2007'den Bugüne 86,989 Tavsiye, 26,981 Uzman ve 19,255 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Duyarsızlaştırma
Duyarsızlaştırma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Duyarsızlaştırma Kavramı ile İlgili 20 Makale
EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). Alanda yapılan çalışmalar travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, depresyon, kaygı bozuklukları, olumsuz yaşam olaylarının neden olduğu duygusal sorunlar, sınav kaygısı, sosyal kaygı, kayıp, yas gibi birçok psikolojik sıkıntının tedavisinde EMDR'nin etkili olduğunu göstermektedir (örn., Aslani, Miratashi, Aslani, 2013; Enright, Baldo, Wykes, 2000; Korn, 2009; Shapiro, Hofmann, Grey, 2013). EMDR'nin temellendiği adaptif bilgi işleme modeline göre, beyin kendisine ulaşan her ... »»»
GENEL HATLARI İLE EMDR Francine Shapiro, 1987’de EMDR ile ilgili ilk gözlemlerini yapmış ve tekniğini çeşitli durumlarda denemeye başlamıştır. Shapiro’nun EMDR’yle ilgili deneyimi arttıkça, diğer terapi yaklaşımlarından da yararlanarak bu yöntemi zenginleştirmiştir. EMDR ile ilgili ilk kontrollü klinik araştırma 1988’de yapılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar hızla kabul edilen ve etkililiği konusunda üzerinde pek çok çalışma yapılan bir teknik olmuştur. EMDR tekniği travmatik anıların vermiş olduğu rahatsızlık durumunu göz hareketleri ile duyarsızlaştırma tekniği olarak açıklayabiliriz. Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Travmatik anıların tekrar e... »»»
EMDR NEDİR? (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) EMDR Nedir? EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). EMDR, patolojinin, uy... »»»
EMDR- GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA TEKNİĞİ Son yıllarda bir çok ülkede yaygın biçimde kullanılmakta olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) tekniği, Kaliforniyalı bir psikolog olan Francine Shapiro tarafından 1987’de alternatif bir terapi biçimi olarak kullanılmaya başlanmış ve klinik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bu teknik psikodinamik ve davranışsal yöntemleri özgün bir biçimde birlikte kullanmaktadır ve tüm bu yöntemlerden daha hızlıbiçimde olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Ülkemizde 1999 depreminden sonra travmatik yaşantıları olan çocukların ve yetişkinlerin ... »»»
Deneysel çalışmalarla geliştirilmiş, öğrenme kuramları referans alınarak; hayvan davranışlarının incelenmesinde kullanılan teknik ve buluşların klinik ortamda insan anormal davranış, düşünce, duygularının değiştirilmesi amacıyla kullanılmasıdır. İvan Pavlov, Edward Thorndike, Skinner yaptıkları hayvan deneylerindeki hayvan davranışlarından yola çıkılarak insan davranışına egemen olan öğrenme izah edilmiş, Olumsuz insan davranışlarının oluşum sürecine göre tedavi teknikleri geliştirmişlerdir. Bilimsel anlamda 1920 yılında Davranışçılık okulunun kurucusu John B. Watson’dur. Temel ilke uyaran - tepki modeli üzerine kurulmuştur. Tüm davranışlarımız ister açık ister kapalı olsun, t... »»»
► Emdr Terapi Nedir? Psk.Tuba GÜR
► Emdr Nedir? Psk.Belma ZİREKOĞLU
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Duyarsızlaştırma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Uzm.Psk.Dnş.İlker KABA, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
duyarsızlaştırma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların duyarsızlaştırma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
emdr, emdr nedir, emdr terapisi, göz hareketleri ile terapi, eye movement desensitization and reprocessing, fobi tedavisi, travmatik anı, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi, travma, kısa süreli terapiler, emdrnin işleyişi, emdr tedavisi, emdr tarihi, francine shapiro, emdr tekniği, emdr süreci, emdr tanım, emdr araştırmaları, emdr işleyişi, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma, ruhsal travma, tssb, travma sonrası stras bozukluğu, emdr tarihçesi, emdr psikoterapisi, acı anıları silmek, travma psikoterapisi, öfke, öfke kontrolü, sinir, öfke terapisi, öfkenin kontrolü, göz hareketleri, yeniden işleme, öfkeli olmak, özgül fobi, hodofobi, okofobi, olfaktofobi, duloksetin, obsesif, obsesif kompulsif, obsesyon, takıntı, obsesif-kompulsif bozukluk, travmada emdr, bipolar bozuklukta emdr, bipolar bozukluk, depresyon, depresyon tedavisi, depresyonda emdr, emdr ile depresyon, depresyonun tedavisi, emdr uygulamaları, emdr terapi, travma sonrası stres bozukluğu, emdr kullanım alanları, kaygı bozukluğunda emdr, psikolojik travma, psikolojik travma tedavisi, psikolojik travma terapisi, travma tedavisi, travma terapisi, kompulsiyon, obsesif kompulsif bozukluk, okb tedavisi, takıntılar, saplantılar, kademeli maruz bırakma, yüzleştirme, sistematik duyarsızlaştırma, okb nedir, temizlik takıntısı, kontrol takıntısı, davranışçı terapiler, davranışçı terapi, öğrenme kuramı, öğrenme kuramları, edimsel koşullama, klasik koşullama, ivan pavlov, pekiştireç, davranışı kuvvetlendirme, davranış değiştirme terapileri, davranış değiştirme terapisi, karşıt koşullama, alıştırma tedavisi, jeton ekonomisi, ödül biriktirme tekniği, premack ilkesi, albert bandura, sosyal bilişsel kuram, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, emdr uygulaması, emdr nasıl uygulanır, travma sonrası stres, travma sonrası, psikoterapi, psikoterapi nedir, psikoterapinin tanımı, terapi


00:01
Top