2007'den Bugüne 92,578 Tavsiye, 28,264 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Davranış Bozuklukları
Davranış Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Davranış Bozuklukları Kavramı ile İlgili 47 Makale
Çocuklarda uyku bozuklukları neden olur? Uyku, yaşam süresinin 1/3 ‘ünün geçtiği ve organizmada kendine özgü aktivitelerin oluştuğu bir süreçtir. İlk üç aydan sonra çocuğun uyku şekli çevre faktörlerinden daha çok etkilenmeye başlar. Anne yoksunluğu ile çocuklardaki uyku bozukluğu arasında bağlantı vardır. Bebeklik çağında uyku bozuklukları genellikle ayrılık sıkıntısının bir belirtisi, daha sonraki çocukluk döneminde ise, daha çok saldırgan dürtülerin kontrolünü kaybetme korkusudur. Fiziksel rahatsızlıklar, mide barsak ile ilişkili yakınmalar, ağrı gibi faktörlerin de uykuya etkili olacağı tabiidir. 2-3 yaşlarında uykuya dalma korkusu, kabus (karabasan) görülmeye başlar. Uykuya dalma... »»»
► Davranış Bozuklukları Dr.İlhan NAZLISÖZ, Psikiyatrist
Başkalarının temel haklarına saldırıldığı ya da içinde olunan yaşa uygun olarak başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, tekrarlayıcı bir biçimde ve sürekli olarak görülen bir davranışlardır. Belirtileri Çoğu zaman başkalarına gözdağı vermek, korkutmak ve üstünlük taslamak, kabadayılık. Çoğu kez kavga ve dövüş başlatmak. Sopa, taş, kırık şişe, şiş, bıçak, tabanca gibi aletlerle başkalarına ciddi bir biçimde fiziksel olarak zarar vermek, yaralamak. İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranmak. Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmak. Diğer insanlara saldırarak soyma, hırsızlık, silahlı soygun yapma. Cinsel olarak diğer insanları taciz etme... »»»
► Davranış Bozuklukları Psk.Neşe GÜNEY
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Aile ve çevre kaynaklı bazı problemler çocuklarda bazı uyumsuz davranışların görülmesine neden olur. Aile içi problemler, hatalı anne baba davranışları bu davranışlara eşlik eden çözülemeyen problemler çocukta davranış bozukluğuna neden olur. Uyum bozukluğu hakkında karar vermeden önce, davranışın sıklığı ve çocuğun yaşı itibariyle ilgili davranışı göstermesinin doğru olup olmadığı izlenmelidir. UYUMSUZLUK ÇEŞİTLERİ DUYGUSAL BOZUKLUKLAR DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ALIŞKANLIK BOZUKLUKLARI DUYGUSAL BOZUKLUKLAR KORKULAR BAĞIMLILIK KAYGILI ÇOCUK KEKEMELİK TİK KORKULAR... Korku canlı varlıkların, görünen ve görünmey... »»»
Davranış bozuklukları; çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar. Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, bir şeyler çalma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer. Çocuklar her yeni gelişim dönemine, basamağına geçtiklerinde birtakım yeni beceriler kazanırlar. Çocuğun edindiği her yeni beceri, çözülmesi gereken sorunu da beraberinde getirir. Gelişim basamaklarında karşılaşılan sorunlar olağan ve geçicidir, fakat çocuk bu dönemlerinde çevresindeki yetişkinlerin, anne babanın yanlış tutumlarına maruz kalırsa veya sorunlarını çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel yani o... »»»
► Çocuklarda Davranış Bozuklukları Psk.Selin ALKIŞ AYTEN
