2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Şizofren
Şizofren Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Şizofren Kavramı ile İlgili 50 Makale
BİR SEFERLİK TEK BİR BELİRTİ İLE ŞİZOFREN OLUNUR MU Tek bir sefer yaşanmış tek bir belirti ile şizofren olunur mu? Evet olunur! Hem de, "Artık iyileştim" denildiği halde ömür boyu raporlu bile olunur! Bu statüko tek bir seferlik bir tek belirti ile adamı akıl hastası dahi yapar! Üstüne, "Artık iyileştim" diyene, "Ömür boyu ilaç alacak, en fazla kısmi düzelme olabilir" raporu bile çıkarır! Bu yazı bunu anlatıyor! *** Yıllar önce resim türünden hayali bir şey gördüğünü söylüyordu. Belki uykudaydı, belki uyanıktı, belki de daha başka nedenleri vardı! Vitamin eksikliği, beslenme bozuklukları, fiziksel izolasyon, uyarı azlığı türü başka sebepleri vardı belki de! "...Ama gördüğüm şey g... »»»
Bu yazı ve Gizlenen Hasar başlıklı yazıyı yıllar önce çevirmişim ama dosyalarımda öylece kalmış, şimdi gecikmeli olarak paylaşıyorum. Görünmeyen Bela: Çocuklarını Şizofren Yapan Ebeveynler Özdeş ikizler, doğdukları andan itibaren birbirine tıpa tıp benziyor olabilirler, ama bizlerin peşin hükümleri onları farklı kılıyor. Oliver James Çeviren: Üstün Öngel Eğer 100 şizofrenin hepsinin bir özdeş ikizi olsa, hangi bilimsel literatüre inandığınıza bağlı olarak bu özdeş ikizlerin yarısının veya dörtte üçünün şizofren olmadığını göreceksiniz. Tamamiyle aynı genlere sahip oldukları için, özdeş ikizlerdeki bu farklılığın tek açıklamasını çevre etkisinde, muhtemelen de ebeveyn yakl... »»»
► Şizofreninin Erken Uyarı İşaretleri Psk.Hayrunnisa ŞENKAYA
şizofreni olan birini tanıyorsanız, veya Şizofreni hastalığınız varsa muhtemelen halüsinasyonlar ve sanrılar gibi semptomlara aşinasınızdır . Ancak, tam gelişmiş bir bölümden önce uyarı işaretlerinin ortaya çıkabileceğini fark etmeyebilirsiniz. Bu olduğunda, prodrom veya prodromal dönem denir. Arkadaşlarınız ve ailenizden önce kendinizdeki değişiklikleri fark edebilirsiniz. Sevdikleriniz farkına vardığında, bu değişiklikleri yaşadığınız "sadece bir aşama" veya hayatınızdaki stresli bir şey nedeniyle açıklamaya çalışabilirler. Bu nedenle, birçok insan daha sonra, daha şiddetli semptomlar ortaya çıkmaya başlayıncaya kadar yardım istemez.Şizofreniyi teşhis etmek birkaç nedenden dolayı zor olab... »»»
ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL- DAVRANIŞCI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Şizofreni tedavisinde bilişsel-davranışçı terapilerin kullanımı görece yenidir. Şizofrenideki pozitif belirtiler ilaçlarla kontrol edilebiliyorsa da, hastaların yaklaşık 1/3’ünde bu belirtilerin uygun ilaç dozlarına rağmen devam ettiği ve bireyin yaşam kalitesini bozduğu görülmektedir. Ayrıca, ilaç tedavisi kesildiğinde belirtilerin tekrarlama riski vardır. Bu nedenle, ilaç tedavisinin yanı sıra alternatif tedavilerin de kullanılmasının ilaç tedavisi sonrasında devam eden bilişsel ve sosyal sorunlar ve negatif belirtilerin azaltılmasında ve daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşılmasında önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bilişsel-... »»»
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Klinik görüşmenin öznel doğası ve uzun zaman gerektirmesi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) gibi objektif envanterlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Objektif terimi, testin uygulama, puanlama ve değerlendirilmesindeki yapılandırmayı işaret etmektedir. Uyaran belirsiz olmadığı ve kişinin teste verebileceği cevaplar sınırlandırıldığı için MMPI testi kişiliği objektif olarak değerlendiren bir test olarak kabul edilir. Ancak, unutulmamalıdır ki hem objektif hem de projektif testlerin yorumu, iyi eğitilmiş ve tecrübeli uygulayıcılar gerektiren subjektif bir sanattır. Psikolog S.R. Hathaway ve nöropsikiyatrist J. C. McKinley 193... »»»
RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK TUTUMLAR VE DAMGALANMA Ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik damgalanma, ayırımcılık ve olumsuz tutumlar toplumda yaygın olarak bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni, hastaların tehlikeli kişiler olduğu inancı ve bu nedenle ortaya çıkan korkudur. Yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler ve günlük uygulamalarda gözlenenler, ruhsal hastalıklarla mücadelede karşılaşılan en önemli sorunlardan birisinin damgala(n)ma ve olumsuz tutumlar olduğunu göstermektedir. Toplumun her kesiminde sağlık çalışanları ve hasta yakınları da dahil olmak üzere damgalamaya sık olarak rastlanmaktadır. Ruhsal hastalıklar konusunda en yetkili kişiler olan profesyonel ruh sa... »»»
