2007'den Bugüne 90,570 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Anal Dönem
Anal Dönem Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Anal Dönem Kavramı ile İlgili 8 Makale
Giriş Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanalitik yaklaşım, kişiliği üç temel yapının bütünleşmesiyle açıklamaktadır. Bu temel yapılar id (alt benlik), ego (benlik) ve süper ego (üst benlik) şeklinde ifade edilmektedir. İnsanda doğuştan gelen dürtülerin kaynağı olarak tanımlanan id, kişilik yapısının biyolojik bir parçası olarak tanımlanmıştır. Freud, insanın cinsellik ve saldırganlık gibi iki önemli eğilime doğuştan sahip olduğunu savunmaktadır. Kişiliğin uyum sağlayıcı, düzenleyici ve dengeleyici yapısı egodur. Ego, çevresel etkenlerle uyarımlar neticesinde gelişen id’in bir parçasıdır. Bu parça, dış dünya ile alt benlik arasındaki etkileşimi dengeler. Kişiliğin üçüncü yönü ise ahlaki parç... »»»
► Tuvalet Eğitimine Başlarken Psk.Yaprak GÜLMEZ
Bebeğiniz büyümeye devam ederken belli başlı hafıza kayıtları oluşur. Anneyle olan ilişkilerini çevreyle olan ilişkilerine de genellemeye başlar. ( Bebeğin ilk bir yıllık sürecine Freud oral dönem adını vermiştir. Bununda ilgili detaylı bilgiyi ‘ Yeterince İyi Anne Olmak’ başlıklı yazımda detaylıca yer vermiştim. Merak edenler oradan bilgi edinebilirler. ) Bebek birinci yılını oral saplanmalar olmadan ve temel güvene dayalı bir ilişkiyle atlattığında, önünde yeni bir dönem açılır. Bu dönem Freud’a göre anal dönemdir, üçüncü yaşın sonuna kadar sürer. Çocuk, bu dönemde anüsü büzen kaslara giden sinirlerin olgunlaşması sonucu, dışkının tutulması ya da boşaltılması üzerinde dene... »»»
► Ruhsal Gelişim Dönemleri Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
RUHSAL GELİŞİM DÖNEMLERİ Ruhsal gelişim dönemlerini; oral dönem, anal dönem, genital dönem, gizillik dönemi, ergenlik dönemi başlıkları altında incelemeye çalışacağım. Bu dönemlerdeki aksamaların ileri yaşam dönemlerinde ne gibi sorunlara yol açabileceğini anlatmaya çalışacağım. ORAL DÖNEM: Oral dönem doğumdan sonraki birinci yılı kapsar. Bu dönemde doyum sağlayan, bebeği rahatlatan ona huzur veren bölge ağız ve ağız çevresidir. İçe alma ve doyuma ulaşma bu devrenin temel özelliğidir. İçe alma ve doyum gerçekleşirken rahatlamış bir yüz ifadesi, huzurlu olma, 3-4 aylıkken gülümsemeye başlama da aslında bir verme davranışıdır. Oral dönemde bebek alma ve verme davranışı arasında gidip gel... »»»
Cinsel Gelişim Ve Uyum Cinsel Gelişim; Gelişim Kuramı-Psikoseksüel Gelişim Dönemleri: Psikoseksüel gelişim kuramı Freud tarafından 1915 yılında geliştirilmiştir. Freud, çocuk cinselliğinin ilk belirtilerinin, beslenme yada idrar kesesi ve barsak denetiminin kazanılması gibi aslında cinsel nitelikli olmayan bedensel işlevlerden kaynaklandığı görüşünü ortaya koymuştur. Bu görüşe göre, çocukta psikolojik ve cinsel gelişim her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da özümleyen beş dönemde tamamlanır. Freud’a göre birey dinamik olarak birbiriyle ilişkili olan gelişimin önceden belirlenmiş dönemleri içinden sırayla geçer. Bu süreç içinde seksüel iç... »»»
NEVROTİK KİŞİLİK Nevrotik terimi kolayca içi doldurulacak bir terimmiş gibi görünmekle birlikte net olarak sınırları belirlemek zor olabilmektedir. Nevrotik olmanın ölçütleri, içinde bulunulan toplumun sahip olduğu değerlerle oldukça ilişkilidir. Genel olarak şöyle bir çerçeve çizmek mümkündür. Nevrotik kişi bulunduğu toplumun ortalama insan tanımına uymayan, beklenenden daha hırslı yada tembel, alıngan, kuşkucu, kaygılı ve çok daha mutsuzdur. İnsanın gücünün sınırlılıkları olduğunu bilmesi, yaşam ve ölümün gerçekleriyle mücadele etmek zorunda olması, günümüz insanı için ağır bir yük olabilmekte ve acı çekmek gibi bir maliyeti bulunmaktadır. Nevrotik bu mücadelede uyum ve işlevselliğin... »»»
Anal Dönem Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
anal dönem KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların anal dönem KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikoseksüel gelişim evreleri, oral dönem, fallik dönem, ergenlik, tuvalet eğitimi, çocukta tuvalet eğitimi, çocuklarda tuvalet eğitimi, tuvalet eğitimine başlamak, genital dönem, gizillik dönemi, ergenlik dönemi, fallik, latency, ruhsal gelişim dönemleri, cinsel gelişim, cinsel uyum, cinsel gelişim dönemleri, çocukta cinsel gelişim, çocuklarda cinsel gelişim, cinsel gelişimde dönemler, cinsel gelişimde evreler, cinsel gelişim evreleri, gizil dönem, latent dönem, cinsel yönelim, ahlak gelişimi, ahlaki gelişim, bağımlı ahlak evresi, saf çıkarcı eğilim evresi, oral evre, gizil evre, fallik evre, anal evre, cinsel evreler, çocukta ahlaki gelişim, çocuklarda ahlaki gelişim, oral tip, anal tip, fallik tip, elektra kompleksi nedir, electra kompleksi, kız çocuklarınde cinsel gelişim, çocukların gelişim dönemleri, oedipus kompleksi, oedipus, elektra kompleksi, elektra, electra, babaya hayranlık, nevrotik, saygı arayışı, güç arayışı, sevgi arayışı, güvenlik arayışı, tüm güçlülük, narsistik dönem, tuvalet terbiyesi, kakayı kontrol etme, çişi kontrol etme, anneyle iletişim, özerklik, bağımsızlık, bağımlılık, bilge kral, sevgi nesnesi, negativizm, temel güven duygusu, oral doyum, katı disiplin, sevgi ihtiyacı, gelişim basamakları, güven eksikliği, öz saygı, kaygı düzeyi, içe alma, reddetme, nevrotik kişilik, nevrotik nedir


12:22
Top