2007'den Bugüne 84,873 Tavsiye, 26,551 Uzman ve 18,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Depresyon Nedir
Depresyon Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Depresyon Nedir Kavramı ile İlgili 64 Makale
Depresyon terimi ruhsal bir durumu, bir sendromu ve bir hastalığı yani melankoliyi tanımlamak üzere üç anlamda kullanılmaktadır. Depresyon ruhsal bir durum olarak insan yaşamının bir parçasıdır, günlük sıkıntılar, hayal kırıklıklarına tepki olarak ortaya çıkar. Önemli bir kayıp, veya hayal kırıklığından (terfi edememe, ayrılık, boşanma gibi) sonra başlar ve tatminsizlik ortamında gelişir. Günümüzde oldukça sık rastlanan ruhsal bozukluktur depresyon. Düşünceleri, duygu durumunu, davranışları etkilemektedir. Günlük yaşamı bozulan kişinin yemek yemesi, alışkanlıkları, uyku düzeni, düşünceleri, ruh hali depresyonla birlikte değişiklik gösterir. Depresyonun en belirgin özelliklerinden bir tanes... »»»
Depresyon Nedir? Kişinin sosyal yaşantısını, iş hayatını ve özel hayatını olumsuz şekilde etkileyen, sık görülen ruhsal bir bozukluktur.Depresyon sadece kişinin değil yakın çevresinin de hayatını olumsuz etkiler. Depresyonda ki kişilerin düşünce,duygu ve davranış alanında olumsuz pek çok değişiklikler gözlenir. Kişi çevresini, kendisini ve geleceği olumsuz şekilde algılar. Kişi sevilmediğini, beğenilmediğini ve her şeyin hep kötüye gideceğini düşünür. Temel belirtileri isteksizlik, hayattan zevk alamamak, içinden hiçbir şey gelmemesidir. Depresyon hem vücudu, hem düşünceleri, hem de duygu durumunu (mood) etkileyebilir. Depresyon, kesinlikle “geçici üzüntü” ile aynı şey değildir. Ki... »»»
► Depresyon Nedir? Psk.M.Enes İMERT
Depresyon tüm nüfusu etkileyen en çok yaygın psikiyatrik tanılardan biridir. Tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmekte ve genel ruh sağlığını tehdit etmektedir. Hastalığı tanıyıp uygun tedavi biçimleriyle tedavi edildiği takdirde yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilir. Duygudurum bozuklukları, belirti ve araz kümelerinden oluşan, süresi haftalardan aylara kadar uzayabilen, kişinin her zamankin işlevselliğin belirgin derecede değiştiği, dönemsel ya da döngüsel biçimde yinelemeye eğilimi olan sendromdur. Depresyon sözcüğü çökkünlük, kederli hissetme, işlevsel ve yaşamsal aktivitenin azalması gibi anlamlarda kullanılan elem-keder duygularını içeren duygusal bir yaşantıdır. Kelime ... »»»
Üzüntü, hüzün, öfke, korku ve kaygı gibi duygularımız mutluluk ve sevinç gibi yaşamın doğal bir parçası ve insana ait duygulardır. Ancak hüzün, üzüntü, karamsarlık, hayattan keyif almada azalma ve moral bozukluğu devamlılık gösteriyorsa ve günlük yaşamı etkilemeye başlamışsa, ‘bu durum’ depresyon olabilir. Depresyon; süreğen bir çökkünlük, üzüntü, karamsarlık, mutsuzluk ve günlük işlevleri en az iki hafta boyunca yerine getirememe ile birlikte normalde yapmaktan keyif alınan etkinliklere ilginin kaybolması ile tanımlanan bir hastalıktır. Ayrıca, depresyonda olan kişilerde enerji kaybı, yorgunluk, iştah değişikliği ve buna bağlı olarak belirgin kilo verilmesi ya da alınması, uyku bozuklukl... »»»
Depresyon günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Ancak bazı kişiler yaşadıkları çökkünlük, keder ve üzüntü halinin depresyon ile ilgili olduğunu fark edemedikleri için tedaviye başvurmazlar. Depresyon belirtilerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Depresyon kişinin günlük yaşamını ve uyumunu etkileyecek düzeyde ciddi bir üzüntü halidir. Üzüntü ve karamsarlık, yaşamdan zevk alamama, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, hareketlerde durgunluk ya da sıkıntı nedeniyle yerinde duramama, halsizlik bitkinlik, suçluluk duygusu, dikkatini toplayamama, ölüm ya da intihar düşüncesi depresyon bulgularındandır. Aşağıdaki belirtilerden en az beşi en az iki haftadır, hemen her gün ve... »»»