Çocuklarda davranış problemleri ve öneriler Davranış, bireyin dışardaki diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebilecek tüm eylemleridir. Uyum ise bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sürdürebilmesidir. Çocuğun belirli bir sınır ya da engellenmesinden sonra çevresiyle olan ilişkilerinin bozulması uyumsuz davranışları sergilemesini doğurur. Kişilik, en uygun ortamlarda bile, pek çok sorunlar çözümlenip, engeller aşılarak geliştirilir. Çocuk gelişiminin doğal seyri içinde bir yandan yeni yetenekler ve beceriler kazanırken, bir yandan da pek çok sorunlarla karşılaşmaktadır. Çözümlediği her sor... »»»
Çocuklarda görülen davranış bozuklukları (bu problemlerin tıbbı bir kaynağı olmaması durumunda) herkes kendi çocuğuna göre değerlendirsin Yalan Çalma Alt ıslatma Altına dışkı kaçırma Ağlama Küfür İnatlaşma Ders çalışmama Şiddet Sinirlilik Yemek yememe Kendi saçını çekme Tepinme Saatinde yatmama Parmak emme Tırnak yeme Tik Eşyalara zarar verme Kurallara uymama Karşı gelme Obsesif kompulsif bozukluklar Kardeş kıskançlığı Sigara ÇÖZÜM Öncelikli olarak çocuğunuzun davranışına odaklanmayın Önce çocuğunuz yanlış kabul ettiğiniz davranışı, tanımlayın Davranış kime göre yanlış Davranışın nedenlerini anlamaya çalışın Kardeş kıskançlığı Sizi taciz etmek Si... »»»
► Yeme Davranış Bozuklukları Dyt.Sevde VAROL
YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Yeme davranış bozuklukları 3’e ayrılır. 1) Aneroksiya Nevrosa 2) Bulumia Nevrosa 3) Atipik Yeme Davranış Bozuklukları Yeme davranış bozukluklarının oluşmasında genetik, biyolojik, kültürel etmenler etkilidir. Fakat en önemli etmenin sosyolojik etmen olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni değişen ^^tüketen toplum^^ algısında kadının ne kadar zayıfsa o kadar güzel olduğu izlenimidir. Özellikle yeni ergenliğe giren kızlarda görülme sıklığının çok fazla olması ve beden imge bozukluğunun var olması bu düşünceyi güçlendirmektedir. Özellikle mesleği gereği görselliğin önemli olduğu, mankenlik, hosteslik, balerin gibi meslek gruplarında daha f... »»»
Çocuklar neden saldırgan olurlar? Saldırgan çocuk, ruhsal sorunları nedeniyle, yaşıtları ve genel olarak çevresiyle uyumlu ilişkiler kuramayan çocuktur. Aşırı geçimsizdir. İlişkileri gergin ve sürtüşmelidir. Parlamaya hazırdır, kavgacıdır. Durmadan kuralları çiğner; sık sık ceza görür. Ana-baba, öğretmen ve genellikle büyüklere karşı gelmeye eğilimlidir. Olağan anlaşmazlıkları bilek gücüyle çözmeye çalışır. Tepkiler ölçüsüz ve durumla orantısızdır. Evde, çevrede ve okulda durmadan sorun yaratırlar. Erişkinlerle sürekli çatışma içindedirler. Saldırgan çocuk, temelde güvensiz çocuktur. Çevreden iyi bir davranış beklemediği için, ilk tepkisi saldırmak olur. Başkaları sald... »»»
Gençlerde Davranım Bozuklukları Çocuk ve ergenler gelişim süreçleri içerisinde bazı olumsuz davranişlar gösterebilmektedirler. Bu olumsuz davranişlar farklı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Davranişlara uygun tepki verilmemesi sorunların büyümesine ve sürekli hale gelmesine olanak tanır. Olumsuz davranişlar arasında; kurallara uymama, aşırı kavgacı olma, şiddet içeren davranişlar gösterme, ebeveynlere karşı gelme ve hırsızlık sayılabilir. Gençler yaptıkları davranışların sorumluluklarını kabul etmemekle kalmaz bu davranışlar için başkalarını suçlarlar. Yaptıkları davranısların sonuçlarını düşünmeyip riskli davranışlarda bulunabilmektedirler. Örneğin ; aşırı hız, korunmadan cinsel iliş... »»»
