2007'den Bugüne 88,437 Tavsiye, 27,374 Uzman ve 19,492 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Geleneksel Aile
Geleneksel Aile Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Geleneksel Aile Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Aile Sistemi ve Sağlığı Psk.Dnş.Ercan TEKİN
Sistem teorisi biyolog Ludwig Van Bertalaffy tarafından geliştirilmiştir. (1934-1968) Teori aile terapistlerinin çoğunun, klinik çalışmalarını yürüttüğü aileyi ve o ailenin çevreye bakış açısını temel alır ve aile sistemi organizmasının çevresine yakınlığına ve uzaklığına uygun olarak nasıl geliştiğini veya sona erdiğini açıklamaya çalışır. Bertalaffy organizma denilen her varlığı, yaşamın esas kaynağı olarak görmüş ve organizmayı, “karşılıklı etkileşimde olan bir sistem, bağımsız rollerden oluşan yaşamın bir parçası” olarak tanımlamış, sistemin de aileyi oluşturan üyeler tarafından olumlu ve olumsuz olarak desteklendiğini dile getirmiştir. Aile içindeki etkileşim, sosyal ve psikolojik bir... »»»
İnsanlık, zaman boyunca akıp gitmektedir. Geçmiş bugüne yetişip, geleceğe doğru gitmektedir. Yaşamın sunduğu zaman ve mekanda, insanoğulları aileler halinde toplanmakta, çocuklar doğmakta, büyümekte, dağılmakta; insanlar yine birleşmekte ve bu yineleme sürüp gitmektedir (Ersevim, 2008: 23). Değişen toplum yapısı, aile yapısını etkilemekte gecikmemiştir. Geniş ya da orta boy toprak mülkiyetine sıkı sıkıya bağlı olan ataerkil geniş aileler yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır. Daha sonraları, ana baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile yapısında artış görülmeye başlanmıştır. Yeni kuşak gençler, ailelerini köyde bırakıp kente göç etmişlerdir. Gecekondular kurup, kendilerine kentte yer edinmeye ça... »»»
AİLENİN GELİŞİM EVRELERİ ve KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli evrelerden geçer. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp, belirli bir süre, bir başka dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu evreler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Söz konusu bu evrelerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu genel özellikler her ailede ailenin yapısına özelliklerine bağlı olarak özel önem kazanır. Kazandığı bu özel öneme dayalı olarak da süresi azalır ya da uzar. Bunun dışında o aile için kazandığı anlam farklılaşır. Söz gelimi aynı adı taşıyan bir evre, bir aile için ... »»»
ŞİDDETLİ RET EDİCİ ANA BABA TUTUMU Ret etme ,bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak kadar çocuğa karşı düşmanca duygular beslenilmesidir. Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Şefkat,sevgi,sıcaklık verilmez. Öz evlatları olduğu halde anne baba tarafından çocuk üvey evlat muamelesi görmektedir. Bazen sadece anne bazen de sadece baba çocuğu ret eder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Beğenilmez ve devamlı her yaptığı eleştirilir.Çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır.Çocuğa baskı yapmak için her türlü fırsat kollanır.Çocuğun iyi yönleri değil de devamlı kötü yönleri su yüzüne ... »»»
Geleneksel Aile Kavramı ile İlgili Uzmanlar
geleneksel aile KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların geleneksel aile KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
aile sistemi, ailenin sorumlukları, sağlıklı aile, sistem teorisi, aile, aile sistemleri, ailede uyum, aile için sorumluklar, parçalanmış aile, tamamlanmış aile, geniş aile, çekirdek aile, ailede değişim, değişen aile yapısı, toplumsal değişimde aile, yeni aile yapısı, aile yapısı, ailede değişlik, aile yapısında değişiklik, yeni aile, yeni kuşak aile, yeni kuşak aileler, aile türleri, aile yapıları, aile yaşam döngüsü, aile krizleri, aile evreleri, ailede karşılaşılan problemler, çocuklu aile, ailenin evreleri, anne baba, anne baba tutumları, çocuk eğitimi, anne baba eğitimi, problemli çocuk, dengesiz anne baba, kararsız anne baba, tutarsız anne baba, baskıcı anne baba, otoriter anne baba, katı anne baba, sıkı anne baba, kayıtsız anne baba, pasif anne baba, hoşgörülü anne baba, mükemmelliyetçi anne baba, demokratik anne baba, kabul edici anne baba, güven verici anne baba, kapalı aile


08:37
Top