2007'den Bugüne 89,850 Tavsiye, 27,680 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Fobi Nedir
Fobi Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Fobi Nedir Kavramı ile İlgili 45 Makale
KORKARIM, SOSYAL FOBIGIM ! Sosyal fobi, toplulumuzda sık görülen ancak yeteri kadar tanınmadığı için tedavi edilemeyen bir bozukluktur. Gerek toplum, gerek uzmanlar bu bozukluğu ayırtedememektedirler coğu zaman. Aynı zamanda, sosyal fobi genelde başka psikiyatrik bozukluklarla birlikte görüldüğünden(Depresyon, Madde Kullanımı, Alkolün Kötüye Kullanımı, Agorafobi, Özgül Fobi )tedavi süreci daha da zorlaşmaktadır. Sosyal anksiyete bozukluğunun kadın ve erkek olarak dağılımına baktığımızda farklı bilgiler elde etmekteyiz. Ancak önemli olan şudur ki; kadın ve erkekler bu bozuklukla baş etmede farklı stratejiler kullanmaktadırlar. Erkekler,kaygılarıyla baş etmede alkol kullanımını tercih e... »»»
Fobi nedir? Fobiler, belirli durumlar veya objeler karşısında ölçüsüz derecede korku gösterilen durumlardır. Bu tip korkulara örnek olarak uçaktan, örümceklerden, diş doktorundan veya genel olarak yabancı insanlarla tanışmaktan korkma gösterilebilir. Makul olmayan korkular, bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkilerler. Fobilerin nasıl oluştukları, ne gibi etkileri olduğu ve bunların nasıl tedavi edilebilecekleri hakkında bilgilere aşağıdaki yazılarımızda ulaşabilirsiniz. Fobiler: Tanımı Korku, genel olarak bir tehlikeye karşı gösterilen oldukça doğal bir tepkidir. Korku, sağlıklı seviyede olduğu sürece, tehlike veya tehdit durumunda, tehlike... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
SOSYAL FOBİ NEDİR? Sosyal Kaygı Bozukluğu ya da yaygın kullanılan adıyla “Sosyal Fobi” bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda oldukça belirgin ve sürekli bir şekilde korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Sosyal Anksiyete Bozukluğu olarak da adlandırılır. Sosyal Fobi anksiyetenin bir çeşididir. Sık görülen psikolojik bozukluklardan biridir. Sosyal fobi, psikolojide kaygı bozuklukları içinde yer alan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Fobiler, belli durumlarda yaşanan korkular olduğuna göre, sosyal fobi de sosyal ortamlarda yaşanan kaygı olarak tanımlanabilir. Sosyal fobik bir kişinin zih... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Mustafa İSPİR
1- Sosyal Fobi nedir, belirtileri nelerdir? Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi); kişinin diğer insanlar tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişi sosyal ortama girdiğinde veya daha girmeden; yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes darlığı, mide bağırsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titreme gibi fiziksel belirtiler gösterir. Aklından “güçsüzüm, yetersizim, çirkinim, beğenilmiyorum, rezil oluyorum, hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım” gibi düşünceler geçer. Korkulan ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz teması... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Nida BOĞA
Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlara girmek istememesi, kalabalık etkinliklerde huzursuz hissetmesi ve katılmaması, sunum yapmaktan kaçınması, topluluk içinde yemekten hoşlanmaması, tartışmalara girmemesi gibi durumları içerir. Sosyal fobisi olan kişiler aynı zamanda, başkalarının kendileri hakkında ne düşündükleri ile ilgili çok kafa yorarlar ve kendileri hakkında olumsuz düşünülmesini istemezler. Buna katlanamazlar. Örneğin bir sunum esnasında yanaklarının kızarmasından, ellerinin titremesinden ve terlemekten büyük endişe duyarlar. Bu sebeple sıklıkla bu gibi sosyal aktivitelerden kaçınırlar. Kaçındıkları için de sonrasında kaygılı ve mutsuz hissederler. Buna bağlı olarak bazı sosyal fob... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Betül ÖZDEMİR
Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda yeni insanlarla etkileşim kurmaktan veya sosyal performans gerektiren herhangi bir olaydan aşırı derece korku duyması olarak özetlenebilir. Genellikle kişi rezil olma veya eleştirilme korkusu yaşar. Sosyal fobi oldukça yaygındır. Genel popülasyonun yüzde 7si hayatının belirli bir döneminde sosyal fobi sorunu yaşamıştır. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Yapılan araştırmalar, sosyal fobiklerin diğer insanlara göre sosyal tehditlere daha fazla odaklandıklarını öne sürmektedir. Bu kişiler onlara gülen, eleştiren veya herhangi bir şekilde negatif bildirim veren insanlara karşı daha hassastırlar. Örneğin, psikolojik bir araştırmada, sosyal fobi ... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Gülüm BACANAK
Hemen her insan topluluk önünde bir konuşma yapması gerektiğinde ya da bir iş görüşmesine gittiğinde heyecanlanır. Belirli düzeyde bir heyecanı yaşamak normaldir ve kişiye zarar vermez. Ancak sosyal fobi söz konusu olduğunda utangaçlıktan ya da heyecandan daha fazla bir durum mevcuttur. Anksiyete bozukluğunun türlerinden biri olan sosyal fobinin bir diğer adı da sosyal anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobiye kısaca aşırı utangaç olma diyebiliriz. Kişi başka insanların karşısına çıkacağı durumlarda aşırı heyecanlanır ve böyle ortamlardan kaçınmaya çalışır. Bunun yanı sıra sosyal ortamlarda bulunmak, yabancılarla konuşmak ya da lokantada yemek yemek, vb. sosyal fobisi olan bir kişi için zo... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Dr.Mehmet Levent SOYLU, Psikiyatrist
utangaç/utangaçlık/sosyal sıkıntı(fobi) Sıklıkla ergenlik döneminde başlayan ve küçük düşeceği ya da aşağılanacağı, eleştirileceği korkusuyla sosyal ortamlardan ya da performans gerektirecek ortamlardan kaçınmayla seyreden bir durum olarak tanımlanabilir. Kişi sürekli olarak bu ortamlardan kaçınır ya da sıkıntı ile bu duruma katlanır (çarpıntı, ses titremesi yüz kızarması, el titremesi, terleme, vs) Genelde sadece sosyal ortamlarla sınırlı olan bu durum daha küçük yaşlarda ortaya çıkmışsa ve çok yaygınsa bu duruma çekingen kişilik bozukluğu adı verilmektedir. En sık görülen korkular Toplulukta konuşma-seminer verme, başkalarına tanıştırılma, yetkili kişilerle tanışma, telefonda... »»»
SOSYAL FOBİ NEDİR, NE DEĞİLDİR? Tanım ve Tarihçe Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya da performans gerektiren durumlarda utanacağını düşünerek nedensiz yere korkmasıdır. Sosyal fobinin sınırlı ya da hafif tiplerinde, kişi sosyal işlevlerin önemli bir kısmını oluşturan toplum içinde konuşma ya da yazma gibi etkinliklerden kaçınmaktadır. Sosyal fobinin daha ağır ve yaygın tipleri, hastanın yaşamına engelleyici sınırlamalar getirerek hastayı sosyal izolasyona ve yalnızlığa itmektedir. Sosyal anksiyete ve fobilerle ilgili tanımlamalar antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Sosyal fobi ABD’ de ilk kez Beard (1879) ve Fransa’da Janet (1903) tarafından tanımlanmış... »»»