► Hayvanlarda Davranış Bozuklukları ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Bora BİLGİN
Hayvan davranışları, genelde seleksiyona duyarlı biyolojik mekanizmaları içerir. Düzen ve düzensizlik arasında dinamik bir denge olursa sağlıklı bir popülasyon elde edilebilir. Düzenin içindeki farklı türler, popülasyona karşı gösterdikleri farklı tepkilerden dolayı farklı özellikler gösterebilir. Hayvanların yaptığı hareketlere, canlı ve cansız çevre ile olan ilişkilerine davranış demekteyiz. Davranış, sinir sisteminin tamamı ile alakalı bir durumdur ve genetik, öğrenilmiş ve türlere has edinsel hallerin kombinasyonudur. Hipotalamus ve limbik sistem kombine çalışarak davranışın yanında vücut ısısı, yeme-içme dürtüsü, vücut sıvılarının dengesi gibi durumları da kontrol eder.Hipotalamus... »»»
Sevgili ebeveynler, çocuk yetiştirme yolculuğunuzda acaba yeterince iyi miyim, hata yaptığım yerler var mı diye sorduğunuz zamanlar oluyor. Bazen çocuğumuzda sorun var mı, normal mi, diğer çocuklar da bunu yapıyor mu, zamanında ben de yapmıştım önemli değil geçer gibi kafanızı karıştıran düşünceler olabiliyor. Çocuğunuz için en doğru kararları vermek ve onları en doğru şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Şimdi size çocuklarınızda gözlemlediğiniz bu gibi durumlar varsa profesyonel destek alarak en güzel şekilde çözümlere ulaşabileceğiniz konuları kısaca paylaşıyorum. Bu gibi durumlar çocukların belli aşamalarda veya süreğen olarak karşısına çıkabilir. Bu durumları yaşadığınızda çocuğunuzu bir ... »»»
► Çocuklarda Bazı Davranış Bozuklukları Psk.Dilan Hilal ALTÜRK
Anne-babalar, çocuklarının olacağını öğrendikleri andan itibaren hayatlarında birçok şeyi onlara göre düzenlerler, onlara göre çalışır ve onlar için her şeyi yapabilirler. Ancak bazı durumlarda anne ve babaların çabaları yetersiz kalabilir ve destek almaya ihtiyaç duyabilirler. Unutmamalı ki psikolojik destek almak ne çocuğunuzun eksik olduğunu ne de sizin yetersiz bir ebeveyn olduğunuzu gösterir. Her insan psikolojik destek almaya ihtiyaç duyabilir. Peki, çocuğumuz için ne zaman psikolojik destek almalıyız? Çocuğunuzun bazı davranışları normal olarak görülmese de aslında yaşına uygun olabilmektedir. Örneğin çocuğunuz 2 yaşında olup parmağını emiyor olabilir. Parmak emme davranışı 3 yaşı... »»»
► Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
Gençlerde Davranış Bozuklukları Ani tepkiler, sinirlilik, kararsızlık, coşku, öfke, içe kapanıklılık, egoistlik… Gençlik dönemi sağlıksız ve dengesiz ruh halinin görüldüğü bir dönemdir. Benlik algısının ön plana çıktığı, duyguların sürekli değişiklik gösterdiği, kolayca sinirlenilip kolayca sevinilen bu dönemde, duygu-düşünce-davranış uyumu verimli bir şekilde ortaya konamayabilir. Düşler kurmak, hayallere dalmak, kendisini büyük işler yapan kişi gibi hayal etmek, bazen bir hiç olarak görmek… Sürekli dalgalanan bu ruh hali, kimi zaman ailelere endişe verir. Çocuklarının büyüdükçe öfke nöbetleri yaşamaları, hiçbir şeyi beğenmemesi ve sert tepkileri, isteksiz halleri karşısında ne yapac... »»»
