2007'den Bugüne 90,719 Tavsiye, 27,893 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İş Stresi
İş Stresi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İş Stresi Kavramı ile İlgili 13 Makale
► İş Stresi Psk.Ayben ERTEM
İŞ STRESİ Belli bir derecede stres olması vücut için sağlıklıdır ancak yoğun stres birçok hastalığa sebep olabilir hatta yapılan çalışmalar yoğun stres altında çalışan ve sürekli strese maruz kalan insanların özellikle işlerinde kontrol onlarda değilse ve fazla yük alarak çalışıyorlarsa kalp krizi geçirme risklerinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Genellikle stresin nedenleri arasında işten çıkarılma korkusu, az elemanla çok fazla çalışma, ya da eleman çıksa da aynı iş yüküyle tekrar eleman alınmadan devam etme, iş tatmininde bir artış olmaksızın beklentilerin sürekli yükselmesi sayılabilir. İş stresi yaşadığınızı nasıl anlarsınız? Gergin, çabuk kızan, alıngan ve depresi... »»»
İş Stresi İş ortamları stres etmenlerine açık ortamlardır. Bir işin yapılması sürecinde bireyden çok ya da az istekte bulunulması stres yaratır. Açıkçası işin her yönü strese yol açabilir. Aşırı sıcak, gürültü, ışık, ya da çok az sorumluluk, çok fazla ya da az iş, aşırı veya az denetim insanlarda strese neden olabilir. Ancak stres yaşantısı bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Örneğin aynı mesleğe sahip bireylerin stresli bir durum karşısında aynı tepkiyi vermesi beklenemez. Yüksek başarı güdüsü olan biri için işle ilgili gerilimler onun başarı güdüsünü kamçılarken, bir başkası bu durumla başa çıkabilme yetersizliğinden stres duyabilir. Kısaca stres duymada kişisel farklılıklar öne... »»»
ÖRGÜTSEL STRES Bir toplumda insanlar gereksinimlerini giderebilmek için çalışmak zorundadır. İnsan çalışıp ürettikçe, kendisine olan güveni; başarılı oldukça da kendisine olan saygısı artar. Böylece çalışma yaşamına giren birey, örgüt içerisinde diğer insanlarla ilişkiler kurarak örgütün değer ve normlarına uyum sağlamaya başlar. Örgüte uyum sağlamak, iş görenin (çalışanların) örgüt sistemi ile ahenk içerisinde olmasını ifade eder. Ancak bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı değişim çalışma alanlarındaki iş çeşitliliğini artırırken çalışanlar açısından, sürekli yenilenme ve örgütteki konumunu koruma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gerek sanayi gerek endüstri gerekse bilim ve teknoloji alanı... »»»
Stres kişinin baş edebilme gücünü aşan ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına verdiği otomatik tepkilerdir. Çoğu zaman kişi stres altındayken üç farklı tepkiden birini verir. Eğer var olan durumla mücadele edecek kadar gücünün olduğuna inanıyorsa “savaşma”, baş edemeyeceğine inanıyorsa “ kaçma “ , eğer kaçacak kadar dahi gücünün olmadığına inanıyorsa “donup kalma “ tepkisini verir. Genelde bu tepkiler kişinin kendine karşı olan temel inançlarından beslenir . Savaşma tepkisini otomatik olarak veren ve içinde bulunduğu sorunlarla mücadele etmeye çalışan kişinin kendine ilişkin temel inançları ( güçlüyüm, yapabilirim, çözüm üretebilirim, ... »»»
KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLERKEN Yirminci Yüzyılın başlarından itibaren aktif bir şekilde iş hayatına atılan kadınlar iş kollarının hemen her pozisyonunda çalışmaktadırlar.İş yaşamında ilerlemek, evinde düzeni sağlayabilmek ve “iyi” bir anne olabilmek için oldukça yüksek bir performansa sahiptirler.İş kimliği,eş kimliği ve anne kimliğini aynı anda taşıyabilme yükü çalışan kadını zaman zaman yıpratır ve yorar. Kariyer basamaklarında ilerlerken bir çok psikolojik savaşa maruz kalan kadın yine de yılmadan ilerleyebilme gücüne sahip olabilir. Peki kariyer basamaklarında ilerleyebilmek,bu kadar ağır yükün altından kalkabilmek ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek ihtiyaç olunan şeyler nel... »»»
Stres bireyin, tehdit edici çevre özelliklerine karşı gösterdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Açıkçası stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir uyumun varlığını göstermektedir. Çevrenin bireyden aşırı isteklerinin olması ya da bireyin kapasitesinin üstünde istekleri olması, bu durumun nedeni olabilir (Balcı 2000). Yaşamın varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır. Psikolog Selye (1976) stresin üç dönemli bir süreç olduğunu öne sürer. 1.Alarm Tepkisi: İlk dönem alarm tepkisi adını alır. Bu dönemde otonom sinir sistemi gayet faal bir duruma geçer ve salgı bezlerini uyararak kana bol miktarda adrenalin ve onun etkisi altında ortaya çıkan diğer biyokimyasal maddeleri pom... »»»
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
► Stres Psk.Esra BAYRAKTAR SÜNGÜ
► İş Yaşamında Stres Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
İş Stresi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ayben ERTEM, İstanbul
Dr.Nihat BEŞİKÇİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Bayram KAPLAN, İstanbul
iş stresi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların iş stresi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
stres, işte stres, işyerinde stres, çalışma ortamında stres, ofis stresi, işyeri stresi, mesleki stres, örgütsel stres, kariyer, kariyer danışmanlığı, stres ile başetme, iş yeri sorunları, stres belirtileri, stres nedir, işde stres, stresle başa çıkma yolları, stresin belirtileri, stresin nedenleri, stresin kökeni, stres tedavi yolları, günlük stresler, sınav stresi, tükenme sendromu, iş stresiyle başa çıkma, öykü, senfoni, iş motivasyonu, iş psikolojisi, iş hayatı, iş hayatında değerler, daniel pink, gerginlik, stres kavramı, stresin psikolojik yönü, stresle başetme yöntemleri, stresten korunma yolları, stres nasıl kontrol edilir, stres nasıl azaltılır, evliliğin stresi, trafikte stres yaşamak, iş kadını, çalışan kadın, kariyeri geliştirmek, kadınlarda kariyer, stres yönetimi, stresde kazanç, yitim stresi, ölüm stresi, iş doyumu, stresin sonuçları, stresin sebepleri, stres tepkileri, iş hayatında stres, yönetici stresi, işyerinde zorluk, kötü iş arkadaşları, zor insanlar, yeni işe başlamak, işyeri psikolojisi, ofis psikolojisi, insanlara yaklaşım, işyeri arkadaşları, işyeri diyalogları, işyerinde iletişim, iş arkadaşlıkları


14:04
Top