ŞİZOFRENİDE PSİKOSOSYAL EĞİTİM 1990’lı yıllar şizofreni tedavisinde yeni kuşak antipsikotik ilaçların hızla geliştiği bir dönemdir. Yeni antipsikotikler tedavide yüz güldürücü sonuçlar vermektedir, ancak yine de tam bir iyileşmeden söz etmek oldukça zordur. Araştırmalar, şizofrenisi olan hastaların yaklaşık 1/3’ünde uygun dozda antipsikotik ilaç alındığı halde pozitif belirtilerin devam ettiğini göstermektedir. Bu ilaçlar pozitif belirtileri (halüsinasyon ve delüzyonlar gibi) azaltmaktaysa da, hastaların yaklaşık %17’sinde ilaç alırken bir yıllık dönemde hastalık yinelemekte ve genellikle tedavinin bu etkisi hastaların sosyal ve iş yaşamlarındaki işlevselliklerine olumlu bir katkı sağl... »»»
Şizofrenide Psikososyal beceri eğitimi Şizofrenide rehabilitasyon en az tedavinin kendisi kadar önemlidir ya da tedavinin bir parçası olmak durumundadır. Tedavide hastalığın doğrudan görünümlerini azaltmak hedeflenirken, rehabilitasyonda hastalığın dolaylı sonuçlarını ortadan kaldırmak amaçlanır. En iyi tedavi uygulama rehberi olan psikososyal beceri eğitimi ile ilgili 1993’ten itibaren yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve aşağıda özetlenen sonuçlara ulaşılmıştır: Psikososyal beceri eğitimi, şizofrenili hastalara karşılıklı konuşma ve göz teması kurma gibi basit davranışlardan, girişkenlik, karşılıklı konuşma becerileri ve ilaç tedavisinin kendi başına sürdürülmesi gibi daha ... »»»
► Şizofreninin Tanı ve Tedavisi Psk.Fahri ŞAHİN
► “şizofreni” Dedikleri… Psk.Üstün ÖNGEL
► Şizofreniye Klinik Bakış Psk.Erol AKDAĞ
► Destekleyici Psikoterapi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Yetişkinlik Döneminde Ruhsal Sorunlar Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Şizofreni Psk.Saadet ELEVLİ
► Şizofrenide Dopamin Hipotezi Psk.İzzet GÜLLÜ
► Şizofreni Dr.Serhat İPEKÇİ, Psikiyatrist
► Önemli Psikiyatrik Hastalıklardan Özetler Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Şizofrenide Stigmatizasyonu Azaltmak Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Şizofreni Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Şizofrenide Stigmatizasyonu Azaltmak Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Şizofreni Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Şizofreni Psk.Aysel ÜLGÜNER
► Psikolojik Damgalanma Psk.Büke TUNCEL
► Dıabet (Şeker) ve Psikoloji Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Önyargı ve Şizofreni Psk.Nergis ÖZDİNÇ
Şizofren Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Deniz Koray GÖRÜCÜ, Adana , Psikiyatrist
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Enver GÜL, Samsun , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aytekin ÖZŞAHİN, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Oya MORTAN, İstanbul
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Dr.Celal DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Mehmet İBİŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Yusuf KALA, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Şengül KOCAMER ŞAHİN, Gaziantep , Psikiyatrist
Dr.Çetin ETİK, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Cenk URAL, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Hamdi KALYONCU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Tayfun ZEREN, Adana , Psikiyatrist
Dr.Hülya ELTUTAN ÖNCÜLOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Gözde KENÇ, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Nurcan USLU BALABAN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Fahri KARSON, Kocaeli , Psikiyatrist
