2007'den Bugüne 87,394 Tavsiye, 27,082 Uzman ve 19,333 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Özel Gereksinim
Özel Gereksinim Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özel Gereksinim Kavramı ile İlgili 5 Makale
► Özel Çocuklu Ailelerde Patoloji Psk.Dnş.Tunahan UZUN
İnsanlar doğum anından itibaren değişim ve gelişimin yanında yaşa bağlı olarak beklentilerini de oluştururlar. Çevre ve toplumunda etkisiyle, gelişen beklentilerini karşılamalarına göre de olumlu ya da olumsuz ruh benliklerini oluştururlar. Bu anlamda beklenti, ruh sağlığını belirleyen çok önemli bir etmendir. Beklentileri oluşturan etmenlerde bireyin hayattaki rolleriyle birebir ilişkilidir. Her rolün gereksinim duyduğu beklentileri vardır. Bu gereksinimleri belirlemede de çevrenin etkisi büyüktür. Çünkü rollerin gerektirdiği beklentileri, çevre normları oluşturur. Ve bu normlar bireyin yaşına bağlı olarak oluşur ve gelişirler. Sonuç olarak bireylerin olumlu veya olumsuz ruh sağlığı duru... »»»
► Özel Gereksinimli Çocuklar ve Bilgisayar Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
Her çocuk biriciktir. Kendine has özellikleri,sınırlılıkları ve yetenekleri vardır. Önemli olan çocuğunuzun gereksinimlerine uygun eğitim verebilmektir. Her çocuğun güçlü-zayıf yönleri, sınırlılıkları ve yetenekleri bulunmaktadır. Bedensel özellikleri ve öğrenme yeterlilikleri birbirinden farklıdır. Ancak çocuklar arasındaki bu farklılıklar çoğu kez fazla büyük değildir. Dolayısıyla normal akranlarıyla eğitim hizmetlerinden yararlanmada ciddî problemlerle karşılaşmazlar. Özel gereksinimli çocuklar ise çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren çocuklardır. Özel gereksinimli çocuklar olarak adlandırıl... »»»
Ailede özel gereksinimli bir çocuğun varlığı, bir bütün olarak ailenin yapısında, işleyişinde, aile üyelerinin rollerinde önemli değişiklikler yapabilmekte; aile üyelerinin yaşamlarını, duygu ve düşüncelerini olumsuz yönde etkileyebilen ek bir stres kaynağı oluşturmaktadır. Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olunduğunda anne-babalar ilk olarak hayal kırıklıkları yaşamaktadır. Nedenler ve niçinler birbirini izlemektedir. Olmaması gereken bir şey olmuştur. Çocuklarına ne olduklarını bilemediklerinden aileler büyük bir endişe yaşarlar. Ancak özel gereksinimleri olan bir çocuğun doğumu, anne-baba için ne kadar kabullenmesi zor bir durum olsa da çocuklar büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. ... »»»
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Özel Gereksinim Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Şeyda AKKUŞ, İstanbul
özel gereksinim KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özel gereksinim KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


01:56
Top