Depresyon; tüm dünyada en sık görülen psikiyatrik rahatsızlık olmasının yanı sıra, eşlik eden ciddi komplikasyonlardan dolayı önemli bir halk sağlığı sorunu olarak da görülmektedir. Depresyon toplumumuzda da yaygınlığı oldukça yüksek bir rahatsızlıktır. “Depresyondayım.” “… oldu, depresyona girdim” gibi ifadeler seans odalarında olduğu kadar gündelik yaşantının içerisinde de oldukça sık duyulan bazı yakınmalardır. Sıkıntılı bir ruh halini “depresyon” olarak nitelendirmek çok yaygın bir durum olsa da depresyon ile depresif duygu durumu arasında ayrım yapabilmek çok önemlidir. Bu ayrımı yapabilmek için DSM-5’den yardım alabiliriz. DSM tanı ölçütlerine göre, depresyon tanısı alabilmek için aşağ... »»»
Depresyon Tedavisi Depresyon yüzde yüz tedavisi olan bir hastalıktır. Toplumda sık görülen bir hastalık olan depresyonun yaygınlığı yapılan araştırmalara göre %8 ile 12 arasında değişmektedir. Hafif, orta ve ağır düzeylerde görülebilir. Bireyin depresyona girmesinin bir çok nedeni olabilir. Geçmişte yaşanan travmatik deneyimler, kayıp, boşanma, ayrılıklar,fiziksel hastalıklar, işsizlik, aile sorunları, eşle yaşanan problemler bu etkenler arasındadır. Depresyonun Belirtileri; aşağıdaki semptomlardan beşinin yada daha fazlasının son iki haftadır görülmesi söz konusudur. • Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında gözlenen çökkün bir duygu durum hali (mutsuzluk, ağlamaklı, kederli ... »»»
DEPRESYON (Ruhsal çöküntü) Depresyon kelimesi günlük dilde sık sık kullanılır. Birçok duygunun bir araya gelişini o anda var olan istenmeyen psikolojik ruh halini betimlemek için kullanılır. Depresyon her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Majör Depresyon ( büyük depresyon) nöbetlerle gelen ve tam düzelen bir özelliğe sahiptir. Toplumun her kesiminde görülebilir. Psikiyatrik hastalıklar arasında en sık rastlanan bir tablodur. Yaşam boyunca her 100 erkekten 10'unun ve her 100 kadından 20'sinin Depresyon geçirdiği araştırmalarla saptanmıştır. Depresyondaki bir insanda en dikkati çeken özellikler şunlardır; Elem, keder, karamsarlık umutsuzluk duyguları ile; daha önceden zevk aldığı il... »»»
Modernizm Hastalığı Depresyon Depresyonun ya da eskilerin deyimiyle melankolinin geçmişi Hipokrat’a kadar dayanır. Modern çağın hastalığı depresyon başlığını atarken depresyonun dönemsel ya da yüzyılımıza ait bir rahatsızlık olarak algılanmasını da istemem. Depresyon, bugün sürekli değişim ve gelişim içinde olan insanın yaşadığı psikolojik sorunlar arasında önemli bir yere sahiptir. Tarihsel olarak bilinen bu hastalık modern çağın insanının yaşam koşullarıyla birlikte belirgin şekilde artmış olduğu bilinmektedir. Modern çağın insanı sürekli değişim içindedir. Sürekli değişen teknolojiye, ekonomik koşullara, sosyal ve kültürel koşulların baskısı altında uyumlaşmaya çalışmaktadır. Bu uyuml... »»»
Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez olmuştur. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Yoğun suçluluk duyguları olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Genellikle iç sıkıntısı, daralma, huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir. Depresyon zihinsel faaliyetlerim... »»»
Yazımızın konusu asıl olarak depresyon. Ama önce sonbaharda depresyonu konuşmak istiyorum. Depresyonun sonbaharla ilişkisi içerisinde barındığı duyguya benzemesi. Depresyonu bir mevsime benzetsek sonbahara ve oradaki hüzne benzetmek bana daha yakın geldi. Sonbaharın depresyonla benzerliği ikisinin de kayıplarla dolu olması.. Dümdüz denizden dalgalı azgın denize, yeşil ağaçtan yaprak döken ve rengi koyu ağaca.. Yeşil ve çiçek kokan, beslenen sokaklardan; yağmurla ıslanan daha belirsiz kokunun eşlik ettiği sokaklara.. Koyu bulutlara.. Sonbaharla beraber doğa ve insan birlikteliği yazın ardından öncelikle savruk ilerler. Yazdan kalma tatil kıvamı, yerini işe güce ve hareketli bir temp... »»»
