2007'den Bugüne 80,617 Tavsiye, 25,688 Uzman ve 17,974 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Hizmet
Hizmet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Hizmet Kavramı ile İlgili 40 Makale
TIBBİ SOSYAL HİZMET GİRİŞ Bu güne değin, sağlığınızla ilgili bir tedavi sürecinde herhangi bir şekilde tıbbi sosyal hizmet olarak nitelendirebileceğiniz bir yardım ve destek aldınız mı? Bu soruyu yöneltmemdeki amaç, tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının hastanın içinde bulunduğu duygusal, sosyal ve çevresel koşulların bir bütün olarak değerlendirilerek iyileştirilme sürecine yapacağı katkıları ve hastalık üzerindeki olumlu yansımalarının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktır. Bilimin ve modern dünya ülkelerinin ulaştığı en son bulgular artık yeni yaklaşımların yaşama geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının rol ve fonksiyonları üzerinden gid... »»»
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde aile danışmanlığı,tarihçesi ve aile danışma kuramları yer alırken ikinci bölümde ise aile danışmanlığında Sosyal Hizmet Mesleğinin rolü,sosyal hizmet uzmanının aile danışmanlığı alanında müdahale yöntemleri yer almaktadır. I- AİLE DANIŞMANLIĞI Aile Danışmanlığı,sorun çözme sürecine tüm aileyi katmayı amaçlayan,iki veya daha fazla aile üyesi ile bir arada gerçekleştirilen ve sorunu (çatışmayı) çözümlerken doğrudan aile üyeleri arasındaki etkileşimlerin incelenmesini ve soruna katkısının değerlendirilmesini öngören bir uygulama biçimidir. Aile danışmanlığı 2. Dünya Savaşı 'ndan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Aile dinamikl... »»»
► Ceza İnfaz Kurumunda Sosyal Hizmet Uzmanı Nazik GÜNDOĞDU ÜNLÜ
CEZA İNFAZ KURUMUNDA SOSYAL HİZMET UZMANI Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları Psiko-sosyal Servis'te psikologlarla ortak olarak faaliyet göstermektedir. Servisin amacı öncelikle hükümlü ve tutukluyu psikolojik, sosyal ve kültürel açılardan tanımaktır. Buna yönelik olarak, kuruma yeni gelen her hükümlü ve tutuklu ile "Tanıma ve Takip Formu" doldurur. Bu formla hükümlü ve tutuklunun demografik özellikleri, suç bilgiler, psiko-sosyal bilgileri, varsa psikiyatrik öyküsü, uyuşturucu madde kullanıp kullanmaması ve ailesine ulaşmak için gereken telefon ve adres bilgileri alınır. Tanıma faaliyetleri sonrasında kişiye ait formlar tasniflenir. Hükümlü ve tutuklunun dilekçe ... »»»
4787 Sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. Maddesi’nde Aile Mahkemeleri’nde görevli Uzmanlar ve Görevleri 4787 Sayılı Kanunun Uzmanlarla ilgili açıklamaları ve görevlerini içeren kısımlar aşağıda belirtildiği şekildedir. Her aile mahkemesine, Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,üzere Adalet Bakanlı... »»»
Yeni yayımlanan “VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Hizmet İçi Eğitim Genelgesinde” bahsi geçen- dikkat ediniz- “ Hizmet içi Eğitim.” Denilmektedir. Mezuniyet sonrası Eğitim ile Hizmet içi Eğitim kavramları çok ama çok farklıdır. Muniyet sonrası Eğitim Hizmet içi Eğitim Akademik eğitim almış profesyonel teknik meslek sahiplerine, • Mesleki faaliyetince Sürekli ve güncellenerek • Yeni Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerin eğitim, öğretimi ile uygulama becerilerinin kazandırılması. • Tüm faal meslek mensuplarına Gerek Akademik eğitim almış teknik profesyonel meslek sahiplerine gerekse Profesyonel mesleği olmayan idari ve genel hizmet personeline; ... »»»
ÜLKEMİZDEKİ KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE PSİKOLOJİK BAKIŞ Güçlü bir ruh sağlığı politikası, etkin bir sağlık sisteminin en önemli öğelerinden biridir. Bir ruh sağlığı politikası ve buna bağlı olarak ruh sağlığı programının olmadığı ülkelerde ruh sağlığı politikası ulusal sağlık politikalarının bir parçası olarak geliştirilmelidir. Ulusal Ruh Sağlığı Politikasının ayrıntıları ülkenin özgül durumu, amaçları ve felsefesine bağlı olarak ilgili diğer sektörlerin katılımı ile saptanır. Bireylerin ruhsal yönden sağlıklı bir davranışa sahip olmaları, kendilerinden sonra gelen nesli de etkilemekte ve bu etkilenme de nesilden nesile devam etmektedir. O halde toplu... »»»
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE BAKIŞ Toplum ruh sağlığı deyimi, ruh sağlık hizmetlerinin bireyden, çevre ile etkileşen bireye yöneldiğini ifade eder. Toplum ruh sağlığı, halk sağlığı ilke ve yöntemlerinin ruh hastalıkları alanına uygulanma zorunluluğundan doğmuş ve son 30 yıldan beri bu alanda gelişme göstermiştir. Ruh hastalıklarının kendi toplumunda ve alışık olduğu kendi çevrelerinde tedavi edilmelerinin önem taşıdığı bu yeni akımda, ruh hastasının ve rehabilitasyon gereksinmesi olan bireyin ele alınması çok değişik şekilleriyle denemektedir. Bu tür denemelerin sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar göstermekle birlikte tüm dünyada bu bakış... »»»
