2007'den Bugüne 90,067 Tavsiye, 27,722 Uzman ve 19,715 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Ahlak Anlayışı
Ahlak Anlayışı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ahlak Anlayışı Kavramı ile İlgili 3 Makale
MODERN ‘BİAT EDİLEN’ AHLAK ANLAYIŞINDAN POSTMODERN ‘OTORİTER’ AHLAK ANLAYIŞINA Emrah SALIK Özet Ahlaki sorunlara çözüm bulmak için öncelikle ahlaki durumun doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı günümüzde postmodern ahlak anlayışı mantığının ahlaki durumu açıklarken ‘ben’ ve ‘öteki’ arasındaki ilişkinin ahlaki benliğin oluşmasındaki rolünü doğru bir şekilde analiz etmek bizlere fayda sağlayacaktır. Ahlaki benliğin oluşmasında belirleyici olan bu ilişkinin ‘otorite’ gibi bir faktörü açığa çıkardığını görmek ise ahlaki durumu anlamak açısından son derece önemlidir. Ayrıca modern ahlak anlayışının ahlaki durumu değerlendirirken sahip olduğu perspektifi bilmek de po... »»»
► Çocuklarda Ahlaki Gelişim Psk.Hazan ŞAHNAOĞLU
ÇOCUKTA AHLAK GELİŞİMİ Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları ahlakı tanımlar. Ahlak gelişimi ise, bireyin toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurarak ve kendi değer yargılarıyla birleştirerek yaşama uyum sağlama sürecidir. Çocukta ahlak gelişimi doğumdan kendini güvende hissetmeyle başlar. Süreç içinde, öğretilmiş değerlerle çocuğun doğuştan getirdikleri birleşerek çocuğun kendine özgü ahlakının oluşması beklenir. Bu yazı özellikle 2-12 yaş arası çocuklarda ahlak gelişiminin Piaget ve Kohlberg açısından kuramsal olarak incelenmesini ve özetlenmesini içermektedir. Piaget ahlak gelişiminde bazı özel kavramlar üzerinde durmuştur. Bunlar; ço... »»»
► Toplumdaki Ahlaki Çöküş Psk.Adem OCAK
Ahlaki Çöküş İçinde bulunduğumuz zamanda dünya toplumlarının sosyal yapılarını tehdit eden çok büyük bir tehlike söz konusudur. Bu tehlike insan bedenini ölüme götüren virüslere benzer şekilde sinsi bir faaliyet göstererek toplumu yıkıma sürüklemektedir. İşte bu tehlike bir insan topluluğunu ayakta tutan ahlaki değerlerin yozlaşmasıdır. Eşcinselliğin, fuhuş ticaretinin, evlilik dışı cinselliğin, cinsel suçların, pornografinin, tecavüz vakalarının ve cinsel hastalıkların artışı ahlaki çöküşün bazı önemli göstergeleridir. Bahsi geçen konular sürekli olarak dünya kamuoyunun gündemindedir. Pek çok insan çevresinde olup bitenlerin, tehlikenin farkında değildir veya bu olayları sosyal hayatı... »»»
Ahlak Anlayışı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Emrah SALIK, Diyarbakır
ahlak anlayışı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ahlak anlayışı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:38
Top