2007'den Bugüne 84,591 Tavsiye, 26,450 Uzman ve 18,838 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Bozuklukları
Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bozuklukları Kavramı ile İlgili 161 Makale
Çocuklarda uyku bozuklukları neden olur? Uyku, yaşam süresinin 1/3 ‘ünün geçtiği ve organizmada kendine özgü aktivitelerin oluştuğu bir süreçtir. İlk üç aydan sonra çocuğun uyku şekli çevre faktörlerinden daha çok etkilenmeye başlar. Anne yoksunluğu ile çocuklardaki uyku bozukluğu arasında bağlantı vardır. Bebeklik çağında uyku bozuklukları genellikle ayrılık sıkıntısının bir belirtisi, daha sonraki çocukluk döneminde ise, daha çok saldırgan dürtülerin kontrolünü kaybetme korkusudur. Fiziksel rahatsızlıklar, mide barsak ile ilişkili yakınmalar, ağrı gibi faktörlerin de uykuya etkili olacağı tabiidir. 2-3 yaşlarında uykuya dalma korkusu, kabus (karabasan) görülmeye başlar. Uykuya dalma... »»»
TİK BOZUKLUKLARI ve DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI Tik bzk. Tik, birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses çıkarmadır. Tikler çocuklar arasında sık görülür. Özellikle 7-11 yaşları arasında daha fazladır. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha sık gözlenmektedir. Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme, boğaz temizleme, ses çıkarma ya da daha karmaşık olabilen tiklerin önemli bir özelliği haftalar ve aylar içinde, hatta gün içinde çevre koşullarının değişimine göre şiddetinin artıp azalabilmesidir. Tikler uykuda belirgin olarak azalır; stres, heyecan, yorgunluk ve hastalık ile artarlar. Tik bozukluğu olanlar tiklerini bir süre için... »»»
► Tik Bozuklukları Psk.Ümit KARABULUT
Tikler Tikler; ani, istemsiz, tekrarlayıcı hareket, ifade veya jestlerdir. Dört grupta tanımlanabilirler: --Basit motor tikler (göz kırpma, yüz buruşturma, boyun çevirme, ağız germe vs), --Basit vokal tikler (boğaz temizleme, burun çekme, hırıltı sesi vs) --Karmaşık motor tikler (dokunma, koklama, üzerine çeki düzen verme vs) --Karmaşık vokal tikler (belirli ifadeleri/kelimeleri sık yineleme, işitilen en son sesleri/ifadeleri tekrarlama vs) Tiklerin sıklığı ve şiddeti aynı kişide farklılık gösterir. Aynı tikin sıklığı ve şiddeti zaman içinde azalabilir veya artabilir, birinin yerini bazen bir başkası alabilir ve önce göz kırpma, sonra burun çekme ve boyun çevirme gibi birden fazlası ... »»»
Yeme bozuklukları, yeme davranışlarında ciddi bozukluklarla karakterize, ölümle sonuçlanabilen bir psikiyatrik bozukluk grubudur. Aile yaklaşımı, kültürel etkenler, genler, modern ve ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda medyanın genç insanlara özellikle kadınlara gönderdiği aşırı inceliğin çekici olduğu ile ilgili mesajlar gibi pek çok etkinin hastalığın oluşmasına yol açtığını görülmektedir. Yeme bozukluğu olan kişilerin yemek ve kilo ilgili takıntıları vardır. Bunun yanı sıra bedenleri ve kiloları, gün içerisinde ne yedikleri, ne kadar yedikleri, aldıkları besinlerin kalori değerleri günlük düşüncelerinin önemli bir kısmını kapsar. Problemin temelinde yemek, kalori, kilo gibi kaygılardan ç... »»»
Çocuklarda Tik Bozuklukları Tikler belirli kas gruplarında meydana gelen, istmsiz bir şekilde gerçekleşen aniden ortaya çıkan, tekrar eden, rastgele süren, motor hareket ya da ses çıkarma şeklinde görülen davranışlardır. Çocuklardaki tik bozuklukları birden fazla şekilde görülmektedir. Bunlar Tourette Bozukluğu Kronik Motor ya da Vokal Tik Bozukluğu Gelip Geçici Tik bozukluğu Başka Türlü Adlandırılamayan Tik Bozukluğu' dur. Tourette Bozukluğu En ağır tik bozukluğudur. Okul öncesinde başlayan geçici basit tiklerle( göz kırpma ya da baş silkme gibi) kendini gösterir. Gelip geçici olan bu tikler bir süre sonra sürekli hale gelir ve çocuğun hayatını etkilemeye başlar. Bozukluk i... »»»
