2007'den Bugüne 88,785 Tavsiye, 27,435 Uzman ve 19,548 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Epilepsi
Epilepsi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Epilepsi Kavramı ile İlgili 31 Makale
► Soru ve Cevaplarla Epilepsi (Sara): Epilepsi Nedir, Neden Olur? Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, Nörolog
EPİLEPSİ (SARA) NEDİR? Epilepsi beyinde elektriksel boşalımların neden olduğu tekrarlayıcı nöbetlerle karekterize bir hastalıktır. Epilepsi bazen sanıldığı gibi psikolojik bir rahatsızlık değildir. Epileptik nöbet tipleri çok değişken olabilir. Bazılarında tek belirti donup kalma olabilirken, bazılarında sara olarak ta bildiğimiz tüm vücudda kasılmalar olabilir. Toplumda ortalama 100 kişiden 1’inde epilepsi yakınması vardır. Ancak unutulmaması gereken hayatında tek bir nöbet geçirmiş kişi epilepsi kabul edilmez, en az 2 nöbet geçirmiş olma kuraldır. Epilepsi belirtileri çok hafif bile olsa mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü basit bir donup kalma (absans) nöbeti olamadık bir zaman... »»»
► Epilepsi : Epilepsi Tipleri ve Tedavi Prof.Dr.Safiye BİLGİN, Nörolog
Epilepsi (halk arasında sar'a), eski çağlardan beri insanoğlu tarafından bilinmektedir. Sağlıklı görünen bazı kişilerin aniden yere yıkılarak bilinçsiz halde çırpınmaları sebebiyle bu çağlarda epilepsi hastalarına tanrılar tarafından cezalandırılmış veya içlerine kötü ruhlar girmiş kişiler gözüyle bakılmaktaydı. Epilepsinin incelenmesi ve tedavisi 1850'lerden günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Uygun antiepileptik seçimi ve kullanımı yanında hastaların iyi izlenmesi sayesinde epilepsilerde tamamen iyileşme veya nöbetlerin 3/4 oranında azalması sağlanabilmektedir. Buna karşılık belirtilen uygun tedavinin seçilememesi ya da uygulanmaması, bilimsel olmayan tedavi yöntemlerin araştırılması g... »»»
► Epilepsi ve Tedavisi Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
Epilepsi Epilepsi Yunanca bir sözcük olan epilamvanein (durdurulmak, saldırıya uğramak) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, epilepsi için 2400 yıl önce beyin fonksiyon bozukluğu nedeni ile oluşur demiştir. 1912 yılında Hauptman fenobarbitalin nöbette faydalı olduğunu belirtmiş. Hayvan deneylerinde ilaçların sistematik değerlendirilmeleri sonucu birçok antiepileptik ilaç keşfedilmiştir. Bu deneyler sırasında 1938’de Merritt ve Putnam fenitoini keşfetmişlerdir. İlk diagnostik test olan EEG 1929 yılında Berger tarafından yapılmıştır. Toplumda %1 oranında epilepsi tedavisi alan kişi olduğu tahmin edilmektedir. İnsidans infant, çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde daha yüksektir. Kafa trav... »»»
► Epilepsi ve Uyku Prof.Dr.Safiye BİLGİN, Nörolog
Epilepsi ve uyku arasındaki ilişki karmaşık olan karşılıklı bir şekildedir. Uyku ile, özellikle uykunun bazı devrelerinde, epileptik nöbetler ve interiktal EEG deşarjları uyarılabilir. Bunun aksine bazen uykunun epilepsi üzerinde koruyucu etkisi de olabilmektedir. Diğer bir taraftan bakılırsa, uyku süresi ve yapısı da epileptik nöbetlerde devamlı veya geçici değişiklikler yaratabilmektedir. Bu karmaşık ilişkiyi kısaca iki alt başlıkta inceleyebiliriz. 1) Uykunun Epilepsi Nöbetleri Üzerine Etkisi: Epilepsi nöbetleri günlük yaşam içinde, gündüz, gece veya hem gündüz hem gece görülebilir. Çeşitli epileptik nöbetlerin %8 ile 45 arasındaki bir miktarının gece uykusunda ortaya çıktığı... »»»
► Epilepsi (Sara Hastalığı) Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
Her yaşta görülebilen epilepsi nüfusun yaklaşık olarak binde 5’ini etkiler. Ailede epilepsi öyküsünün olması, kafa travması veya beyne herhangi bir şekilde zarar gelmiş olması risk faktörleri arasındadır. Epilepsinin belirti ve bulguların şekli çok değişiklik göstermekte olup bazı hastalarda gözlerin dalması, bir yere bakakalma gibi olan nöbetler bazılarında ise çok şiddetli kasılmalarla şeklinde olabilir. Bazı hastalar nöbetlerin geleceğini bir koku, farklı bir duyu veya duygusal değişiklikler şeklinde hissederek nöbetten önce anlayabilir. Epilepsi kronik, yaşam boyu süren bir hastalık olabileceği gibi bazı kişilerde ilaç ihtiyacı yıllar içinde azalıp tamamen ortadan da kalkabilir. Bazı... »»»
