2007'den Bugüne 87,613 Tavsiye, 27,125 Uzman ve 19,366 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Düşünme
Düşünme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Düşünme Kavramı ile İlgili 54 Makale
► Düşünme Becerileri Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK Doğum itibariyle çevremizdekilerle iletişime geçer ve birçok alışkanlığımızı da böylece oluşturmaya başlarız. Yaşamın ilk yılları çocuklarda sadece tuvalet, yemek yeme gibi alışkanlıkların değil düşünme alışkanlıklarının da şekillendiği bir dönemdir. Temel öğrenme yeteneği büyük ölçüde anne ve baba tarafından şekillendirilir. Çocuklara hazırlayacakları ortam, gösterecekleri sevgi, ayıracakları zaman ve sergileyecekleri yaklaşım ile doğrudan ilişkilidir. Her insan eğer herhangi bir bilişsel probleme sahip değilse düşünme becerisine sahiptir. Bu becerilerin nitelikli hale gelmesi ise büyük oranda yaşamın ilk yıllarında çevre ile ilişkilidir. Doğum itibari ile h... »»»
► Pozitif Düşünme Zorlantısı Psk.Elif TERZİKÖY
Kuantum fiziği özel ilgi alanlarımdan bir tanesi ve bu konuya dair araştırmalar yapmayı da bu alanı zaman zaman terapilerimle bütünleştirmeyi de çok seviyorum. Şu an gözlemlerime göre insanlar pozitif düşünme eğilimlerini büyük oranda arttırdılar. Biliyorlar ki pozitif düşündüklerinde pozitif olaylarla daha sık karşılaşıyorlar. Bu öncelikle harika bir gelişme çünkü düşünme biçimimiz dikkatimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip. Pozitif düşündüğümüz zaman pozitif ayrıntılara daha fazla dikkat ediyor ve geleceğimizi pozitif yönde şekillendirmek için olası fırsatları daha fazla değerlendiriyoruz. Fakat aslında kişisel gelişim yazılarını takip eden insanların çoğu pozitif düşünmenin “büyüsel” bi... »»»
► Olumlu Düşünme Teknikleri ÇOK OKUNUYOR Psk.Ceren AKBOYAR
OLUMLU DÜŞÜNME TEKNİKLERİ Gerek devlet hastanesi gerekse özel kurumlarda görev yaptığım süre içinde yüzlerce kişiyi dinleme şansım oldu. Pek çoğunun ortak noktası hayatlarının ipini kaçırmış olmalarıydı. Kontrol yoksunluğundan şikayetçiydiler. Yakınmaları “sanki hayatımı ben yönetmiyorum da kocam, kayınvalidem, annem, çocuklarım beni yönetiyor” şeklindeydi. Bir diğer ortak nokta da hayatlarındaki güzellikleri farkedemiyor olmalarıydı. Olumsuz bakış açısı sebebiyle hayatlarını olumsuz değerlendiriyor ve mutsuzluk yaşıyorlardı. Yaptığımız çalışmalarla sadece bakış açılarını olumlu hale getirerek hayatlarını yeniden değerlendirmelerini ve mutlu hissetmelerini sağladık. Bu yaz... »»»
Olumlu ve Olumsuz Kelime Kökleri Olumlu kelime kökü ve olumsuz kelime kökü. “Nedir bunlar?” diye düşünebilirsiniz. Dilimizde kullandığımız fiillerden ve bu fiillerin kök kısımlarından bahsediyorum. Yapmak, istemek, terk etmek, bulmak, almak, sevmek, gülmek, yatmak, kalkmak, dikkat etmek… fiileri ve yap, iste, terk et, bul, al, sev, gül, yat, kalk, dikkat et…kök kısımları. Bildiğiniz gibi, doğduğumuz andan itibaren anadilimizi duymaya, onu anlamaya, büyüdükçe de konuşmaya başlar ve dil becerilerinde ustalaşırız. Rahatlıkla kendimizi ifade eder, sorulara hemen cevap verir, filmleri anlayarak izler ve tüm bunlar için ekstra bir çaba harcamayız. Yabancı bir dil öğrenmeye çalışırken bilinçli ... »»»
Sonuçlar Araştırmada Cornell Eleştirel Düşünme Testi Düzey-X ile Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği Form-S’nin uyarlama çalışmaları gözden geçirilerek ortaöğretim 9., 10., 11. sınıfta okuyan öğrenciler için psikometrik özellikleri üzerinde çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: A) 1. Cornell Eleştirel Düşünme Testi Düzey-X’in uygulandığı gruptan elde edilen veriler tetrakorik korelasyon matrisine dönüştürülerek, testin faktör yapısını ortaya koymak amacıyla Temel Bileşenler (Principle Componant) faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde, öz değeri 1’den büyük 16 faktör ortaya çıkmıştır. Maddelerin faktörlere dağılımlarının dağınık olması ve... »»»