Yeme Bozuklukları ve Sebepleri Yeme bozuklukları bilhassa son 20-30 yıl içinde sürekli olarak artış göstermektedir. Kadın, erkek, çocuk, yetişkin, ergen, kısaca herkeste ve bireylerin her döneminde yeme bozukluğu görülebilmektedir. Özellikle medyanın etkisiyle beraber kadının ince görünümünü kabul eden, erkeğin ise daha yapılı görünümünü kabul eden toplumlarda yeme bozukluğu daha çok görülmektedir. Yeme bozukluğu, kişilerde farklı şekilde ve farklı durumlarda görüldüğünden dolayı bir kaç başlık altında incelenmektedir. Bulimiya nervoza yeme bozuklukları arasındadır ve bu yeme bozukluğunu yaşayan kişi yeme atakları geçirmekle beraber özellikle hızlı elde edebileceği ve hızlı tükete... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE KİMLİK Erik Erikson (1956) benlik kimliği kavramını ortaya atarak '' bireyin hem kendi içinde sürekli bir aynılık (kendilikte aynılık), hem de aynı biçimde dışsal sürekliliği yani insanlarla sürekli paylaşmayı'' ifade etmek için kullanmıştır Psikanalitik açıklamalarda ise kimliğin oluşumunu en erken dönem anne çocuk etkileşimlerinden kaynaklandığını ve kimlik oluşumu çekirdeğinde beden imgesi gelişiminin yer aldığı görüşünü desteklemektedir. Psikanalitik literatürde benlik, bedenle eşleştirilmiştir. Klinikte de kişilik bozukluklarında çarpık beden imgesi algılamaları, bulimia ve anoreksiyanın kişilik bozukluklarına eşlik ettiği ve bu patolojiye sahip kişilerin yoğu... »»»
Cinsellik kişinin yaşamındaki en özel ve en mahrem alanlardan biridir. Her bireyin cinsel fantezileri ve istekleri olmakla birlikte bu süreçler başkalarını istenmeyen ve zarar verici bir şekilde etkilemeye başlarsa bunlar anormal olarak değerlendirilir. Cinsel işlev bozukluklarının ortaya çıkışında ve devamında çok sayıda etkenin rol oynadığı ve karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bilinmektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri de, psikojenik etkenler ile organik etkenlerin birlikte rol oynamaları ve kimi zaman psikojenik etiyoloji ile organik etiyolojinin karşılıklı olarak nerede başlayıp nerede bittiklerinin konuyla ilgili profesyonellerce bile ayırt edilememesidir. Tüm cinsel ... »»»
‘’İnsan ne kadar zengin ve zayıf olursa olsun yetmez’’ demiş Windsor Düşesi. Literatür geçmişinde ‘’Marazi Şişmanlama Korkusu’’ ‘’Zayıflığı Kovalama’’ ‘’Ağırlık Fobisi’’ gibi isimlerle de anılan yeme bozuklukları ,özellikle genç kadınlar arasında daha sık görülen ,yeme davranışlarının değişik şekilde bozulmasıyla seyreden , oluşumunda ve sürdürülmesinde biyolojik,psikolojik ,sosyal etkenlerin önemli olduğu psikiyatrik bozukluklardır.Ayrıca diğer birçok psikiyatrik sorunla karşılaştırıldığında ölüm oranı çok daha yüksek.En çarpıcı özellikleri sorunlu yeme alışkanlıkları değildir.İki bozukluğun temelinde de kilolu ve şişman olmaya dair yoğun bir korku ve buna eşlik eden aralıksız ve kimi ... »»»
GİRİŞ Elli yıl kadar önce kişilik bozuklukları ve psikozlar tedavi edilemez olarak bilinirdi. Psikoloji biliminin babası olan Freud, çalışmalarında öedipal dönem kaynaklı (3-6 yaş) nevrotik (histeri, konversiyon…) problemlerle ilgilenmiş, preöedipal dönemde (0-3 yaş) oluşan kişilik bozukluklarının (kişilik örgütlenmelerinin) ve psikotik bozuklukların (şizofreni v.b.) tedavi edilemeyeceğini söylemiştir. 1950’ li yıllardan sonra psikoloji ile ilgilenen çeşitli bilim insanları (Melanie Klein, Heinz Kohut, J. F. Masterson, John Watkins, Otto Kernberg,) kendi geliştirdikleri kuramlar doğrultusunda Kişilik bozukluklarını (örgütlenmelerini) tanımlamış, sınıflandırmış ve bunların tedavisine yöne... »»»
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI ve DAMGALANMA Anksiyete bozuklukları günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen psikiyatrik hastalık grubudur. Anksiyete bozuklukları psikiyatrik bozukluklar arasında sık olarak görülmektedir. Ancak toplumun çok küçük bir kesimi tedaviye başvurmaktadır. Peki birçok insan neden tedaviden kaçmaktadır? Damgalanma konusu ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şizofreni ve depresyon olgularında sıkça incelenen damgalanma kavramı son dönemde anksiyete bozukluklarında da tanı ve tedaviyi olumsuz yönde etkileyen, hastaların tedavi hizmetlerinden yararlanmalarına zarar veren bir etken... »»»
UYKU Bozuklukları Uyku insan yaşam süresinin 1/3'ünüğn geçtiği, o esnada kendine özgü aktivitelerin oluştuğu bir süreçtir. İlk 3 aydan sonra çocuğun uykuları çevre faktörlerinden daha çok etkilenmeye başlar.Yaşamın ilk yıllarında uyku problemleri çok sık görülür. Uykuya dalmada ve sürdürmede güçlük, gece uyanma, uykuda gezme ve kabuslar sık rastlanılan problemlerdir. Kabus- Karabasan Çocuklaron 1/5'inde görülür. Gündüz aşırı heyecanlanmalarla ilgili olabilir. Çocuk ağlayarak uyanır ve huzursuz olur. Kabuslar genelde bir saldırı, bir düşme, ölüm korkusu ya da yaşamlarındaki diğer korkularla ilişkilidir. Kabuslar gelişim dönemleri ile ilişkilidir ancak sürekli aynı konu... »»»
