2007'den Bugüne 87,983 Tavsiye, 27,251 Uzman ve 19,427 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgi
İlgi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İlgi Kavramı ile İlgili 154 Makale
KANGAL KÖPEĞİ 1. KANGAL ÇOBAN KÖPEĞİ TARİHÇESİ 🔹İlk rivayete göre, Hint Mihracesi tarafından Osmanlı Padişahına bir Köpek Hediye edilir. Bu padişah Muhtemelen Yavuz Sultan Selimdir. Hediye edilen köpek Kangalın Sivas İli, kangal İlçesi, Delikbaş Köyü yakınlarında kaybolur. Köpek, tüm aramalara rağmen bulunamaz. Kangal Köpeğinin bu kaybolan köpekten türediği şeklindeki rivayet Kangal Köpeğinin kökenini de Hindistan olarak kabul eder. 🔹Diğer bir rivayet ise Kangal Köpeğinin kökeninin Anadolu olduğunu söyler. Eski Anadolu uygarlıklarının vahşi hayvanlardan korunmak için arslan gibi güçlü ve iri yarı olan bu köpekleri kullandıkları söylenmektedir. Evliya Çelebide Seyahatnames... »»»
Ailede çocuklarla, anne-baba ilişkisinde temel belirleyici faktör ebeveynlerin tutum ve davranışlarıdır. Ebeveynlerin çocuğuna gösterdiği tavır ve tutumlar, çocuğuyla kurduğu iletişimin şekli ve niteliği, çocuğun ailedeki konumu, ailede birey olarak kabul edilip edilmediği, ebeveynlerin hem birbirlerine hem de çocuklarına sevgisini gösterme şekilleri, çocuğa istendik davranışları kazandırmak için kullandıkları disiplin yöntemleri vb. çocuğun kişilik yapısının şekillenmesi, akıl ve ruh sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Anne baba olarak çocuklara karşı tutarlı ve düzenli olarak gösterilen davranış kalıpları, onların ruhsal uyumu açısından belirleyici rol oynar. Anne babanın olumlu ve deste... »»»
2.1. Kaygı 2.1.1. Kaygının Tanımı Birçok kişi herhangi bir durum veya olay öncesinde, sırasında veya sonrasında kaygı yaşadığını belirtebilir. Bununla birlikte bazı bireyler, kaygı kelimesini stres, fobi veya korku gibi farklı kavramlarla karıştırabilmekte ve yanlış kullanabilmektedir (Beck ve ark., 1985: 7). Pozitif veya negatif bir olay sonrasında gelişen gerilim hissi stres olarak açıklanırken, herhangi bir tehlike bulunmadığı halde, kişinin mantık dışı korkularının oluşması fobi olarak tanımlanır (Robinson ve ark., 1992: 5-6). Fobiler, bireylerin yaşadığı çevreden, içinde bulundukları ortamdan ve var olan koşullardan bağımsız bir şekilde ortaya çıkarken, oluşum nedenleri ve şiddet... »»»
“Neden Hep Benzer Kişilikteki İnsanlarla Birliktelik Yaşıyor Ve Sonunda Acı Çekiyorum?” Evet, bu soruyu birçok insan, sonu hüsranla biten bilmem kaçıncı benzer ilişkisinden sonra kendi kendine sormuş ve bu soruya net bir cevap bulamamış olabilir. Birçok farklı yanıtı olabilecek böyle bir sorunun cevaplarından biri de ‘borderline kadın’ ve ‘narsisistik erkek’ arasında kurulan patolojik ilişki modeli olabilir. Bu ilişki modelini alt dinamikleri ile açıklamaya çalışacağım ancak özellikle konuya uzak olanlar için borderline ve narsisistik kişilikler hakkında kısa bir ön bilgilendirme yapmak yerinde olacaktır. Borderline kişilik özelliklerine sahip bir kadın, karşı cinsle kurduğu ilişkide genel... »»»
Emdr Nedir? Emdr sağ ve sol beyin loblarının uyarılarak birbiriyle temas kurması sonucunda geçmişte yaşanan acı hatıraların duygusunun boşaltıldığı bir psikoterapi tekniğidir. Sağ beyin acı hatıraların duygularının kayıtlı olduğu bölgedir. Sağ beyindeki bu bölümler; hipokampüs, hipotalamus ve amigdaladır. Sol beyin ise bizim mantıklı tarafımızdır. Yani yaşadığımız olaylara anlam veren ve daha gerçekçi bakabilen kısmımızdır. Emdr bu iki bölüm arasında temas kurulmasını sağlayarak sağ beyinde kayıtlı olan acı hatıraların sol beyinde işlemlenmesini sağlar. İşlemlenen bu anıların verdiği olumsuz duygular ise emdr’den sonra artık hissedilmez. Emdr göz hareketleriyle, dize hafifçe dokunarak, s... »»»