Depresyon, Duygudurum: Kişinin kendisini hüzünlü, çökkün, boşlukta, umutsuz, tahammülsüz hissettiği, İlgisizlik: Normalde yapmaktan hoşlandığı etkinliklerden artık zevk alamadığı ve bunlara karşı isteksiz olduğu, İştah: İştahsızlık ve kilo vermenin veya tersine aşırı yeme ve kilo almanın geliştiği, Uyku: Uykusuzluk çekilen (geç uykuya dalma, sık uyanma) veya sürekli yatma-uyuma isteği yaşanan, uykuların artık dinlendirici olmadığı, Beden aktivitesi: Hareketlerde yavaşlama, eylemi başlatmada güçlük veya huzursuzluk nedeniyle yerinde duramamanın gözlendiği, Enerji düşüklüğü: Kişinin üzerinden atamadığı bir bitkinlik, yorgunluk hissinin olduğu, Değersizlik hissi: Kendini değersiz hissettiği, ... »»»
İçsel Bir Yolculuk Olarak “Depresif Hal” “Kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı, depresif hali onu uyandırmaya çalışan önemli dostlarıdır.” Carl Gustav Jung Modern insanın yaşadığı önemli sorunların başında sürekli olarak haz hissetmeye yönelik eğilimler gelmekte. Hazzın ve tüketimin sürekli olarak gündemde tutulması bir süre sonra insanda her anı hazza dönüştürmeye yönelik bir istenci beraberinde getiriyor. Ulaşılan hazlar her ne kadar insana geçici bir rahatlama ve mutluluk sağlasa da bir sonraki sefere dozajı arttırmaya yönelik sınırı olmayacak bir talebe dönüşmekte. Hal böyle olunca, insana ait olan ancak kişiye haz yerine tam tersi elem veren diğer duygular, insa... »»»
Depresyon, ruh hastalıklarının nezlesi. Güzel bir tanımlama… Tanım kendi içerisinde sorunun çok basit çözümleri olduğunu vurgulamasının yanı sıra, çok sık görülen bir problem olduğunu da gösteriyor. Fakat nezle gibi bulaşıcı bir tarzının olduğunu da vurguluyor. Acaba bu doğru mu? Gerçekten depresyon nezle kadar bulaşıcı bir rahatsızlık mı? Bence evet… Depresyonun temel nedenlerinden biri kabul iletisi almamak, alamamak. Kabul iletisi bir kişinin var olduğunu hissettiren her şeydir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi negatifte olsa pozitifte olsa, kişinin var olduğunu hissettiren her şey bir kabul iletisidir. O halde “Seni Seviyorum” bir kabul iletisi ise “iğrençsin” de bir kabul ileti... »»»
Depresyon Nedir? İnsanlar ara sıra kendilerini mutsuz, üzüntülü, çaresiz ve umutsuz hissederler. Sevilen birinin kaybedilmesi, evlilikte veya yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar, işyerinde yaşanan stres ve kaygılar, başarısız olma, önemli yaşam değişiklikleri, karşılaşılan zorluklarla baş edememe yoğun üzüntüye neden olabilir. Hayatta bir mücadeledir ve birçok üzücü olaylarla karşılaşılması normaldir. Ancak kişide beklenmedik bir anda ve nedensiz ortaya çıkan mutsuzluğun, çökkünlüğün uzun sürmesi ve yaşamı olumsuz etkilemesi depresyon olarak tanımlanır. Düşünce, duygu ve davranışları olumsuz etkiler. Hayatımızın etkin bütün alanlarını bloke eder, çöküntüye uğratır. Bazen aylar, hatta ... »»»
► Nedir Bu Depresyon? Psk.Sabahattin ZENGER
► Depresyon Nedir? Psk.Elvan DEMİRBAĞ
► Depresyon Nedir? Psk.Nezahat BEDİR
► Depresyon Nedir? Psk.Mahmut KIZILBOĞA
► Depresyon Nedir, Ne Değildir? Psk.Rumeysa GÜNAY
► Klinik Depresyon Nedir? Psk.Selen MORAY
► Depresyon Nedir? Belirtileri Nelerdir? Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
► Depresyon Nedir? Sebepleri ve Tedavisi Psk.Gülcem YILDIRIM
► Depresyon Nedir, Ne Değildir? Stres ve Başetme Yolları Dr.İsmail GÖKŞEN, Psikiyatrist