KONUŞMA BOZUKLUKLARI: Her çocuğun bireysel ve farklı olduğu kabul edilerek, genel olarak ilk kelimelerin söylenmesi ve konuşma becerisinin tamamlanması 2-2,5 yaş civarıdır. 3 yaşında bir çocuk genel olarak 3 kelimelik cümleler kurabilir. Konuşma bozuklukları kapsamına konuşmanın gecikmesi, harflerin doğru telaffuz edilememesi ve kekemelik girer. Hepsi de 2 yaş ve sonrası çocuklarda dikkatle takip edilmesi ve ihmal edilmemesi gereken konulardır. Kekemelik: Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması ya da konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde kendisini gösteren bir konuşma bozukluğudur. Bozukluğun şiddeti kişinin içinde bulunduğu duruma göre değişir. Psikolojik streslerin yoğun ol... »»»
Çocuk gelişimi ana rahminde başlar ve hayatı boyunca devam eder ve bu gelişimleri içerisinde çocuklar yeni yetenekler ve beceriler kazanırken, bir taraftan da pek çok sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Çözümledikleri her sorun,her engel, çocuğun ruhsal gücünü artırmakta ve çocuğu birey olma yolunda ilerletmektedir. Bu gelişim süreci hızla devam ederken çocuk ana-babanın koruyuculuğuna daha az gereksinim duymaya başlamaktadır.Kendini yavaş yavaş bulurken bağımsız davranış sergilemeye de yönelmektedir. Çocukta çeşitli bedensel ve ruhsal nedenlere bağlı,iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu davranış bozuklukları ortaya çıkar. İnatçılık, Yalan, Sinirlilik, Hırçınlık, Saldırgan... »»»
Davranışlar uyumu sağlamaya yönelik ise olumlu, uyumlu davranışlardır. Davranışlar uyumu sağlamıyor ise veya mevcut uyumu bozuyor ise, buna uyumsuz davranışlar denir. Bu durumda uyum bozukluğu veya davranış bozukluğu söz konusudur. Uyum ve davranış bozukluluklarının en önemli özelliği, bazen bu bozuklukların zeka geriliği, akıl hastalığı, psikonevroz gibi önemli hastalıkların belirtileri olmaları, bazen de başka bir hastalık olmaksızın sadece uyum bozukluğu belirtisi olarak görülmesidir. Sık rastlanan uyum bozuklukları, parmak emme pika, trikotillomani, tempertantrum, tırnak yeme, aşırı hareketlilik, saldırganlık, oyun kuramamak, yemek yeme sorunları, uyku sorunları, gece korkusu, inatçılık,... »»»
Çocukların yaşamlarını toplumla uyum içinde sürdürebilmeleri için, içinde bulundukları ortama uygun davranışları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu sebeple eğitimin en bilinen tanımlarından biri ‘kişinin davranışlarını istenilen yönde değiştirme süreci’dir ve bu noktada çocuğun ailesine ve okul öğretmenine pek çok görev düşmektedir. Ancak birçok ebeveyn ve öğretmen çocukların problemli davranışlarıyla nasıl başa çıkabileceğini bilememekte, bazen ise farkında olmayarak çocuğunun olumsuz bir davranışı kazanmasında etkin rol oynamaktadırlar. Örnek verecek olursak, çocuğuyla birlikte alışveriş yaparken tanıdık birisiyle karşılaşan bir anne-çocuk düşünelim. Bu esnada, çocuk gördüğü oyuncak ile ilgili... »»»
Toplum içinde yaşayan bireyler olarak öncelikle içinde yaşadığımız toplumla uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmamız beklenir. Bireylerin birbirleriyle ve çevreleriyle dengeli ilişkiler kurabilmesinin yolu ise çocuklukta aldıkları eğitimle gerçekleşebilir.Çocukluk insan kişiliğinin gelişimindeki en temel faktör olması nedeniyle çok önemlidir.Doğru ve tutarlı eğitim,olumlu çevre koşulları ve dengeli ebeveyn tutumları da bu gelişimin sağlıklı tamamlanabilmesi için ön koşuldur. Uyum ise kişinin sahip olduğu bireysel özellikleriyle,yaşadığı toplum arasında kurabildiği dengedir ve bu denge doğru davranış biçimleriyle sağlanabilir. Çocukluk, gelişim evrelerinin getirdiği bazı sorunların ... »»»
Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde yeni beceriler kazanmaktadırlar. Çocuğun edindiği her yeni beceri, beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da getirmektedir.Gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar olağan ve geçicidir; ancak çocuk, bu dönemlerde çevresindeki yetişkinlerin yanlış tutumlarına maruz kalırsa veya sorunlarını çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel (olağan) diye nitelenen bu sorunların çözümü, yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir.Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar, uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılmaktadır.Örneğin, çocuk, sosyal-duygusal gelişimi gereği yaşıtlarıyla oyun oynaması gereken bir yaşta, sürekli... »»»
ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLAR Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde yeni beceriler kazanırlar ve bu beceriler, beraberinde çözülmesi gereken sorunları da getirir. Çocukların gelişim döneminde karşılaşılan bu sorunlar doğal ve geçicidir. Ancak çocuk bu dönemlerde sorunlarının çözümünde çevresel engellerle karşılaşırsa yada çevresindeki yetişkinlerin yanlış tutum ve davranışlarına maruz kalırsa dönemsel (olağan, geçici) diye nitelenen bu sorunların çözümü sonraki gelişim dönemlerine ve çocuğun ileri yaşlarına ertelenir. Bu durumda ileri döneme ertelenen sorunlar da uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılır. Uyum ve davranış bozuklukları ailenin ... »»»
ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM VE MAHREMİYET Çocuklarda cinsel gelişim dönemlerinin bilinmesi anne baba için elzem bir durumdur. Maalesef son yıllarda çocuk istismarı oranlarının arttığı gözlenmekte bu da durumun önemini artırmaktadır. Sadece bu nedenle değil çocuğun sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmesi içinde cinsel gelişim evrelerinin bilinmesi önemlidir. Çocukların cinsel organların keşfi erken dönemlere tekabül etmektedir. Erkek çocukları genellikle 7-8 ay civarında, kız çocukları ise 8-9 ay civarında cinsel organlarını keşfeder. Cinsel bölgelerin keşfi tesadüf eseri olabildiği gibi bazen de tıbbi veya çevresel durumlar (bezin sıkı bağlanması ya da idrar yolları enfeksiyonu) ile ortaya ... »»»
Mastürbasyon nedir? Bir davranış sorunu mudur? İnsanın, cinsel isteğini, kendi bedeninde ve kendi kendine doyuma ulaştırmasıdır. Mastürbasyon, çok erken yaşlarda başlayan ve çocukların kendi bedenlerinde cinsel haz ve doygunluk elde ettikleri bir etkinliktir. Çocuğun cinsel enerjisini dışarı vurması yolunda yapılan mastürbasyon son yıllarda doğal bir davranış olarak kabul edilmiştir. Ancak bu davranışın çok sık yapılarak alışkanlık haline dönüşmesi, bir davranış bozukluğu niteliği almasına neden olur. Mastürbasyon yapan çocuğa nasıl önlemler alınabilir? Bebeklik ve çocukluk dönemindeki bu davranış bozukluğunu önlemek için, çocukları yalnız bırakmamak alınacak birincil ön... »»»