Prof.Dr.Cengiz BAŞOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Dr.Özgür ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Dilek SOLMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Hüsnü ERKMEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serhat ERKİŞİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Doç.Dr.Gökben HIZLI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ayşegül SÜTÇÜ YILDIRIM, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Gülşah MERAL ÖZGÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Cem YALÇIN, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Emre TAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mehmet ÇOLAK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Suzan ÖZER, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Serhat YÜKSEL, Sakarya , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mehmet DEMİREL, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Bülent ÇELİKEL, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aysel SAVRAN TOKGÖZ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sibel MERCAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Erşen GÜVEN, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Nihat BEŞİKÇİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Ayşen ESEN DANACI, Manisa , Psikiyatrist
Psk.Mehmet KEŞAN, İstanbul
Psk.Damla ALKOÇ, İstanbul
Psk.Gül KIR, Adana
Dr.Mustafa GÜVELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Psk.Ece MENGÜTAY, İstanbul
Dr.Çiğdem CURA YAYGIN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Çezar ATASOY, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Murat ASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Gizem GÜNEŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Berfin YAPA, İstanbul
Dr.Asil BUDAKLI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Bülent YILDIRIM, Ordu , Psikiyatrist
Dr.Ebru YAVAŞCI, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Seyfi MEMETALİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Berna MERCAN ALIŞIR, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Nevzat YILMAZ, Diyarbakır , Psikiyatrist
Dr.Filiz YURTMAN, Erzurum , Psikiyatrist
Dr.Zaliha Akkadın CANDAN, Kayseri , Psikiyatrist
Psk.Beste UÇAK, İstanbul
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Didem ÜNGÖR, İstanbul
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Dr.Burak KULAKSIZOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Reyhan Başak GÜRPINAR, İstanbul , Nörolog
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Psk.Savaş KILIÇKAYA, İçel (Mersin)
Hatice DEMİR, Ankara
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Burçin Nuri AKAL, Samsun , Psikiyatrist
Dr.Ali Fuat BAYKIZ, Balıkesir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Faruk GÜRGEN, Diyarbakır , Psikiyatrist
Dr.Nesrin KOÇAL, İstanbul , Psikiyatrist
şizofren KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların şizofren KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ikizlerde şizofreni, çocuklarda şizofren, çocukta şizofren, şizofreni, şizofreni hastalığı, kültür ve ruh sağlığı, şizofreni terapi, şizofreni psikolojik tedavi, şizofreni tedavisi, şizofreni tipleri, şizofrenide görülen tıbbi durumlar, psikoz, destekleyici terapi, destekleyici psikoterapi, ağır kişilik bozukluğu, bilişsel davranışçı terapi, şizofrenide terapi, çocukluk psikozları, şizofreni nedir, şizofrenide destekleyici psikoterapi, psikozda destekleyici psikoterapi, destekleyici psikoterapi nedir, ruhsal hastalıklar, yetişkinliklerde ruhsal sorunlar, yetişkinliklerde psikoz, yetişkinliklerde şizofreni, yetişkinliklerde nevroz, yetişkinliklerde kişilik bozukluğu, sosyal şizofreni, asperger sendromu, dopamin hipotezi, algı, algılarımız, şizofreni rahatsızlığı, şizofreni belirtileri, şizofreninin sebepleri, şizofrenide tedavi, panik atak, panik, takıntı hastalığı, depresyon, bipolar bozukluk, anoreksiya, exorcism, şeytan çıkarma, cin çarpması, konversiyon bozukluğu, tourette sendromu, plasebo etkisi, içine cin girmesi, paranoid şizofreni, anksiyete, sosyal anksiyete, halüsinasyon, hezeyan, delüzyon, sanrı, paranoid şizofreni belirtileri, şizofrenide aile terapisi, şizofrenide aile, şizofrenide intihar, şizofrenide damgalama, şizofreni stigmatiszasyon, şizofrenide ayrımcılık, şizofreninin tedavisi, şizofreninin nedeni, damgalanma, içgörü, tedavi uyumu, şizofrenide psikolojik tedavi, mmpı, mmpı nedir, mmpı ölçeği, mmpı uygulaması, hipokondriasis alt ölçeği, depresyon alt ölçeği, histeri alt ölçeği, paranoya alt ölçeği, psikasteni alt ölçeği, şizofreni alt ölçeği, hipomani alt ölçeği, minnesota, minnesota envanteri, kişilik envanteri, kişilik ölçeği, hathaway, mckinley, obsesif kompulsif bozukluk, obsesif kompulsif semptom, şizo-obsesif, şizofreni ve takıntı, şizofreni ve obsesyon, şizofreni ve okb, şizofreni ve zorlantı, obsesif, obsesif kompulsif, obsesyon, transkranial manyetik stimülasyon, epilepsi, inme, felç


13:18
Top