2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Felsefe
Felsefe Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Felsefe Kavramı ile İlgili 42 Makale
► Terapötik Felsefe Nedir? Psk.Ebru ÖZER
Terapötik Felsefe nedir? Viyanalı Doktor Franz Anton Mesmer, "manyetik kür" tedavisi uygulamasını, yaklaşık 250 yıl önce geliştirmiştir. Ellenberger (2005) ve Hautzinger (2007) dikkate alındığında bu tedavi yöntemi, psikanalizin ve günümüzdeki birçok psikoterapi ekollerinin gelişmesini sağlayan hipnoterapinin erken dönem öncüsü olmuştur. Alman doktor Johann Christian Bolten (1751), aynı dönemde "Psikolojik tedavilere ilişkin düşünceler" (Gedancken von psychologischen Curen) adlı eserini 1751 yılında yayınlamıştır. Bu eserinde, hipokondri ve histeri gibi psikolojik hastalıkları ve bunların hekimler tarafından "iyileştirilmelerine" ilişkin gözlemleri tanımlamıştır. Eserde sözü edilen hastala... »»»
► Felsefe Terapisi Nedir? Psk.Ebru ÖZER
Felsefe Terapisi nedir? Neyi amaçlamaktadır? (Psikiyatrik ilaç yerine Platon ve Kant) Klinik anlamda felsefenin psikiyatrik ilaçların yerine kullanılmasını açıklayan birçok model ve görüş bulunmaktadır. Her insanın bir yaşam felsefesi ve dünya görüşü vardır. Bir insan olarak kendi düşünce ve algılarımıza ilişkin felsefe yapmadan duramayız. Dolayısıyla insanlar sürekli olarak felsefe yapar. Bazı durumlarda dar ve yetersiz bir dünya görüşü, kişinin sorunlarının asıl nedeni olabilir. Bu durumda, "bilgelik tutkusu" (Liebe zur Weisheit) gerekir. Felsefenin başarılarından birisi de genişleyen ufuklar ve çok yönlü düşünmedir. Felsefi açıklamalar, birinci ve öncelikli olarak, "zihinsel kaynakl... »»»
► Klinik Felsefe Nedir? Psk.Ebru ÖZER
Klinik Felsefe Felsefe, psikoterapinin anavatanıdır Felsefe terapisi, insanın sadece antropolojik ve etik anlamda değerlendirilmesi olarak ele alınmamalıdır. Antropolojide insanın beşerî özellikleri dikkate alınırken, etikte "nasıl yaşamalıyım?" sorusuna cevap aranır. Ancak felsefe terapisinin tam olarak uygulanabilmesi için diyalog prensibi, diyalektik, fenomenoloji ve hermeneutik gibi özellikler de dikkate alınmalıdır. Tüm eğitim programlarımızda insan, sadece sosyal ve biyolojik olarak değil, aynı zamanda felsefi bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Psikoterapinin temelleri, günümüzde tıp temelli görülmektedir. Halbuki psikoterapinin çok kesin bir şekilde doğuş tarihi bellidir; Yunan ... »»»
► Dil, Düşünce ve Felsefe İlişkisi Psk.Dnş.Osman HATUN
İnsan denilen varlık dil ile düşünür. Düşünce, varlığını dil ile gerçekleştirir. Yalnızca düşünceyi gerçekleyen bir aracı değildir dil, düşünebilme yetisinin önkoşuludur. Dile hâkimiyetimiz ölçüsünde düşünce üretiriz, ürettiğimiz her düşünce de anadilimizi besler. Yani birbirinden ayrılamaz ve koparılamaz bir aforizmanın iki tarafıdır dil ve düşünce. (Dalkıranoğlu;2010) Bu dünyaya açılmayı, dünyayı dil aracılığıyla kavramayı felsefe tarihinde ilkin Herakleitos dile getirmiştir. Felsefenin öteki alanları dışında dil felsefesinin gelişmesinde ilk adımı atan önemli filozoftur. Herakleitos “Gerçeği, söz haline gelmeden, başka deyişle dile dökmeden önce insanlar anlamadılar.” sözüyle dil-düşün... »»»