Çocukta tuvalet eğitimi nasıl yapılmalıdır? Çocuk idrar kesesini 15-18. aylardan itibaren kontrol etmeye başlar. Önceleri idrarını yaptıktan sonra söyler. İki yaşına gelince gündüz idrarını tutabilir. 3 yaşından sonra ise gece idrar yapmamaya başlar. Çocuğunuza 15-18. aylarda normal külot giydirebilirsiniz. Erkek çocuklara 2 yaşından itibaren ayakta idrar yapma öğretilebilir. Çocuğu, önceleri genellikle günün hangi saatlerinde dışkılıyorsa, o saatlerde oturağa oturtun. Eğer dışkılama saatleri çok düzensiz ise konuşuncaya dek bekleyin ve tuvalet eğitimine ondan sonra başlayın. Oturağa oturtmak için en uygun zaman yemek sonrasıdır. Tuvalet eğitiminde şunlara özellikle dikkat edi... »»»
Davranış Bozuklukları: Giriş Çocukta ruhsal gelişim bağımlılıktan bağımsızlığa, bencil davranıştan işbirliğine doğru gelişir. Yetenekleri yalından karmaşığa, genelden özele doğru ilerleme gösterir. Davranışları tutarsızlıktan tutarlılığa doğru gelişir. Ölçüsüz duygusal tepkilerden daha dengeli tepkilere doğru adım atar. Geliştikçe dürtü ve eğilimlerini dizginleyerek çevre gerçeklerine göre davranmayı öğrenir. Somut düşünmeden soyut ve mantıklı düşünmeye yönelir. Oyundan, öğrenmeye ve yaratıcılığa geçer. Ana, baba ve kardeş ilişkisinden toplumsal ilişkilere geçerek çevresini genişletir. Gelişme dönemleri birbirinden kesin sınırlarla ayrılmazlar. Alttaki yapı taşlarının sağlamlığı ve dü... »»»
Davranış Bozukluğu Nedir? Ne Değildir? Çocuklarda davranış bozuklukları derken tam olarak nelerden bahsediyoruz ilk olarak bunu tanımlamakta fayda var. Aksi halde çocuğun hoşumuza gitmeyen her hareketini davranış bozukluğu olarak tanımlama yanlışına düşebiliriz. Anne-babanın hoşuna gitmeyen fakat çocuğun yaşına göre normal hatta sağlıklı diyebileceğimiz davranışların, ebeveynlerinin ya da etrafındaki büyükleri tarafından davranış problemi olarak adlandırılmasını sıklıkla görmekteyiz. Büyükler etraflarında söz dinleyen, bir şey söylendiğinde hemen yerine getiren, ısrar etmeyen, ağlamayan, kendini ve en karmaşık duygularını konuşarak ifade edebilen, bütün gün sakince oturan, etrafı karı... »»»
Davranış problemleri, bireyin kendisi ya da başkaları için sorun oluşturabilecek durumlardır. Bu yaşta görülen problemlerin neredeyse yarısı ergenlik döneminde veya ileriki yaşamlarında da devam etmekte ve çocukların önemli bir çoğunluğunda, bu problemin kalıcı olma riski çok yüksek olmaktadır. Okulöncesi eğitim kurumlarında gözlenen davranış problemleri, öğretmenlerin sınıf aktivitelerini gerçekleştirmelerinde zorluk yaşamalarına ve daha yavaş ilerleme sağlamalarına da neden olmaktadır (Al-Sahel, 2006). Davranış problemi gösteren çocuklar, arkadaşları tarafından dışlanabildikleri gibi, onlardan öğrenebilecekleri bazı sosyal becerilerden de yoksun kalabilmektedirler. Çocukta p... »»»
Çocuk yalana neden başvurur? Yalan herkesçe ayıplanan bir davranıştır. Ama anne-baba çocuğun hayal gücüyle yalanı birbirinden ayırmalıdır. 3-5 yaş arasındaki çocukların hayal güçleri çok zengindir. Hayali olaylar, hikâyeler, masallar anlatırlar. Anlattıkları şeylere kendileri de inanırlar. Hatta bazı çocukların hayali arkadaşları bile vardır. Anne-baba bu durumu tam doğru değerlendiremezse, çocuğun yalan söylediğini sanarak paniğe kapılır. Çocuğu yalana yetişkinlerin çelişkili tutumu iter. Çocuklar yalana çok duyarlıdırlar. Anne veya baba kendi yalanına çocuğu ortak etmemelidir. Çocuk bu tür yalanları anne-baba-ya karşı kullanır. Çocuk sık sık yalan söylüyorsa bu önemli bir durumdur. ... »»»
