2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kriz
Kriz Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kriz Kavramı ile İlgili 98 Makale
► Aile ve Kriz Psk.Arzu GÜNEŞ
Kriz olarak görülebilecek bir çok durumda aile işlevselliği bozulmaktadır. Birçok çalışmanın gösterdiğine göre; aile içinde veya dışında meydana gelen bazı olayların geçici de olsa, aile işlevlerinde bir takım bozulmalar yarattığı bilinen bir gerçektir(Bulut, 1990). Bir aile bireyinin alkol bağımlısı olması da böyle bir kriz durumu olarak algılanabilir. Yani, aile işlevlerinde bir takım bozulmalar ortaya çıkacaktır. Çünkü, ailede alkol bağımlısı bir bireyin varlığı, kişilerin süregelen uyumlarını bozacaktır. Bu durumda belki de, aile grubu içinde yer alan kişilerin yaşamında esas olan rollerde değişiklikler oluşacaktır. Bu da, sorunları ve sağlıksız yaşantıları arttırabilecektir. Aile iç... »»»
Boşanma evliliklerini iyi olarak değerlendirenler için bir kriz, evliliklerini kötü olarak görenler için ise yeni bir yaşam düzeni kurma fırsatıdır. Boşanmanın eşlerin fiziksel ayrılıklarından önce başlayan ve yasal boşanma sonrasından da süren potansiyel olarak stresli bir süreç olduğu; bu nedenle boşanma için bir uyum süreci , adaptasyon gerektiği gözden kaçırılmaması gereken bir olgudur. Aile içinde birçok tartışma ve kavgaya tanık olarak büyüyen çocuklar, ebeveyn boşanmasıyla ruhsal olarak rahatlayabilirken bunun aksine anne baba geçimsizliğine tanık olmamış çocuklar, onların boşanmasıyla ruhsal olarak daha ağır tepkiler verebilirler. Burdan hareketle bazı evlilikler vardır ki ço... »»»
► 2 Yaş Sizin İçin Kriz mi? Psk.Reyhan UZUN
Anne baba için çocuk büyürken onun gelişimini takip etmek, ona göre davranabilmek ve tepkilerini dengelemek bazen zorlayıcı olabiliyor. Hele ki bazı yaş dönemleri bu problemlerin daha da karmaşık hale gelerek, ebeveynleri çaresiz hissettirdiği durumlar oluşturabilmektedir.2 _2.5 yaş süreci de bu zor dönemlerden birtanesidir. İnatlaşma, özerklik kazanma, söz dinlememe, ‘hayır’ kelimesinin en sık kullanıldığı dönemlerdendir 2 -2.5 yaş aralığı. Çocuğun yürümeye başlaması, anneden bağımsızlaşma çabasına girmesi ve tek başına bir şeyler yapabiliyor olması onun için keşfedilmesi gereken birçok şey varken bitmeyen enerjiyle her şeyi keşfetme isteğinin olduğu süreçtir. Sınırsızca hareket etmek,... »»»
KRİZ VE KRİZE MÜDAHELE Hayatımız ve gelişimsel öykümüz içinde çok sayıda inişler ve çıkışlar yaşıyoruz. Bunlardan bazıları ile kolaylıkla baş edip yolumuza devam edebilirken; bazıları sınırlarımız zorluyor ve baş etme kapasitemizi aşarak dinamiklerimizi ve dengemizi yerinden oynatabiliyor. Zaman zaman birer kriz haline gelen bu zorlanmalar, sadece bireysel boyutta değil, toplumsal hatta küresel boyutta da karşımıza çıkabiliyor. En güncel krizlerden biri olan küresel ısınma, 1930’larda tüm dünya ülkelerini etkileyen büyük ekonomik depresyon (great depression),Türkiye’deki 1995 ekonomik krizi, 1999 Marmara depremi, 2003 terör patlamaları ve son aylarda yaşanan politik belirsizlikler il... »»»
► Kriz Döneminde Hamilelik Psk.Serap DUYGULU