Depresyon kişinin duygu durumundan çok daha fazlasını etkiler; düşünce, duygu, davranış motor faaliyetlerinde, biyolojik-yaşamsal fonksiyonlarında değişiklikler olur. Depresyon bir tetikleyici olmadan ortaya çıkabileceği gibi başka bir hastalığın sonucu olarak ikinci bir hastalık olarak da ortaya çıkabilir. Alkol ve madde kullanımından sonra, doğum sonrası, iş değişikliği ya da kaybı, sevilen birinin ölümü veya bir ilişkinin bitimiyle de ortaya çıkabilir. Her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Toplumun her kesiminde görülebilir. Psikiyatrik hastalıklar arasında en sık rastlanan bir tablodur. Yaşam boyunca her 100 erkekten 10,unun her 100 kadarında20’sinin Depresyon geçirdiği araştırmalarla s... »»»
Psikolojiyle ilgili duyduğumuz kavramlardan bazılarından bahsedeceğim: pedegoji, psikiyatri, psikolog, psikolojik danışman ve psikoterapiden. Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, ... denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişken... »»»
TELEVİZYON VE İNTERNET KULLANIMININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Teknoloji çağı olarakta adlandırdığımız bu dönemde televizyon ve internet kullanımı artık hayatın vazgeçilmez unsurları haline gelmiștir. Televizyon, çoğu aile için halen sosyalleşmenin ve haber almanın en önemli aracı olarak görülmektedir. Aileler boş zaman değerlendirme aracı olarak televizyonu görmekte ve bu sebeple de çocuklar televizyon ile erken yaşta tanışmaktadır. Çocuklar için televizyonun faydalı olup olmadığı birçok eğitimci tarafından tartışma konusu yapılmıştır. Olumsuz eleştirilerin de bu tartışmalar içerisinde daha fazla yer aldığı görülür. Televizyon ve bilgisayar gibi görsel kitle iletişim araçlarının ço... »»»
ÖZEL SYSTEMA CARDIOVASCULARE – ÖZEL SYSTEMA CIRCULATORIUM – ÖZEL KALP – ÖZEL DAMAR VE DOLAŞIM SİSTEMİ İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması Dolaşım sistemi - Systema vasorum ile olmaktadır. Dolaşım sistemi - Systema vasorum – Angiologia, emme basma tulumba tarzında çalışan Kalp - Cor, kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, s... »»»
DÜNYA KEÇİ IRKLARI Siz değerli okuyucularıma bu yazımda dünyada halen yaşamakta olan keçi ırklarını anlatmaya çalışacağım. Geçmiş yıllarda keçi ırklarının sınıflandırılmasında ırkların boynuz ve kulak yapılarındaki farklılıklardan yararlanılmaya çalışılmıştır. Fakat bu yolla yapılan sınıflandırmanın tüm keçi ırklarını tanımlamada yetersiz kaldığı görülmüştür. Bugün daha ayrıntılı bir sınıflandırma yapılması gerektiğinde, verim özellikleri ile yetiştirildikleri bölgenin coğrafi koşulları sınıflandırma kriteri olarak daha önem arz etmektedir. Ben burada verim yönünde yani etçi, sütçü ve tiftik ile kaşmir keçileri olarak ayırmayı uygun gördüm. ET KEÇİSİ IRKLARI Geri kalmış v... »»»
OLMAYACAĞINI BİLE BİLE ONU DÜŞÜNMEK BÜYÜK BİR ACI VERİYOR ve BAZENDE MUTLULUK Günümüzde en sık rastlanan sorunlardan bir tanesi; evde eşin ilgisizliğinden dolayı başka bir erkeğe aşık olmaktır. Yada başka bir kadına aşık olmak. Aynı çatı altında ki eşin size bir başkası gibi gelmesi ondan uzaklaşmanız ve aklınızın sürekli başka birinde olmasıdır. İlk başlarda büyük bir tutkuyla yasak meyvenin cazibesine kapılarak başlayan bu ilişkiler bir süre sonra iki taraf içinde bu ilişkinin sonu yok diye düşünmeye başlaması ile ilişki de ayrılığın düşünülmesi ve dayanılmaz bir acı çekmeye başlanılıyor. Evde eşinin yanında dalıp gitmeler, aklının sürekli sevgili de olması, hiç bir şeyden keyif almam... »»»