Hem uyku-uyanıklık durumlarının biyolojik maturasyonu hem de psikolojik gelişim ile ilişkili olan gelişimsel faktörlerin etkileşimi nedeniyle, çocuklarda spesifik uyku bozuklukları için artmış risk vardır. Çalışmalar çocukların %20 ile %30’unun aileleri tarafından önemsenen uyku problemleri olduğunu ortaya koymaktadır (Lozoff ve ark. 1985). Bu çocukların %27’sinin uykuya dalma güçlüğü çektiğini ve %25’inden daha fazlasının gece sık uyanmaktan yakındığı belirtilmektedir (Salzarulo 1983). DEĞERLENDİRME Uyku sorunu gösteren çocuklarda öykü alınırken hem uyku hem uyanıklık davranışları üzerine odaklanılmalı, ayrıca gelişimine uygunluk ve yetiştirilme biçimi sorgulanmalıdır. Ayrıntılı d... »»»
DİL GELİŞİMİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI Dil ve onunla ilgili problemler, çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Birçok uzman geçmişten günümüze dil konusuyla uzun süre ilgilenmişlerdir. Dille ilgili birçok teoriler geliştirilmiştir. Dil gelişiminde çevrenin rolü mü? Yoksa kalıtım mı? Önemlidir. Çocuklar kendi dillerini nasıl öğrenmektedirler? Uzmanlar yıllardır bu soruya cevap aramaktadırlar. İngiliz nörologlarından Sır Henry dört afazi biçimi ortaya koymuştur. Söz afazisi, hareket afazisi, kelime oluşturmak ve telaffuz etme yeteneğinde bir bozukluktur. Söz dizimi afazisinde cümledeki gramer yapısında yanlışlıklar olur. İsim afazisinde ise, istenilen kelime veya ifad... »»»
Yeme Bozuklukları ve Bireysel Terapi Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme bozuklukları, sanıldığının aksine sadece yiyecek ve ağırlık ile ilişkili olarak ortaya çıkmamakta, sıklıkla ciddi ruhsal sorunlarla birlikte ilerlemektedir. Bu bakımdan yeme bozuklukları, bireyin içsel olarak yaşadığı karmaşanın dışsal çözüm arayışı ile ortaya çıkmaktadır diyebiliriz. Bütün yeme bozukluğu hastalıkları, bireyin ruh sağlığında bozulma meydana gelmesine paralel olarak ortaya çıkmaktadır. Ruh sağlığında oluşan bozulma, zamanla bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal bütünlüğünü tehdit eden yeme bozuklukları hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sosyal ve kültürel etkilerin oluşturduğu baskılar, özelli... »»»
Kişilik Bozuklukları ve Terapi Süreci Kişilik Bozukluklarına Genel Bir Bakış Yaklaşık 50 yıl kadar önce, kişilik bozuklukları tedavi edilemeyen durumlar olarak kabul edilmekteydi. Ancak 1950’li yıllardan sonra psikoloji ile ilgilenen bilim insanları tarafından yapılan özverili çalışmalar ve geliştirilen kuramlar doğrultusunda kişilik bozuklukları tanımlanmış, sınıflandırılmış ve tedavileri konusunda çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Psikoloji biliminin temel karakterlerinden Freud, kişilik bozuklukları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda, öedipal dönem kaynaklı (3-6yaş) olarak ortaya çıkan nevrotik (histeri, konversiyon gibi) problemlerle ilgilenmiş ve preöedipal yani 0-3 yaş aralığ... »»»
ÇOCUKLARDA BESLENME (YEME) BOZUKLUKLARI Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için alınan besinlerin organizmada kullanılmasıdır. Bu nedenle, çocukların sağlıklı olabilmeleri için besin öğelerinin yeterli ve dengeli olarak sağlanması önemlidir. Çocuğun bedensel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri yaşına, cinsine ve aktivitesine uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesidir.2 Beslenme şekli çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini doğrudan etkiler. Çocukluk çağında kazanılan çoğu alışkanlıklar erişkinlikteki birçok alışkanlığı belirler. Dolayısıyla çocukluk çağında edinilen yemek yeme alışkanlıkları... »»»
1) Çocukluk Depresyonu: En az iki hafta süreyle; • Çocuklarda durgunluk ya da aşırı hareketlilik • İsteksizlik, enerji düşüklüğü ya da anlamsız bir enerji • Eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamama • Oyun oynamama • Okul başarısında düşüş, okula gitmek istememe • Uyku bozuklukları • Aşırı yeme, ya da yememe gibi belirtiler ile ortaya çıkabileceği gibi; • Aşırı hareketlilik, huysuzluk • Hırçınlık, davranış bozuklukları ile de gözlemlenebilen çocukluk depresyonu yetişkinlerde olduğu gibi psikosomatik belirtiler ile de haberci olabilir. Karın, sırt omuz ağrısı, bulantı, kusma, eklem ağrıları baş ağrısı gibi çeşitli bedensel yakınmalarının altında yata... »»»
ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU TANI VE SINIFLAMA Etil alkol meyve ve tahıllardaki karbonhidratların fermantasyonu sonucu kolayca elde edilebilmektedir. Bu nedenle tarih boyunca hemen hemen her toplumda alkollü içkiler bilinmekte ve kullanılmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra alkol üretimi ve tüketimi hızla artmıştır. Doğal olarak alkole bağlı sorunlar da tüketime koşut olarak artmaktadır. Alkolün kişilerde yaptığı ağır ruhsal ve bedensel bozukluklar yanında; kişilerarası ilişkiler bozulmakta, aile içi sorunlar artmakta, çocuklar olumsuz yönde etkilenmektedir. İş ve trafik kazalarında, yaralama, öldürme ve öz kıyım (intihar) olaylarında, iş ve işgücü yitimlerinde alkol en önemli sorum... »»»
BOZUK ALGI VE YEME BOZUKLUKLARI Yeme bozukluğu olan kişilerin, çoğunlukla, kendi bedenlerini algılamalarında yanılsamalar vardır. “Şişmanım, başarısızım, kendimden nefret ediyorum, vücudum iğrenç, her tarafımdan yağ fışkırıyor... Bu benim suçum. Kontrolsüzüm. Yeme bozukluğunu hak ediyorum.” Anoreksiya(aşırı zayıflık) ve bulimiayla(yeme kusma) nervoza yaşayan kişilerin, kendi bedenlerini algılamalarında, farklı derecelerde bozukluk olduğu sıkça görülür. Aynada kendilerini farklı görürler. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırdıklarında, kendilerini çok ağır şekilde yargılayabilirler. Anoreksiya veya bulimia olan bir kişi, kendilerinden kilolu bir başkasına bakıp 'Keşke onun ... »»»
Çocuk gelişimi ana rahminde başlar ve hayatı boyunca devam eder ve bu gelişimleri içerisinde çocuklar yeni yetenekler ve beceriler kazanırken, bir taraftan da pek çok sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Çözümledikleri her sorun,her engel, çocuğun ruhsal gücünü artırmakta ve çocuğu birey olma yolunda ilerletmektedir. Bu gelişim süreci hızla devam ederken çocuk ana-babanın koruyuculuğuna daha az gereksinim duymaya başlamaktadır.Kendini yavaş yavaş bulurken bağımsız davranış sergilemeye de yönelmektedir. Çocukta çeşitli bedensel ve ruhsal nedenlere bağlı,iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu davranış bozuklukları ortaya çıkar. İnatçılık, Yalan, Sinirlilik, Hırçınlık, Saldırgan... »»»
Yeme bozuklukları DSM-III-R ’de “Bebeklik, çocukluk ve ergenlikte başlayan bozukluklar” başlığı altında yer almış olup, aynı zamanda pika ve ruminasyon gibi bozuklukları da içermekteydi. DSM-III-R‘a göre yeme bozuklukları: - Anoreksiya Nevroza - Bulimia Nervoza - Pika - Bebekliğin Ruminasyon Bozukluğu - Başka Türlü Adlandırılamayan Yeme Bozukluğu DSM-IV de ise bu bölümde değişiklik yapılmış, pika ve ruminasyon “ bebek ya da küçük çocukların beslenme ve yeme bozuklukları “ başlığı altında yer almıştır. Buna karşın AN ve BN “yeme bozuklukları“ başlığı altında ve ayrı bir bölümde sınıflandırılmışlardır. DSM-IV TR’da yeme bozuklukları başlığı altında anorexia nevroza, bulimia... »»»
ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ İnsanı diğer canlılardan ayran en temel yeti onun konuşmasıdır.Sosyal bir varlık olan insan zamanının büyük bir kısmını istek duygu düşünce alışverişinde bulunmak üzere konuşarak geçirir. Bir insanın kendini ifade etmesi ve konuşma isteğinin altındaki temel dinamik o kişinin duygularıdır.Çocuklar içinde aynı kural geçerlidir.Konuşmadaki her hangi bir yetersizlik insanın dengeli ve doyurucu kişiler arası ilişki kurma gereksinimini engeller buda çocukta güvensizlik, içe kapanma sosyal izolasyon gibi bir dizi önemli sosyal problemlere yol açar. Çocuğun gelişim evrelerindeki her hangi bir bozukluk ve engelleme konuşma bozukluğuna zemin hazırla... »»»
Hayatın henüz başlangıcından itibaren kendimiz ve çevremiz için kaygı duymaya başlarız. Yaşamın kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanması bir yana, yetişme dönemindeki ayrılıklar, hüzünler, çeşitli travmalar da insanın temel korku ve kaygılarını besleyen pek çok nedenden bazılarıdır. İnsan, yaşamı boyunca kendi ruhsal bütünlüğünü koruduğu gibi başta yakınları olmak üzere çevresinin de ruhsal bütünlüğüne duyarlıdır. İlk kaygı, bebeklik dönemiyle beraber annenin terk etmesinden duyulan kaygı… Bebek, dünyayı annesinin sıcaklığı, şefkati ve onun kendisine bakımıyla ilişkilendirir. İlk ihtiyaçlarını öncelikle annesinden karşılayan belki de doğadaki korunmaya muhtaçlık derecesi olarak en aciz... »»»
Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluklarını değerlendirilirken, özellikle yaşanılan ilişkinin cinsellik dışı boyutları da göz önünde bulundurulmalıdır. Esiyle mutsuz olan, istemeden evlendirilmiş olan, eşinden psikolojik, fiziksel veya duygusal olarak şiddet gören, aldatılan, esi tarafından anlaşılmadığını hisseden ve esi ile cinsellik dışında başka bir paylaşımı olmayan, ilişkiden beklentileri karşılanmayan kadınlarda oldukça sık görülür. Ayrıca cinsellik hakkında tecrübesizlik,abartılmış ilk gece hikayeleri,travmatik cinsel yaşantılar,kızlık zarı ile ilgili korkutucu anlatımlar, eşler arası uyumsuzluk,değerli hissedilmeme,ilişkisel problemler gibi daha birçok neden belirtilmiştir. Kadınlard... »»»
Gençlerde Beden Algısı ve Yeme Bozuklukları Büyüme ve gelişmenin tamamlanması, yaşamın sürdürülebilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Günümüz toplumunda çocuklar ve gençler, tüketime dayalı birçok sektörün hedef kitlesidir. Hem gıda hem de güzellik endüstrisi bütün pazarlama olanaklarını bu gruplar için kullanmaktadır. Bir yandan bol kalorili popüler fast food zincirleri beslenme alışkanlıklarında dengesizliğe yol açarken diğer yandan ise kitle iletişim araçlarının güzelliği santimlik ölçülere indirgeyen anlayışı, sürekli olarak gençleri baskı altında bırakmaktadır. Bunların üzerine ergenin kendi bedeni ile uğraşma merakıe... »»»
Anksiyeteyi, kaygı, sıkıntı, bunaltı, endişe olarak da adlandırabiliriz. Anksiyete yaşayan kişi bu durumu "kötü bir şey olacakmış hissi", "hoş olmayan bir endişe hali" ya da "nedensiz bir korku" şeklinde ifade eder. Korku, dışarıdan gelebilecek kaynağı belli gerçek bir tehlike karşısında ruhsal ve bedensel olarak verilen bir tepki biçimidir. Böyle gerçek bir tehlike ile karşılaşan kişi şiddetli bir korku duygusuyla beraber fiziksel tepkiler de gösterir: kalp çarpıntısı, titreme, terleme, gözbebeklerde büyüme, ürperme, v.b. gibi. Anksiyete de kişi sanki kötü bir şey olacakmış gibi nedeni belirsiz bir endişe hisseder. Anksiyete, nedeni hakkında net bir bilgimizin olmadığı, içsel bir tehli... »»»
ERKEKLERDE GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları, sık rastlanmasına rağmen dile getirilmekten çekinilen ve uzmanlara yansıtılmayan bir durumdur. Sebebinin kaynaklarından biri toplum tarafından erkeğe yüklenen erkek görevini ve üstüne düşeni yapmalı, duygularını bastırmalı gibi zorunlulukların yanı sıra sağlık problemleri de olabilir. Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları aşağıdaki şelilde sıralanabilir: - Cinsel ilgi ve istek bozukluğu - Uyarılma bozukluğu - Erken boşalma - Geç boşalma/boşalamama - Ağrılı boşalma - Cinsel doyumsuzluk Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu Kadınlarda görüldüğü kadar sık olmasa da... »»»
KADINLARDA GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Cinsel işlev bozukluklarının iki nedeni vardır: Bunlardan biri çocukluktan bu güne kadar kişinin başından geçen, onu etkileyen, ruhsal yaşantısı üzerinde iz bırakan, fakat çoğunun unutulduğu hatıralar, diğeri ise kişiyi şu anda etkileyen ve kimseye söyleyemediği, söylese de çare bulamadığı olayların etkisidir. Cinsel sorunlara genellikle yalın ve fizyolojik bir işlev sonucu olarak bakılır ve giderilmesi için fizyolojik önlemler alınır; ilaçla tedavi ya da cinsel ilişki teknikleriyle ortadan kaldırılmasına çalışılır. Oysa insan cinsel davranışı ruhsal yaşantılarla sıkı sıkıya bağlıdır, yani ruhsal çatışmalara, ruhsal gerilime neden olan her ... »»»
Yeme Bozuklukları ve Kendine Zarar Verme(Self Mutılatıon) Freud;‘Benlik her şeyden önce beden benliğidir.’(Benlik ve altbenlik,1923).düşüncesini ifade etmiş ve bunu bir adım daha ileri götürerek ben in anlamlı bir bölümünün bilnçdışı olduğunu gözlemlemiştir. Freud her zaman ruhsal(psişik) gelişimi bedensel organİzmadan yola çıkarak açıklamıştır.Freud aynı zamanda tüm bedeni erojen bir bölge olarak görür ve tüm duyumsal(sensoriel)organlar ve derininde erojen bölgelerin uyarılmasında ve arzunun oluşumunda tamamlayıcı rolü olduğunu savunur(S.freud 1905 Cinsellik üzerine üç deneme).Böylelikle bedenin çeşitli organları hem erojen bölge hemde ihtiyaçlara yanıt veren organ olarak görülür; örn... »»»
► Kontrol Bozuklukları Psk.Namık ACAR
► Yeme Bozuklukları Psk.M.Enes İMERT
► Kişilik Bozuklukları Psk.Fadıl KARAKOÇ
► Kişilik Bozuklukları Psk.Enes KUŞ
► Duygudurum Bozuklukları Dr.Yusuf KALA, Psikiyatrist
► Çocuklarda Tik Bozuklukları Psk.Hakan TOKGÖZ
