2007'den Bugüne 87,372 Tavsiye, 27,073 Uzman ve 19,322 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Önyargı
Önyargı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Önyargı Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Önyargı ve Ayrımcılık Psk.Esra BAYRAKTAR SÜNGÜ
ÖNYARGI VE AYRIMCILIK Şüphesiz ki önyargı ve ayrımcılık insanlığın en büyük sorunlarından . Bir taraftaki insan grubu diğer taraftaki insan grubundan (hatta grubun içindeki çocuk ve bebeklere işkence edebilecek kadar)nefret edebiliyorsa önyargı ve ayrımcılığın önemi biraz olsun anlaşılıyor. Filistinlilerle ,İsraillilerin Kudüs yüzünden savaşları buna örnek olabilir. Önyargı ve ayrımcılığı daha iyi anlayabilmemiz için kelimenin kökenine ve daha sonra farklı önyargı tanımlamalarıyla ayrımcılık nedir ona bir göz atalım. Ön ; prae ve yargı; judicium kelimelerinin birleşiminden oluşur. Önyargı:Bir grubun üyelerinin başka bir gruba karşı benimsedikleri düşünce yada tutumlara gönderm... »»»
► Önyargı ve Şizofreni Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
Kişi ya da toplum olarak bilmediğimiz, bizi ürküten, rahatsız eden şeylerle karşılaştığımızda onu uzaklaştırma, damgalama, yabancılaştırma, o şey hakkında olumsuz düşünme eğiliminde bulunuruz. Farklı ırklara, cinsiyetlere, dinlere, mesleklere, kişilere, hastalara, farklı görünenlere karşı tutumlar geliştiririz. Bu tutumlarımızın güncel boyutlu olduğunu düşünmek bizi yanıltır. Tutumlarımız kültürden gelen deneyimlerimizden etkilendiği gibi felsefe ve inançlardan da etkilenmektedir. Tutumlarla ilişkili kavramlardan olan önyargılar da bu süreç içinde oluşmaya başlar ( Aker ve ark., 2002). Günlük yaşama bakıldığında, yukarıda örneklerini verdiğimiz gruplar ve kişilerden mutlaka bir veya bir kaçı... »»»
Ebeveynler olarak hepimizin çocuklarımızdan beklentileri var. Çoğumuz için, bu beklentilerin hiç önemi yok gibi görünüyor ve ne olursa olsun, bizim onlar için ne istediğimize bakılmaksızın kendi istediklerini yapmaları konusunda onları özgür bırakıyoruz. Ancak, farkında olsak da olmasak da, beklentilerimizin çocukların davranışlarının güçlü motive edicileri olduğu bir gerçektir. Ne kadar güçlü olduğunu göstermek için, size psikolojide çocuklar hakkında değil, fareler hakkında olan klasik bir çalışmadan bahsederek başlayayım (çünkü psikolojideki çoğu araştırma farelerle başlar). Çalışmada, lisans öğrencileri bir laboratuvara getiriliyor ve önceki bir deneyi tekrarlamakla görevlendirilecekler... »»»
ÖNYARGILARIMIZ NASIL OLUŞUYOR Önyargılar yaşamın bir parçasıdır. Ancak olumsuz bir tutum olarak değerlendirildiğinden kendimizde var olduğuna inanmayız. Önyargı farklı şekillerde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. • Önyargı, belirli bir durum hakkında önceden bir yargıya varmak anlamına gelmektedir • Önyargı, bir durum ya da kişinin aleyhine bazen de lehine olarak önceden oluşturulmuş bir kanaat ya da yanlılığı oluşturur. Yanlılık olumsuz ya da olumsuz olabilir, ancak önyargı genellikle bir gruba veya üyelerine karşı olumsuz ya da negatif bir tutumu ifade eder. Temelinde mantıksızca sevmek ya da sevmemek vardır. • Önyargı, gerekli bilgi edinmeden ya da inceleme yapma... »»»
► Peşin Hüküm ve Ayrımcılık Psk.Damla KANKAYA
► Öteki Psk.İlknur PEDER
► Şizofrenide Stigmatizasyonu Azaltmak Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Ön Yargılarımız ve Gözlemler Psk.Serap DUYGULU
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Önyargı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
önyargı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların önyargı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ayrımcılık, şizofreni, önyargı nedir, önyargının tanımı, önyargılar, peşin hüküm, kalıpyargı, kalıpyargılar, önyargının kökleri, önyargının sebepleri, önyargının kökeni, beklenti, beklenti etkisi, rosenthal etkisi, davranışsal bağışıklık sistemi, immun sistem, psikolojik bağışıklık, davranışsal bağışıklık nedir, önyargılarımız, ön yargı, ön yargılarımız, ön yargılar, onay önyargısı, şans önyargısı, forer barnum etkisi, farklılık, şiddet, çocuk eğitimi, bilgisayar oyunu, internet, öteki, ötekiler, öteki kavramı, yabancılara önyargı, ötekileştirmek, önyargıların oluşumu, önyargıların oluşması, önyargıları azaltma, şizofrenide stigmatizasyon, şizofrenide damgalama, şizofreni tedavisi, şizofreni önyargıları, şizofreni inanışları, şizofreni mitleri, gözlem, değer yargısı, bakış açısı, farkında olmak, psikolog, psikolog önyargı, psikologların çalışma alanları, psikoterapi nedir, psikoloğa gitmek, neden psikolog, iletişim sanatı, aile içi iletişim, iletişim hataları, evlilikte iletişim, hatalı iletişim, yanlış iletişim, iletişim yanlışları, iletişimde önyargı, hatayı eleştirmek, kişiliği eleştirmek, genelleme yapmak, nefret suçları, medya, medyanın etkisi, nefret, ırkçılık, ırkçılık suçu, nefret grubu, nefret yasası, nefret suçu nedir, önyargı yasaları, önyargı suçu, nefret söylemi, nefret dili, ayrımcı dil, önyargılı dil, azınlık hakları, azınlıklara ayrımcılık, düşmanca söylem


22:22
Top