KRİZ DÖNEMİNDE HAMİLELİK Aylardır beklenen kriz gelip bizim de kapımızı çalınca ister istemez bütün toplum olarak etkilendik.Dünya üzerindeki bütün gelişmiş ülkeleri bile sarsan bir krizde etkilenmemek mümkün değil.Günlük hayatın telaşı içinde zaten yeteri kadar stres faktörü varken,bir de yaşanan kriz nedeniyle gelecek endişesi yaşıyor olmak bütün bireyleri iyiden iyiye olumsuz etkilemiş durumda. Her birey konumuna göre az ya da çok krizden kaynaklanan sorunlar yaşıyor ama hamile anne adayları belki de bu kaygıları en yoğun yaşayan grubu oluşturuyor. Hamilelik ve Hormonal Değişim Gebelik bir kadının yaşayacağı en heyecan verici ve özel dönemdir.Özellikle beklen... »»»
Aile içi şiddet uzun zamandır gizli kalmış bir sorun olarak süregelmekle birlikte, araştırmalar, bu sorunun çok yaygın ve global olduğunu göstermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile içi şiddete bağlı travmatik yaşantılar insan yaşamını ciddi boyutlarda zorlamaktadır. Böylesi olaylarda bireyler bedensel olduğu kadar duygusal boyutta da bu travmatik etkilerle başetmek durumunda kalmaktadır. Ailede şiddete uğrayan bireyler – ki araştırmalar daha çok kadının ve çocuğun hedef alındığını gösteriyor- güvensiz, aşırı bağımlı , pasif, depresif, sosyal hayattan izole olmuş bir durumdadır. Tüm bunların yanı sıra bazen sorunlar ve yaşanılan travma kişiyi daha da aşarak i... »»»
OKULDA KRİZ DURUMLARINA ERKEN MÜDAHALE Giriş Günlük hayatımızın işleyişinde bazen beklenmedik ve korkutucu olaylarla karşılaşabiliyoruz. Hazırlıklı olmadığımız ve sıra dışı bu olayların sonucu kriz dediğimiz durumları yaşıyoruz. Krizin kapsamlı bir tanımını yapacak olursak; bir bireyin, grubun, ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren, beklenmeyen ve tolere edilemeyen bir durum ya da ani değişikliğe denir. Bu kriz durumlarının ortak özelliği aniden olmaları, rutin işleyişi bozmaları, ve acil bir müdahaleyi gerektirmeleridir. Okullarda Kriz Çeşitleri: Eğitim kurumlarına baktığımız zaman birço... »»»
AİLEDE KRİZ YÖNETİMİNİN SAĞLIKLI OLMASI Aile yapısı genellikle günümüzde çekirdek aile şeklinde...Anne, baba ve çocuk ya da çocuklardan oluşmakta... Ya da birinci halka böyle olup, ikinci halkada büyük anne, baba, ebeveynlerin kardeşlerinden oluşmakta...Bireyler sürekli iletişim halinde, ister sözlü, ister beden dili ile...Ailede herşey yolunda ise sevgi, heyecan, pırıl pırıl ışıldayan gözler, mutluluk duyguları her yanı sarmış oluyor. Aile, hep durağan yaşayan bir kurum değildir. Aileyi oluşturan bireylerin yaşantılarında inişler, çıkışlar olabilir. Bu da etkileşim içinde olan bireyleri dolaylı ya da doğrudan etkiler. Ailede güç bir hastalık başlamış olabilir. Ailedeki bireyleri... »»»
Panik atak ve panik bozukluk birbirine çok karıştırılmaktadır. Kısaca aralarındaki farkı açıklayacağım. Panik Atak: Panik atak, aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yoğun korku veya endişe nöbetidir. Bu nöbetler, hızla artan fiziksel ve zihinsel semptomlarla karakterizedir ve genellikle korkutucu bir zirveye ulaşırlar. Panik ataklar sıklıkla kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi gibi belirtilerle ilişkilidir. Panik ataklar, insanların tekrarlanan panik ataklarını deneyimlediği bir durumu ifade ederken, panik bozukluğu teşhis edilmemiş olabilir. Panik Bozukluk: Panik bozukluk, tekrarlayan panik ataklarının yanı sıra, bu ataklard... »»»