Uygulamalı Klinik Felsefe nedir? Antik dönem felsefesinde danışmanlık, oldukça büyük öneme sahipti hatta felsefenin temel görevi olarak görülmekteydi. Romalı düşünür Seneca, Sicilya Valisi Lucilius’a yazdığı "Ahlak Mektupları"nda şu retorik soruyu sormuş: "Felsefenin, insanoğluna neler vaat ettiğini bilmek ister misin?" ve şöyle cevaplamıştır: "Danışmanlık" (Consilium). Fransız filozof ve felsefe tarihçisi Pierre Hadot’a göre, antik dönem felsefelerinin yaşam üzerinde etkileri tekrardan güçlenmiş ve son birkaç on yıllık dönem içerisinde ortaya çıkan danışmanlık uygulamalarının temsilcileri için önemli bir dayanak noktası oluşturmaktadır. Hadot’un vurguladığı "kendi kendinle ilgilenme" if... »»»
► Viktor Emile Frankl ve 'Kendini Aşma' Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Erich Fromm ve 'Olmak' Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Sokrates ve Felsefesi Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Parmenides ve Felsefesi Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Felsefeyi Başlatan Kişi: Thales Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Düşünce ve Dil Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Lamaze Yöntemi ile Doğal Doğum Dr.Ali Ata ÖZDEMİR, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Alfred Adler- Bireysel Psikoloji Psk.Dnş.Özkan KENARLI
► Mutsuzluk, Varoluş ve Aşık Veysel Psk.Uğur DEMİRBAŞ
► Nıetzsche Felsefesine Kısa Bir Bakış Psk.Burçak DEMİRKAN
► Ahlak ve Gelişimi Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
► Aşk Nedir? Neden Aşık Oluruz? Aşkın Kimyası Nedir? Dr.Şükran TELCİ, Psikiyatrist
► Montessori Sistemi Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
Felsefe Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Op.Dr.Ali Ata ÖZDEMİR, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
felsefe KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların felsefe KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ımmanuel kant, saf aklın eleştirisi, carl gustav jung, terapötik felsefe, terapötik felsefe nedir, entegratif terapi, hilarion petzold, klinik felsefe, felsefe terapisi, felsefe terapisi nedir, klinik felsefe nedir, felsefe ve terapi, dasein analizi, dasein, dasein analiz, arthur schnitzler, varoluşçu psikoterapi, varoluşçuluk, varoluşçu terapi, varoluşsal analiz, varoluşçu analiz, psikanaliz, düşünce, dil ve felsefe, düşünce ve felsefe, düşünce felsefe ilişkisi, dil felsefe ilişkisi, dil ve felsefe ilişkisi, düşünce ve felsefe ilişkisi, dil ve düşünce, felsefeyle terapi, uygulamalı felsefe, deneysel psikoterapi, focusing, focusing terapisi, carl rogers, focusing terapi, focusing psikoterapi, focusing psikoterapisi, eugene gendlin, fenomenoloji, beden odaklı psikoterapi, beden psikoterapi, beden psikoterapisi, örtük, felt sense, danışan odaklı terapi, deneyimsel, yapay zeka, yapay zeka ve psikoloji, yapay zeka ve psikoterapi, turing testi, varoluşçu danışmanlık, varoluşçu felsefe, kayıp ve yas, yas çalışması, ölüm, anlamsızlık, anlam arayışı, otantiklik, viktor emile frankl, kendi gerçekleştirme, kendini aşma, victor emile frankl felsefesi, logoterapi, anlam yoluyla terapi, aristoteles, platon, muallim-i evvel, aristoteles felsefesi, aristoteles kimdir, eudaimonia, eudaimonia nedir, felsefede eudaimonia, hakiki mutluluk, kişisel mutluluk, kişisel mutluluğu aramak, kemale ermek, nirvanaya ulaşmak, aristotelese göre erdem, altın orta, transcendence, erich fromm, erich fromm felsefesi, erich fromm kimdir, fromm, fromm felsefesi, pisagor, platon kimdir, platon felsefesi, felsefede platon, aristokles, idealer alemi, phaidros, sokrates, sokrates felsefesi, kıbrıslı zenon, elalı zenon, stoa, kinizm, stoacılık


13:17
Top