2007'den Bugüne 92,578 Tavsiye, 28,264 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Blefarospazm
Blefarospazm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Blefarospazm Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Distonide Tanısal Yaklaşım Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, Nörolog
Distonide Tanıya götürücü klinik bulgular Distoni istemsiz, süregen kas kontraksiyonları ile karakterize, yineleyen istem dışı hareketlere ya da anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğudur. Distoni aynı kas gruplarının belirli bir paternde kasılmaları ile oluşur (genelde agonist ve antagonistlerin ko-kontraksiyonuyla). Distonide hemen hemen tüm çizgili kaslar etkilenebilir. Uzun süreli distonik kas spazmları etkilenen kaslarda hipertrofiye neden olabilir (örneğin servikal distonide sternokleideomastoid kası) Distoniyi hiperkinetik hareket bozukluklarından ayıran özellikler arasında kasılmanın görece uzun süreli, kuvvetli ve devamlı aynı kas grubunda olması sayılabilir.... »»»
► Distoni ve Distoni Sınıflaması Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, Nörolog
DİSTONİ ve DİSTONİ SINIFLAMASI Tanım: 1. Distoni, spontan olarak ya da istemli hareketler sırasında ortaya çıkarak, kıvrılıcı hareketlere ya da anormal postürlere yol açan istemsiz kas kontraksiyonları olarak tanımlanabilir. Distoniye eşlik eden hareketler ise tremor (distonik tremor) benzeri veya myoklonusu anımsatacak şekilde oldukça hızlı olabilir. 2. Distoni klasik bilgilere göre bazal ganglion hastalıklarının hiperkinetik formları arasında kabul edilmektedir. Ancak bugünkü bilgiler ışığında distoninin bazal ganglion hastalıklarının nehipokinetik, ne de hiperkinetik kategorisine tam olarak uymadığı söylenebilir. Sıklık: 1. Distoni hareket bozukluklarının en az anlaşılabilmiş formu... »»»
► Botulinum Toksini ve Tedavi Amaçlı Kullanımı Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, Nörolog
BOTULİNUM TOKSİNİ VE TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI Prof. Dr. Raif Çakmur Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir Botulinum nörotoksini (BoNT), Clostridium botulinum adlı bakteri tarafından üretilen ve birbiri ile benzer özellikler taşıyan yedi nörotoksinin ortak adıdır. Bilinen en güçlü nörotoksin botulinumdur. Bu nedenle BONT, botulizm nedeni ve biyolojik bir silah olarak kötü bir üne sahiptir. Oldukça yüksek toksik potansiyeli nedeniyle BONT, ikinci dünya savaşından beri pek çok askeri araştırma laboratuarı tarafından potansiyel bir biyolojik silah olarak araştırılmıştır. Ancak bu araştırmalar, daha sonra toksinin tedavi amaçlı kullanımının anlaşılması... »»»
► Blefarospazmda Botulinum Toksin Uygulaması Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, Nörolog
Blefarospazm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Şevki ŞAHİN, İstanbul , Nörolog
Dr.Ertan SUNAY, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Özer KAVALCIOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Op.Dr. Ümit BEDEN, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.Akın AKYURT, İstanbul , Göz Doktoru
blefarospazm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların blefarospazm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
distoni, distonide tanı, servikal distoni, jeneralize distoni, kranial segmental distoni, hareket bozukluğu, titreme, distonik hareketler, distonik hareket, distonik postür, aksiyon distonisi, task spesifik distoni, distoni türleri, distoni çeşitleri, uğraş distonisi, miyoklonik distoni, paradoksik distoni, primer distoni, jeneralize distoniye, wilson hastalığı, dyt1 mutasyonu, distonik tremor, distoni sınıflama, distoni sınıflaması, distoni nedir, distoni tanım, distoninin tanımı, istemsiz kas kontraksiyonları, distoni hareket bozukluklarının, distoni hareket bozuklukluğu, hareket bozuklukları, fokal distoni, fokal distoniler, vekranial segmental distoni, distoni plus, distoni artı, botulinum toksini, botox, dysport, hemifasiyal spazm, oromandibuler distoni, fokal ekstremite distonileri, spastisite, kronik migren, kozmetik, fokal aşırı terleme, hiperhidrozis, bont, botulinum nörotoksini, clostridium botulinum, botoks, bont tedavisi, botox tedavisi, botoks tedavisi


23:35
Top