► Yeme Davranış Bozuklukları: Anorexia Nervoza ve Bulumia Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
YEME DAVRANISI BOZUKLUKLARI: ANOREKSİA NERVOZA VE BULİMİA NERVOZA Yeme davranış bozuklukları ile, örneğin alımın sınırlanması veya aşırı yeme nöbetleri ve vücut yapısı ile ilgili aşırı endişe ile karekterize olan bu hastalıkların psikolojik etkilerinin yanısıra sağlığı tehdit eden etkileri de vardır. Anoreksia nervozadan ölüm oranı her yıl % 0.56 olup, bu oran normal populasyondaki genç kadınlara göre 12 kat daha fazladır. Etkili tedavi seçenekleri olmasına rağmen, semptomların başlangıcı ile tedavi arasında bir gecikme vardır. Hastalar hastalıklarını sakladıklarından veya ortaya koymadıklarından %50 ye yakın oranı tanınamaz. Anoreksia nervoza ve bulimia nervoza daha çok genç kızlar ... »»»
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çocuklar kendilerini sözel olarak ifade etme olgunluğuna tam olarak sahip olmadıkları için kendilerini, iç çatışmalarını, ihtiyaçlarını, rahatsızlıklarını davranışlarıyla ve duygusal tepkileriyle ifade ederler. Bu davranış ve duygusal tepkiler aslında çok anlamlıdır ve yolunda gitmeyen bir şeylerin habercisidir. Anne baba çocuklarının davranışlarının altındaki sebepleri bulabilir ve nasıl çözeceklerini bilirlerse çocuk dönüşmüş, ebeveyniyle, başkalarıyla kurduğu ilişkide değişmiş olur. Çocukluk döneminde çözümlenemeyen meseleler ergenlik döneminde çözümlenmek için tekrar gündeme gelir. Ergenlik dönüşüm için fırsat dönemidi... »»»
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Çocuğun davranış ve uyum sürecini zorlaştırarak davranış problemlerine neden olan etkenler: · Bireyin engelli olması · Kalıcı ve uzun süreli tedavi gerektiren rahatsızlıklar · Kaza ve şok geçirme · Kronik hastalıklar( astım, bronşit vb.) · Salgıbezlerinin az yada çok çalışması, · Fizyolojik gereksinimlerin karşılanamaması (beslenme, barınma, dinlenme vb.) · Psikolojik gereksinimlerin karşılanamaması (sevme, sevilme, kendini güvende hissetme,başarılı olma gibi) · Sosyal gereksinimlerin karşılanamaması (bir gruba ait olma, kabul görme, onay ve güven duyma, statü sahibi olma ihtiyacı) · Aileden kaynaklanan nedenler: *** Yanlış anne baba... »»»
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ( NEDENLERİ VE TEDAVİSİ ) 1. KEKEMELİK : Kekemelik, yaşına ve lehçesine uygun gelişimsel olarak çıkartması beklenen konuşma seslerini çıkartamaması, konuşmanın olağan akıcılığında ve zamanlama örüntüsünde bozukluk olması durumudur (D.S.M. IV, 1994, S.48-49). Tanım olarak üç tür kekemelikten söz edilir (Güleç, 1998, s.1074): 1. Kronik kekemelik: Spazmodik olarak harf ya da hece yinelenir. 2. Tonik kekemelik: Sesin kesilmesidir. 3. Diğer kekemelikler: Palialik (söylenecek kelimeyle ilişkisi olmayan harf tekrarı) ve atonik kekemelik (ses çıkarmanın aniden kesilmesi)dir. Hastalık genellikle 12 yaşından önce çoğunlukla 2-7 yaşları arasında baş... »»»
