2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Evlilik Çatışmaları
Evlilik Çatışmaları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Evlilik Çatışmaları Kavramı ile İlgili 4 Makale
Eşlerarası İlişkilerde,Evlilik Çatışmaları Ve Nedenleri Nedeni Eşinde Arama: En genel düzeyde insanların "neden" diye başlayan soruları nasıl cavaplandıkları ile ilgilidir. Evlilik ilişkisinde nedensel ve sorumluluk yüklemelerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Niyet, güdü ve suçluluğu içeren sorumluluk yüklemeleri uyumlu ve uyumsuz eşleri birbirinden daha iyi ayırt etmektedir. Bireyin belli bir olaya yaptığı nedensel yükleme, onun sonraki duygu ve davranışlarında önemli sonuçlar yaratır. Bir olaya ilişkin nedenin algılanması algılayan kişiye ve olaya bağımlıdır. Eşler arasında çatışmayı hangi olayların yol açtığı çoğunlukla açık değildir. Olay algılayıcı açısından ele alınmalıdır. Çat... »»»
EVLİLİK ÇATIŞMALARINDA KÜLTÜREL YAPIMIZIN ROLÜ Evlilik öncesi süreçten başlayan bir ironidir bu aslında.Evlenilecek aday aranırken kriterler: adayın fiziksel görünüşü,maddi durumu,sosyo-ekonomik statüsü vs.dir.Ya da bu durum muhafazakar kesimde biraz daha soyut kavramlara yönlenir örneğin adayın maneviyatı,ahlakı,dini hassasiyeti vs. Genellikle adayın kişilik ve kültürel yapısı,hayata bakış açısı,hayatı ve evliliği nasıl anlamlandırdığı önemsenmez.Oysa evlilik sürecinde ortaya çıkan sorunların temelinde genellikle bu belirttiklerimden kaynaklanan sıkıntılar vardır.Bir kere eşler genellikle farklı karakter özelliklerine sahip oldukları halde birbirlerinden hep kendileri gibi düşünüp hi... »»»
► Evlilikte İlişki Yorgunluğu Psk.Namık ACAR
Evlilik ilişkisi iki insan arasında en geniş etkileşim ve paylaşımın olduğu bir ilişki türüdür.Bu ilişkide çiftler aslında sadece evliliği değil tüm yönleriyle yaşamı da paylaşırlar.Bu ilişki türü her toplumda o toplumun kültürüne göre kurulur ve yaşanır.Ülkemizde de elbette bir evlilik kültürü vardır.Ancak bu evlilik kültürünün bilimsel doğrular açısından gözden geçirdiğimizde maalesef doğrusundan çok yanlışı vardır.Geleneksel öğretiler yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan bu evlilik kültürü ülkemizde değişen dünya ve yaşam koşullarına göre hiç bir gözden geçirmeye tabi tutulmadan aile ve toplum tarafından gençlere yüklenir.Bu nedenle Türkiye'de evlilikler maalesef çoğunlukla yanlış donanım ve... »»»
Evlilik Çatışmaları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
evlilik çatışmaları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların evlilik çatışmaları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


22:50
Top