ÖZGÜVEN SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YÖNTEM. “DÜŞÜNME YAP YÖNTEMİ” Özgüven eksikliği önemli bir problemdir. Kişinin sosyal, ekonomik ve psikolojik dünyasını önemli ölçüde etkilemektedir. Özgüvenli kişilerin daha mutlu olduklarını, sosyal ve ekonomik hayatta daha iyi konumlara geldiklerini görüyoruz. Tam tersi şekilde özgüven sorunu yaşayan kişilerin de kendilerini daha mutsuz hissettiklerini ve hak ettikleri yerlere gelemediklerini görüyoruz. Daha iyi hissedecekken veya daha iyi yerlerde olabilecekken bu sorundan dolayı mutsuz olmak veya geride kalmak kişinin kaderi olmamalıdır. Çünkü birey olarak kendimizi tanımamız, yeteneklerimizi, potansiyelimizi görmemiz ve hak ettiğimiz yer... »»»
Olumsuz (çarpık, yanlış, kötümser…) düşünce alışkanlıklarından kurtulmak ve olumlu düşünme alışkanlığı kazanmak için, öncelikle olumsuz düşünce alışkanlıklarının farkına varmak gerekir. Farkına varamadığınız bir şeyi değiştiremezsiniz. Ancak farkına vardığınız şeyleri, değiştirilmesi gerektiğine inanırsanız, değiştirebilirsiniz. Olumlu düşünmeye başlamak için önce niyet etmek, sonra karar vermek, daha sonrasında ise alınan kararın arkasında ısrarla durmak gerekir. Herhangi bir karar verildikten sonra, kararı veren birey, iki sistemle mücadele etmek durumunda kalır. Bu sistemlerden biri İç Sistem, diğeri ise çevre; yani Dış Sistem’ dir. Daha iyi anlaşılması için, önce İç Sistem’in ne old... »»»
BAŞKALARIYLA KONUŞTUKTAN SONRA KONUŞTUĞUN KONULARI ZİHNİNDEN NEDEN ATAMIYOR, SÜREKLİ KONUŞULANLARI DÜŞÜNÜYORSUN? Başkalarıyla konuştuktan sonra konuşulan konuları sürekli düşünmek veya düşünmekten kendini alamamak bazı kişilerin hayatlarını önemli ölçüde etkiliyor. Bazen saatleri, günleri, haftaları alan bu ruh hali onları çok yormaktadır. Düşünmekten yorulmak ve bu yorgunluktan dolayı kolunu bile kaldıramayacak duruma düşmek bu kimselerin yaşadıkları süreci daha anlayabilmemiz için önemli bir bilgi olacaktır. Kişisel farkındalığı yüksek kişiler bu durumun farkında olup sorunun çözümü için arayışa girerken, bu farkındalığı geliştirmemiş kişiler bu sürecin farkında bile değillerd... »»»
Zihnim hiç susmuyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar düşünüyorum. Yaklaşan önemli bir olay varsa bunu o kadar çok düşünüyorum ki sonunda uyuyamıyor, sinirli ve mutsuz oluyorum. Canımı sıkan bir olayı bir kere düşünmeye başlayınca duramıyorum. Bu kadar çok düşünmek beni çaresiz ve yalnız hissettiriyor. Hiç bir şeyi değiştiremediğim için kendime çok kızıyorum. Başkalarının hayatı gayet iyi ama ben bir türlü mutlu olamıyorum. Keşke zamanı geri çevirsem ve her şeyi düzeltebilsem. Olumsuz düşüncelerin zihinde tekrar tekrar dönüp durması. Buna psikolojide ruminasyon deniyor. Bu tür tekrarlayan düşünceler depresyon, sosyal anksiyete, takıntılar, uyku bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu ile... »»»
SÜREKLİ GEÇMİŞİ DÜŞÜNÜYORUM. NE YAPMALIYIM? “Tarih tekerrürden ibarettir” yani tekrardan ibarettir derler. Tarih boyunca benzer şeyler sürekli yaşanır. Bizde geçmişimize, tarihe bakarak dersler çıkarır, kararlar alır, adımlar atarız. Tarihe bu ölçüde odaklanmamızda bir yarar gayesi vardır. Hata yapmamak, daha iyi standartları yakalamak gibi. Bu durum toplumsal olaylar için geçerli olduğu gibi bireysel yaşantılar içinde geçerlidir. Geçmişteki hatalarını gören biri, bu hatalarının farkına vardıkça aynı hataları tekrar etmeyecek ve geleceği de iyi yönetebilirse mutlu olacaktır. Yaşamış olduğumuz zorlukların bazen üstesinden gelemeyiz bizi çok sıkıştırır ve bunaltır. Böyle z... »»»
