2007'den Bugüne 88,181 Tavsiye, 27,321 Uzman ve 19,457 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İnsan Psikolojisi
İnsan Psikolojisi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İnsan Psikolojisi Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Göç ve Göç Psikolojisi Psk.Burçak DEMİRKAN
GÖÇ NEDİR? Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır. Bir başka tanıma göre ise, insanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. Göçler kaç sınıfta incelenebilir, göçün nedenleri ve sonuçları nelerdir? Gidilen yere göre göç çeşitleri İç göçler ve dış göçler olarak 2’ye ayrılır. A. İÇ GÖÇLER Ülke içerisi... »»»
► Yalnızlık Psikolojisi Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
Her gün onlarca hatta belkide yüzlerce insanla iletişim kurmamıza rağmen aslında kendimizi bazen yalnız mutsuz, anlaşılmamışlığın verdiği acı ile huzursuz etmekteyiz.Belki de sevdiğimizi sandığımız insanları sevmekten ziyade alışılagelmiş bir rutin olarak algılıyoruz fakat bu durumun farkında değiliz. Mutsuzluğumuzun sebebini kendimizde arıyor hatalı olduğumuz etiketini çoğu zaman hiç düşünmeden kendimize yapıştırıyoruz. Eşimiz , çocuklarımız ailemizde kim varsa bazen sanki kendimize yabancı geliyor olabilir. Yukarıda tanımlamaya çalıştığım duruma kendimizi o kadar inandırmış olmamız hasebiyle MUTLULUK HUZUR bizim için ulaşılması imkansız bir hayal olma yolunda ilerliyor. Olumlu duygular... »»»
Yardım vaatlerinde sürekli "zaman" gerçeği ve "doğal çözüm" faktörü göz ardı ediliyor. Son yıllarda, kendi sorunlarınız hakkında ya da çocuklarınızla ilgili olarak araştırma yaparken okuduğunuz mesleki metinlerde “Şunları şunları deneyin, olmazsa bir uzmandan mutlaka yardım isteyin” cümlelerini çok sık olarak duyduğumuz hepimizin malumudur. Bura verilen gizli, ancak muhataplar için anlamı son derece açık olan mesaj şudur: Yaşadıklarınız önemli bir sorundur, dolayısı ile mutlaka çözülmesi gerekiyor. Çözüm demek yok etmek, derhal ortadan kaldırmak demektir. Bu ise ancak size vereceğimiz bazı bilgilerle, bu da olmazsa şayet bizden alacağınız sınırlı süreli (sihirli) yardımla mü... »»»
ID:Ruhsal Yapının İlk Bileşeni “Dinamik yapıya göre ID vücutta yeri belirlenemeyen, afakî bir şekilde tanımlanamayan içgüdülerimizin ve dürtülerimizin kaynağı olarak tanımlanan insanoğlunun ilk ruhsal bileşeni olarak tasavvur edilir.” (Özakkaş, 2016). ID’ de zaman ve mekân yoktur. ID’ de zamanın olmayacağını ve mekânın da inşa edilemeyeceğini bilmemiz gerekir. Mekân insanoğlunun egosu vasıtasıyla oluşturduğu sanal bir yanılsamadır. ID’ de ahlak ve mantık da yoktur. Ahlak kimlik ya da toplum tarafından sonradan üretilmiş medeniyetin devamı için gerekli olan kurallar bütünüdür. ID’ de mantığın olmayışına şu taraftan da bakabiliriz; dünyaya gelen çocuğun mantıklı davranmasını bekleyemeyiz. Bur... »»»
► Nereye Bakıyorsunuz? Psk.Hasan KUL
► İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Psk.Mehmet Emin KIZGIN
İnsan Psikolojisi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
insan psikolojisi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların insan psikolojisi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar


07:55
Top