► Kaygı Bozuklukları Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Yeme Bozuklukları Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Kişilik Bozuklukları Psk.Ferit KARADAŞ
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Yeme Bozuklukları Dyt.Yunus Emre UZUN
► Kaygı Bozuklukları Psk.Başak SOYSAL
► Kaygı Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Abdullah ALPASLAN
► Yeme Bozuklukları Psk.Tamer Numan DUMAN
► Uyku Bozuklukları Psk.Gonca RASLAYAN
► Çocuklarda Tik Bozuklukları Dr.Serdar ALPASLAN, Psikiyatrist
► Yeme Bozuklukları Dyt.Nihal DURUKAN KELEŞ
► Kişilik Bozuklukları Dr.Serhat İPEKÇİ, Psikiyatrist
► Gelişimsel Dil Bozuklukları Neşe ÖZTÜRK
► Kişilik Bozuklukları Psk.Gonca BAĞLAR
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Orgazm Bozuklukları Dr.Psk.Dilek AKGÜL
► Kişilik Bozuklukları Psk.Şeyma KAMA
► Kişilik Bozuklukları Psk.Pınar BAŞPINAR CAN
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
► Kişilik Bozuklukları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Kişilik Bozuklukları Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Yeme Bozuklukları Psk.Dnş.Özkan KENARLI
► Tik Bozuklukları ve Tedavisi Psk.Zümrüt GEDİK
► Uyku Bozuklukları Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Anksiyete Bozuklukları Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Yeme Bozuklukları Dr.Psk.Ezgi TUNA
► Dil ve Konuşma Bozuklukları Psk.Tuba ASLAN AKINCI
► Yeme Bozuklukları Psk.Seda GENÇ
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Murat BİLİM
► Kişilik Bozuklukları Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Kaygı Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
► Kişilik Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
► Davranış Bozuklukları Dr.İlhan NAZLISÖZ, Psikiyatrist
► Davranış Bozuklukları Psk.Neşe GÜNEY
► Duygudurum Bozuklukları Psk.Sena TUNÇ
► B Kümesi Kişilik Bozuklukları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Esra DEMİRBOZAN
► Anksiyete Bozuklukları Nedir Psk.Merve ÖZGÜVEN
► Çocuklarda Davranış Bozuklukları Psk.Selin ALKIŞ AYTEN
► Uyku Bozuklukları ve Beslenme Dyt.Nursena AKKAYA
► Çocuklarda Kaygı Bozuklukları Psk.Sinem ERUSTA
► Çene Eklemi Bozuklukları Dr.Dt. Itır Şebnem BİLİCİ
► Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Semra EVRİM
► Çocuklarda Davranış Bozuklukları Psk.Çağdaş YALÇIN
► Yeme Davranış Bozuklukları Dyt.Sevde VAROL
► Kişilik Gelişimi ve Bozuklukları Psk.Nihal ARAPTARLI
► Yeme Bozuklukları ve Sonuçları Psk.Büşra GÜNEŞ
► Yeme Davranışı Bozuklukları Dyt.Özge KARAARSLAN
► Dürtü Kontrol Bozuklukları Psk.Kamil ERTEKİN
► Beslenme ve Yeme Bozuklukları Psk.Kamil ERTEKİN
► Hayvanlarda Davranış Bozuklukları Vet.Hek.Bora BİLGİN
► Çocuklarda Uyku Bozuklukları Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
► Yeme Bozuklukları Bir Hastalıkmıdır? Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Cinsel Kimlik Bozuklukları Psk.Dnş.Çiğdem SESLİ
► Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Abdullah ÖZER
► Anksiyete - Kaygı Bozuklukları Psk.Aysel ÜLGÜNER
► Çocuk Ruhsal Bozuklukları Psk.İlker KÜÇÜK
► Erkeklerde Boşalma Bozuklukları Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Uyku Bozuklukları Epidemiyolojisi Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Nörolog
► Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları ve Psikoterapi Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Çocuklarda Bazı Davranış Bozuklukları Psk.Dilan Hilal ALTÜRK
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları Psk.Dnş.Azize Gül OZAN
► Yaygın Kaygı Bozuklukları ve Tedavisi Psk.Melis TUNCAY NEÇARE
► Kaygı Bozuklukları ve Düşünce Hataları Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Gebelik ve Tiroid Hormon Bozuklukları Dr.Sezgin SÖNMEZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Bağlanma Bozuklukları ve Karmaşık Travma Psk.Dnş.Zeynep ANAFOROĞLU BIKMAZ
► Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Kanserde Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Nörolog
► Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Dnş.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Yeme Bozuklukları ve Cinsel Sorunlar Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Anksiyete Bozuklukları: Sosyal Fobi Üzerine Psk.Batuhan Mehmet BİLEN
► Boşanma ve Çocuk, Çocuklarda Kaygı Bozuklukları Dr.Mustafa ERKAN, Psikiyatrist
