2007'den Bugüne 88,417 Tavsiye, 27,372 Uzman ve 19,489 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Narsizm
Narsizm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Narsizm Kavramı ile İlgili 27 Makale
► Çocuk ve Narsizm Berk OMAY
ÇOCUKLARDA NARSİZM Çocuklarda narsizmin belirtileri. Burada bir noktaya dikkat çekerek başlamak isterim. Narsizm bir kişilik bozukluğudur. Kişilik ise 18 yaş civarında gelişimini tamamlar ve o yaşa kadar bir çocuk için narsistik kişilik bozukluğuna sahip tanımını yapmak mümkün değildir. Ancak ileride böyle bir kişilik bozukluğuna sahip olabilir ve risk grubundadır denebilir. Narsizm denilen olgu saplantılı bir şekilde bireyin kendisini kusursuz, etrafındakileri ise eksik ve kendisinden çok aşağıda görmesi ve aşağılamasıdır. Bazı durumlarda da kişinin kendine yönelik küçük görmesi ve kendine hakaret edip aşağılaması olarak da karşımıza çıkabilir. Her ikisi birbirine zıt ku... »»»
► Narsizm Ne Demek?Narsist Kimdir? Psk.Dnş.Nurullah SARI
Bir toplumsal hastalık olarak narsisistik kişilik bozukluğu Son dönemlerde hızla artış göstermekte olan narsisizm (öz sevicilik) hızla yayılmakta ve toplumun kültürel normları ve üstten bakan siyasal ve toplumsal gruplar ve çıkar sistemini bunun üzerine kuran medya bu durumu pekiştirmektedir.Narsisizm yada öz sevicilik insanın kendine aşkı yada hastalık derecesinde kendine düşkünlüğüdür .Günümüzde yaygın olan "gemisini kurtaran kaptan" ve "ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne "şeklindeki toplumsal söylemler de narsisist bireylerin artmasına neden olmaktadır. Kişilerarası paylaşımın ve desteğin giderek azalması,insanın kendini ihtiyaçsız görmesi ve başkalarından yar... »»»
'Narsizm veya özseverlik’, kişinin kendisine tapması, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Psikolojide ilk bu terimi kullanan Sigmund Freud’dur. Freud Narsizmi ‘Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi’ şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur. Narsizim yaşamın sürdürülmesi için bir nebze gereklidir. İnsanların özgüveni olabilmesi için öncelikle kendileri ile barışık olmaları gerekir. Narsistlik bu aşamada insanlara yardımcı olan bir kavramdır. Herkes bazı dönemler ... »»»
Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun listesinde yer almıyorsa da ben şu yaygın “kibir” illetinin de bir çeşit hastalık olduğunu düşünüyorum. Yaşanılan sorunun bir hastalık olarak kabul edilmesinde dikkate alınan en önemli tanı kriterlerinden biri sözkonusu sorunun “kişinin günlük hayatını, iş yaşamını ve toplumsal ilişkilerdeki verimini” anlamlı düzeyde etkilemesidir, malum. Kibir de aynı şekilde insan hayatının günlük - olağan akışını, iş yaşamını, sosyal ilişikilerdeki verimini önemli ölçüde etkileyebilen bir sorundur. Kibir daha çok iki düzeyde, düşünce ve davranış düzeyinde kendini gösteren bir rahatsızlık türüdür. Kibirli insan önemli sayılabilecek düzeyde bir algılama hatası ... »»»
“Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder.” demiştir Richard Wilkins aslında narsisistik kişilik bozukluğunu dışarıya karşı 'güçlü', 'yeterli' ve 'değerli' görünmek uğruna nasıl zamanla kendi özüne yabancılaşıp boşa bir ömür geçirdiğini özetlemeye çalışmıştır. Bu yazımda detaylarıyla ele almayı planladığım olgu narsisizm olacak. Aslında, en temelde kibir ve kendini yüksekte gören davranışları Şeytan’ ın da hep en ön plana çıkan özelliğidir; zira şeytan, Tanrı’ya başkaldırması sonucunda cennetten kovulmakla cezalandırılmıştır. Buna rağmen şeytan, bir türlü vazgeçememiştir kibrinden, Şeytan’ın Avukatı filminde de geçtiği gibi en sevdiği günah da hep... »»»
