2007'den Bugüne 91,818 Tavsiye, 28,133 Uzman ve 19,910 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!



Arkadaşlık
Arkadaşlık Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Arkadaşlık Kavramı ile İlgili 29 Makale
► Ergenlikte Arkadaşlık Psk.Elif GÜNERİ
ERGENLİKTE ARKADAŞLIK Ergenlik dönemi çocukta bedensel ve hormonsal değişikliklerin yanında aileden uzaklaşarak arkadaş gruplarına karşı aşırı yakınlık göstermeyle de kendisini belli eder. Ergenlikten önce aile ile zaman geçirme önemli iken ergenlik ile birlikte akran ilgisi önem kazanır ve giderek akranlarla geçirilen zaman artmaya başlar. Ergenliğin başlarında akranların ilgisini çekme arzusu önemlidir. Bu arzu ergenin farklı kılık kıyafetler giyinmesine ve dikkat çekici davranışlar sergilemesine sebep olmaktadır. Ergenler de popüler olma isteği çok fazladır. Her bölgede popülerlik kavramı değişebilir ama genel olarak dış görünüşü ve davranışıyla olumlu beğeni toplayan kiş... »»»
► Çocuk ve Arkadaşlık Psk.Elvin AKI
ÇOCUK VE ARKADAŞLIK Arkadaşlık, çocuğun aile ortamından çıkıp kendi yaşıtları ile iletişim kurmaya başlamasıdır. İlk çocukluk döneminde başlayıp gelişen bir ilişkidir. Özelikle arkadaşlıkların başladığı 3-6 yaş dönemi, çocuğun kendini ifade etmesi açısından büyük önem taşır. Oyun çağındaki çocukların arkadaş edinmesi doğal bir durumdur. Önemli olan çocuğun kaynaşabileceği oyun ortamı bulabilmesidir. Her çocuğun sosyal gelişimi için uygun arkadaş çevresi gereksinimi vardır. Genelde anne babalar çocuğun yaşı küçükken arkadaş seçiminde etkili olurlar. Belli bir yaştan sonra bu konuda etkileri azalır. Çocuğa arkadaş çevresi ile ilgili doğrudan yapılacak yargılamalar ve suçlamalar onu çoğu zam... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Arkadaşlık Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
Yedi yaşlarından sonra arkadaşlarının çocuk üzerindeki etkisi hissedilmeye başlanır. Ergenlikte arkadaşa verilen değerin önem kazandığını görmekteyiz. Ergenlik başlarında kızlar ve erkekler vücutlarındaki değişmeleri tartışabilecekleri, duygusal durumlarını paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Böylelikle kendilerini tanıyabilir ve başkalarının dünyalarını anlayabilirler. Buluğ çağını izleyen yıllarda ergenin arkadaş çevresi genişler, böylelikle insan ilişkileri ile ilgili deneyimleri oluşur. Sosyal gelişme için ergenin akranları ile beraber olmasına ihtiyacı vardır. Bu sıralarda annenin, babanın ve diğer yetişkinlerin dünya görüşleri reddedilir. İçinde bulunduğu arkadaş... »»»
► Okul Öncesinde Arkadaşlık Psk.Sevda ÖZBUCAK
OKUL ÖNCESİNDE ARKADAŞLIK Okul öncesi dönemde arkadaşlık ilişkileri çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Çocuk aile ortamından çıkıp kendi yaşıtlarıyla iletişim kurmaya başlar. Özellikle 3-6 yaş dönemi çocuklarda arkadaşlık oyun oynama aracıdır. Önemli olan çocuğun oyun ortamının olmasıdır. Çocuk oyun oynarken paylaşım ve yardımlaşmayı öğrenir. Arkadaş edinmek, çocuğun ruhsal gelişimini gösteren önemli işaretlerden biridir ve tecrübe kazanmak için önemlidir. Bu doğal ortamda çocuk başkalarının duygularını anlayabilme ve kendi duygularını ifade edebilme şansı bulur. Arkadaşları ile ilgili sorumluluk duyma, onlarla belli kurallar doğrultusunda iletişim kurabilme çocu... »»»
