2007'den Bugüne 90,525 Tavsiye, 27,847 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Beyinde Ur
Beyinde Ur Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Beyinde Ur Kavramı ile İlgili 3 Makale
► İyi Huylu Beyin Tümörleri Dr.Kenan KIBICI, Nöroşirurji Uzmanı
Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün olgularda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler. Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme, büyüme imkanı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar. Yine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi beyin baskı altında normal görüntüsünü kaybeder ve işlevlerini yerine getiremez. Daha iyi anlaşılması için soldaki normal beyin tomografisine bakabilirsiniz. Beynin her iki yarım küresi simetrik olarak yerleşmişlerdir. Her iki ... »»»
► Doğumsal Beyin Tümörleri Prof.Dr.Cem ATABEY, Nöroşirurji Uzmanı
Hayatın ilk iki yılında görülen beyin tümörleri konjenital, gelişimsel, veya ileri dönemdeki tümörlere benzer olabilir. İntrauterin veya postpartum ilk iki ayda tespit edilen tümörlere Konjenital beyin tümörleri denir. Embriyonik gelişim sırasındaki hücre proliferasyonu her zaman neoplastik olmayacağı gibi kistler, inklüzyonlar, veya hamartomlar olabilir. Gelişimsel patolojiler doğumda bulunsa bile semptom verecek düzeye neonatal period içinde ulaşabilirler. Epidemioloji Gerek konjenital, gerek gelişimsel gerekse diğer tümörler hayatın ilk 1 yılında ortaya çıkar ve 100.000 canlı veya ölü doğumda 1.1’ dir. Prevelans çocuk yaşıyla artar. Nöroradyolojik tanı yöntemlerinin artmasıyla bi... »»»
BEYİN : CEREBRUM Beynin birçok işi nasıl başardığını öğrenmeden önce Anatomik yapısına bakmakta yarar vardır. Çok karmaşık olan İnsan Beyninin yapısını tam olarak anlatabilmek sayfalara sığmaz .Bundan dolayı, İnsan Beyninin , Anatomik yapısını ana hatları ile basitleştirilmiş ve kolay , anlaşılabilir olarak anlatacağım . Beyin, İnsanda, kafatası boşluğunun (neurocranium ) içinde yer alan ve merkezi sinir sisteminin ön bölümünü oluşturan, yoğunlaşmış sinir dokusudur.. Duyular aracılığıyla alınan verilen birleştirip bütünleyerek, bu uyarılara cevap niteliğindeki hareketleri yöneten, bu nedenle temel içgüdüsel etkinliklerde çok önemli bir rol oynayan beyin, İnsanda aynı zamanda öğren... »»»
Beyinde Ur Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Op.Dr. Cem ATABEY, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Kenan KIBICI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Kadir TAHTA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
beyinde ur KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların beyinde ur KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
beyin tümörü, beyin tümörleri, iyi huylu tümör, beyinde tümör, hipofiz adenomları, pontoserebellar köşe tümörü, meningeal beyin zarı tümörleri, beyin zarı tümörü, çocuklukta tümör, konjenital, beyin urları, bebekte tümör, bebekte ur, beyin, cerebrum, neurocranium, beynin fonksiyonu, beynin işlevi, beynin yapısı, beyin nedir, insan beyni, beyin zarı, beyincik, hemispherium cerebri, omurilik sıvısı, liquor cerebrospinalis, serebrospinal sıvı, beyin sapı, tümbeyin, diencephalon, ara beyin, orta beyin, mesencephalon, üst beyin, alt beyin, varol köprüsü, meninx cerebri, duramater, sert zar, beyin zarları, arachnoidea, piamater, beyin iltihabı, aseptique meningitis, septik menenjit, encephalitis, ensefalit, aseptik menenjit, menenjit, beyin hastalıkları, beyin hastalığı, haemorhagia cerebri, beyin kanaması, beyinde kanama, inme, cerebral haemorhagia, serebral hemoraji, felç, beyin trombozu, serebral tromboz, beyin embolisi, serebral emboli, embolia cerebralis, beyin travması, beyin sarsıntısı, commotio cerebri


14:52
Top