2007'den Bugüne 86,989 Tavsiye, 26,981 Uzman ve 19,255 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Frankl
Frankl Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Frankl Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Viktor Emile Frankl ve 'Kendini Aşma' ÇOK OKUNUYOR Psk.Ümit AKÇAKAYA
“Bir insan, acı çekmenin kaderi olduğunu gördüğü zaman, acısını kendi görevi olarak kabul etmek zorunda kalacaktır; bu onun tek ve eşsiz görevidir. Acı çekerken bile evrende eşsiz ve yalnız olduğu gerçeğini kabullenmek zorunda kalacaktır. Hiç kimse onu acıdan kurtaramaz ya da onun yerine acı çekemez.” Victor Emile Frankl Bir nörolog ve psikiyatr olmasının yanı sıra logoterapinin -anlam merkezli terapi- kurucusu olarak kabul edilen Viktor Emile Frankl, Varoluşçu Terapinin de en önemli isimlerinden birisi olarak görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya içerisindeki Alman toplama kamplarında mahkûm olarak yaklaşık dört yıl geçiren Frankl, bu süreçte yaşadığı deneyimlerinden yola ç... »»»
VAROLUŞÇU TERAPİ VİKTOR E.FRANKL ROLLO MAY Özkan Kenarlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı ARAŞTIRMA RAPORU Danışman:Yrd.Doç.Dr. Baki DUY T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Eğitim Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Malatya-Ocak 2010 GİRİŞ TEMEL FELSEFESİ Diğer tüm felsefi sistemler gibi Varoluşçuluk da kendi zamanın sorunlarına bir yanıt bulmak maksadı ile ortaya çıkmıştır. Varoluşçu olarak bilinen önemli filozoflar ve yazarlar felsefenin temel problemleri konusunda önemli önermelerde bulundukları halde, bir gelenekten bahsetmenin, bir bütünlüğe ulaşmanın zor olduğu görülmektedir. Varoluşçu olarak adlandırmalarının daha çok onların var ola... »»»
1.1. Varoluşçu Felsefe Varlık [Os. vücud, mahlûk; İng. being; Fr. être; Alm. sein] yokluğun zıttı bir şekilde var olan her şey demektir. Varoluş [İng. existence; Fr. existence; Alm. existenz] genel anlamıyla varolma durumu, potansiyel veya soyut değil aktüel ve somut bir gerçekliğe sahip olma hali anlamlarına gelmektedir (Cevizci, 1999). Varoluşçuluk [İng. existentialism; Fr. existentialisme; Alm. existentialismus] insanın biricikliğini vurgulayan ve dünyada insan olarak var olmanın ne gibi anlamlar barındırdığı üzerine çalışmalar yapan çağdaş felsefi öğretidir. İnsanın doğuştan sahip olduğu bir özü olmadığı dile getirilmektedir. Köklerinin Aziz Augustinus’a, Stoa filozoflarına ve Sokrates’... »»»
Varoluşçu Analiz nedir? Freud ve Adler'in yanında geçen öğrencilik döneminin ardından genç tıp öğrencisi Viktor Frankl, 1926 yılında ilk defa logoterapi kavramını dile getirmiştir. Bu kavramla geistig yani tinsel bir terapiden bahsetmiştir. Frankl, o zamanlar "logos" kavramını geist, aklın ve ruhun özü olarak anlam odaklı psikoterapi için uygun bir tabir olarak görmüş ve kullanmıştır. 1933 yılında, aynı zamanda Varoluşçu Analiz (Existenzanalyse) kavramını da kullanmaya başlamıştır. Bu kavramı, geist (existenz=varoluş) odaklı terapi yöntemini tanımlamak için kullanmıştır. S. Kierkegaard, K. Jaspers ve M. Heidegger'in varoluş felsefesinden alınan "varoluş" kelimesini, Frankl, dünya üzerinde i... »»»
