2007'den Bugüne 87,372 Tavsiye, 27,073 Uzman ve 19,322 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Nörogelişimsel Tedavi
Nörogelişimsel Tedavi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Nörogelişimsel Tedavi Kavramı ile İlgili 5 Makale
NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ- BOBATH TERAPİ Nörogelişimsel tedavi (Neurodevelopmental treatment - NDT) Karel ve Berta Bobath tarafından İngiltere’de geliştirilmiş bir tedavi tekniğidir. Bu teknik fizyoterapist NDT yönteminde çocuğun fonksiyonel yetenekleri gözlenmekte ve analiz edilmektedir. Tedavi bu detaylı analize göre ve kişiye özel olarak uygulanmaktadır. NDT primer olarak bir düşünce şeklini oluşturur ve fizyoterapistin spesifik bir tedavi programı oluşturmasını sağlar. NDT’nin hedefi; anormal refleks aktivite paternlerini baskılayarak normal hareket paternlerini açığa çıkarmak ve postüral reaksiyonları kolaylaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için inhibisyon, fasilitasyon ve stimülasyonun b... »»»
► Bobath Nörogelişimsel Tedavi Yöntemi Fzt.Erkan KARAKUŞOĞLU
Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eşi nörofizyolog Karel Bobath, nörögelişimsel tedavi prensipleriyle yetişkin nörolojik hastalarda 1940’lardan başlayarak geliştirdikleri bu yaklaşımı 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde çocuklarla çalışan bobath fizyoterapistleri Serebral Palsi (SP)’li çocuklar başta olmak üzere, duyu-motor bozukluklara neden olan farklı tablolarda bu yaklaşımı yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bobath yaklaşımı, geliştirilen bilimsel kuramlar ve ampirik deneyimleri içine alacak şekilde biçimlendirilmiş olup, gelişmeye açık dinamik bir yapı göstermektedir. Bu yönüyle ilk uygulamalardan başlaya... »»»
Serebral Palsy adı altında değerlendirilen bebeklerde motor kabiliyet genelde engellenmiş ya da gecikmiştir. Bu gecikmeler ve anormal hareket kalıpları baş kontrolünün gelişmesinde gecikmeye neden olmakta, gövde stabilitesini, tüm vücut kas tonusunu, el - göz koordinasyonunu ve sosyal – duygusal gelişimi olumsuz etkilemektedir. Beden farkındalığının doğumdan itibaren olgunlaşmaması aktif hareketin gelişimini zorlaştırır.Çocuğun sensörik deneyimlerinin yetersizliği hareket tecrübesi edinmesini engeller.En erken dönemde uygulanan doğru tutuş (handling) teknikleri ,fasilitasyon ve stimülasyonlar bu olumsuzluklardan daha kolay kurtulmasında önemli rol oynar. ... »»»
SEREBRAL PALSİ’DE NÖROGELİŞİMSEL TERAPİ ’NİN TEMELİ BOBATH KONSEPTİ : YAŞAYAN KONSEPT Nörogelişimsel tedavi (NGT)/ Bobath (neurodevelopmental treatment-NDT) ; 1940’larda Berta Bobath ve Karel Bobath tarafından oluşturulmuş, nöro-müsküler bozuklukların, özellikle Serebral Palsi (SP)’nin tedavisinde fizyoterapistler tarafından dünya çapında yaygın olarak kullanılan geniş kapsamlı bir duysal-motor yaklaşımdır . (1,2,5). Bir başka deyişle fonksiyon bozukluğunun gelişimsel sıraya uygun olarak düzenlenmesine yönelik olarak kullanılan duysal- motor tekniklerdir. Bu teknikler, hastanın yaşadığı çevre içerisinde motor performansının kalitesini arttırmak için tasarlanır. Bu referans sisteminin k... »»»
► Erken Dönem Bobath Uygulamaları Prof.Dr.Fzt.Mintaze KEREM GÜNEL
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Nörogelişimsel Tedavi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Feride BİLİR, İstanbul
Fzt.Halil ARI, Ankara
nörogelişimsel tedavi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların nörogelişimsel tedavi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


05:28
Top