2007'den Bugüne 90,524 Tavsiye, 27,848 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kübler Ross
Kübler Ross Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kübler Ross Kavramı ile İlgili 3 Makale
► Kanserin 5 Aşaması Psk.Emre ŞENGÜR
Yaşamımızı sürdürürken karşılaştığımız iç ve dış uyaranları, olumlu ve olumsuz olarak ayırabiliriz. Karşılaşılan her olumsuz uyaran, isteğimizin gerçekleşmemesi yönünde bir engeldir. Engellenme, kişilerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmaması halidir. Her engellenme de kişide olumsuz duygu durumuna yol açma potansiyeline sahiptir. Olumsuz uyaranlara ve engellenmelere iş teklifine olumsuz cevap almak, istediğimiz sınav notunu alamamak veya otobüsü kaçırmak örnek verilebilir. Her birisi organizma için birer olumsuz karşılaşmadır ve isteklerimiz konusunda engellenme yaşamamıza neden olmaktadır. Kanser tanısı da gelecek için farklı senaryolara sahip insan için olumsuz bir uyarandır ve en... »»»
Yas; değer verilen, hayatımızda yer alan bir varlığın kaybı sonucu oluşan tepki sürecidir. Yas, yaşanması gereken bir süreçtir. Süreç olmasının yanı sıra, mevcut süreç içerisinde gerçekleştirilmesi ve aşılması gereken görevler barındırır. Worden, literatürde “Yas Görevleri” olarak bilinen modeli oluşturmuştur. Worden'a göre yas, kişinin yaşam döngüsünde yeni bir anlam yaratmasın gerektiği bir dönemdir. Bu süreç içerisinde kişinin duygusal ve bilişsel fonksiyonları yeniden yapılanmalıdır. Mevcut model yas süreci için 4 görev tanımlamaktadır. Bunlar: 1)Ölümü Kabullenme: İlk görev, kaybın gerçekliğini kabul etmektir. Kübler Ross'un süreç temelli yas modelinde ilk aşama inkar aşamasıdır. Ölümü ... »»»
insanın hayatında sevdiği bir kişiyi kaybetmesi, eğer bu ölüm beklenmedik bir zamanda ya da şiddet içeren bir durumla eşlik ediyorsa, insan için adapte olması zaten zor olan bir durumu daha da zorlaştırabiliyor. ne var ki, ruhsal yapımızın zamanla kendi kendini tamir etme ve ölümü kabul etme özelliği vardır. ancak genetik faktörler, diğer yaşamsal krizler, stres faktörleri, yaşamın getirdiği zorluklar gibi etkenler bu sürecin tamamlanmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Yas dönemini en iyi tanımlayan modellerden birisi KÜBLER-ROSS Modeli dir. bu modele göre kişi 5 evreden geçer. bunlar sırasıyla; 1. inkar etme: ölen kişinin öldüğüne inanamama, bu benim başıma gelmiş olamaz şe... »»»
Kübler Ross Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
kübler ross KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kübler ross KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:50
Top