Ebeveynler çocuklarının problem teşkil eden davranışlarını, tutumlarını ya da kaygılarını kendi yansımaları, yani “aynı ben” olarak gördüklerinde, bu çocuklarının kendiliklerine bir darbe vurmaya başladıkları anlamına gelir. Bilhassa da kendilerine dair olumlu duyguları olan ebeveynler; çocuklarında kendilerinde olanı görmediklerinde bu beklentilerinin karşılanmamasına dair öfke, acı ya da hayal kırıklığı hissedeceklerdir. “Çocuğum aynı benim gibi olmalı” “Çocuğum niye benim gibi değil.” vb. Kendilerine dair olumlu hisler beslemeyen ebeveynler için ise çocuklarını “aa aynı ben” diyecek şekilde görmemeleri daha da yıkıcı olabilir. Kendilik saygısı düzeyi düşük olan ebeveynler çocuklarının pro... »»»
NARSİSİST KİŞİLİK Narsisistik kişiliğe sahip insanların temel özelliği, kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden diğer insanlardan daha farklı, daha üstün ve daha önemli görmeleridir. Kendilerini çok başarılı, çok güzel/yakışıklı, çok akıllı bulurlar. kendileri hakkındaki bu değerlendirmeler genellikle abartılı değerlendirmelerdir. Kendilerini herkesten farklı ve özel bulurlar fakat bu farklılık ve özellikler içlerinde hissettikleri bir durum değildir. Bunu ancak başkalarının onayı ile hissederler. Onay beklentileri karşılanmadığı zamanlarda hayal kırıklığına uğrarlar, özsaygıları düşer, ve sık sık incinmişlik yaşarlar. Eleştiriye dayanamazlar, sürekli övgü beklerler; görünüş ve davranışları... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Rumeysa GÜNAY
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Gülcem YILDIRIM
► Partneriniz Bir "Narsist" mi? Psk.Dila HOTLAR
► Erkekler, Aşk ve Cinsellik Psk.Hasan DURAN
► Narsisistler, Acımasız Sevgililer! Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Narsisisstik Kişilik Özellikleri Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Narsistik Kişilik Özellikleri Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Liderlik ve İş Yaşamında Yöneticilik Psk.Esra BAYRAKTAR SÜNGÜ
► Borderline ve Narsisistik Yapıların Aşkı Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
Narsizm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Berk OMAY, İstanbul
Uzm.Psk.Özlem EFE, İstanbul
narsizm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların narsizm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
çocuklarda narsizm, çocuk ve narsizm, çocukta narsizm, çocuklarda narsizmin belirtileri, narsist, narcissos, kendini beğenme, özsever, özseverlik, kendine aşık olma, kendine tapma, kendini aşırı beğenme, aşırı kendini beğenme, narsist kişilik bozukluğu, psikoanaliz, kibir, kibirli, kibirli olmak, küçümsemek, başkalarını küçümsemek, insanları küçümsemek, kendini beğenmiş, narsistik kişilik bozukluğu, narsistik, kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, narsisizm, ebeveyn narsisizmi, aşırı övgü, narsistlerin özellikleri, kişilik dinamikleri, kendilik psikolojisi, heinz kohut, narcisso, narsizmin bakış, klinik narsizm, narsistik kişilik, patolojik narsizm, görkemli benlik, kişilik bozuklukları, narsisterde ilişki, narsizmde ikili ilişkiler, narsizmde iletişim, narsist kişilik, narsist kişilik özellikleri, narsistik kişilik bozukluğunda terapi, narsistik kişilikler, narsizm nedir, büyüklenmeci kendilik, grandiyöz, özsevi, kendilik, closed narsist, aşağılayıcı narsist, narsist birey, narsist bireyle ilişki, narsizmde ilişki, narsist partner, narsist eş, narsist arkadaş, christopher lasch, özsever partner, özsever eş, özsever bireyle ilişki, narcissus, erkeklerde cinsellik, ereksiyon olamama, madonna fahişe sendromu, erkekte cinsellik, erkek zihninde cinsellik, erkekler için cinsellik, erkeklerde aşk, erkekler için aşk, erkekte aşk, narsizm belirtileri, narsizm tedavisi, kendini beğenmişlik, narsisisstik kişilik bozukluğu, narsisisstik kişilik tedavi, empati kuramamak, ilişki sorunları, içsel boşluk duygusu, büyüklenmecilik, sahte kendilik, mütevazilik, kendini övme, herşeyin en iyisi, övülmekten hoşlanma, liderlik, iş yaşamında liderlik, liderlikte kişilik özellikleri, yöneticilik, liderlik nedir, borderline, borderline kişilik bozukluğu, narsistlik, narsistlik kavramı, narsist kimdir, narsist kişi, narsist insan, kendini üstün görme


20:32
Top