HER ŞEYİ KAFAMA TAKIYORUM NE YAPMAM GEREKİYOR? Bir gün içerisinde zihnimizden yaklaşık olarak 4000 tane düşünce geçmektedir. Bu düşüncelerin çoğu anlık olarak zihnimizden geçerken bazılarını ise daha fazla düşünmekteyiz. Genellikle daha fazla düşünmüş olduğumuz konular bizi üzmekte, endişelendirmekte ve korkutmaktadır. Bu yönüyle kafaya takılan konular olumlu bir etki uyandıramamakta, kişi taktığı konuyu düşündükçe kaygısı, korkusu ve üzüntüsü daha da fazla artmaktadır. Bizi rahatsız eden bir konuyu sürekli olarak düşünmek günlük hayatımızı olumsuz etkiler, rutin işlerimizden, sorumluluklarımızdan, görevlerimizden koparır, odaklanmanızı güçleştirir, hayata olan motivasy... »»»
EN KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNMEK, HEP OLUMSUZ BAKMAK Hep olumsuzu, en kötüyü düşünüp ona göre hayata bakmak yaşam kalitemizi çok düşürür. Bizi daha mutlu ve huzurlu yapmaz. Hatta bizim başarımızı, özgüvenimizi de alıp götürür. Bir söz vardır “Güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayattan lezzet alır” demişlerdir. Kişi olumsuzu gördükçe mutluluğunun artması mümkün değildir. Örneğin siz kötü çirkin bir şeyi gördünüz vakit içinizde olumlu bir duygu uyanmaz. Bu durum sizi mutlu etmez. Dolayısıyla kişi yaşantısında olumsuzu gördükçe mutlu olması da mümkün değildir. Burada şu soru akla gelebilir: “Ne yani gerçekleri görmeyelim mi ? ”, “Polyanacılık mı oynayalım ? ” Evet hayatta her şey mükemmel ve... »»»
Ayrıldık unutamıyorum Ayrılıklar hep zordur. Zor olmasının altında yatan en önemli etken değer verdiğimiz kişiyle artık eskisi kadar vakit geçiremeyecek olmamızdır. Ayrıldığımız kişiye geçmişte verdiğimiz değer ve yaşanılan güzel zamanların çokluğu bu ayrılığın bizim üzerimizdeki etkisini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile beraber çok fazla insan ile tanışırken aynı zamanda çok hızlı bir şekilde, değişik nedenlerle insanlardan uzaklaşıyoruz ve ayrılıyoruz. Ayrılırken en zorlandığımız kişiler, genellikle duygusal bağ kurduğumuz kişilerdir. Duygusal bağ kurduğumuz kişilerin bizim gözümüzde, kalbimizde, zihnimizde ayrı bir yeri b... »»»
OLMAYACAĞINI BİLE BİLE ONU DÜŞÜNMEK BÜYÜK BİR ACI VERİYOR ve BAZENDE MUTLULUK Günümüzde en sık rastlanan sorunlardan bir tanesi; evde eşin ilgisizliğinden dolayı başka bir erkeğe aşık olmaktır. Yada başka bir kadına aşık olmak. Aynı çatı altında ki eşin size bir başkası gibi gelmesi ondan uzaklaşmanız ve aklınızın sürekli başka birinde olmasıdır. İlk başlarda büyük bir tutkuyla yasak meyvenin cazibesine kapılarak başlayan bu ilişkiler bir süre sonra iki taraf içinde bu ilişkinin sonu yok diye düşünmeye başlaması ile ilişki de ayrılığın düşünülmesi ve dayanılmaz bir acı çekmeye başlanılıyor. Evde eşinin yanında dalıp gitmeler, aklının sürekli sevgili de olması, hiç bir şeyden keyif almam... »»»
DÜŞÜNMEK NASIL ÖĞRENİLİR? 60 yıldan daha uzun zamandan beri psikologlar bir problemin çözülmesinde kafanın nasıl çalıştığını, düşünmek sürecinin ne olduğunu araştırmışlardır. Farelerin karışık bölümlü kutuların içinden dışarıya çıkabilmek için kendilerine nasıl yol bulduklarını incelemişler; kafeslerinin dışında asılı duran muzlara bir değnekle uzanıp onları elde den maymunları gözetlemişler; çocukların renksiz sıvıları karıştırarak sarı bir sıvı meydana getirecek kombinezonlarını nasıl bulduklarını araştırmışlardır. Deneysel psikologlar olarak biz bu gibi laboratuvar etütlerinin, tabi durumlardan farklı ortamlarda yapıldığı için, günlük hayatımızda karşımıza çıka problemlerin çöz... »»»