Psikolog ile yapılan Psikolojik Danışmanlık süreci günümüz hızlı değişen toplumumuzda gerek çocuklarda gerekse ergen ve yetişkinlerde, her yaştan insanın insanının ihtiyacı haline gelmiştir. İş yaşamı keşmekeşi, eşlerin her ikisinin de çalışması, giderek karmaşıklaşan ekonomik zorunluluklar, psikolojik yardım almayı ihtiyaç haline getirmiştir. Psikolojik danışmanlık sürecine her geçen gün daha fazla ihtiyaç hissedilmesini hazırlayan koşulları birçok farklı nedenle açıklamak mümkündür. Kırsal kesimlerde daha az iş ve çalışma imkanının olması, tarımla hayatını kazanan nüfusun sahip olduğu tarlaların miras yoluyla daha küçük parçalara ayrılması nedeniyle yeterli kazancı elde edememesi, daha iy... »»»
BENLİK VE KİMLİK KİMLİK Sunumuma öncelikle kimlik konusunun daha iyi anlaşılması için kimliğin çok kısa ve genel tanımı olarak; “kimlik kişinin kim olduğunun ve ne olduğunun farkında olmasıdır “ tanımıyla başladım. Dereboy (1993)’un “kimlik, bireyin kendini birey olarak benzersiz ve kendine özgü bir tarz i.inde var olduğunu ve bu tarzın süreklilik gösterdiğini duyumsayışıdır” tanımıyla kimlik kavramının tanıttım. Daha sonra kimlik kavramının literatürde tarihsel gelişin çerçevesinde psiko-analizci çerçevede sosyal boyutların ihmal edilerek başladığını ve sonraki yıllarda sosyal psikolojinin gelişmesiyle sosyal boyutla... »»»
Panik Bozukluk Aniden başlayan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleri ile karakterize olmuş psikolojik bozukluktur. Danışanlar tarafından “atak” ya da “kriz” olarak da tanımlanabilir. Panik ataklar kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Panik Atak, birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve şiddeti 10 dakika içinde en yoğun düzeye çıkar, çoğu zaman 10–30 dakika, seyrek olarak da l saat kadar devam ettikten sonra kendiliğinden geçer. Bu ataklar tehlike karşısında insanların gösterdiği “kaç ya da savaş” tepkisine çok benzer, ancak bu tepki için gerekli ortaya çıkarıcı gerçek bir uyaran yoktur. Belirtileri şu şekilde özetlen... »»»
Gebelik,doğum,kısırlık,kürtaj ve riskli gebelik aile dinamikleri açısından düşünüldüklerinde en geniş anlamıyla önemli aile yaşam olayları anlamının yanında aile yaşam döngüsü,aile kirizi anlamlarını da içinde barındırır.Gebelik ve doğum üretkenlik, cinsellik,haz, mutluluk verici özelliklerinin yanında kadının rollerini ve aile ilişkilerini değiştirerek yeni etkileşimlere ve buna bağlı olarak ta değişik duygu ve tepkilere yol açar.Cinselliğe ilişkin endişeler,vücut imajı kaygıları,sosyal rollerdeki değişiklik ve uyum güçlükleri,kızgınlık,suçluluk,öfke, utangaçlık hissedilen duygulardan bazılarıdır,Kürtaj, kısırlık,gebelik,ve doğumun her birinin kendine özgü psiko sosyal anlamları vardır. Ayr... »»»
Ekonomik Krizin Psikolojik Etkileri Sosyal ve ekonomik koşullardaki değişmeler insanın ruh sağlığı üzerinde her zaman etkili olmuştur. İnsan ruhsal dünyası sürekli ve düzenli olarak dengede olma çabası içindedir. Bu denge arayışı her zaman ruhsal ve fiziksel dengede olma arayışıdır. Sosyal, kültürel ve ekonomik değişmeler insan ruhsal dünyasında sorunlar açar. Süregelen ekonomik döngüde oluşan sorunlar ödemeler dengesini bozarken bir başkasına söz verilen zamanda ödenmesi gereken rakamları ödeyemeyen birey kendini rencide olmuş hissedebilir. Bu duyguları taşıyan birey aynı zamanda kendi içsel konuşmalarıyla kendini eleştirmeye başlayabilir. Ekonomik krizi sadece bireyin ruhsal dünyasın... »»»
► Aldatma ve Aldatılmanın Üstesinden Gelmek Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU
► Çocuğum Neden Öfkeli? Psk.Müge ADALI