Dille düşünce arasındaki bağ insanlık tarihiyle ve medeniyetiyle eşgüdüm halinde ilerlemiştir. İlk sesleri çıkaran insan, buna uygun da düşünce sistemi geliştirmiş, kendi yazgısını buna göre dizayn etmiş ve kuşaklara gerek genetiğiyle gerekse kültürüyle aktara gelmiştir. Bu bağı sonrasında yunan filozofları başta olmak üzere keşfetmiş ve düşünce kelime bağının önemi üzerine pek çok düşünce sistemi yine düşünürlerce oluşturulmuştur. İnsanın kendi iç dünyasına ve dünyadaki somut-soyut imge ve olgulara karşı ifade süreci bir yana, kendi gerçekliği ve evren gerçekliğiyle temas kurması; hatta ve hatta kendisi olmasının ayniyeti belki de dilden geçmekte. Bir gerçekliği ifade etmek veya onun ont... »»»
Günümüzde bilgiye ulaşmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Herhangi bir internet arama motoruna aradığımız konuyu yazdığımızda istemediğiniz kadar çok bilgiye ulaşmamız mümkün. Peki, teknolojin sağladığı bu olanak bizim için ne kadar faydalı ya da ulaştığımız bu bilgiler bizim bilişsel ve ruhsal gelişimimiz için tek başına yeterli mi? Bilgi teknolojisinin kuşkusuz insanlığa sunduğu çok önemli faydalar var ve etkili bir şekilde kullanıldığında insanın bireysel gelişimine son derece önemli katkılar sağlayabilmekte. Ancak sorun şu ki, teknoloji bize yalnızca ham bilgiyi verir, onu belli bir zihinsel işlemden geçirdikten sonra içselleştirmek ise bize kalır. Teknolojinin bize sağladığı bilgiler... »»»
İNSAN ANATOMİSİ HAKKINDA GEREKLİ BİLGİLER Anatomi insan vücudunun normal şekil, yapı ve vücudu oluşturan çeşitli organları ve bu organların arasındaki normal ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Fizyoloji ise canlılarda vücut fonksiyonlarını inceleyen bilimdir. Fizyolojik incelemenin ön şartlarından biri morfolojik bilgiye yani Anatomi ve Histoloji bilgisine sahip olmaktan geçer. Her hangi bir cismin şekil, yapı ve durumunun normal olup olmadığını tespit edebilmemiz için o cisimlerde normal olarak kabul ettiğimiz bir ölçüye sahip olmalıyız. Fakat insan topluluklarında çok küçük ortamda bile beraber yaşayan insanlar arasında ayrı ayrı fertlerin vücutları dışarıdan görülebilen çeş... »»»
EN ÇOK KORKTUĞUMUZ ŞEYLERE YAKINLAŞMA GÜCÜ NEDEN ÖNEMLİDiR? En çok korktuğumuz şeye yakınlaşma önerisi, size garip gelebilir. Bilindiği gibi her kişi başarıya ulaşmak, eğer ulaşamıyorsa, hiç değilse ona yakınlaşmak ister. Buna karşılık, yenilgi bütün insanlardan uzak olmalıdır. Bu düşüncelerin nedenini araştıracak olursak, insanların gerçekte saygınlık kazanmak için başarıya ulaşmak istediklerini anlarız. Yenilgiler çevrenin tepkisiyle karşılanabilir. Bu tepkiden korkmamak, çekinmemek olası değildir. İnsanlar yaşamın bu zor yanını düşünmek bile istemeyebilirler. Hele başarı kazandıktan sonra, yenilginin kendilerinden çok uzaklarda olduğuna iyice inanabilirler. Oysa baş... »»»
Toplumsal, kültürel, sosyal etmenlerin ve dini inançların etkisi nedeniyle cinsellik, rahatça soru sorulamayan, konuşulamayan bir konu olmaya devam etmektedir. İnsanların cinsellikle ilgili yakınmaları için uzman desteği almakta çekinceli davranmaları, aile terapistlerinin,hekimlerin cinsellikle ile ilgili sorgulamayı ihmal etmeleri ya da yüzeysel şekilde yapmaları ve konu hakkında toplumsal bilinçlenmenin henüz tam olarak yerleşmemiş olması nedeniyle, zaman zaman cinsel sorunların çözümünde yeterli başarı sağlanamamaktadır. Cinsel sorunları tek bir nedenle açıklamak güçtür. Daha çok soruna katkısı olan etmenlerden söz edilmektedir. Batılı kaynaklar cinsel sorunların evrensel... »»»