Pozitif mi yoksa Gerçekçi Düşünce mi? Pozitif düşün... Hep iyiyi düşün... İyi düşün, iyi olsun... Gerçekten de sadece pozitif düşüncelerle başımıza gelebilecek olayların gidişatını olumlu değiştirebilmek mümkün müdür? Yıllardan bu yana, bir sıkıntı ile karşılaşıldığı zaman alışkanlıkla dile gelen yukarıdakiler gibi bazı cümleler vardır. Durum gerçekten de böyle midir? Her kim olursa olsun, hangi durumda kalırsa kalsın, başına ne gelirse gelsin, sadece pozitif düşünmekle sıkıntılar hallolur mu?, problemler çözülür mü? Son zamanlarda olumlu düşünce kişisel gelişim kitaplarının da artmasıyla insanların pozitif düşüncelerle başına gelen olaylara dair olumlu etkiler ... »»»
► Mutlu Olmak Zor Değil Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Depresyon ve Bilişsel Tedavisi Psk.Alpaslan KESKİN
► Mutlu ve Sevgi Dolu Olmanın Üç Sırrı Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU
► Yüzleşme Zamanı Psk.Serap DUYGULU
► Pozitif Düşünmenin Önemi Psk.Erol AKDAĞ
► Algı Yanlılıkları Psk.Elif Can ÖZTÜRK
► Düşünsel Diyet Terapisi Psk.Hasan KUL
► Düşünce-Duygu İlişkisi Psk.Dilara PEPEDİL
► Bilişsel Çarpıtmalar Psk.Gonca BİLGİÇ
► Depresyonda Düşünce Özellikleri Psk.Büşra GÜNEŞ
► Pozitif Düşünmek Üzerine... Psk.Mehtap HİSAR
► Sınav Kaygısını Nasıl Yenebilirim Psk.Dnş.Sehir HİLOOĞLU
► Işık Göründü… Psk.Dnş.Metin KILIÇ
► Çocuklarda Olumluya Odaklanmak Psk.Bilge AYGÜN
► Olumlu Düşünmek Psk.Dnş.Metin KILIÇ
► Mutluluk Nerededir? Psk.Serap DUYGULU
► Olumsuz Otomatik Düşünceler Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Düşünce Hataları Psk.Nur GEZEK
► Enerji Vampirlerinden Uzak Durmak Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Başarısızlık Korkusu Psk.Sibel PARLAK
► Sınav Kaygısıyla Basa Çıkma Yolları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
Düşünme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (25) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Selen CAN, Ankara
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
düşünme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların düşünme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
çocuklarda düşünme becerileri, düşünmeyi öğretmek, düşünme becerileri geliştirmek, düşünmeyi öğretme, düşünme becerileri, pozitif düşünme zorlantısı, pozitif düşünme, olumlu düşünme, düşünme tekniği, hayata bakış, bakış açısı, mutluluk, telkin, öfke kontrolü, duygu kontrolü, motivasyon, empati, otomatik düşünce, düşünce gücü, düşünce, düşünceler, pozitif düşünceler, pozitif bakış açısı, iyimser olma, iyimser olmak, negatif düşünme, olumlu telkin, kelime, olumlu, olumlu düşünmek, olumsuz, anadil, inanç, tutum, iletişim, çevre, konuşmak, mesaj, iletmek, pozitif, negatif, düşünce kalıpları, düşünce ve düşünme süreçleri, eleştirel düşünme, cornell eleştirel düşünme ölçeği, watson-glaser eleştirel düşünme ölçeği, özgüven, özgüven sorunu, girişkenlik, güven, kendine inanma, girişken olmak, özgüvenli olmak istiyorum, güven duygusu, düşünmek, bilinç, bilinçaltı, dengesizlik, çarpıklık, yanlışlık, kötümser, iyimser, değiştirmek, düzenlemek, niyet, hedef, hedef belirlemek, değişmek, denge, içdenge, farkındalık, yüzleşmek, bağımlılık, sigara, kalite, ergenlikte depresyon, ergenlikte benlik saygısı, olumlu düşünme ve depresyon, ergenlerde olumlu düşünme, iyimserliktir, pozitif psikoloji, başkalarıyla konuştuktan sonra, çok düşünme, sürekli düşünme, düşünmekten kendini alamama, kararsızlık sendromu, kararsızlık, fikir değiştirme, emin olamama, değişkenlik, hayati kararlar, karar verememek, arada kalmak, ayırt edememek, seçememek, aşırı düşünmek, ruminasyon, olumsuz düşünceler, olumsuz düşünce, tekrarlayan düşünceler, olumsuz düşünme döngü


10:15
Top