Gelişim dönemleri içinde ele alındığında 2- 3 yaşlar önemli ve kritik yaşlardır.2 yaşında artık rahatça kendini ifade etmeye başlayan çocuk, başkalarından ayrı bir birey olarak olduğunun bilincine de varmaktadır. Bu yaş bağımsız davranma ve kendi başına eylemlerde bulunma dönemidir.Ancak hala anneye ve yakın aile bireylerine olan bağlılığı devam etmektedir.2 yaşın sonlarına doğru ve 3 yaşın başlamasıyla birlikte oyun çağı da başlar.Motor becerileri gelişmiştir.Sayı saymak,şarkı,şiir öğrenmek ve söylemek,hemen her konuda soru sormak gibi hem öğrenmeye hem de öğrendiklerini göstermeye yönelik hızlı bir gelişim içerisine girer. Bu yaşlarda cinsiyet duygusu da gelişir.Kendi cinsiyetinin fark... »»»
Arkadaş ilişkileri çocukların gelişiminde büyük rol oynar. Gelişim sürecinde akranlarıyla yaşadığı yoğun ilişkiler çocuğa yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması için birçok fırsat sağlar. (Mussen ve Conger,1956). Burada akran ilişkilerinin gelişimini ve işlevlerini kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır. Çocukların işbirliği becerisi ya da davranışını, diğer kişilere ve hedefe uygun şekilde sergilemesinin 4 yaş dolaylarında başladığı öne sürülmüştür. Örneğin 5 yaşında iken sürekli yalnız oynamak isteyen çocuk, gelecekte sosyal becerileri eksik bir kişiye dönüşebilir. Bu görüşe göre, çocuğun oyun ortamındaki sosyal davranışı, çevreye uyum ve ilişki kurabi... »»»
► Ergenlerde Kimlik, Arkadaşlık ve Özgüven Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
ERGENLERDE KİMLİK, ARKADAŞLIK ve ÖZGÜVEN Ergenlerde Kimlik Ergenliğin temel özelliği, ergenin kendisine odaklanarak, kimlik ve kişilik oluşturmasıdır. Eger ergen daha önceki gelişim basamaklarını sağlıklı bir biçimde atlattıysa, aile içindeki sosyal çatışmalarını çözebildiyse sağlıklı bir kimlik oluşturur. Bu durumda kişi, sağlıklı bir genç yetişkinlik, yetişkinlik dönemine girer ve sürdürür. Kimlik oluşumu öncelikle özdeşleşme ile başlar. Özdeşleşmenin tohumları ilk olarak 4-6 yaş arasında atılmıştır. Genç çevresinde gördüğü, beğendiği, etkilendiği, değerli saydığı kişileri kendisine mal eder, onlarla özdeşim kurar. Bu kişiler genellikle ilk önc... »»»
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Arkadaşlık, insanın sosyal olarak gelişiminde önemli bir role sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren kurulan arkadaşlıklar çocuğun kişilik gelişiminin bir parçasını oluşturur. Özellikle çocukluk döneminde arkadaşların kim olduğu ve bu arkadaşlıkların nitelikleri önemlidir. Arkadaşlıklar kurarak sosyal bir çevre edinen çocuk yalnız olmadığını hissedecektir. Yakın bir arkadaşa sahip olmak ise yardımlaşma ve destek olma duygularını geliştirecektir. Çocuklar, her ailenin fiziksel ve çevresel koşullarına göre değişen şekilde, küçük yaşlardan itibaren aile içerisinde, okulda, komşuluk ilişkilerinde yaşıtlarıyla yan yana gelirler. Kreş ve anaokulu ... »»»
Son yıllarda kadınların iş yaşamında daha aktif rol almaya başlaması, kalabalık ailelerin yerini çekirdek ailelere bırakması çok sayıda çocuğun okul öncesi eğitime katılmasını beraberinde getirmiştir. Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun bedensel zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminin hızla geliştiği, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı, temel alışkanlıkların da çocuğa kazandırıldığı dönemdir. Bu dönemde akran ilişkileri çocuğa birçok beceri kazandırır. Akranlar çocukların kendi kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Günümüzde, genelde evde yetişkinlerle vakit geçiren çocukların sosyal anlamda belli kalıpları sergilediği görülmektedi... »»»