Logoterapi: Varoluş felsefesi ve fenomenolojisinin felsefi bir temel olarak değerlendirilmesi. Kullanılan terminolojinin kolayca anlaşılabilir olmaması nedeniyle, Viktor Frankl’ın logoterapisi ve varoluşçu analizini anlamak, felsefeyle ilgilenmeyen insanlar için başlangıçta biraz zaman alır. Bunun nedeni ise, logoterapi’nin yönteminin felsefi temellere dayanmasıdır. Varoluş analizi temel olarak, varoluş felsefesine ve fenomenolojisine dayanır (Frankl,1925;1938; 1967; 1975). Varoluş analizinin merkezinde varoluş kavramı yer alır. Logoterapi ve varoluş analizi nedir? Kimler için faydalıdır? Bir bütün olarak dikkate alınan "Logoterapi ve Varoluş Analiz" kavramı, 1948 yılından bu yana psikote... »»»
Televizyon, reklamlar, moda dergileri, sosyal medya, video klipler… Gün içinde o kadar çok görüntüye maruz kalıyoruz ki. Çocukluğumuzdan itibaren süregelen bu görüntü ve ses bombardımanı; nasıl giyineceğimizi, nasıl konuşacağımızı, neleri sevip nelerden nefret etmemiz gerektiğini, neleri yaparsak “havalı” olacağımızı, neyi yapmazsak “ezik” olacağımızı, neleri satın aldığımızda ve yediğimizde mutlu olacağımızı söyleyip duruyor. Tüm bu mesajlar dünyayı algılama şeklimiz üzerinde çok etkili. Dünyayı algılama şeklimiz ise, hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi belirliyor. Zihin Programlama adlı kitabın yazarı Eldon Taylor kitabında, insanları ürünlerini satın almaya ikna etmek için reklamcıların ps... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
► Anlam Arayışı ve Acılar Psk.Emine ÖZDEMİR
► Logoterapi Psk.Dnş.Özkan KENARLI
► Fındıkkabuğundan, İncir Çekirdeğine: Logoterapi Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
► Olmak, Sahip Olmak ve Anlam Sistemi Psk.Emir Emre DOĞAN
► Psikolojik Danışma Kuramları Psk.Dnş.Kadir KEMEÇ
Frankl Kavramı ile İlgili Uzmanlar
frankl KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların frankl KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
viktor emile frankl, kendi gerçekleştirme, kendini aşma, victor emile frankl felsefesi, logoterapi, anlam yoluyla terapi, varoluşçu terapi, rollo may, varoluşçu yaklaşım, varoluşçu psikoterapi, varoluşçuluk, psikoterapi yöntemleri, hümanistik varoluşçu psikoterapi, psikoterapi, ırvin yalom, viktor frankl, varoluşçu analiz, anlam, tinsel, geist, anlam istenci, logoterapi nedir, varoluş, varoluş analizi, varoluşsal analiz, elisabeth lukas, anlam terapisi, anlam arayışı, hayatın anlamı, victor frankl, algı, hayata bakışımızı ne belirliyor, yeniden insanlaştırma, fındık kabuğunda logoterapi, insan anlam arayışı, varoluşsal boşluk, yaşamın anlamı, hayatın anlamı nedir, yaşamın anlamı nedir, hayatın anlamını keşfetmek, yaşamın anlamını keşfetmek, logodrama, logodrama nedir, fromm, olmak, sahip olmak, psikolojik danışma kuramları, kuramlar, psikoloji kuramları, hümanist kuram, varoluşçu danışma kuramı, freud, psikanalitik danışma kuramı, sigmund freud, psikanalitik danışma, bilişsel danışma kuramı, beck, bilişsel terapi, gestalt kuramı, akılcı-duygusal terapi, albert ellis, gerçeklik terapisi, seçim terapisi, fenomenolojik danışma kuramı, kelly, snygg, combs, transaksiyonel yaklaşım, eric berne, psikolojik danışma yaklaşımları, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, maslow, kişi merkezli yaklaşım, carl rogers, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, davranışçı terapi, william glasser, savunma mekanizmaları


01:44
Top