2007'den Bugüne 90,330 Tavsiye, 27,802 Uzman ve 19,735 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Akran
Akran Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Akran Kavramı ile İlgili 21 Makale
GİRİŞ İnsanoğlunun en ilkel silahlarından şiddet; düşmanlık ve öfke duygularının, kişilere veya nesnelere yönelik fiili, yıkıcı, fiziksel zor yoluyla dile getirilmesidir. Bu haliyle her türlü çatışma ilişkisinde (ailede, okulda, gruplar, ırklar, vb. arasında) rastlanan şiddet, saldırganlığın özgürlüğü, insan iradesini hiçe sayan en ileri, en aşırı boyutudur (Gökler 1993). Günümüzde şiddet, her şeyin tek çözümüymüş gibi her yaş grubunun ilk olarak başvurduğu ve gerek görsel gerek yazılı basında hatta otobüste, sokakta ve her yerde duyduğumuz ve her an karşımıza çıkabilen bir eylem haline gelmiştir. Son zamanlarda okul gibi davranışlarımızın ve düşüncelerimizin geliştiği yerlerde, yet... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ
Belki de birçoğumuzun hiç unutamadığı çocukluk anıları arasında akranlarımızdan birinin ya da birkaçının bizi bedensel ya da duygusal olarak örselemesi yer alır. Bazılarımız da, diğerlerinin canını nasıl acıttığına dair muhtemelen daha sönük bazı kareler hatırlıyor olabilir. Ebeveyn olduğumuzda ise aynı hikâyelere çocuklarımızın ilişkilerinde şahit oluruz. Sanki kişilerin değiştiği ama sonuçların değişmediği bir kâbus gibidir, akranlarımızla zorbalık içeren yaşantılara maruz kalmak. Yani “akran zorbalığı”. Bu yazı ile akran zorbalığının ne olduğunu anlamaya ve bu sağlıksız ilişkinin dinamiklerini değerlendirerek nesiller arasında bir döngü şeklinde devam eden zinciri, farkındalıkla kırmak ad... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Betül Nesibe ÖZKARS
Fiziksel veya psikolojik olarak, muhatabının güçsüz olduğu bir konumda ona devamlı, kasıtlı ve sistematik olarak zarar vermek zorbalık olarak adlandırılır. Zorbalık fiziksel olabildiği gibi( vurma, tükürme, saç çekme, eşyalarına zarar verme vb.), sözel de olabilir (hakaret etme, lakap takma, dedikodu yayma, tehdit etme vb). Kız öğrenciler daha çok psikolojik/ sözel zorbalığa başvururken erkek öğrenciler fiziksel zorbalığı daha fazla uygulayabilirler. Örneğin kızlar arasında arkadaş gurubundan dışlama yada akranını toplum önünde rencide etme davranışı fazlayken, erkek öğrencilerde kavga gibi fiziksel zarar verici eylemler daha fazladır. Bir kişi bir grup tarafından zorbalığa uğrayabileceği gi... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Serap DUYGULU
Akran zorbalığı kavramı henüz yeni bir kavram. Yaşananlar çok eskiden beri var olan ve bilinen şeyler olsa da kavram olarak oldukça yeni. Bu alanda konuyla ilgili yapılan araştırmalar da çok eskiye dayanmıyor ve ülkemizde araştırmaların 2000'li yıllarda yapılmaya başlandığını görüyoruz.Yapılan bazı araştırmalara göre Akran Zorbalığı en çok ilkokul yıllarında görülüyor ve zorbalık türünün ilk sırasında sözel zorbalık yer alıyor.Sözel zorbalığı fiziksel zorbalık takip ediyor. Akran zorbalığında üç ayrı durum var aslında. Birinci kategoriye girenler kurban, ikinci kategoride zorba, üçüncüsünde ise hem kurban hem zorba grubuna giren çocuklar bulunuyor. Erkek çocukların daha çok saldırgan ve ... »»»
► Akran Danışmanlığı Psk.Bayram ŞİMŞEK