BİR PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMI OLARAK EMDR TERAPİSİ EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme), 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından bulunmuştur. Shapiro, bir kır gezisinde sıkıntıya yol açan bir sorunu düşünmektedir. Bir süre sonra fark eder ki, sıkıntısı belirgin derecede azalmıştır. Bunun nasıl olduğunu düşündüğünde, bakışlarını tekrarlayıcı şekilde sağa sola hareket ettirmiş olduğunu hatırlar. Shapiro, bu keşfinin etkinliğini araştırmak adına Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olan Vietnam gazileriyle ilk çalışmalarını yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda göz hareketleriyle duyarsızlaştırmanın, travmatik yaşantıların olumsuz etkilerini anlamlı... »»»
Bu yazımda Cinsel Mitlere değinmeye çalışacağım, ama önce mit neymiş ona bakalım. Burada ki Mit, Mili İstihbarat Teşkilatında ki Mit değil, Mitoloji kelimesinin kısaltılmışı olan kelimedir. Wikipedia sitesinden paylaştığım anlama göre; Mitoloji Yunanca mithos yani “söylenen ya da duyulan söz” ile logos yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup, Eski Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Batı dillerinde efsane anlamı kazanmıştır. Çağdaş kullanımda, mitoloji ya belirli bir din veya kültürdeki mitlerin bütününü tanımlar ya da mitlerin incelenmesi, yorumlanması bilimini tanımlamak amacıyla da kullanılır. Mit sözcüğü gerçe... »»»
Mutlu Bir Evlilik İçin Faydalı Bilgiler Evliliklerin çoğu öylesine yüksek ve olumlu bir ayar noktasıyla başlar ki, her iki taraf da ilişkinin raydan çıkacağını düşünemez bile. Ancak çoğu kez, bu mutlu durum uzun sürmez.Zamanla öfke, kızgınlık ve kırgınlık gitgide birikerek, dostluğu yok etme noktasına gelir. En sonunda olumsuz duygunun ağır bastığı noktaya varırlar. Herşey giderek olumsuz bir biçimde yorumlanır. Nötr bir ses tonuyla söylenen sözler alınmaya neden olur. Kadın, ‘İçinde yemek yokken mikrodalga fırını çalıştırmamalısın’, der. Kocası ise bunu bir saldırı olarak görüp, ‘Bana ne yapacağımı söyleme, kullanma kılavuzunu okuyan benim! gibi bir şeyler söyler. Böylece bir kavga... »»»
Uzman Dr.Ali AYYILDIZ Veteriner Hekim – İnsan Anatomisi Uzmanı Dr. ANATOMİNİN HEKİMLİKTEKİ ÖNEMİ Anatomi hekimliğin temel taşıdır. Olmazsa olmazıdır. Anatomisiz hekimlik olmaz. Hemen bütün hastalıklar (psikiyatrik hastalıkların dışında ) mutlak suretle organizmanın anatomik bir oluşumu üzerinde şekillendiğine, bir veya daha çok organlara etki yaptığına göre, bu hastalıkların gerektirdiği medikal (tıbbi) muayene ve teşhisin doğru ve isabetli olarak konulabilmesi hatta tedavinin başarılı olarak yapılabilmesi ancak organizmayı meydana getiren çeşitli anatomik oluşumların, organların, sistemlerin, organ komşuluklarının, organların normal yer, şekil, ve büyüklüklerinin, renk, yapı ve ... »»»
Yüzyılımızda yaşanılan teknolojik gelişim neticesinde yaygınlaşan internet kullanımı ve sanal ortamlar birçok kişinin yaşamını daha kolay ve keyifli yaptı, fakat yaşanılan bu değişim ve dönüşüm “her nimetin bir külfeti vardır” sözünü doğrularcasına kullanıcılarına yönelik son derece sinsi ve zararlı etkileri de beraberinde getirdi. Bunlardan en bilineni -özellikle çocukları ve ergenleri etkileyen- aşırı düzeyde bilgisayar oyunları oynamak oldu. Başlangıçta masum bir alışkanlık gibi görünen bu durum, zaman içinde “bağımlılık” şeklinde ifade edilmeye başladı. Bu yazının amacı “21. yüzyılın hastalığı” olarak bilinen bilgisayar oyunu bağımlılığının iç dinamiklerini açıklayarak bu durumun ne... »»»
İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri hale gelmiştir. Ancak günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmektedir. İnternet, bir bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesinde, bazı kişiler için “bağımlılığa” dönüşmüş durumdadır. Birçok kişi, gerçek dünyada karşılığını bulamadığı tutkul... »»»
İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri şüphesiz internettir. Öncelikle internetin dünya çapındaki kullanımına bakıldığında karşımıza çıkan internet kullanıcısı sayısı 100 milyonları aşmaktadır. Tarihe bakıldığında kamusal alanın belli bir süreç içinde farklı alanlardaki gelişimini devre devre görmek mümkün olmaktadır. 18. yüzyıla bakıldığında insanların bir araya geldiği kahvehanelerin insanların düşüncelerini paylaştıkları ve tartıştıkları bir ortam olduğu bilinmektedir. Daha sonraki zamanlarda kasaba toplantıları aynı amaca hizmet etmiştir. Günümüze yaklaştığımızda yazılı basının önem kazandığını görmekteyiz. Daha sonra ortaya çıkan ve şu anda da etkisini göste... »»»
Adler’ e göre insan davranışları amaca yönelik ve etkileşimseldir. Bütün bireyler ve toplumlar bütüncüldür ve birey sosyal sistemdeki davranışları doğrultusunda önem kazanır. En temel sosyal sistem ailedir ve bu aileden birey nasıl davranılacağını ve başkalarıyla nasıl etkileşim kuracağını öğrenir. Ailelerdeki sorunlar ya da işlevsiz durumlar, aile içinde kişi cesaretlendirilmediğinden ya da aile içinde az kabul gördüğünden kaynaklanmaktadır. Tedavi süreci, gelişim ve değişimi destekleyen eğitimleri vurgular. Adler tarzı aile terapilerinde, terapist aile sistemi içindeki etkileşimleri ve kişilerarası değişimleri vurgular. Aile dinamikleri, aile sistemi içindeki yapısal ve işlevsel birçok çeş... »»»
► Depresyon Bilgilendirme Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Apati Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Dişlerle ilgili Sıkça Sorulan Sorular Dt.Güzin KIRSAÇLIOĞLU
► Bilişsel ve Dilsel Gelişim Dr.Psk.Dnş.Nur AKBULUT KILIÇOĞLU
► Teknoloji Bağımlılığı Psk.Namık ACAR
► Çocukların Ekran Faaliyetleri Psk.Büşra BÖREKÇİ
► Teknoloji Bağımlılığı Psk.Beniz YILMAZ
► Anne Baba Tutumları Psk.Damla DOĞRU GÜLÇİÇEK
► Yaşam Kalitesi Psk.Özlem YILMAZ
► Bilgisayar Oyunları: Destek Mi, Köstek mi? Psk.Mustafa Varol YORULMAZ
► Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Önemi Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► Cinsel Tabular Psk.Dnş.Duygu AYHAN
► Botoks Uygulamaları Hakkında Güncel Bilgiler Doç.Dr.Andaç AYKAN, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► En İyi Arkadaşım İnternet Psk.Dnş.H. Burcu TATOĞLU
► Beyinle İlgili 10 Efsane Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN
► Sosyal Destek Psk.Suna BAYRAM
► Cinsel Bilgilendirmenin Önemi Psk.Toğrul SALAMZADE
► Aklın Yaratımları Dr.Hira Selma KALKAN, Psikiyatrist
► Histrionik Kişilik Bozukluğu Psk.Erol AKDAĞ
► Çocuklar ve Meslek Seçimi Psk.Serap DUYGULU
► Anne-Baba Beni Görün Lütfen! Psk.Ayşenur KARAKÜLAH
► Bilgisayar Bağımlılığı Psk.Dnş.Nilgün SARI
► Bağımlılık Hakkında Bilgiler Psk.Yeşim SELÇUK
► İnternet Bağımlılığı Psk.Rabia BİNALİ
► İnternet Bağımlılığı Psk.Namık ACAR
► Bilgisayar ve Çocuk Psk.Mutlu İNCESOY
► Çocuğum Sürekli Bilgisayar Başında Psk.Dnş.Gökçe SABANCI
► Hayatımı Paylaşıyorum Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Okul Öncesinde İlgi ve Yönelimler Psk.Nilüfer ÖZKAN
► Bilgisiyar-Oyun Bağımlılığı Psk.Dnş.Yaser MERT
► Ertelenmiş İlgi Psk.Dnş.Kerim CANDAN
