2007'den Bugüne 90,069 Tavsiye, 27,723 Uzman ve 19,715 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Hiponatremi
Hiponatremi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Hiponatremi Kavramı ile İlgili 2 Makale
► Hiponatremi (Kanda Sodyum Düşüklüğü) Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
Hiponatremi serum sodyum yoğunluğunun 135 mEq/L’den düşük olmasıdır. Günlük klinik uygulamada en sık karşılaşılan elektrolit bozukluğu olup yatan hastalarda %15-30 oranında görülür. Hiponatremik olguların %50’den fazlası yatan hastadır. Hiponatreminin etiyolojik nedenlerinin çoğu öykü, fizik muayene ve temel laboratuvar testleri ile saptanabilir. Sıklıkla hafif ve nispeten asemptomatik klinik gidiş gösterir. Akut ve şiddetli hiponatremi önemli ölüm ve sakatlık nedenidir. Hastalar, hiponatreminin sebeplerine veya hiponatreminin kendisine dayalı tıbbi belirtiler gösterebilirler. Konjestif kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, renal yetmezlik veya pnömoni gibi birçok tıbbi hastalık hiponatr... »»»
► Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım ÇOK OKUNUYOR Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
KARIN BOŞLUĞUNDA SIVI TOPLANMASI ASSİTLİ (ASCİTES) HASTAYA YAKLAŞIM Tanım Periton tek sıralı mezotelden oluşan, iki tabakalı, ince, transparan, seröz zarlardan oluşur. 2 adet peritoneal zar mevcuttur. Bunlar paryetal periton ve visseral periton olarak adlandırılır. Paryetal ve visseral tabakalar arasında az miktarda sıvı bulunur ve bu seröz sıvı tabakaların birbirleri üzerinde kaymasını sağlar. Periton boşluğu içindeki az miktardaki (<50 ml) bu sıvı yüksek protein (4 gr/dl) içeriğine sahiptir. Periton sıvısı sağlıklı erkeklerde bulunmaz veya eserdir. Kadınlarda, menstrüel siklusa bağlı 20-50 ml civarında periton sıvısı bulunabilir. Asit : yunanca “askos” (torba veya kese) kelimesinden tür... »»»
Hiponatremi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Prof.Dr.Ali DELİBAŞ, İçel (Mersin) , Çocuk Doktoru
hiponatremi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların hiponatremi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
hiponatremik ensefalopati, periton, karın boşluğu, assit sıvısı, malignite, benign sitoloji, sitoloji, portal hipertansiyon, siroz, fulminant karaciğer yetmezliği, kardiyomyopati, budd-chiari snedromu, veno oklüziv hastalık, portal ven oklüzyonu, portal ven trombozu, peritoneal tüberküloz, tüberküloz peritoniti, peritonitis karsinomatoza, mixtödem, strauma ovari, krukenberg tümörü, pankreatik asit, biliyer asit, sebebi bilinmeyen asit, hipopotasemi, diüretik, hepatorenal sendrom, parasentez, asit boşaltılması, asit ponksiyonu, asit sitolojisi, tuz kısıtlaması, spironolakton, furosemid, refrakter asit, tips, trans juguler intrahepatik porto sistemik shunt, spontan bakteriyel peritonit, asit kültürü, norfloksasisn, sekonder bakteriyel peritonit, malign asit, miksödem asit, şilöz asit


13:47
Top