2007'den Bugüne 87,099 Tavsiye, 27,010 Uzman ve 19,265 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Depresyonda Tedavi
Depresyonda Tedavi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Depresyonda Tedavi Kavramı ile İlgili 17 Makale
Tedavi direncinin tüm dünyada kabul edilen ortak bir tanımı olmasa da, “yeterli doz ve sürede, en az iki farklı grup ve uygun ilaç tedavisine yanıt vermeme” olarak tanımlanabilir. Yeterli doz ve sürede kullanılmasına rağmen hastaların %50’sinin ilk ilaca yanıt verirken, %25’inin ikinci antidepresana (monoterapi) yanıt verdikleri bildirilmektedir. Geriye kalan %25’i ise bir ya da birkaç güçlendirme tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada yeni tedavi seçenekleri ve güçlendirme tedavileri devreye girmektedir. Bu seçenekler arasında; aynı gruptan başka bir ilaca geçiş, farklı gruptan ilaca geçiş, farklı gruptan birden fazla ilacın birlikte kullanımı, lityum, tiroid hormonu, pindolol, triptofa... »»»
Çocuklar Gerçekten Depresyondan Acı Çekebilir mi? Evet. Çocukluk depresyonu normal ergenlik döneminde yaşanan depresif ruh halinden farklıdır. Bu dönemde yaşanan depresif ruh hali yaş ilerledikçe azalır veya yok olur ancak çocukluk depresyonu müdahalede bulunulmazsa artarak çoğalabilir. Bir çocuğun üzgün görünmesi, mutlaka önemli bir depresyonu olduğu anlamına gelmez. Üzüntü, kalıcı hale gelirse veya normal sosyal aktivitelere, ilgi alanlarına, okul çalışmalarına veya aile hayatına etki ederse, depresif bir hastalığı olduğu düşünülebilir. Depresyonun ciddi bir hastalık olmasına rağmen aynı zamanda tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Çocuğumun Depresyonda olup... »»»
► Depresyon Tedavisi: Psikofarmakoloji Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
Majör depresyonda tedavi sonlanım hedefleri belirlenerek uygun sürede uygun doz ilaç kullanımı önemlidir. Depresyon tedavisinde yanıt veya tedavi etkinliği, depresyon belirtilerinin tedavi öncesinde belirlenen şiddetinde %50 ve daha fazla azalması şeklinde tanımlanmaktadır. Tam düzelmeden ya da tedavi etkililiğinden bahsedebilmek için ise depresyon tanı ölçütlerinin karşılanmaması ve hastanın psikososyal ve mesleki işlevselliğine dönmüş olması gerekmektedir. Yeni tedavi kılavuzlarında, depresyon tedavisinde temel tedavi hedefin düzelme olduğu vurgulanmaya başlamış, günümüzde düzelme ve iyileşme temel hedef haline gelmiştir. Ancak tedavi etkililiği üzerine yapılan çalışma sonuçları, belirlene... »»»
Depresyon Depresyon son yıllarda giderek artan, kadın erkek , genç yaşlı ve hatta çocuk , tüm sosyal sınıftan bireylerin yaşayabileceği bir ruhsal hastalıktır. Diğer psikolojik hastalıklara göre toplum tarafından daha çok bilinmekte ve sıklıkla dile getirilmektedir. Fakat depresyon , keyifsizlik, yas, çeşitli yaşam olaylarına bağlı geçici can sıkıntılarından farklı oldukça ciddi sonuçları olabilecek bir hastalıktır. Bu hastalık derin bir üzüntü, bunaltı ile birlikte konuşmada, fizyolojik işlevlerde, algılamada, keyif veren ilgilerde azalma ile birlikte görülen değersizlik, umutsuzluk, suçluluk duygularının da eşlik ettiği bir psikolojik rahatsızlıktır. Depresyon yaşayan bireyler... »»»