► Depresyon Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Depresyon Psk.Özlem SANAN ŞENBAY
► Depresyon Psk.Selin OYMAN
► Depresyon Psk.Aykut ÖZTÜRK
► Depresyon Psk.Seda BOYACIOĞLU
► Maskeli Depresyon Psk.Nur GEZEK
► Mevsimsel Depresyon Psk.Lale TUNCEL
► Depresyon ve Belirtileri Psk.Adem OCAK
► Depresyon ve Tedavisi Dr.Psk.Haluk ALAN
► Çağın Hastalığı: Depresyon Psk.Handan ERDOĞAN
► Depresyon Tipleri ve Öneriler Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Çağın Hastalığı Depresyon Psk.Aysel ÜLGÜNER
► Depresyon: Güneşi Olmayan Ülke Psk.Hakan TOKGÖZ
► Depresyon ve Başa Çıkma Yolları Psk.Hemra MAMİYEV
► Depresyon / Hayat Amacının Kaybolması Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
► Depresyondayım Psk.Zeynep ÖZGÜVEN
► Depresyondan Nasıl Kurtulurum Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Depresyonu Anlamak Psk.Orhan TARUK
► Depresyondayım Bu Hafta! Psk.Ali BIÇAK
► Depresyonu Tanıyın Psk.Gizem PEKCAN
► Ümit Yeniden (Depresyonu Anlamak) Psk.Burcu ATATÜR
► Depresyonla Yaşamak Zorunda Değiliz Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Depresyonda Mısınız? Psk.Dnş.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Depresyonda Mısınız? Depresyonun Klinik Belirtileri Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Depresyon Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dila HOTLAR Fotoğraf
Uzm.Psk.Dila HOTLAR
İstanbul
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Gizem PEKCAN, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Volkan DEMİR, İstanbul
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Dr.İsmail GÖKŞEN, Kayseri , Psikiyatrist
depresyon nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların depresyon nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
depresyon nedenleri, depresyon belirtileri, depresyon tedavisi, hayattan zevk almama, hiçbirşey yapmak istememe, sürekli yorgunluk, sürekli mutsuzluk, depresyon, depresyonun özellikleri, depresyonun tanımı, depresyonun tedavisi, depresyonun belirtilleri, depresyon yaygınlığı, depresyonda mıyım, depresyon nasıl anlaşılır, depresyon türleri, depresyon tanısı, klinik depresyon, majör depresyon, depresyonda intihar, depresyonda ölüm, klinik depresyon nedir, majör depresyon nedir, depresyon belirtileri nelerdir, depresyonun sebepleri, depresyonun sebebi, psikoterapi, depresyonda öneriler, depresyonla başetme, mutsuzluk, karamsarlık, çöküntü, vesvese, ümitsizlik, unhedoni, depresiflik, stres, üzüntü, hüzün, çökkünlük, iyi hissetmek, depresyonun belirtileri, depresif, majör, distimi, bipolar, manik depresif, depresyonun çeşitleri, depresyonun nedenleri, depresif bozukluk, depresyonun tedavis, depresyon terapi, olumsuz düşünceler, maskeli depresyon, atipik depresyon, çocuklarda depresyon, gençlerde depresyon, depresyonda tedavi, major depression, depresij duygudurumu, depresyondayım, depresyon terapisi, melankoli, maskeli depresyon nedir, depresyonu maskelemek, gizli depresyon, gizli depresyon nedir, depresif yakınmalar, depresyon ilaçsız tedavi, depresyon eğilimi, depresyonu tetikleyen nedenler, depresyon iyileşme süreci, emdr, emdr kullanım alanları, emdr nedir, emdr tedavisi, depresyon ve emdr, mevsimsel depresyon, kış yorgunluğu, sonbahar yorgunluğu, sonbahar depresyonu, kış depresyonu, duygudurum bozukluğu, duygulanım, mevsimsel depresyon nedir, mevsimsel depresyon belirtileri, mevsimsel depresyon tedavisi, depresyona yatkın kişilik, depresyon nedeni, depresyon neden olur, depresyon hastalığı, depresyon rahatsızlığı, depresyon şikayetleri, depresyon tedavileri, depresyon tipleri, depresyon çeşitleri, duygu durum bozukluğu, umutsuzluk, çaresizlik, olumsuz düşünce, sosyal izolasyon


17:39
Top