Akran Danışmanlığı Nedir? Akran danışmanlığı en genel anlamıyla bir kişinin akranına yardım etmesidir. Daha kapsamlı bir tanımla akran danışmanlığı, “kişisel, sosyal ve akademik konularda akranlarına yardım etmeleri için seçilen kişilerin, başka bir deyişle, akran danışmanların, yardım becerileri ile ilgili eğitim gördükleri ve eğitim sonrasında sundukları yardımla ilgili süpervizyon aldıkları bir süreç” olarak tanımlanabilir. Belli ölçütlere göre seçilerek temel yardım becerilerinin öğretildiği eğitim programına katılan ve eğitim sonrasında akran danışmanlığı hizmetini sunanlara “akran danışmanı”, bu hizmetten yararlananlara da “akran danışanı” denilebilir. Akran danışmanlığı hizmeti... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
İnsanların sağlıklı, mutlu bireyler haline gelmelerinde sosyal etkileşimin önemi kaçınılmazdır. Çocuklar da anne- babaları, diğer yetişkinler, kardeşleri ve akranları ile çeşitli ilişkilere girerler. Çocuk doğduğu andan itibaren anne ya da bakım verenle ilişki içindedir. Okul çağına geldiğinde çocuk yaşam alanı ile birlikte ilişkiye girdiği çevreyi de genişletmiş olur. Önceden anne ya da bakım verene karşı önemli olan ilişkiler yerini akranları ile olan ilişkilerine bırakır. Akran, yaş grubu arkadaşlarıyla bağlantılı çocuk ya da ergenlerde aynı yaş gruplarını ifade eden bir kavramdır ( Fiyakalı & Kapıkıran, 2006). Akranları ile olumlu ilişkiler geliştirme çocuğun sosyal gelişimi için old... »»»
► Akran Baskısı Psk.Dnş.Davut ŞENYÜREK
Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir. Akran baskısı, genellikle bireyler istekli ya da isteksiz olarak ikna edildiklerinde, benzer değer ve hedefleri kabul ettiklerinde, benzer yaşantıları paylaştıklarında ortaya çıkar. Akran baskısı neden ve nasıl ortaya çıkar? Akran baskısının diğer değişkenlerle ilişkisi nedir? Akran baskısına boyun eğme ve uyma gencin yaşamını ve gelecekteki davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Bazen akran gruplarının etkileri okul yaşantısı için belirleyici bir faktör olabilmektedir. Gençler çoğu zaman akran grubunun içinde bir kimlik ve statü kazanabilmek içi... »»»
► Akran İstismarı Psk.Dnş.Şafak UZUN
Son zamanlarda üzerinde durulan istismar, aslında yeni bir konu değildir. Uzun zamandır tüm dünyada, kısacası insanın olduğu her yerde ve zamanda, yaşanmaktadır. Dünya ülkeleri bu konuda çeşitli önlemler alsalar da sorun, şiddetini arttırarak devam etmektedir. Daha uzun yıllar da devam edeceğe benziyor… Kötüye kullanma olarak tanımlanan istismar, hayatın her alanında insanın karşısına çıkmaktadır. Evde, işte, sokakta, insan hayatının her yerinde… Hatta bazen anlaşılmayan, geç fark edilen halleriyle de… Günlük hayatta yaşanan istismarlar yetişkinlerin kendi aralarında bulduklar değişik yöntemlerle çözüme ulaşmakta ya da ulaşmamaktadır. Bu yazıda üzerinde duracağımız konu, daha çok okul... »»»
► Akran Zorbalığı Nedir? Psk.Yasemen YARALI
AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Zorbalık, bir veya daha fazla öğrencinin , kendilerini etkili bir şekilde savunamayan, genellikle dezavantajlı veya aşağı konumda olarak gördükleri akranlarını hedef aldıkları saldırganlık halidir. Bu dinamikte saldırgan, bu kuvvet gerçek olsun ya da olmasın, kurbandan daha güçlü olarak algılanır. Öte yandan kurban kendini aşağılık hisseder, okulda korku veya acı içinde yaşar. Akran zorbalığı olarak tanımlanabilmesi için önemli olan kriterler şunlardır şunlardır: Kasıtlılık, bilerek ve isteyerek zarar verme Tekrarlama Gücü Kötüye Kullanma Zorbalık ne değildir? Zorbalık çocukların arasında yaşanan anlaşmazlıklar değildir. Çocuklar arası anlaşmazlıkta güç deng... »»»