► Menopoz Nedir? / Rahim Bozuklukları ve Belirtileri Dr.Ahmet Fatih ÖĞÜÇ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Doğum Sonrası Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Dr.Kenan ERTOPÇU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Erkekte Cinsel İşlev Bozuklukları Nelerdir? Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Yeme Bozuklukları ve "Sıfır Beden" İlişkisi Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Kadında Cinsel Ağrı ve Uyarılma Bozuklukları Psk.Dnş.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Seksüel Obje Seçimi Bozuklukları / Fetişizm Psk.Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
► Tiroid Bezinin Bozuklukları ve Guatr Sorunu Dr.Mustafa ŞENER, Genel Cerrah
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gizem ŞEBER Fotoğraf
Dyt.Gizem ŞEBER
İstanbul
Diyetisyen
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi292 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar (41) - İletişim Bilgileri
Berivan ŞENTÜRK Fotoğraf
Psk.Berivan ŞENTÜRK
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi7 kez tavsiye edildiTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (3) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Uzm.Psk.Taner TOKUÇCU, İçel (Mersin)
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Psk.Oktay KORKMAZ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Op.Dr.Mustafa ŞENER, İstanbul , Genel Cerrah
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Elif HERGÜNER, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Uzm.Psk.Yusuf KAYA, İstanbul
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Dyt.Tuba ÖNAL, İstanbul
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Ümit TAŞ, Diyarbakır
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Psk.Musa BALLI, Antalya
Dr.Hakan ERTOK, İzmir , Akupunktur Hekimi
Psk.Cevher SÖNMEZ, Diyarbakır
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Neşe ÖZTÜRK, İstanbul
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Yeliz DEDE, İstanbul
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Aynur ŞENDEMİR, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Doç.Dr.Selman Vefa YILDIRIM, Adana , Çocuk Doktoru
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Psk.Esra Naz ÖZEL, İçel (Mersin)
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Yeliz SIBĞATULLAH, İstanbul
Psk.Nevhan VAROL, İstanbul
Dr.Fahri DAVULCU, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Psk.Şahnur KARAŞAHİN, İçel (Mersin)
Psk.Beyza ÇALIK, İstanbul
Erkan ÖZEN, İstanbul
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Uzm.Psk.İpek EROL, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Uzm.Psk.Sibel ŞEN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Dyt.Sevgi SEVMEZ, Kahramanmaraş
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Prof.Dr.Yeşim PARMAN, İstanbul , Nörolog
Dr.Sezgin SÖNMEZ, Gaziantep , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Selen CAN, Ankara
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Ebru EKİN, Muğla
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Serkan BENGİSU, İstanbul
Dr.Yusuf KALA, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Aşkın TAŞ, İstanbul
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Doç.Op.Dr.Ahmet GÜVEN, Muğla , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Psk.Duygu DOĞMUŞ, İstanbul
Dr.Cem GÖKÇEN, Gaziantep , Psikiyatrist
Psk.Pelin ÖZTAŞ, İstanbul
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Kemal COLAY, İzmir
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Dr.Taner CANATAR, Adana , Tıp Doktoru
Hanife TETİK, Aydın
Psk.Sinem ERUSTA, İstanbul
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Psk.Zeynep Sinem ERDOĞAN, İçel (Mersin)
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Ertürk ATMACA, Antalya
Özden AKDOĞAN, İstanbul
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Yeliz YEKDAR, Uşak
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Prof.Dr.Atilla İLHAN, Ankara , Nörolog
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Op.Dr.Yıldıray BEKAR, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Kerem UÇAR, Ankara
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Emine ERASLAN, İstanbul
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Manisa , Nörolog
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Tuba ASLAN AKINCI, Diyarbakır
Psk.Özge SEZEN, İstanbul