► Çocuklarda Krize Müdahale Psk.Tuğçe ŞAHİN
► Panik Atak Güncesi Psk.Ali BIÇAK
► Adet Dönemindeki Tatlı Krizine Son Dyt.Neslihan AKTEPE
► Panik Bozukluğu Tanımak Psk.Serhat ÖNCÜLER
► Çocuklarda Öfke Krizleri Psk.Yaprak Betül BİNİCİ
► Öfke Kontrol Bozukluğu Tedavisi Mümkün mü ? Dr.Burak TOPRAK, Psikiyatrist
► Kaygı Bozuklukları Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Çocuklar Niçin Ağlar? Psk.Dnş.Erdinç GÜLLÜ
► Kısırlık Krizi: Büyümek İçin Bir fırsatı Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Eşimin Öfkesine Çare Bulamıyorum Psk.Cemile AKDAĞ ÇEBİ
► Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri Doç.Dr.Psk.Dnş.Aylin DEMİRLİ YILDIZ
► Krizler Ülkesinde Krizle Başa Çıkmak Doç.Dr.Psk.Dnş.Aylin DEMİRLİ YILDIZ
► Panik Atak mı Kalp Krizi mi? Psk.Merve EKŞİ
► Çocuklarda Öfke Krizleri Psk.İlay AKTOPRAK
► Tatlı Krizi Dyt.Gülhan KOCA
► Panik Atak Psk.Erdim Hasip HAKVERİR
► Astım Krizleri Nasıldır? Astım Krizi Sırasında Neler Yapılabilir? Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Karne Krize Dönüşmesin Psk.Saadet ELEVLİ
► Evlilikte Kıskançlık Psk.Ali Rıza TUNUR
► Soru ve Cevaplarla Astım Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Panik Atak (Panik Bozukluğu) Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
► Panik Bozukluk Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Çalışan Kalpte Bypass (Baypas) Ameliyatları Prof.Dr.Neyyir Tuncay EREN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Panik Atak Nedir Psk.Şeyda BOYBEYİ
► Epilepsi ve Tedavisi Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► İnme (Felç - Stroke) Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Aldatmak - Aldatılmak! Psk.Serap DUYGULU
► Kolesterol, Damar Sertliği ve Kalp Krizi Dyt.Esra Rahşan ÇALIŞKAN
► İntihar ve İntihar Girişimleri Psk.Seliyha DOLAŞIR
► Panik Atak ve Tedavi Yolları Psk.Esra ALTUNSOY ADIGÜZEL
► Tatlı Krızı Dıyetı Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Tatlı Krizi (İsteği) ve Diyet Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► İnsülin, İnsülin Direnci ve Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Polikistik Over (Yumurtalık Kisti) Diyet ve Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Zayıflamada Posa veya Lıflı Gıda ile Beslenmenın Önemi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Ergenlik Dönemi ve Ailelerin Yaklaşımı Psk.Suzan AKSÜT OSMANAĞAOĞLU
► Kalp Krizi Doç.Dr.Arif TARHAN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Panik Atak ve Kalp Krizi Dr.Nihat KAYA, Psikiyatrist
Kriz Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Büşra UYSAL Fotoğraf
Psk.Dnş.Büşra UYSAL
Kocaeli
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (15) - Videolar (1) - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Dyt.Gülhan KOCA, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Op.Dr.Hüseyin SOYDEMİR, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Farşid FARŞİDFAR, Yurtdışı , Kardiyolog
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Dyt.Pınar AKKUZU, İstanbul
Şenay YILMAZ, İstanbul
Dr.Mustafa Nafiz KARAGÖZOĞLU, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Prof.Op.Dr. Neyyir Tuncay EREN, Ankara , Kalp ve Damar Cerrahı
Dyt.Seçil KENAR, İstanbul
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Alev ELMAS, İstanbul