► Kedilerde Nöbetler ve Epilepsi Vet.Hek.Ozan Ezgi BERBEROĞLU
Bir kedi sahibi için kedisinin çırpınarak nöbet geçirmesi çok ürkütücü bir deneyimdir. Nörolojik hastalıklar doğaları gereği klinik yansımaları üzücü olan problemlerdir. Kedilerde görülen nörolojik semptomların sebebi birçok sağlık problemi olabilir. Bunların arasında sistemik enfeksiyonlardan zehirlenmelere kadar farklılaşan onlarca neden sayılabilir. Hastalık nedenine ve kedinin bireysel durumuna göre belirtiler ve klinik tablo değişiklikler gösterebilir. Uzun seyirli ve ufak değişiklikler ile kendini gösterebilen nörolojik bir problem bir anda agresif karaktere bürünebilir ya da duraklayabilir. Epilepsi Nedir? Epilepsi genel olarak nöbetlerle karakterize bir santral sinir sistem... »»»
► Epilepsi Cerrahi Tedavisi Prof.Dr.Cem ATABEY, Nöroşirurji Uzmanı
İ.Ö.175'de Galen beyinden kaynaklanan idiyopatik nöbetlerden ve vücudun herhangi bir bölgesinden kaynaklanan semptomatik nöbetlerden söz etmiştir Epilepsi, çeşitli hastalıkların seyri sırasında görülen ve çeşitli klinik şeklileri olan bir semptomdur. Etiolojik faktör bulunur ve sorun giderilirse epilepsi nöbetlerinin tekrarı önlenebilir. Fakat her vakada etiolojik faktörü bulmak mümkün olmamaktadır. Epilepsi’ nin insidansı toplumdan topluma değişmekle birlikte genellikle yılda yüz binde 20-50 olarak bildirilmektedir. Aktif epilepsi prevalansı ise binde 4-10 olarak verilmektedir. Yaşam boyu kümülatif insidans ise yaklaşık %3 olarak saptanır Fizyopatoloji Nöronlarda bulunan elekt... »»»
► Epilepsi (Sara) ve Guatr Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
EPİLEPSİ HASTALARINDA GUATR Epilepsi hastalarında kullanılan ilaçlar ve hastalığın kendisi hormonlarda ve tiroid hormonlarında değişikliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle epilepsi hastalarının hormonlar, TSH, T4, T3, kan şekeri ve lipid-kan yağları bozukluğu gibi kontrolleri yılda en az bir defa yaptırmaları ve bir ENDOKRİN Uzmanına başvurmaları uygun olur. İçerisinde difenilhidantoin, karbamazepin ve Valproik asit bulunan ilaçlar tiroid hormonlarında değişikliğe, tiroid bezinin az çalışmasına yani HİPOTİROİDİ hastalığına neden olabilir. Bu ilaçlar kullanırken halsizlik, yorgunluk, kabızlık gibi şikayetler başlarsa tiroid hormon yertmezliği yönünden tetkik yapılmalıdır. HİPOTİ... »»»
► Köpek ve Kedilerde Epilepsi Belirtileri ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
KEDİ VE KÖPEKLERDE EPİLEPSİ TEDAVİ BELİRTİLER Muayne sırasında köpekler normal görüldüğü için epilepsili hastaların değerlendirilmesi zordur ve hasta sahibinin verdiği bilgiler aşırı önem taşımaktadır.Beyinde herhangi bir makroskobik lezyon olmaksızın meydana gelen kriz nöbetlerine primer epilepsi olarak isimlendirilmektedir.Nöbetler aralıklarla veya devamlı olursa epilepsi olarak niteledirilir. Epilepsi kriz nöbetleriyle karekterizedir.Genç hayvanlarda ascaridioziste iç kulak yangılarında epileptoik nöbetler oluşur.Semptomatik kökenlilere sinir sisteminde olan ve beyne basınç yapan patolojik orjinlilerde görülür.özellikle encefalomiyelitislerde ,ciddi encefalomiyelitislerde,beyin kanamal... »»»
KEDİLER VE KÖPEKLERDE EPİLEPSİ KRİZLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ EPİLEPSİ NEDİR? 🔸Nedeni bilinmeyen nöbetler şeklinde, belli aralıklarla ortaya çıkan krizlere epilepsi denilip, tek bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Beyne giden impulsların kısa devresi konvülsiyonlarla sonuçlanır. Konvülsiyon olarak adlandırılan nöbetler, beyinde fonksiyonel proçeslere yol açar. 🔸Kedi ve köpeklerde tüm yaşlarda epilepsi çıkabilir. Her ne kadar epilepsi krizinin insidansı, kedilerde %1 gibi düşük bir rakamla ifade edilse de, köpeklerde bu oran çok daha yüksektir. Problemler iki büyük grupta toplanır. Birincisi beyin problemleri diğeri beyin dışı problemler. 1.Beyin problemlerinin ne... »»»
► Epilepsi (Sara) Hastalarında Vitamin Mineral Desteği Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Beynimiz ve Dalgaları Psk.Esra ERDOĞAN
► Köpek - Kedilerde Epileptoik Nöbetler Vet.Hek.Alper BAYRAKAL