“Sosyal fobi” kavramını birçok yerden, farklı şekillerde duymuş olabilirsiniz. Kişinin sosyalleşmesinin önündeki güçlü engellerden biri olan sosyal fobinin gerçekte ne olduğunu konuşalım isterim bugün. Sosyal fobi, utangaçlık olarak algılanıyor ama aslında durum tam olarak öyle değil. Buna yazının devamında yeniden değineceğim; ama sosyal fobi hakkında derinleşmeden önce, kısaca fobinin ne olduğunu açıklayacağım. Normal şartlar altında korkuya sebep olmayacak bir durum veya nesneye karşı duyulan yoğun korkuya ve bu korkudan dolayı bir takım kaçınma davranışlarının geliştirilmesine “fobi” denir. Fobisi olan kişi, korkusunun ve kaçınmalarının aşırı olduğunun farkında olsa da; engelleyemez. F... »»»
Sosyal fobi (sosyal kaygı), toplumsal ortamlarda, özellikle başkaları tarafından izlenilen, performans sergilenen durumlarda çevredeki kişiler tarafından eleştirilme, alay edilme ya da küçük düşme korkusuyla, rezil olacağı düşüncesiyle ortaya çıkan kaygı bozukluğudur. Sosyal kaygı yaşayan kişiler, başkalarıyla birlikte bulunulan sosyal ortamların çoğunluğunda olumsuz bir şekilde incelendiklerini, eleştirildiklerini ve yargılandıklarını hissederler. “Sahne korkusu” olarak da bilinen sosyal fobi nedeniyle kişi, topluma karşı konuşma, insanlarla birlikte yemek yeme, genel tuvaletleri kullanma, başkalarıyla konuşma, karşı cinsle iletişim kurma, başkalarının gözlerinin içine bakma, yabancılarla... »»»
SOSYAL FOBİ NEDİR? Kişiler başkaları tarafından eleştirileceği kaygısını yaşarlar.Kalabalık ortamlarda mahcup olmaktan ya da rezil olacağını düşündükleri için kaygı yaşarlar. kişiler, insanlarla etkileşim halinde olması gereken durumlardan veya başkalarının yanında yapmaları gereken durumlardan kaygı duyarlar. Bu yüzden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışırlar. Diğer kişilerin yanında yemek yemekten, yazı yazmaktan ve onlarla iletişime geçmekten çekindikleri için bu gibi ortamlarda bulunmaktan kaçınırlar. Bu gibi korkulan durumlardan kaçınma davranışı genellikle çok belirgindir.Ve bazen bu durum kişilerde sosyal yalnızlıkla sonuçlanabilir Belli ortamlarda özellikle de performans gösterilme... »»»
SOSYAL FOBİ Sosyal fobi, kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği toplumsal ortamlarda yaşadığı kaygı veya korku olarak tanımlanabilir. Bu tür ortamlarda yaşanan veya yaşanacağına şartlanma gelişen duygu rezil olma, küçük düşme ve mahcup olma korkusudur. Kişi kendisinin görüntü-davranış-konuşması ile yetersiz, tuhaf, hatalı algılanacağından endişelenir. Bunun altında yatan düşünce ise yetersiz kalacağı, hata yapmaması gerektiği, mükemmel olması gerektiğidir. Bu duygu ve düşüncenin sonucunda kaygı duyulan ortama girmeme veya ortamı mümkün olan en kısa zamanda terk etme, göz teması kurmama gibi kaçınma davranışları gelişir. Ortamda bulunan kişilerin sayıca çok olması, tanıdık olmam... »»»
SOSYAL FOBİ VE NEDENLERİ Sosyal fobi, bireylerin değerlendirilme ihtimallerinin bulunduğu ortamlarda gülünç duruma düşeceği, küçük düşürüleceği gibi nedenlerle korku duyması ve bu nedenle bu ortamlarda kaçınma ile görülen bir bozukluktur. Anksiyete(Kaygı) bozuklukları alt kategorisinde bulunmaktadır. Sıklıkla utangaçlık ve çekingen kişilik bozukluğu ile karıştırılmaktadır. Sosyal fobide rezil olma ve komik duruma düşme korkusu baskındır ve aslında popüler olmak , en iyi performansını sergilemek, herkesi kendine hayran bırakmak ister ve bu durum hakkında kaygılandığında sadece sosyal ortamlardan kaçınır. Çekingen kişilik bozukluğu olan bireyler ise reddedilmekten aşırı korkarla... »»»
