2007'den Bugüne 83,135 Tavsiye, 26,208 Uzman ve 18,438 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Menenjit
Menenjit Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Menenjit Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Otitlerin Komplikasyonları Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Kronik Otitlerin tedavi edilmemeleri sonucu Ortaya çıkabilecek komplikasyonları sayacak olursak, bunları sırası ile; 1- Kafa Dışı Komplikasyonlar. 2- Kafa içi Komlikasyonlar olarak gözden geçireceğiz 1-Kafa Dışı (Ekstrakraniyal) Komplikasyonlar: a. Postauriküler, subperiostal (mastoid) abseleri b. Zigomatik abseler c. Bezold absesi d. Fasial Paralizi olarak üç bölümde gözden geçireceğiz. a. Mastoid ve subauriküler abseler: Antrum ve mastoid selüleri ampiyemleşince bu cerahat birikintisi drene olmaya çalışır. Mastoid kemiğin dış yüzünü (lamina eksterna) deler ve hemen kulak arkasından cilt altına çıkar ve subperiostal abseler oluşur. Sonuçta, Otit +... »»»
► Nöroinfeksiyonlar Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Nörolog
NÖROİNFEKSİYONLAR Giriş Bazı infeksiyon hastalıklarında sinir sistemi de etkilenebilir ve değişik düzeylerde nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Merkezi sinir sistemi (MSS) infeksiyonları çok hızlı tanı ve tedavi yaklaşımı gerektirir, çoğu zaman tedavi ile tam düzelme sağlanabilirken tedavinin gecikmesi veya tedavi edilmeme durumunda yüksek mortalite veya kalıcı nörolojik hasar söz konusudur. Bu nedenle nöroloji biriminde çalışan hekim ve hemşirelerin MSS infeksiyonlarını tanıması ve genel kabul görmüş yaklaşımları çok iyi bilmesi gereklidir. Merkezi sinir sisteminin iki önemli özelliği burada ortaya çıkan infeksiyonların seyri ve sonuçlarını belirlemektedir. Bunlar; 1. ... »»»
Tekrarlayan ve sıkça enfeksiyon geçiren hastalar günlük yaşamda hem hasta, hem yakınları hem de doktor için büyük sorun oluşturmaktadır. Hekimler, bu hasta grubu ile ilgili gereksiz tahliller yaparak zaman ve para kaybına yol açmak istememektedirler. Bu nedenle tekrarlayan enfeksiyonu olan hastalara yaklaşımda izlenecek yöntemleri gözden geçirmek gereklidir. Doğumsal bağışıklık (immün) eksiklikleri, ortaya çıkardığı yaşamla bağdaşmayan sorunlar nedeniyle yetişkin çağlara gelmeden çoğu vakayı maalesef kaybettiğimiz için yetişkinlerde nadirdir. Bu nedenle erişkin vakalarda bu tür sorunlar akla geldiğinde doğumsal immün yetmezlikleri düşünmek çok doğru değildir. Aslında bir sürü, immünoloji... »»»
BEYİN : CEREBRUM Beynin birçok işi nasıl başardığını öğrenmeden önce Anatomik yapısına bakmakta yarar vardır. Çok karmaşık olan İnsan Beyninin yapısını tam olarak anlatabilmek sayfalara sığmaz .Bundan dolayı, İnsan Beyninin , Anatomik yapısını ana hatları ile basitleştirilmiş ve kolay , anlaşılabilir olarak anlatacağım . Beyin, İnsanda, kafatası boşluğunun (neurocranium ) içinde yer alan ve merkezi sinir sisteminin ön bölümünü oluşturan, yoğunlaşmış sinir dokusudur.. Duyular aracılığıyla alınan verilen birleştirip bütünleyerek, bu uyarılara cevap niteliğindeki hareketleri yöneten, bu nedenle temel içgüdüsel etkinliklerde çok önemli bir rol oynayan beyin, İnsanda aynı zamanda öğren... »»»
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Menenjit Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Dr.Turgay BAZ, Bursa , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Manisa , Nörolog
Dr.Ayşe ZENGIN TURAN, Antalya , Çocuk Doktoru
menenjit KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların menenjit KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otitlerin komplikasyonları, otit komplikasyonları, mastoidektomi, tortikolis, fasyal paralizi, beyin beyincik apseleri, queckenstedt testi, tobey-ayer testi, otojen sepsis, sigmoit sinüs trombofilebiti, trombofilebit, otitler, ensefalit, santral sinir sistemi tüberkülozu, nöroborrelyoz, nörosfiliz, herpes ensefaliti, beyin parenkiminin iltihabı, ensefalit hastalığı, ensefalit rahatsızlığı, aseptik menenjit, mss tüberkülozu, tüberküloz menenji, meninkslerin iltihabı, bakteriyel menenjit, menenjitler, menenjit hastalığı, menenjit rahatsızlığı, menenjit tedavisi, menenjit nedir, nöroinfeksiyonlar, nöroinfeksiyon, enteroviruslar, kuduz, serebral abse, vaskülit filebit, lyme hastalığı, bruselloz, prion hastalıkları, spongiform ensefalopatiler, bağışıklık yetersizliği, immün yetmezlik, sık sık enfeksiyon, sık enfeskiyon, abse, pnömoni, zatürre, bakteriyemi, immün sistemin değerlendirilmesi, bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi, antikor tedavisi, kompleman sistemi, antikorlar, antikor yetersizliği, beyin, cerebrum, beyin tümörü, neurocranium, beynin fonksiyonu, beynin işlevi, beynin yapısı, beyin nedir, insan beyni, beyin zarı, beyincik, hemispherium cerebri, omurilik sıvısı, liquor cerebrospinalis, serebrospinal sıvı, beyin sapı, tümbeyin, diencephalon, ara beyin, orta beyin, mesencephalon, üst beyin, alt beyin, varol köprüsü, meninx cerebri, duramater, sert zar, beyin zarları, arachnoidea, piamater, beyin iltihabı, aseptique meningitis, septik menenjit, encephalitis, beyin hastalıkları, beyin hastalığı, haemorhagia cerebri, beyin kanaması, beyinde kanama, inme, cerebral haemorhagia, serebral hemoraji, felç, beyin trombozu, serebral tromboz, beyin embolisi, serebral emboli


21:24
Top