► Sinir Sistemi Hastalıklarında Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Epilepside Özürlülük ve Sosyal Haklar Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Nörolog
► Kuşlarda Aspergillosis Vet.Hek.Işıl KARATAN
► Kedi ve Köpeklerde Böbrek Yetmezliği Vet.Hek.Işıl KARATAN
► Gebelik ve Romatizmal Hastalıklar Dr.Lale Zeynep KANMAZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Troid Hormonlarını Bozan İlaçlar Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Eeg (Elektroensefalografi) Prof.Dr.Safiye BİLGİN, Nörolog
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Epilepsi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Dr.Lale Zeynep KANMAZ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Cem ATABEY, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Serap UYSAL, İstanbul , Nörolog
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Doç.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Şevki ŞAHİN, İstanbul , Nörolog
Dr.Güçlü ILDIZ, İstanbul , Nörolog
Prof.Dr.Hidayet AKDEMİR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Ayşenur DURNA, Antalya , Nörolog
Dr.Turgay BAZ, Bursa , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Ali Kasım HACIM, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Cem İsmail KÜÇÜKALİ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Safiye BİLGİN, İstanbul , Nörolog
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Atilla İLHAN, Ankara , Nörolog
Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Manisa , Nörolog
Prof.Dr.Hülya AYDIN GÜNGÖR, İstanbul , Nörolog
Dr.Faruk AKÇAY, İstanbul , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Aytekin AKYÜZ, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Aynur ÖZGE, İçel (Mersin) , Nörolog
Cemile AKTAN, İzmir
Prof.Dr.Semra HIZ, , Çocuk Doktoru
Dr.Osman ŞAHİN, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Abdulkadir KOÇER, İstanbul , Nörolog
Op.Dr.Atilla YILMAZ, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Barış EKİCİ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Erhan BAYRAM, İzmir , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Akgün ÖLMEZ, Denizli , Çocuk Doktoru
Dr.Sabriye Müge KESGİN, Kayseri , Çocuk Doktoru
Dr.Reyhan Başak GÜRPINAR, İstanbul , Nörolog
Dr.H. İlker İPEKDAL, KKTC (Kıbrıs) , Nörolog
Dr.Mustafa Mücahit YILMAZ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Dr.Ebru ÖZATEŞ, İstanbul , Çocuk Doktoru
epilepsi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların epilepsi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sara, nöbet, bayılma, kasılma, absans, sara nöbeti, epilepsi nöbeti, epilepsi nedir, sara nedir, epilepsinin nedenleri, saranın nedenleri, epilepsi belirtileri, sara belirtileri, epilepsi nöbet tipleri, sara nöbet tipleri, nöroloji, elektroensefalografi, sara krizi, epilepsi tedavisi, sara hastalığı, epilepsi cerrahisi, epilepsi operasyonu, epilepsi ameliyatı, epilepsi rahatsızlığı, epilamvanein, epilepsy, uyku, kedide epilepsi, kedilerde epilepsi, kedilerde nöroloji, kedi nöbet, kedilerde nöbet, kedilerde sara, kedinin nöbet geçirmesi, diskektomi, endoskopik, lomber, epilepsi hastalığı, epilepsi çeşitleri, guatr, hormonlar, ilaçlar, köpek epilepsi, kedi epilepsi, köpek epilepsi belirtiler, kedi epilepsi belirtiler, köpek epilepsi tedavi, kedi epilepsi tedavi, köpek gençlik hastalığı, köpek epilepsi ilaç, kedi epilepsi ilaç, köpeklerde epilepsi, vitamin, mineral, vitaminler, mineraller, biotin, b12 vitamini, b6 vitamini, osteoporoz, çinko, karnitin, kalsiyum, d vitamini, kemik erimesi, omega-3, omega-6, mağnezyum, düşük şeker, selenyum, manganez, mangan, l-karnitin, folik asit, sarada yardım, sarada ne yapmalıyız, nöbette yardım, epilepsi böbeti, epileptik nöbet, beyin, beyin dalgaları, köpekte epilepsi, hayvanlarda epilepsi, çocukluk dönemi epilepsileri, çocukluk dönemi epilepsisi, çocuklukta epilepsi, çocukta epilepsi, çocukta epilepsi tedavisi, çocukta epilepsi takibi, sinir sistemi hastalıklarında beslenme, migren, migren ve beslenme, depresyon ve beslenme, epilepsi ve beslenme, sara ve beslenme, karpal tunel ve beslenme, şeker hastalığı ve beslenme, hipertansiyon ve beslenme, serebrovasküler hastalıklarda beslenme, alzheimer hastalığı ve beslenme, özürlülük


19:20
Top