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Mehmet KAPLAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dyt.Ufuk ZERENTÜRK, Kahramanmaraş
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Nihat KAYA, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Dr.Fatih DEMİRCAN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Doç.Dr.Arif TARHAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Ahmet ALPMAN, Ankara , Kardiyolog
Dr.Dilek SOLMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Cafer ÇAY, İstanbul
Prof.Dr.Aynur ÖZGE, İçel (Mersin) , Nörolog
Prof.Dr.Ayşe AKTAŞ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Denizli , Kardiyolog
Dr.Kerim JABERİ, Kocaeli , Kardiyolog
Prof.Dr.Alp Burak ÇATAKOĞLU, İstanbul , Kardiyolog
Dr.Kemal ASLAN, Bursa , Klinik Biyokimya Uzmanı
Psk.Müge ADALI, İstanbul
Gamze YÜCEL, İstanbul
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Prof.Dr.İlke SİPAHİ, İstanbul , Kardiyolog
Psk.Orkun ÖZOCAK, İstanbul
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Dyt.Eda ARSLAN, İstanbul
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Dr.Çezar ATASOY, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hasan Burak İŞLEYEN, İstanbul , Kardiyolog
Dr.Ebubekir Emre MEN, İstanbul , Kardiyolog
Dr.Rezzan Deniz ACAR, İstanbul , Kardiyolog
Doç.Dr.Tayfun AÇIL, İstanbul , Kardiyolog
Dr.Mahmut KAYARDI, İçel (Mersin) , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Özgür METE, Bursa , Kardiyolog
kriz KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kriz KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ailede kriz, krize müdahale, ailede alkol, ailede alkol kullanımı, aile işlevselliği, aile ve kriz, aile krizi, boşanma psikolojisi, boşanma, 2 yaş, iki yaş, iki yaş krizi, krizin türleri, kriz türleri, kriz nedir, varoluşsal krizler, varoluşsal kriz, gelişimsel krizler, gelişimsel kriz, durumsal kriz, durumsal krizler, komplike kriz, komplike krizler, kriz tepkileri, krizde tepki, psikolojide kriz, krizin tanımı, kriz kontrolü, kriz evreleri, krizin evreleri, krizde hamilelik, ekonomik krizde hamile olmak, krizde aile olmak, kriz dönemlerinde evlilik, anne baba olmak, anne adayının endişeleri, ekonomik krizde hamilelik, aile içi şiddet, okulda kriz, okullarda kriz, okulda kriz çeşitleri, okullarda kriz çeşitleri, kriz çeşitleri, kriz durumu, aile, ailede kriz yönetimi, krizde aile, krizde evlilik, kriz dönemi, travma dönemi, çocukta kriz, çocukta travma, baş etme becerileri, sağlık, stres, depresyon, aldatılmak, aldatmak, ilişkilerde kriz, aldatmada psikoloji, panik atak, panik bozukluk, panik tedavi, kalp krizi hissi, kalp atışlarının hızlanması, basma hissi neden olur, terleme, nefesim daralıyor, bayılacakmışım gibi oluyor, panik atak ilaçla geçer mi, panik atak tamamen geçer mi, panik atak tedavisi, hipokondriyasis, hastalık hastalığı, kalp krizi korkusu, koronavirüs, covid19, omicron, koronafobi, kedilerde epilepsi, köpeklerde epilepsi, çocuklarda öfke neden olur, çocukta öfke problemi, ergenlikte öfke, çocukta öfke krizi, çocuğum neden öfkeli, panik atak kriz anı, panik atak başetme yolları, çocuklarda kriz, okul öncesi çocuklarda krize müdahale, alanya panik atak, manavgat panik atak, depresyon tedavisi, psikolog depresyon, psikoterapist, panik atak belirtileri, panik atak nedir, panik atak belirtisi, panik atak testi, panik atak tedavi, panik atak krizi


14:03
Top