2007'den Bugüne 89,453 Tavsiye, 27,600 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
İlgisiz Tutum
İlgisiz Tutum Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İlgisiz Tutum Kavramı ile İlgili 3 Makale
► Anne Baba Tutumları Psk.Damla DOĞRU GÜLÇİÇEK
Tutum; bireyin bir durum, nesne veya kişi ile ilişki kurma, davranışa geçme anında ve öncesinde ortaya koyduğu duruş, aldığı tavır halidir. Bireye atfedilen ve onun bir psikolojik objeye dair duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen bir eğilim olarak tanımlanabilir. İstenen ya da istenmeyen bir olaya, bir görüşe ya da bir insana yönelik tepkide bulunmak için öğrenilmiş bir durumdur. Doğrudan gözlemlenemez fakat bireylerin davranışları göz önünde bulundurularak tutumları konusunda fikir sahibi olunabilir. Tutumlar bireyin sevgi ve nefret duygularını, dolayısıyla davranışlarını etkilemektedir. Aslında tutumlarımız yaklaşma- kaçınma, isteme-istememe gibi anlamlar taşımaktadır. Türk Dil Kur... »»»
Kişiliğin gelişmeye başladığı okulöncesi dönemde anne babaların çocuklarına karşı olan tutumları büyük önem taşımaktadır. Anne ve babanın sadece çocuğa karşı olan değil, birbirine karşı olan tutum ve davranışları da çocuğun kuracağı her ilişki için bir model oluşturmaktadır. Çocuklar gördükleri bu modelleri taklit ederek ve bu davranışları özümseyerek kişiliklerini yavaş yavaş oluşturmaya başlarlar. Ana baba tutumlarına bakıldığında, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan tutumlarını ailelerinden aldıkları görülmektedir. Anne babanın çocuklarına yönelttiği tutumlar kendi ailelerinin onlara olan tutumlarıyla örtüşebilir ya da tamamen zıt olabilir. Buradan yola çıkarak her anne babanın ç... »»»
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
Amerikalı filozof ve eğitim uzmanı John Dewey bahçede küçük oğlu ile birlikte oynuyordu . Suyla şakalaşmanın sonunda ikisi de çıplak ayakla çamurun içerisinde kalmışlardı. Onların bu halini gören yakın bir dostu: “Hey John! Çocuğu sudan çıkar, yoksa hasta olacak” dedi. Eğitim uzmanı Dewey: “Biliyorum, biliyorum” karşılığını verdi. “Ama onu bu çamurlu sudan benim çıkarmamın ona bir faydası olmayacak. Kendisine çamurlu sudan çıkmayı istetmek için, ne yapmam gerektiğini düşünüyorum.” Bu hikayede “çamurlu sudan çıkmayı istetmek” cümlesi çocuk eğitiminde ebeveynlerin rollerinin nasıl olması gerektiğini özetleyen güzel bir cümledir. Bir anne baba çocuklarını yetiştirirken çoc... »»»
İlgisiz Tutum Kavramı ile İlgili Uzmanlar
ilgisiz tutum KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ilgisiz tutum KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


11:22
Top