2007'den Bugüne 87,372 Tavsiye, 27,073 Uzman ve 19,322 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Bastırma
Bastırma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bastırma Kavramı ile İlgili 14 Makale
EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI GİRİŞ Freud yapısal kişilik gelişimi kuramında insan davranışlarının nedenlerini id, ego ve süper ego modeline dayanarak açıklamıştır. Ego idin ilkel istekleri ve süper egonun katı ahlaki değer yargıları arasındaki dengeyi kurmakla görevlidir. Ego bir yandan idin isteklerini yönetmeye ve dengelemeye çalışırken bir yandan da süper egonun katı toplumsal ahlakı kuralları ve mükemmel olma çabaları ile mücadele etmek durumunda kalır. Ego, id ile süper ego arasındaki çatışma ve zorlamalarla baş edemediğinde kişide anksiyete oluşur. Ego isteklerini yerine getirmek benlik bütünlüğünü tehlikeye sokan çatışma ve gerilimden kurtulmak için çeşitli savunmalar geliştiri... »»»
Bastırma Diğer savunma düzeneklerine göre daha temel olan bastırma, dürtü anı ve deneyimlerin bilinçdışına itilmesi ve orada tutulmasıdır. İlk olarak Freud tarafından ortaya atılmış ve bu döneme kadar açıklanamayan birçok normaldışı davranış ve anlam verilemeyen ruhsal sorunun ve belirtinin anlaşılması bastırma savunma düzeneğinin aydınlatılması ve bununla beraber bilinçdışı kuramın ortaya atılması ile sağlanmıştır.Yaşamın erken dönemlerinde yaşanan ve davranışlarımıza yön veren birçok anı, duygu ve gereksinimlerimiz olmuştur. Fakat bunların büyük bir bölümü bilinçli olarak hatırladığımız anılar arasında değildir. Yalnızca psikanaliz yöntemleriyle bunların belli bir bölümünü bilinç düzeyin... »»»
Psikolojik ve fizyolojik olarak insan sağlıklı olma halini devam ettirmek üzerine devamlı bir çalışma içerisindedir. Kişinin bedensel ve ruhsal olarak sağlıklılık halinin bozulması ihtimali, insan fizyolojisini ve psikolojisini rahatsızlık veren durumun değişimi üzerine savunmalar üretmeye sürükler. Kişi kendisini hem içsel hem dışsal zarar verici uyaranlardan korumak üzerine çalışır. Bu sistem adeta bir matematik gibi formüle edilmiştir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak en sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz kişinin hayatına bakıldığında bu formülü görmek mümkündür. Ancak, bu formül fenni bir bilimde olduğu kadar katı, net ve değişmez değildir. Kişinin sağlıklı olmak adına savunmalar g... »»»
Dinamik açıdan ruhsal yapı bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak ayrılırken, yapısal olarak da; id, ego ve süperego katmanlarından oluşur. Doğuştan getirdiğimiz dürtü ve içgüdülerden oluşan ana yapı id dir. İd, dürtüsel taleplerini hedef nesneye ulaşarak gerilimini azaltmak ister. Hedefine ulaşamadığında gerilim ve bunaltı doğurur. Gerçekliği temsil eden bilinçli yapımızın karşılığı yapısal açıdan egodur. Egonun ilk fonksiyonu dürtüler üzerinde denetim kurma becerisidir. Bu bastırma savunma düzeneğinin ilk örneğidir. Freud başka savunma mekanizmalarının varlığını tanımlamış ancak ilgisi daha çok bastırma mekanizmasına odaklanmıştır. Freud’dan sonra gelen bir grup çalışmacı, yapısal kur... »»»
► Psikolojik Savunma Mekanizmaları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Öfke Yönetimi Psk.Nihal ARAPTARLI
► Savunma Mekanizmaları Psk.Bahattin GÖKTAN
► Benliğimizin Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
Bastırma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
bastırma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bastırma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
ego savunma mekanizmaları nelerdir, nevrotik savunma mekanizmaları, patolojik savunma mekanizmaları, savunma mekanizmaları, represyon, yalıtma, izolasyon, ego savunma mekanizmaları, savunma mekanizması, yadsıma, yansıtma, içe-atım, bölme, çözülme, yer değiştirme, kendine yöneltme, akla uygunlaştırma, karşıt tepki kurma, düşünselleştirme, döndürme, somutlaştırma, saplanma, gerileme, düş kurma, özdeşim, yansıtmalı özdeşim, yüceleştirme, savunma, akılcılaştırma, bölmeleme, entellektüelleştirme, inkar, psikolojik savunma mekanizmaları, ego savunmaları, dissosiyasyon, çocukluk döneminde dissosiyasyon, yetişkinlik döneminde dissosiyasyon, özdeşim kurma, karşıt tepki oluşturma, yüceltme, biyolojik savunma mekanizması, psikolojik savunma mekanizması, unutma, lapsus, sürçmeler, bölünme, tüm güçlülük, somatizasyon, ilkel idealizasyon, ilkel geri çekilme, içe atım, idealizasyon, devalüsyon, tersine döndürme, aklileştirme, dağılma, yapma bozma, entellektüalizasyon, dönüştürme, hayal, rüya, konversiyon, psikolojik savunma, narsist ego savunmaları, bilinçaltı, psikolojide savunma mekanizmaları, savunma düzenekleri, bilinçdışı, homeo-stasis ilkesi, öfke, kızgınlık, şiddet, saldırganlık, öfkeyi ifade etmek, öfkeyi bastırmak, öfkeyi yönetmek, sağlıksız öfke, sağlıklı öfke, psikolojik açlık, duygusal açlık, açlığı kontrol edebilme, açlık, açlık hissetme, rejimde açlık, diyette açlık, açlık duygusu, sürekli aç hissetme, açlık hissi, hep aç hissetmek, açlığı bastırmak, açlık hissini kontrol, açlıkla mücadele, kişilik, psikanaliz, ruh sağlığı, benlik, saplantı, utangaçlık, psikolojide savunma, defence mechanisms, benliğin savunma düzeni


21:56
Top