2007'den Bugüne 91,818 Tavsiye, 28,133 Uzman ve 19,910 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Narsizm
Narsizm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Narsizm Kavramı ile İlgili 29 Makale
► Çocuk ve Narsizm Berk OMAY
ÇOCUKLARDA NARSİZM Çocuklarda narsizmin belirtileri. Burada bir noktaya dikkat çekerek başlamak isterim. Narsizm bir kişilik bozukluğudur. Kişilik ise 18 yaş civarında gelişimini tamamlar ve o yaşa kadar bir çocuk için narsistik kişilik bozukluğuna sahip tanımını yapmak mümkün değildir. Ancak ileride böyle bir kişilik bozukluğuna sahip olabilir ve risk grubundadır denebilir. Narsizm denilen olgu saplantılı bir şekilde bireyin kendisini kusursuz, etrafındakileri ise eksik ve kendisinden çok aşağıda görmesi ve aşağılamasıdır. Bazı durumlarda da kişinin kendine yönelik küçük görmesi ve kendine hakaret edip aşağılaması olarak da karşımıza çıkabilir. Her ikisi birbirine zıt ku... »»»
► Narsizm Ne Demek?Narsist Kimdir? Psk.Dnş.Nurullah SARI
Bir toplumsal hastalık olarak narsisistik kişilik bozukluğu Son dönemlerde hızla artış göstermekte olan narsisizm (öz sevicilik) hızla yayılmakta ve toplumun kültürel normları ve üstten bakan siyasal ve toplumsal gruplar ve çıkar sistemini bunun üzerine kuran medya bu durumu pekiştirmektedir.Narsisizm yada öz sevicilik insanın kendine aşkı yada hastalık derecesinde kendine düşkünlüğüdür .Günümüzde yaygın olan "gemisini kurtaran kaptan" ve "ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne "şeklindeki toplumsal söylemler de narsisist bireylerin artmasına neden olmaktadır. Kişilerarası paylaşımın ve desteğin giderek azalması,insanın kendini ihtiyaçsız görmesi ve başkalarından yar... »»»
'Narsizm veya özseverlik’, kişinin kendisine tapması, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Psikolojide ilk bu terimi kullanan Sigmund Freud’dur. Freud Narsizmi ‘Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi’ şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur. Narsizim yaşamın sürdürülmesi için bir nebze gereklidir. İnsanların özgüveni olabilmesi için öncelikle kendileri ile barışık olmaları gerekir. Narsistlik bu aşamada insanlara yardımcı olan bir kavramdır. Herkes bazı dönemler ... »»»
► İş Hayatında, Ailede, Sosyal İlişkilerde Olan Narsizm ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV
İş hayatında, Ailede, Sosyal İlişkilerde olan Narsizm Bu rahatsızlıkla hemen-hemen çoğumuz bilsek-bilmesek de karşılaşabiliyoruz. Belkide sizi yıpratan, modumuzu deyişen, karekterimize etki eden bu rahatsızlıktır. Narsisizm genellikle özgüvenle karıştırılır ancak ikisi birbirinden farklı anlamlara sahipdirler. Narsisist özelliklere sahip kişiler, partnerlerini kendi güçlerinin altındaki birer ödül olarak görürler ve partnerinin ilişki boyunca kendilerine tapınma davranışları göstermelerini bekleyebilirler. Bu onların oyun kurgulamalarına neden olabilmektedir. Bazende duraklama moduna girebiliyorlar. Manipülasyon, duygusal istismar ve yönlendirme narsisistler hemen-hemen vazgeçilmez haz nokt... »»»
Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun listesinde yer almıyorsa da ben şu yaygın “kibir” illetinin de bir çeşit hastalık olduğunu düşünüyorum. Yaşanılan sorunun bir hastalık olarak kabul edilmesinde dikkate alınan en önemli tanı kriterlerinden biri sözkonusu sorunun “kişinin günlük hayatını, iş yaşamını ve toplumsal ilişkilerdeki verimini” anlamlı düzeyde etkilemesidir, malum. Kibir de aynı şekilde insan hayatının günlük - olağan akışını, iş yaşamını, sosyal ilişikilerdeki verimini önemli ölçüde etkileyebilen bir sorundur. Kibir daha çok iki düzeyde, düşünce ve davranış düzeyinde kendini gösteren bir rahatsızlık türüdür. Kibirli insan önemli sayılabilecek düzeyde bir algılama hatası ... »»»
