2007'den Bugüne 88,001 Tavsiye, 27,256 Uzman ve 19,428 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Öznel İyi Oluş
Öznel İyi Oluş Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öznel İyi Oluş Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Öznel İyi Oluş Psk.Dnş.Yelda YAVUZ
İnsanların patolojik davranışları yerine olumlu yanları üzerinde duran yaklaşıma "pozitif psikoloji" denilmektedir. Pozitif psikolojinin bir konusu olan "İyi Oluş" mutluluk ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İyi oluş kavramı Dünya sağlık örgütü tarafından da kullanılmaktadır. İyi oluş ya da iyi olma; yalnızca hastalıkların olmayışı değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak tam bir iyi olma halidir. Bradburn (1969) iyi oluş düzeyleri yüksek olan kişilerin olumsuz duygularının olumlu duygularından daha az olduğunu ifade etmiştir. Seligman (2011) ise mutluluk ve iyi oluş terimlerini birbirinden ayırmıştır. Hatta iyi oluşu iki başlık altında incelemiştir. Bunlar Öznel iyi oluş ve Psikolojik iyi o... »»»
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU DIŞAVURUMUNUN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ Tuğçe SOYLU , Sultan YAŞAR ÖZ 1. Giriş ”Nasıl mutlu olunur?” sorusu, çağlar boyunca sorulmuştur. Pozitif psikolojide mutluluk, “öznel iyi oluş” kavramıyla çalışılmaktadır. Öznel iyi oluş, çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Örneğin; Kuzucu (2006), duyguları fark etmeye ve ifade etmeye yönelik psikoeğitim programının, üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık düzeylerine, duyguları ifade etme eğilimine, psikolojik ve öznel iyi oluşlarına etkisini araştırmıştır (akt. Şahin, 2011). Çalışmada, duyguların ifadesi ve öznel iyi oluş düzeyi birlikte incelenmiştir. Dolayısıyla çalışma,... »»»
Carol Ryff, Psikolojik İyi Oluş kavramını ve alt başlıklarını oluşturmuştur. Carol Ryff'a göre Psikolojik İyi Oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan varoluşsal meydan okumaları yönetebilmektir. Literatürde Diener tarafından tanımlanmış diğer bir kavram da Öznel İyi Oluştur. Öznel İyi Oluş; olumlu duyguları sık, olumsuz duyguları daha az hissetme ve yaşamdan genel olarak memnun olma halidir. Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluşa göre daha kapsamlı ve derin bir kavramdır. Öznel İyi Oluş hedonik-haz temelli bir bakış sunarken, Psikoloji İyi Oluş kendilik ve kendini gerçekleştirme sürecine vurgu yapmaktadır. Psikolojik İyi Oluş altı alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar: Kendini Kabul, Diğerleriyle Olu... »»»
► Mutluluğun Sırrı Sol Cebinizde Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Mutluluk Kuramları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Mutluluk Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Öznel İyi Oluş Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
öznel iyi oluş KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öznel iyi oluş KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:03
Top