► Bilgisayar Bağımlılığı Psk.Cihangir ACAR
► Yenidoğan Bebekler Hakkında Genel Bilgiler Dr.Ahmet BABACAN, Çocuk Doktoru
► Ergenlik ve Teknoloji Kullanımı Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Çocuklarınız ile Oynayın!!! Nurullah DEMİR
► Ekran Bağımlısı mı (Yım) ??? Psk.K.Esen EKİNCİ
► Teknoloji ve Küçük Çocuklar Psk.Nazlı AKAY
► Pankreas Kanseri Hakkında Hasta Bilgilendirme Prof.Dr.Mehmet İNAL, Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
► Ortodontide Merak Edilenler Dr.Dt. Banu ERBAŞ
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
► Vajinismus: Çareli Çaresizlik Psk.Dnş.Ümran ÖRKÜN
► Savunma Mekanizmaları, Temel Bilgiler Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Vajinusmus Bilmedikleriniz Dr.Mehmet Levent SOYLU, Psikiyatrist
► Biber Gazı ile İlgili Bilimsel Bilgiler Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Beyin Böyle İşliyor- Bilinç Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Ailenin Cinsellikle İlgili Sorularına Ne Cevap Veririz? Psk.İlayda ÇEVİRİCİ YENİGÜN
► Beslenme Bilgisi Testi Dyt.Muhterem BALLAR
► Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti) Adayları İçin Faydalı Bilgiler Dr.Deniz KÖK, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Meme Dikleştirme Ameliyatı (Mastopeksi) Öncesi Faydalı Bilgiler Dr.Deniz KÖK, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Evlilikte Kıskançlık Psk.Ali Rıza TUNUR
► Meslek Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► İnternet Bağımlılığı Nedir? Dr.Burhan BURHANOĞLU, Psikiyatrist
► İnternet Bağımlılığı Üzerine Psk.Ali Rıza TUNUR
► Çocuğun Televizyon ve Bilgisayar ile İlişkisi Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Sokak Köpekleriyle İlgili Bilgiler Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
► Öteki Psk.İlknur PEDER
► Meme Küçültme Ameliyatı Hakkında Genel Bilgiler Dr.Evren HELVACI, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Meme Büyütme Hakkında Genel Bilgiler Dr.Evren HELVACI, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Çocukta Cinsel Eğitim Habibe AYKAN
► Malumat Mı, Bilgi mi? Psk.Dnş.Metin KILIÇ
► Bilgi Krallığı Psk.Dnş.Metin KILIÇ
► Çocuğuma Cinselliği Nasıl Anlatırım Psk.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı Psk.Dnş.Tuğba ŞENDİR
► Şizoid Kişilik Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
İlgi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Deniz DOĞRUÖZ Fotoğraf
Uzm.Psk.Deniz DOĞRUÖZ
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi191 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi65 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (13) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Öznur SİMAV, İstanbul
Dyt.Aysun SARIN, İstanbul
Psk.Musa BALLI, Antalya
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Dr.Ahmet BABACAN, İzmir , Çocuk Doktoru
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Dyt.Elif BİLGİN, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Gökhan ÜRKMEZ, İzmir , Tıp Doktoru
Nurullah DEMİR, İstanbul
Dr.Volkan DEMİR, İstanbul
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Şenay YILMAZ, İstanbul
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Op.Dr.Mücahit EMRE, Aksaray , Göz Doktoru
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Anıl TOKAT, Kocaeli
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.K.Esen EKİNCİ, Diyarbakır
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.Engin EKER, İstanbul
Prof.Dr.Okan AKHAN, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Hülya ELTUTAN ÖNCÜLOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Ege ÖZGENTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Kemal COLAY, İzmir