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Dr.Aylan GIMZAL GÖNENTÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Feyza İMREN, Ankara
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Gürkan ERTUĞRUL, İzmir , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Dr.Faruk AKÇAY, İstanbul , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Aytekin AKYÜZ, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Ayşe ZENGIN TURAN, Antalya , Çocuk Doktoru
Psk.Ezgi KARAKAYA, İstanbul
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Çağla KAV, İstanbul
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Psk.Yusuf FİŞEK, İstanbul
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Demet BALCI, Antalya
Psk.Güneş ÖZEN, İstanbul
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Prof.Dr.Faruk MEMİK, Bursa , Gastroenteroloji Uzmanı
Dyt.Canan UYSAL, İstanbul
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Prof.Dr.Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Op.Dr.Ertürk ERGİN, Adana , Ürolog
Dr.Mustafa ÇAM, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Serkan ÖZCAN, Aydın
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Op.Dr.Ahmet Fatih ÖĞÜÇ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Sami AYDOĞDU, Eskişehir
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Gül KIR, Adana
Dyt.Miray TÜRKER KAYA, İçel (Mersin)
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Dr.Rukiye Çolak SİVRİ, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Şahin VURAL, İstanbul
Uzm.Psk.Özlem EFE, İstanbul
Psk.Melisa YILMAZ, İstanbul
Psk.Ece MENGÜTAY, İstanbul
Psk.Sezgi AKIN, İstanbul
Psk.Hülya ERGÜN, İstanbul
Dr.Mihriban KELEŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Fzt.Çetin AKBUDAK, Balıkesir
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Berfin YAPA, İstanbul
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Psk.Ezgi EROĞLU, İstanbul
Dr.Bayram KAPLAN, İstanbul
Psk.Yelda ÖGE, Eskişehir
Dr.Seyfi MEMETALİ, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Serkan ÖZBEN, Antalya , Nörolog
Psk.Eda DURUKAN, İstanbul
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Sema YILMAZ, Kayseri
Kürşat ARIKMERT, İstanbul
Psk.Özge AKÇAYER, İstanbul
Sare UÇAR, İstanbul
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
Psk.Semra EKŞİ, İstanbul
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Burçin Nuri AKAL, Sivas , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta uyku bozukluğu, çocukta uyku derinliği, çocukta uyku gereksinimi, çocukta uyku ihtiyacı, çocukta uyuma güçlüğü, çocuklarda uyku bozukluğu, tik bozuklukları, dışa atım bozuklukları, çocuklarda psikopatoloji, anksiyete, vokaltik, motortik, tourette, tik bozukluğu, tik nedir, geçici tik bozukluğu, kronik tik bozukluğu, tourette hastalığı, tourette sendromu, öfke kontrolü, stres yönetimi, kontrol bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu, paranoid kişilik bozukluğu, duygudurum bozuklukları, depresyon, tik tanımı, tikin tanımı, çocuklarda tik bozukluğu, çocuklarda tik bozuklukları, çocukta tik bozukluğu, tourette bozukluğu, kaygı, kaygı bozukluğu, kaygı bozukluğu testi, anksiyete bozukluğu tedavisi, panik atak, anksiyete krizi, ölüm korkusu, sınav kaygısı, kaygı bozukluğu nedir, kaygı bozuklukları, kaygı bozukluklarında tedavi, anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, tıkanırcasına yeme bozukluğu, bulimiya, pika, ruminasyon, yeme bozukluğu, ergenlikte yeme bozukluğu, yeme tutumları, ergenlerde yeme bozukluğu, kişilik bozuklukları nelerdir, kişilik bozuklukları türleri, kişilik bozukluklarının sınıflandırılması, anoreksia nervoza, blumia, tıkınırcasına yeme sendromu, kaygı bozukluklarının tedavisi, kaygı bozukluğu çeşitleri, kaygı bozukluğu tedavisi, anksiyete bozukluğu, uyku bozuklukları, çocukta tik, çocuklarda tik, anoreksiya, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, bulimia nervoza, gece yeme, gece yemek yeme, kişilik, kişilik bozukluğu türleri, kişilik bozukluğu çeşitleri, dil gelişiminde gecikme, dil gelişim geriliği, gecikmiş dil, atipik dil gelişimi, normal olmayan dil, dil yetersizliği, gelişimsel disfazi, paranoid, şizoid, şizotipal, bağımlı, pasif-agresif, çekingen, narsistik, histrionik, konuşma bozukluğu, konuşma gecikmesi, gecikmiş konuşma, dil bozukluğu, konuşma tedavisi, konuşma terapisi, orgazm bozukluğu


12:44
Top