2007'den Bugüne 88,146 Tavsiye, 27,306 Uzman ve 19,452 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gençlik Dönemi
Gençlik Dönemi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Gençlik Dönemi Kavramı ile İlgili 15 Makale
Gençlik Dönemi ve Sorunları İnsan yaşamının en güzel, en güçlü ve umutlu dönemi olan gençlik dönemi aynı zamanda kriz ya da bunalım dönemi olarak da adlandırılabilmektedir. Aslında her değişim bir durumdan ötekine geçiş ile eski alışkanlıklardan sıyrılıp, yeni koşullara uyma zorunluluğu getirdiğinden, kendine göre bir zorluk taşımakta, dolayısıyla bir kriz ya da bunalım dönemi olarak da adlandırılabilmektedir. Gençlik dönemi bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik olgunluğa erişmesinin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, insan hayatının oldukça önemli bir dönemidir. Dünya Sağlık Örgütü, 10–19 yaşlarını ergenlik dönemi, 15–24 yaşlarını, gençlik dönemi olarak belir... »»»
► Gençlik Dönemi Sorunları Tülin KUŞGÖZOĞLU
GENÇLİK Gençliğin Tanımı, Gençlik Nedir? Üzerinde birçok araştırmacı ve bilim adamının çalışma yaptığı “gençlik” konusunda ortak bir tanıma varılamamış olmakla birlikte tanımların “yaş gruplarına” “biyolojik özelliklere” ve zaman zaman da “kişilik yapısına” bağlı olarak değiştikleri dikkati çekmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmada, en temel üç tanımdan söz edilmiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatının yaptığı tanıma göre, “genç 15-25 yaş gruplarında bulunan, öğrenim yapan, hayatını kazanmak için çalışmayan ve kendine ait konutu bulunmayan kişidir” (NİRUN ve diğerleri. 1986, s.1) Bir diğer tanıma göre ise, “gençlik, çocukluk ile erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ru... »»»
* GENÇLİK DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ * 1- FİZİKSEL GELİŞİM Ergenlik dönemi her insanın kaçınılmaz olarak yaşadığı önemli geçiş periyodudur.Bu dönemde beden oranlarında hızlı ve önemli değişimler olur.Birincil ve ikincil cinsel özellikler gelişir yüz değişir. Sivilceler olabilir.Erkek çocuklarda yetişkin ve çocuk sesi arasında gidiş-gelişler olur.Ses çatallaşır.Bu değişimler öyle hızlı olur ki; ergen bundan ürkebilir,uyum sağlamakta zorlanabilir.”Bende garip bir şeyler oluyor, sadece bedenimin zorlanabilir değil,fakat içerde geçenler de garip ve ürkütücü” diye ifade edenler olmaktadır.Bazen bedeni ona yabancı ve garip görünür.Bu nedenle hareket ihtiyacı, bedenin dayanıklılık sınırlar... »»»
ERGENLİK DÖNEMİ VE PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ Ergenlik Dönemi; Ergenlik dönemi gelişim ve değişimlerinden fazla yaşandığı dönemdir. Bu dönemde yaşanan hızlı büyüme, vücuttaki değişiklikler, somut düşünceden soyut düşünceye geçiş ve kavramsal yeteneklerin gelişmesi, duyguların değişmesi, cinsel kimlik kazanımları ergenlerin psikolojisini etkilemektedir. Ergenlik her çocukta ayrı yaşlarda başlayabilir; bazılarının boyu erkenden uzarken, bazıları bir kaç yıl beklemek zorunda kalabilir. İlk yıllardaki anne babaya koşulsuz bağlılık, onların her şeyine hayranlık duyma bugelişim döneminde yerini sorgulamaya bırakmaktadır. 9 yaşında babasına hayran bir kız çocuğu “Benim babam ... »»»
GELİŞİMİN FIRTINALI DÖNEMİ ERGENLİK Ergenlik dönemi, gelişimin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönleri ile en hızlı olduğu dönemdir. Kızlarda 11-12 yaşlarında, erkeklerde ise biraz daha geç, 13-14 yaşlarında, başlayabilir. Ergenliğin bitişi ise her toplumda, her kültürde farklı olur. Bu dönem normal şartlarda bir uyum dönemidir. Ergen, kendisinde olan bu hızlı değişikliklere uyum sağlayabilme çabasındadır. Ergende görülen belirtilerin çoğu normal ergenin gelişimsel çatışmalarının sonucudur. Bu nedenle, normalle patolojinin ayırt edilmesinin en güç olduğu dönemdir. Ergenlik insanın içinde fırtınaların koptuğu, sosyal, psikolojik, fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı gelecek... »»»
► Ergenlik Dönemi ve Öfke Psk.Dnş.Hicran KAYNAK
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Karşı Kıyada Kalanlar Psk.Ahmet YILMAZ
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gençlik Dönemi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Öznur SİMAV, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
gençlik dönemi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların gençlik dönemi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
genç, gençlik, gençlik sorunları, gençlik dönemi sorunları, gençlikte sorunlar, gençler, gençlerin sorunları, gençlik nedir, gençliğin tanımı, genç kimdir, gençlik döneminin özellikleri, ergenlik, ergenlik sorunları, cinsel kimlik, aile, aile ve genç, gençlikte beslenme, gençlerde yeme bozuklukları, gençlerde beslenme, ergenlikte öfke, ergenlik döneminde öfke, öfke, öfke denetimi, gençlikte öfke, öfkeli ergen, gençlik döneminde öfke, ergenlik dönemi, ergenlik dönemi gelişimi, gençlik dönemi gelişimi, ergenlik dönemi özellikleri, gençlik dönemi özellikleri, buluğ, buluğ çağı, ergenlik dönemi psikolojisi, ergenlikte psikoloji, ergende psikoloji, ergenlerde psikoloji, çocuk gelişimi, gelişim dönemi, çocukluk dönemi, çocukluk evreleri, çocuğun büyümesi, büyüme, gelişim, motor gelişim, zihinsel gelişim, dil gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim, bebeklik dönemi, tuvalet eğitimi, ilk gençlik, gençlik psikolojisi, ergenlik psikolojisi, ergen, ergen psikolojisi, ergenlikte ilişkiler, ergenlikte arkadaş, akran grupları, erinlikte arkadaş, ergenin arkadaşları, gençlik döneminde arkadaşlık, gençlikte arkadaş, gençlerde arkadaş, gençlerde arkadaşlık, buluğ çapında arkadaşlık, beslenme, ergenlikte beslenme, ergenlik döneminde beslenme, gençlik döneminde beslenme, buluğ çağında beslenme, ergende beslenme, çocuk, ailede çocuk, aile içinde çocuk, ailede genç, aile ve çocuk, anne baba çocuk, aile politikaları, aile danışmanlığı, aile danışma merkezi, ergenlik çağı, gençlik çağı, buluğ dönemi, ergenlik bunalımı, gençlik bunalımı, buluğ bunalımı


14:35
Top