Arkadaşlık kavramının çok eskilere dayanmadığını sosyal tarihçiler ifade ederler. Daha sonraları savaşlar nedeniyle bir arada bulunan erkeklerin arkadaşlığından söz edilir. Yani on ikinci yüzyıldan itibaren arkadaşlık kavramının toplumsal yaklaşımın bir parçası olduğunu izleyebiliriz. Geleneksel ve toplumun ön planda olduğu toplumlarda gelişip serpilmiş bir kavramdır. Arkadaşlık ilişkileri toplumsallaşma süreci içinde tüm yaşam boyunca önemlidir. Ancak ergenlikte farklı gelişimsel özellikler arkadaşlığın bu dönemdeki önemini arttırmaktadır. Ergenlik bir geçiş dönemi olduğundan bireyin anne babasının yaşamdaki yeri değişir arkadaşlar bu değişime katılır. Ericson bu dönemde arkadaş ilişkil... »»»
► İşi Düşen Dostlar Psk.Serap DUYGULU
► Arkadaşı Olmak mı? Ebeveyni Kalmak mı? Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Neden Çocuğunuzun Arkadaşı Olmamalısınız? Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Kadın ve Erkek Arkadaş Olabilir mi? Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Neden Bazı Çocukların Arkadaşı Yoktur? Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► İnternette Başlayan İlişkiler Psk.Serap DUYGULU
► Çocuklar ve Hayali Arkadaşları Psk.Serap DUYGULU
► Çocuklar ve Arkadaş Seçimi Psk.Serap DUYGULU
Arkadaşlık Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra ORAS, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Psk.Sevda ÖZBUCAK, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
arkadaşlık KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların arkadaşlık KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ergende arkadaş seçimi, ergenlikte arkadaşlık, ergen ve arkadaşları, ergenlerde arkadaşlık, çocuklarda arkadaşlık, okulda arkadaşlık, arkadaşlık kuramayan çocuklar, çocukta arkadaşlık, ergenlik, arkadaş, arkadaş ilişkileri, ergenlik döneminde arkadaşlık, gençlikte arkadaşlık, arkadaşlık ilişkileri, ergenin arkadaşları, gencin arkadaşları, okul öncesi arkadaşlık, anaokulunda arkadaşlık, çocukta sosyalleşme, çocuk ve arkadaşlık, 2-3 yaş çocukları, çocuklarda psikososyal gelişim, çocuklarda arkadaşlık ilişkileri, 2 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında çocuk, 3 yaşında çocuk, çocukta arkadaşlık gelişimi, çocuklarda arkadaşlık gelişimi, çocukta arkadaşlık ilişkileri, ergende arkadaşlık, çocuklukta arkadaşlığın önemi, çocukta arkadaş kavramı, okul öncesi, anaokulda arkadaşlık, ergen, akran, akran grupları, ergen ve arkadaşlık, gençlerde arkadaşlık, çocuklar ve arkadaşları, cinsel kimlik oluşumu, çocukta karşı cinsle ilişkiler, karşı cinsle arkadaşlık, çocukta arkadaşlık kavramı, dostluk, arkadaşlıkta iyilik, arkadaşlıkta yardımlaşma, arkadaşlıkta güven, arkadaşlıkta sevgi, işi düşen dostlar, çocuklukta arkadaşlık, çocuklukta kavga, çocukla arkadaşlık, çocukla arkadaş olmak, arkadaş ebeveyn, arkadaş olmak, çocuğa sınır koyma, çocuk kural koyma, çocuk sınır koyma, sınır koyma, sınır, anne baba ve çocuk, çocuk arkadaşlık, çocuk arkadaş, çocuğunuzla arkadaş olun, doğru çocuk büyütme, kadın erkek arkadaşlığı, çocuklarla arkadaşlık, ilişkilerin bozulması, işyeri arkadaşlığı, işyeri ilişkileri, işyerinde rekabet, işyeri, işyerinde arkadaşlık, ofiste arkadaşlık, ergenlikte arkadaş, erinlikte arkadaş, gençlik döneminde arkadaşlık, gençlikte arkadaş, gençlerde arkadaş, buluğ çapında arkadaşlık, arkadaşsız çocuk, yalnız çocuk, arkadaşlık kuramama, çocukta arkadaşsızlık, çocuğun arkadaşları, arkadaş edinme, arkadaşlık kurma, çocukta arkadaş edinme, arkadaş edineme, ergenlik sorunları, ergenlikte kimlik savaşı, ergenin arkadaşı, gençlik arkadaşları, çocuk ve aşk, ergenlikte aşk, çocukta cinsel kimlik, duygusal arkadaşlık, kız erkek ilişkileri, gençlikte aşk


17:11
Top