Sürekli ya konuşamazsam diye korkuyorsanız, evin dışındayken tuvalete gidemiyorsanız, erkek / kız arkadaş edinmekte zorlayorsanız. Herkesin size baktığını düşünüyorsanız, konuşurken hata yapmaktan korkuyorsanız, yüzünüz kızarıyor terliyorsanız, kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızla konuşamıyorsanız, benden sıkılır düşüncesiyle kendinizi yetersiz, değersiz, ezik ve utanç içinde hissediyorsanız sosyal fobik olabilir misiniz ? Sosyal fobi toplumda sık görülen çok erken yaşlarda başlayan tedavi edilmediği durumlarda uzun yıllarda devam eden ve kendiliğinden iyileşme ihtimalide yok denecek kadar az olan bir ruh sağlığı sorunudur. Sosyal fobi sosyal ortamlardan korkma halidir. Sosyal fobi... »»»
► Korku ve Fobi Psk.Alican KAYA
► Sosyal Fobi Psk.Berat Onur TAŞBAŞI
► Sosyal Fobi Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Sosyal Fobi Psk.Dnş.Çiğdem SESLİ
► Sosyal Fobi Belirtileri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Özgül Fobi ve Emdr Psk.Dila HOTLAR
► Utangaçlık ve Sosyal Fobi Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Özgül Fobi ve Tedavisi Psk.Taylan ÖZKUZUCU
► Sosyal Fobi Paradoksu Psk.Canan SAYIOĞLU
► Anksiyete Bozuklukları: Sosyal Fobi Üzerine Psk.Batuhan Mehmet BİLEN
► Klostrofobi Nedir? Psk.Ümit KARABULUT
► Sosyal Fobinin Nedenleri ve Tedavisi Psk.Gökhan BİNGÖL
► Eşcinsel Paniği ve Homofobinin Nedenleri ve Çeşitleri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Sosyal Kaygı Bozukluğu Psk.Kumru ŞERİFOVA
► Fobiler Psk.Şafak AĞACA KEMAL
► Beden Dismorfik Bozukluk Psk.Ecem KARAOĞLU
► Fobilere Genel Bir Bakış ve Belirtileri Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Özgül Fobiler, Anlamsız Korkularımız Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
Fobi Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Enes ULU, İstanbul
fobi nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların fobi nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sosyal fobik, sosyal fobi, sosyal fobi nedir, sosyal fobide tedavi, fobi terapi, fobiler nedir, sosyal anksiyete, sosyal kaygı, sosyal fobiyi nasıl yenebilirim, sosyal fobinin sebebi, sosyal fobinin çekingenlikten farkı, sosyal fobi tedavisi, fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, utangaçlık, çekingenlik, sosyal fobiler, sosyal fobi belirtileri, sosyal fobi hastalığı, sosyal fobi rahatsızlığı, sosyal fobinin tedavisi, kaygı, rezil olma korkusu, toplum önünde konuşamama, toplumsal ortamlardan kaçınma, sosyal ortamlardan kaçınma, sahne korkusu, performans kaygısı, sosyal fobinin belirtileri, korku, agorafobi, özgül fobi, kapalı alan korkusu, fobiler, fobi belirtileri, fobi türleri, fobi çeşitleri, fobi tedavisi, çekinik, utangaç, yüz kızarması, terleme, titreme, topluluk önünde konuşamama, sosyal, topluluk anksiyetesi, sunum korkusu, kalabalıkta konuşamama, aşırı utangaçlık, sosyal fobinin tanımı, sosyal fobi ölçeği, sosyal fobi testi, utangaçlık testi, sosyal fobinin nedenleri, çocukta sosyal fobi, çocuklarda sosyal fobi, ergenlerde sosyal fobi, ergenlikte sosyal fobi, gençlerde sosyal fobi, sosyal fobi belirtileri nelerdir, sosyal fobiyi nasıl yenerim, özgül fobi belirtileri, özgül fobi sebepleri, özgül fobi nedir, özgül fobi tedavisi, emdr nedir, emdr fobi tedavisi, iletişim sorunları, utangaçlık nedir, içe dönüklük, basit fobi, hayvan korkusu, örümcek korkusu, yılan korkusu, böcek korkusu, hayvan fobisi, kaygı bozukluğu, fırtına fobisi, rüzgar fobisi, yükseklik korkusu, su korkusu, iğne korkusu, kan alma fobisi, ameliyat korkusu, uçak korkusu, asansör korkusu, bilişsel davranışçı terapi, özgül fobinin tedavisi, kedi fobisi, köpek fobisi, basit fobinin tedavisi, aşırı korku, özgül fobi çeşitleri, sosyal endişe, sosyal fobi ölçütleri, sosyal fobi tanısı, ilaçsız sosyal fobi tedavisi, hipnoz ve sosyal fobi, konuşma korkusu, kalabalık korkusu, eziklik duygusu


13:28
Top