Bu yazıda, şikayetlerinden dolayı yardım almak isteyen sizin ya da yakınlarınızın kiminle temasa geçmesi gerektiğine dair bilgi ve fikir sahibi olmanız, böylece size yardımcı olabilecek “doğru kişiye” ulaşmanız amaçlanmaktadır. Çünkü, internetin yardımıyla danışmanlık alacağınız kişiyi seçerken, bu alanda çalışan fakat gerek yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan, gerekse aldığı eğitim alanı dışında, etik ve ahlaki kurallara uymadan çalışan kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Bu amaçla ruh sağlığı dediğimizde ne kastettiğimiz ve psikiyatrist, psikolog ve de psikolojik danışmanlık mesleklerinin ne olduğunu açıklanacaktır. Öncelikle ruh sağlığı ve psikoterapi kavramları açıklanıp, ardından mesl... »»»
► Koçluk Mesleği Hakkında Merak Edilenler Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► Neden Danışmanlık Hizmeti Almalıyım? Uzm.Psk.Elif Can ÖZTÜRK
► Sağlık Sektöründe Yönetici Pozisyonu Dyt.Seyran Seçil KURAL
► Psikososyal Müdahale Hizmetleri Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
► Anaokulu ve İlkokul Seçimi Psk.Serap DUYGULU
► Rehberlik Hizmetlerinde Etik Kurallar Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Kurban,hayvancılık ve Veteriner Hizmetleri Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Hizmet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Murat MANGIR, Balıkesir
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Ebru EKİN, Muğla
Vet.Hek.Ali ERGÜL, İstanbul
Ali SONGÜL, Antalya
Dt.Rukiye VURAL, İstanbul
Osman DOĞAN, Bursa
Nazik GÜNDOĞDU ÜNLÜ, İçel (Mersin)
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Koray AYDIN, İstanbul
Cafer ÇAY, İstanbul
Ömer FİDAN, İstanbul
Vet.Hek.Mehmet TABUR, İçel (Mersin)
Tülay ŞAHİN ASLAN, Şanlıurfa
Murat PERÇİN, Diyarbakır
Fatih KURŞUN, Samsun
Günay ARSLAN, Samsun
Ahmet TEKER, Karaman
Pdg.Uzm.Haluk KAYA, Yurtdışı
Ali Rıza DOĞAN, İçel (Mersin)
hizmet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların hizmet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
tıbbi sosyal hizmet, sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet uzmanlanı, aile, aile terapi, aile terapisi, aile terapisi yöntemleri, aile danışmanlığı, çift terapisi, evlilik terapisi, aile danışması, aile danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, ceza infaz kurumu, aile mahkemeleri, aile mahkemesi uzmanları, aile mahkemelerinde uzmanlar, aile mahkemelerinde pedagog, aile mahkemelerinde psikolog, adliyelerde pedagog, veteriner hekim muayenehanesi, veteriner hekimlerde poliklinik, veteriner hekim yönetmeliği, veteriner hekim genelgesi, veteriner muayenehanesi, veteriner mevzuatı, sosyal bilim, sosyal hizmet uzmanlığı, sosyal hizmetler, okul sosyal hizmeti, ekosistem yaklaşımı, yedi basamaklı müdahalesi, akran, akran yardımcılığı, akran temelli uygulamalar, akran yardımcılığı pdr, akran yardımcılığı psikolojik danışma ve rehberlik, coach, coaching, koçluk, koçluk hizmeti, koçluk mesleği, koçluk nedir, koç nedir, yaşam koçu, yaşam koçluğu, öğrenci koçu, öğrenci koçluğu, rehberlik servisi, rehberlik hizmetleri, okul rehberlik servisleri, 0-6 yaş, okul öncesi, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık, denetimli serbestlik, denetimli serbestlik birimi, denetimli serbestlik birimleri, psikolojik danışma, psikolojik rehberlik, rehberlik, bütüncül sağlık hizmeti, halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri, fizyoterapi, sosyal hizmet mesleği, psikiyatrik sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmetler, türkiyede sosyal hizmet, türkiyede sosyal hizmetler, ülkemizde sosyal hizmet, ülkemizde sosyal hizmetler, sosyal hizmetlerin tarihi, supervizyon, intervizyon, otovizyon, psikolojik yardim, süpervizyon, süpervizyon nedir, supervizyon nedir, intervizyon nedir, otovizyon nedir, terapide süpervizyon, terapide intervizyon, terapide otovizyon, terapi, terapi lobisi, terapi hizmeti, yönetici hekim, sağlık yöneticisi, sağlık sektöründe yönetici, sağlık sektöründe yöneticilik, sağlık hizmetleri yönetimi, psikiyatrik hizmetler, psikolojik hizmetler, türkiyede ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı hizmeti, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı hizmeti, ruh sağlığı hizmetleri


02:16
Top