LİDERLİĞİN TANIMI Liderlik; belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir. Bir grubun liderini grup üyelerinden ayırmanın iki yolu vardır: 1) Grup üyelerinden hangisinin grubu hedeflerine yöneltme konusunda etkili olduğunun bulunması. 2) Hangi üyenin diğer üyeler üzerinde etkili olduğunun saptanması. Yönetici ve liderlik kavramları birbirine yakın görülmekle birlikte eş anlamlı sözcükler değildir. Yönetici ve lider arasındaki farklar: YÖNETİCİ LİDER • Başkalarının saptadığı amaçlara hizmet eder. • ... »»»
NARSİSİST KİŞİLİK Narsisistik kişiliğe sahip insanların temel özelliği, kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden diğer insanlardan daha farklı, daha üstün ve daha önemli görmeleridir. Kendilerini çok başarılı, çok güzel/yakışıklı, çok akıllı bulurlar. kendileri hakkındaki bu değerlendirmeler genellikle abartılı değerlendirmelerdir. Kendilerini herkesten farklı ve özel bulurlar fakat bu farklılık ve özellikler içlerinde hissettikleri bir durum değildir. Bunu ancak başkalarının onayı ile hissederler. Onay beklentileri karşılanmadığı zamanlarda hayal kırıklığına uğrarlar, özsaygıları düşer, ve sık sık incinmişlik yaşarlar. Eleştiriye dayanamazlar, sürekli övgü beklerler; görünüş ve davranışları... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Rumeysa GÜNAY
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Gülcem YILDIRIM
► Partneriniz Bir "Narsist" mi? Psk.Dila HOTLAR
► Erkekler, Aşk ve Cinsellik Psk.Hasan DURAN
► Narsisistler, Acımasız Sevgililer! Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Narsisisstik Kişilik Özellikleri Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Narsistik Kişilik Özellikleri Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Borderline ve Narsisistik Yapıların Aşkı Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
Narsizm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Bahar KAYA, İstanbul
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Berk OMAY, İstanbul
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Uzm.Psk.Özlem EFE, İstanbul
narsizm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların narsizm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuklarda narsizm, çocuk ve narsizm, çocukta narsizm, çocuklarda narsizmin belirtileri, narsist, narcissos, kendini beğenme, özsever, özseverlik, kendine aşık olma, kendine tapma, kendini aşırı beğenme, aşırı kendini beğenme, narsist kişilik bozukluğu, iş hayatında narsizm, aile sorunlarında narsizm, sosyal ilişkilerde narsizm, narsizm ve etkileri, psikoanaliz, kibir, kibirli, kibirli olmak, küçümsemek, başkalarını küçümsemek, insanları küçümsemek, kendini beğenmiş, narsisizm, narsisistik kişilik, normal narsisizm, patolojik narsisizm, narsisistik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik, narsistik kişilik bozukluğu, narsistik, kişilik bozukluğu, ebeveyn narsisizmi, aşırı övgü, narsistlerin özellikleri, kişilik dinamikleri, kendilik psikolojisi, heinz kohut, narcisso, narsizmin bakış, klinik narsizm, patolojik narsizm, görkemli benlik, kişilik bozuklukları, narsisterde ilişki, narsizmde ikili ilişkiler, narsizmde iletişim, narsist kişilik, narsist kişilik özellikleri, narsistik kişilik bozukluğunda terapi, narsistik kişilikler, narsizm nedir, büyüklenmeci kendilik, grandiyöz, özsevi, kendilik, closed narsist, aşağılayıcı narsist, narsist birey, narsist bireyle ilişki, narsizmde ilişki, narsist partner, narsist eş, narsist arkadaş, christopher lasch, özsever partner, özsever eş, özsever bireyle ilişki, narcissus, erkeklerde cinsellik, ereksiyon olamama, madonna fahişe sendromu, erkekte cinsellik, erkek zihninde cinsellik, erkekler için cinsellik, erkeklerde aşk, erkekler için aşk, erkekte aşk, narsizm belirtileri, narsizm tedavisi, kendini beğenmişlik, narsisisstik kişilik bozukluğu, narsisisstik kişilik tedavi, empati kuramamak, ilişki sorunları, içsel boşluk duygusu, büyüklenmecilik, sahte kendilik, mütevazilik, kendini övme, herşeyin en iyisi, övülmekten hoşlanma, liderlik, iş yaşamında liderlik, liderlikte kişilik özellikleri, yöneticilik, liderlik nedir, borderline


17:52
Top