretim ve lise derecelerini aldı. Yaz tatillerini Yukon’da otoyollardaki delikleri kapatarak geçirdi. Daha çok mühendislik eğitimi almayı düşünürken birkaç deneme sonrasında psikoloji okumaya karar verdi. Bandura, lisans derecesini 1949 yılında Kanada’da British Columbia Üniversitesi’nden aldı. Bandura Lisansüstü çalışmaları ... »»»
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNİN AMACI ÖNEMİ VE KONULARI İnsan öğrenme yeteneği olan ve öğrenen bir varlıktır. İnsanı, diğer varlıklardan bu yanının üstünlüğü ile ayırmak mümkündür. Hayvanlardaki içgüdü, hayatlarını sürdürmelerinde onların en büyük yardımcısıdır. İnsan ise zeka üstünlüğünün ürünü olan öğrenme yoluyla, hayvandaki içgüdünün fonksiyonunu yerine getirmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, kültürün üreticisi, alıcısı ve aktarıcısı olarak öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsan öğrenme ihtiyacını birçok ortamda karşılamaktadır. Bunların başında aile, arkadaş grubu, okul, kitle iletişim araçlarının yoğunlukla kullanıldığı medya ve iş ve meslek ortamı gelmektedir. Tüm bu öğrenme ort... »»»
► Beyin Temelli Öğrenme Psk.Süleyman ÇOKAY
1.GİRİŞ İnsan beyni, doğanın insanoğluna sunmuş olduğu en değerli ama aynı zamanda da en karmaşık armağandır. Beyin henüz kendisini çözümleyebilmiş değildir ancak yoğun biçimde sürdürülen araştırmalar, yavaş yavaş bu organın işleyişine ışık tutmaya başlamıştır.Eğitimciler de beyin araştırmalarının ışığında elde edilen bulguları eğitim ortamlarına taşımış, insanoğlunun en yüksek performans düzeyine ulaşarak en yüksek potansiyelini gerçekleştirmesini hedeflemişler ve bu doğrultuda çeşitli öğrenme kuramları ve teknikleri geliştirmişlerdir. “Beyin Temelli Öğrenme Kuramı” bunlardan biridir (Yemeniçi,2002 akt Kader Hasra,2007: 37) Beyin Temelli Öğrenme Kuramının temel ilkelerinin, eğitime olan ba... »»»
► Cinsel Kimlik Bozukluğu Psk.Nihan DİKME
► Evlilik ve Doyum Psk.Mehmet Emin KIZGIN
► Davranışçı Terapiler Dr.Mehmet TEKNECİ
Öğrenme Kuramı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
öğrenme kuramı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öğrenme kuramı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sosyal öğrenme kuramı, sosyal öğrenme, albert bandura, gözlem yoluyla öğrenme, öğrenme, öğrenme süreci, öğrenme nedir, öğrenmenin aşamaları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme psikolojisi, öğrenmede psikoloji, öğrenmeye hazırlık, öğrenme motivasyonu, hebb öğrenme kuramı, nörofizyolojik öğrenme kuramı, donald olding hebb, öğrenme kuramları, şartlanma yoluyla öğrenme, premack ilkesi, deneme yanılma, deneme yoluyla öğrenme, çağrışım yoluyla öğrenme, bitişiklik teorisi, köhler pervanesi, kavrama yoluyla öğrenme, işaret öğrenmesi, tolman, alan kuramı, kurt lewin, anlamlı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, öğrenme yolları, öğrenme şekilleri, öğrenme tarzları, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, giambattista vico, william james, john dewey, jean piaget, öğrenme grafikleri, öğrenme güçlüğü, öğrenme stilleri, beyin temelli öğrenme, öğrenme yöntemleri, beynin yapısı, insan beyni, insan beyninin yapısı, korpus kallosum, sağ beyin, sol beyin, beyin lobu, frontal lob, beynin çalışması, beynin çalışma şekli, hermann, beynin işlevi, beyin, lashley, faz ardışıklığı, cinsel kimlik, cinsel kimlik gelişimi, cinsel kimlik bozukluğu, psikoseksüel, gelişim kuramı, cinsel kimliğin gelişimi, psikoseksüel gelişim kuramı, toplumsal öğrenme kuramı, kohlberg, evlilik, kadında doyum, erkekte doyum, evlilikte doyum, ilişkide doyum, romantik aşk kuramı, evlilik kuramları, sosyal biliş kuramı, bağlanma kuramı, bowlby, psikodinamik kuram, yükleme kuramı, pekiştireç kuramı, üçgen sevgi kuramı, evlilik doyumu, evlilik doyumu nedir, benlik saygısı, evlilikte benlik saygısı, evlilik çatışması, saldırganlık, kuramsal saldırganlık, saldırganlık kuramları, saldırganlığın nedenleri, dürtü kuramı, araçsal öğrenme kuramı, davranışçı terapiler, davranışçı terapi, edimsel koşullama, klasik koşullama, ivan pavlov, pekiştireç, davranışı kuvvetlendirme, davranış değiştirme terapileri


03:39
Top