Akran zorbalığı bir veya bir grup öğrencinin bir veya bir grup öğrenci üzerinde kuvvet uygulayarak zarar verici, hırpalayıcı davranışlarda bulunmasıdır. Güçlü olanın daha az güçlü olan üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmasıdır. Burada güçten kastedilen; fiziksel, maddi, popülerlik veya farklı becerilerdir. Akran zorbalığının iki yönü vardır; bir zorba taraf bir de mağdur olan taraf. Ayrıca bir de sessiz olan grup vardır. Bu grup ne zorbalık yapar ne de zorbalığa maruz kalır; ne zorbayı savunur ne de mağduru korumaya çalışır. Ancak sıklıkla görünen şu ki taraf seçmeleri gerektiğinde de güçlü olanı yani zorbanın tarafını seçerler.bu grupla ilgili olarak çok uygun olduğunu düşündüğüm bir sözü p... »»»
► Şiddetin Çocuk Hali: Akran Zorbalığı Psk.Gülşah PINAROĞLU
► Ergenlerde Riskli Davranışlar Psk.Ece Gürani ŞANDA
► Sanal Zorbalık Psk.Serap DUYGULU
► İntrakranial Hipodens Lezyonlarda Steriotaksi Dr.Mehmet Kaan ÜNGÖREN, Nöroşirurji Uzmanı
Akran Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Elif IPEK, Kocaeli
Op.Dr.Mehmet Kaan ÜNGÖREN, Kırklareli , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Hilal SARIKAYA, İstanbul
Psk.Dnş.Mustafa TOPCU, Kahramanmaraş
akran KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların akran KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
akran zorbalığı, zorbalığa maruz kalma, şiddet, okulda şiddet, çocuk şiddeti, ergen şiddeti, zorba çocuk, zorba, zorbalık, çocuklarda zorbalık, sanal zorbalık, siber zorbalık, okullarda zorbalık, çocuk zorbalığı, akran danışmanlığı, akran arabuluculuğu, akran danışmanlığı projesi, ergenlik sorunları, mobing, akran kavgaları, kabadayılık, arkadaş ilişkileri, akran baskısı, arkadaş baskısı, akran baskısı nedir, akran baskısı kavramı, çocuklara akran baskısı, kötü arkadaş, akran istismarı, istismar, okulda istismar, okulda zorbalık, çocuğum okulda dışlanıyor, ergenlerde zorbalık, çocuklarda fiziksel şiddet, akran zorbalığı nedir, ergenlikte arkadaş, akran grupları, erinlikte arkadaş, ergenin arkadaşları, gençlik döneminde arkadaşlık, gençlikte arkadaş, gençlerde arkadaş, gençlerde arkadaşlık, buluğ çapında arkadaşlık, okul ve zorbalık, çocuklarda okul zorbalığı, okula gitmek istememek, okul zorbalığı ve aileler, zorbalıkta yapılabilecekler, çocukta akran ilişkileri, ailede zorbalık, çocukta zorbalık, akran yardımcılığı, akran temelli uygulamalar, akran yardımcılığı pdr, akran yardımcılığı psikolojik danışma ve rehberlik, ergenlerde aşk ilişkileri, flört şiddeti, akranlar arası duygusal şiddet, ergenlik, riskli davranışlar, ergenlerde alkol, ergenlerde sigara, ergenlerde bağımlılık, okuldan kaçma, akran ilişkileri, ergen, arkadaşlık, ergen ve arkadaşlık, ergenlikte arkadaşlık, gençlikte arkadaşlık, sanal alem, internette güvenlik, medya araçları, sosyal medyada zorbalık, internette zorbalık, kolloid kist, epidermoid kist, dermoid kist, teratom, lipom, kolloid kistler, epidermoid kistler, dermoid kistler, teratomlar, lipomlar, wallmann, kappers, intrakranial lipoma, intrakraniyal hipodens lezyonlar, steriotaksi, tümöral lezyonlar, enfeksiyöz patolojiler, konjenital dismiyelizan, serebrovasküler hastalıklar, hounsfield skalası, ınvertion recovery, gradient eko, hızlı spin eko, özel mrg yöntemleri


06:54
Top