Depresyon günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Ancak bazı kişiler yaşadıkları çökkünlük, keder ve üzüntü halinin depresyon ile ilgili olduğunu fark edemedikleri için tedaviye başvurmazlar. Depresyon belirtilerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Depresyon kişinin günlük yaşamını ve uyumunu etkileyecek düzeyde ciddi bir üzüntü halidir. Üzüntü ve karamsarlık, yaşamdan zevk alamama, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, hareketlerde durgunluk ya da sıkıntı nedeniyle yerinde duramama, halsizlik bitkinlik, suçluluk duygusu, dikkatini toplayamama, ölüm ya da intihar düşüncesi depresyon bulgularındandır. Aşağıdaki belirtilerden en az beşi en az iki haftadır, hemen her gün ve... »»»
Depresyon çağımızda psikolojinin soğuk algınlığı olarak tanımlanmaktadır. Her insanın yaşamında en az bir kez depresyonla tanıştığı artık kabul edilen bir gerçektir. Peki neden bu kadar yaygın olarak yaşanmaktadır? Kişi depresyonda olduğunu nasıl anlar? Neler yapması ya da yapmaması gerekir? Neden kadınlar erkeklere oranla daha sık ve yoğun depresyon yaşamaktadırlar? Psikoloji biliminin ve yapılan araştırmaların tüm bu sorular için geçerli yanıtları elbette bulunmaktadır. Varoluşsal açıdan yaklaşacak olursak aslında tüm psikolojik sorunlar ya da sıkıntılar kişinin yaşam seçimlerinden ve düşünce biçiminden kaynaklanmaktadır. Yaşamak istediğimiz yaşamla yaşadığımız yaşam arasındaki farklı... »»»
► Depresyon Tedavisinde Genel İlkeler Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Depresyon ile Nasıl Baş Edilir? Psk.Çiçek TARLA
► Çağın Hastalığı: Depresyon Psk.Handan ERDOĞAN
► Depresyon ve Psikanalitik Bakış Psk.Vahap TAŞKENT
► Depresyon Rehberi Psk.Taylan ÖZKUZUCU
► Depresyon Psk.Aykut ÖZTÜRK
► Depresyonun Tedavisi Psk.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Depresyon (Çökkünlük) Psk.Saadet ELEVLİ
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Depresyonda Tedavi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Volkan DEMİR, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
depresyonda tedavi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların depresyonda tedavi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
antidepresan, dirençli depresyon, tedaviye direnç, depresyonda depreşme, depresyonda yineleme, essitalopram, sitalopram, fluvoksamin, sertralin, paroksetin, fluoksetin, depresyon, çocuklarda depresyon, çocuklarda depresyonda tanı, çocuklarda depresyonda tedavi, çocuklarda depresyonda semptom, ergenlerde depresyon, gençlerde depresyon, depresyonda tedavi kriteri, depresyonda basamak tedavi, depresyon tedavisi, depresyonun tedavisi, depresyon ve tedavi, depresyon nasıl tedavi edilir, depresyonla baş etme, çökkün ruh hali, umutsuzluk, çaresizlik, olumsuz düşünce, sosyal izolasyon, depresyonda terapi, depresyonda tanı, depresyon nedir, depresyon belirtileri, depresyonu neler tetikler, depresyonda ilaç tedavi, depresyonda düşünce sistemi, depresyon genetikmi, depresyon ve genetik, depresyonun sebepleri, depresyonun nedenleri, depresyonun işaretleri, depresyonun belirtileri, depresyonda psikanaliz, dsm 5, depresyonda psikoterapi, depresyon tanı kriterleri, depresyon terapisi, üzüntü, mutsuzluk, depresif bozukluk, depresyonda tetikleyiciler, intihar, depresyonda ilaç tedavisi, olumsuz düşünceler, depresyonda intihar, maskeli depresyon, atipik depresyon, depresyonda ilaçla tedavi, depresyonda akut terapi, depresyon hasta yakını olma, depresyonlu kişiye yardım, depresyon belirtileri nelerdir, çökkünlük, bebeklerde depresyon, depresyonun görülme sıklığı, çocukta depresyon, bebekte depresyon, ergende depresyon, bebeklik depresyonu, melankoli, kadınlarda depresyon


17:07
Top