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Op.Dr.Evren HELVACI, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Doç.Dr.Andaç AYKAN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Dt. Banu ERBAŞ, Eskişehir
Psk.Yekta KORKMAZ, İstanbul
Dr.Dilek SOLMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet İNAL, Adana , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Psk.Eray VAROL, İçel (Mersin)
Cemile AKTAN, İzmir
Dt.Ezgi ÖZKAN, Antalya
Psk.Ece YILMAZ, İstanbul
Bilgi ONUR, İçel (Mersin)
Op.Dr.Kandemir BEROVA, KKTC (Kıbrıs) , Ortopedi Uzmanı
Dr.Mehmet GÜNDOĞAN, Gaziantep , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Leyla BENKURT ALKAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Op.Dr.Deniz KÖK, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Berk OMAY, İstanbul
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Ömer KURT, İstanbul
Uzm.Psk.Dnş.Peyman HASSOY, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Yeşim SELÇUK, İstanbul
Psk.Ecem KUNTER, Antalya
Ayşe IŞILDAR, İstanbul
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Dr.Osman ŞENBİLGİN, İstanbul , Göz Doktoru
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
Dyt.Faysal SİLİ, İstanbul
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Ayhan MERT, Antalya
ilgi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ilgi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
kangal köpekleri, kangal köpeği, sivas kangal köpeği, ebeveynlik tarzları, anne baba tutumları, otoriter ebeveyn, demokratik ebeveyn, koruyucu ebeveyn, tutarsız ebeveyn, ret edici ebeveyn, ilgisiz ebeveyn, ihmalkar ebeveyn, hoşgörülü ebeveyn, göz yuman ebeveyn, mükemmelliyetçi ebeveyn, kaygı bozuklukları, anksiyete, anksiyete bozuklukları, algılanan ebeveynlik biçimi, ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar, kişilerarası tarz, depresyon, depresyonun nedenleri, ergenlerde depresyon, depresyon tedavisi, depresyon ve terapi, apati, ilgisizlik, kayıtsızlık, duygu azalması, azalmış duygusal ifade, apati ölçeği, alzheimer, alzheimerda alzheimer, bunama, bunamada apati, apati nedir, psikolojide apati, evlilikte anlaşmazlık, eşin ilgisizliği, travmatik, psikolojik travmalar, tssb, tssb belirtileri, travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili filmler, travma sonrası stres bozukluğu testi, travma sonrası stres bozukluğu nedir, travma nedir, travma belirtileri, travma tedavisi, travma, psikolojik travma, psikolojik travmadan kurtulma, psikolojik travmalar nasıl atlatılır, ilgisiz eş, evlilikte yakın ilgi, bağımlılık, internet bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, benzer kişilerle birlikte olmak, benzer partnerler seçmek, benzer kişilere ilgi duymak, üstbiliş beyin, üstbiliş, üstbiliş ve öğrenme, üstbilişsel bilgi, yordam bilgisi, bildirimsel bilgi, duruma bağlı bilgi, üstbilişsel kontrol, dişlerle ilgili sorular, bilişsel gelişim, dilsel gelişim, piaget, vygotsky, çocuk gelişimi, bilişsel gelişim kavramı, bilişsel gelişim nedir, jean piaget, bilişsel gelişim dönemleri, dil gelişimi ile ilgili kuramlar, dil gelişimi kuramları, çocuklarda teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, telefon bağımlılığı, tablet bağımlılığı, çocuğumda oyun bağımlılığı, ilişkilerde ilgisizlik, ilişkide ilgisizlik, ilgisiz erkek, ilgisiz koca, dijital bağımlılık, madde bağımlılığı, aile içi iletişim, var olma, parafili, cinsel sapkınlıklar, cinsiyet değişikliği, fortçuluk, fetişizm


05:57
Top