Çocukların bazı davranışları ile baş edemeyen aileler en son umudu psikoterapi almakta görürler. Ailelerin bu sürece başlamadan terapi sürecinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bir çok aile uzun süreçte çocuğunun farkında olmadan davranışında olumsuzluğa yol açabilecek hatalara yol vermiştir ve psikoterapiden beklentileri çaba harcamadan çocuklarının davranışlarında ani değişiklikler görmesidir. Oysa ki çocuklarla çalışmanın ilk altın kuralı psikoterapi saati bittikten sonra değişimin aile ile beraber başlamasıdır. Hiçbir anne baba genelde bilinçli olarak, bilerek veya isteyerek çocuğunun davranışlarını, psikolojisini bozacak davranışlar sergilemezler. Genelde de çok... »»»
► Çocuklarda Davranış Bozukluğu Psk.Eyüp TUNAHAN
► Çocuklarda Davranış Bozukluğu Mehtap HATİPOĞLU
► Çocuklarda Davranış Gelişimi Psk.Neşe GÜNEY
► Kişilik Dağılmaları Psk.Namık ACAR
► Hiperaktivite - Dikkat Eksikliği Dr.Psk.Dnş.Aziz ZORLU
► Çocuklarda Tırnak Yeme Psk.Serap DUYGULU
► Kardeş Kıskançlığı Psk.Eylem AYRANCI
Davranış Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Yeliz DEDE, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Duygu DOĞMUŞ, İstanbul
Dr.Cem GÖKÇEN, Gaziantep , Psikiyatrist
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Emine ERASLAN, İstanbul
Feyza İMREN, Ankara
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Melisa YILMAZ, İstanbul
Psk.Yelda ÖGE, Eskişehir
Psk.Hande ASLAN, İstanbul
davranış bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların davranış bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta uyku bozukluğu, çocukta uyku derinliği, çocukta uyku gereksinimi, çocukta uyku ihtiyacı, çocukta uyuma güçlüğü, çocuklarda uyku bozukluğu, antisosyal, asosyal, saldırgan, ürkek, titrek, şüpheci, müdahaleci, kişilik bozukluğu, davranış bozukluğu, silik tipler, çekingenlik, histeriyonik, borderline, normal dışı davranışlar, anormal davranış, antisosyal davranış bozukluğu, antisosyal yapının oluşumu, histerionik davranış bozukluğu, paranoid davranış bozukluğu, narsisistik davranış bozukluğu, davranış, davranış bozukluklarının nedenleri, çocuklarda davranış bozuklukları, çocukta davranış bozuklukları, ergende davranış bozuklukları, yeme davranış bozukluğu, aneroksiya, bulimia, nevrosa, saldırgan çocuk, saldırgan davranış, saldırganlığı düzeltme, saldırganlığı önleme, saldırganlık, çocukta saldırganlık, çocuklarda saldırganlık, gençlerde davranış bozuklukları, hayvanda davranış bozukluğu, hayvanda delilik, hayvanlarda delilik, hayvanlarda stres, hayvanlarda davranış bozukluğu, çocukta davranış bozukluğu, çocukta davranış, çocuklarda davranış, çocukluktaki davranışlar, çocuklarda davranış bozukluğu, ergenlerde davranış bozuklukları, konuşma bozuklukları, kekemelik, parmak emme, çocukta davranış problemleri, çocukta kötü davranışlar, çocukta yalan, çocukta inatçılık, çocukta çalma, çocukta öfke, uyum bozukluğu, aşırı hareketlilik, pika, tırnak yeme, oyun kuramamak, yemek yeme sorunları, inatçılık, yalan, çalma, kiprit ve ateşle oynama, sınav heyacanı, aşırı korku, arkadaş edinememe, sebepsiz sıkıntı, ders çalışmama, çocukta tırnak yeme, çocukta parmak emme, çocukta uyku sorunu, çocukta çalma davranışı, çocukta evden kaçma, çocukta problem davranış, uyum bozuklukları, normal davranış nedir, normal davranış gelişimi, çocuklarda psikososyal gelişim, yaşa uygun davranış gelişimi, çocukta uyum, uyum, uyum nedir, uyumun tanımı, yaşa uygun davranış, anormal davranış gelişimi, çocukta anormal davranış, çocukta kekemelik, çocukta korkular, çocukta fobiler, çocukta kaygı, çocukta iştahsızlık


22:52
Top